«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

A – 5. oktober 1927. Harriet Backer til Gerhard Munthe

Kjære Gerhard Munthe.Gerhard Munthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner.

Du er saa velsignet trofast Ven, og det er det jeg trænger til, og trofast er jeg selv, skjønt det varer saalænge, før Du faar Svar paa saa gjildt et Brev, som Du skrev til mig 31te August til Nordgaard.Nordgaard] Nordgaard Pensjonat åpnet for gjester i 1925 i et nybygget hus i nærheten av Asker kirke. Det var eiet og drevet av søstrene Sigrid Asker og Bertha Christensen, begge født på gården Vestre Asker, som lå like ved. Det gjorde mig saa godt, for det var Malersnak jeg trængte til. Dere tre Lysake[r]gutter,Dere tre Lysake[r]gutter] På Lysaker utenfor Kristiania bygrense var det mange kunstnere som bosatte seg, deriblant Gerhard Munthe. som er tilbake af vort herlige Münchener-KuldMünchener-Kuld] En gruppe kunstnere som Harriet Backer studerte samtidig med i München 1874–1878. Eilif,Eilif] Eilif Peterssen (1852–1928), billedkunstner. Du Erik W.Erik W.] Erik Werenskiold (1855–1938), billedkunstner. er de Mennesker, som her paa Jord kan gi mig den reneste Malerglæde. Nu vet Du det. Jeg er nærmest at betragte som en ældre Søster og har forlængst tat Dere til Indtægt som Brødre. Selv har jeg jo ingen Bror. Gud give Eder Helbred og Arbeidskraft længe fremover! Gid jeg kunde faa se Dit Billede fra Münchenertiden, som Du vel har tat med Dig hjem fra Elverum? Paa Pap var det malt sier Du og i Asfalt. Den diskrete «Gesamitten» vilde nok ogsaa gi mig meget at tænke paa. Naturligvis har jeg altid vidst, at Din Evne gaar i episk Retning. Staar jeg ikke hver Dag foran Din deilige «Villarkonn»«Villarkonn»] Villarkonn, verk av Munthe antatt fra 1908. Eiet av Den Norske Husflidsforening, men deponert i Kunstindustrimuseet siden 1975. Inventarnr. NMK.DEP.2010.0005. herhjemme i Atelieret og mætter min hungrende Sjæl paa Din Digtnings Styrkedrik?

Aa jo. Ingen stor Maler uten han i dypeste Grund er Dikter «Il faut, que cela chante»«Il faut, que cela chante»] (fr.) det må synge. sagde min franske Lærer til mig. Altsaa Sanger, Musiker faar han ogsaa være. –

Kom op og snak med mig, Du skjønner nok hvad det er jeg trænger. – Og selv er jeg slet ikke mobil. Men jeg har hat en deilig Sommer, en Have med Masser af Blomster. Roser og Bær, som jeg savnet saa saart paa Studiesomrene paa Fjeldet. Og det gjorde mig ikke saa stort, at det regnede støt. Jeg kunde male hele Formiddagen i mit lille Soveværelse. Altfor kort Distance fra mit Motiv, som bare var et Motiv, fordi det maatte være det. Belysningsmotiv, som altid begeistrer mig og det kan nok bli vakkert hvis jeg lever til næste Aar og faar frem den Skjønhet, som jeg tror at se.Motiv … se] Backer arbeidet på maleriet Interiør fra Nordgårds pensjonat i Asker de somrene hun bodde der. Det anses som uferdig. Kat.nr. 179 i Lange 1995. «Que cela chante», det skulde for mig bli Hovedsaken. Der var mange elskværdige Mennesker, og Du kan tænke Dig, der var Flere, som var ældre end jeg og jeg er da 82 Aar og lægger ikke Skjul paa det.

En meget yngre Dame, Halfden saa gammel formodentlig bad mig hilse Dig, naar jeg skrev. Frøken SchødtzFrøken Schjødt] Ikke identifisert. het hun[.] Slægtning af Øienlæge Dr. Hjalmar Schødtz.Dr. Hjalmar Schjødt] Hjalmar August Schiøtz (1850–8. desember 1927). Han var en pioner innen øyebehandling. Hun hadde en aldeles deilig Stemme; men hadde ikke faat den helt uddannet. Brukte den til Romancer, mens dens Prakt bare kunde komme frem i Opera. – Forresten var hun et godt og elskværdigt Menneske; men sykelig nervøs. Jeg kom hjem Lørdag 1ste Okt. bilet frem med al min Bagage af Anders GrøndahlAnders Grøndahl] Anders Backer Grøndahl (1879–1947). Nevø, sønn av søsteren Agathe Backer Grøndahl. som gjør alt det bedste han kan for mig. – Naar jeg ‹triner› ind af min Atelierdør maa jeg altid spørre: «Bor jeg i et Slot?» Her er ubeskriveligt vakkert, især saalænge Parkens Trær staar grønne utenfor Vinduet.Vinduet] Leiegården Hansteens gate 2, hvor Backer bodde, hadde fasade mot Slottsparken. – Nu vil jeg begynde at male, saasnart jeg faar alle Malersaker frem og jeg glæder mig løierligt til at ta fat paa Stillebenet, der hvor jeg slap. «Evighedsbilledet»«Evighedsbilledet»] Et stilleben som i 1918 ble bestilt til Nasjonalgalleriet av direktør Jens Thiis. Backer arbeidet med motivet fram til sin død, men uten at det ble fullført. Eies av Haugar kunstmuseum. Inventarnr. HVK.2015.010. spør mine Gutter mig. Det er da Gud ske Lov «Agathes Gutter».«Agathes Gutter»] Søsteren Agathe Backer Grøndahl (1847–1907), komponist og pianist, hadde tre sønner: Nils (1877–1975), Anders (1879–1947) og Fridtjof (1885–1959). Og saa Farvel for denne Gang før Du sier i Dit Hjerte: Dette tar ingen Ende?

Sandt at si, har jeg ikke mer at skrive om. Gaar paa Altanen en Eftermiddagstur og har ingenslags Adspredelsestrang, glæder mig til mit eget Liv herhjemme.

Gid Du snart vilde kunne komme herop. Jeg vet, Du utstiller paa Høstutstillingen,Du udstiller paa Høstutstillingen] På Høstutstillingen i 1927 hadde Gerhard Munthe fire verk, katalog nr. 81–84. haaber at jeg snart kan faa Følge derop og se hvad andre Malere, gamle og unge har gjort i Sommer!

Med hjertelig Hilsen
Din gamle
Ven Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.