«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

A – 6. desember 1924. Harriet Backer til Gerhard Munthe

Brevs. 90Opplysning om brevet: 2 ark med 4 sider tekst.

Kjære Gerhard Munthe.Gerhard Munthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner.

Dit Brev var en stor Glæde for mig, og allikevel har jeg ladt en Maaned gaa uten at svare. Jeg blev optat paa saamange Maater, da jeg kom hjem, og har endnu slet ikke faat male. Har været glad over det mørke Veir, det beroliger Samvittigheden. Mens jeg var i Voldebugten,Voldebugten] Vollen i Asker. saa nær Fru LangeFru Lange] Aagot Thekla Lange, født Bøbert (1840–1929). og mine kjære Venner ElisabetElisabet] Elisabeth Aus, født Lange (1863–1940). Datter av Thekla og Jacob Lange. og Gunvald Aus,Gunvald Aus] Gunvald Aus (1861–1950), ingeniør. Etternavnet skrives også Aas. Etter mange år bosatt i USA kjøpte Aus eiendommen «Vennelslund» i Vollen i Asker, rundt 1909. De flyttet til Norge først i 1914. Kilde: Folketellinger 1910 og 1920. hadde sig gode Dage. Jeg malte et Hjørnemotiv af mit Værelse med aapen Dør til Altan, til det blev saa Koldt med Storm og Regn utenfor, at jeg gamle Menneske maatte gi tapt. – Altid gir man tapt, kommer aldrig til at male det sidste, helt ut den Skjønhedsvirkning, som fra først var Grunden til at man valgte Motivet. – Gjør engang Alvor af det, og kom op til mig, naar Du er i Byen[.] Jeg vil saa gjerne høre Din Mening om Billedet,Billedet] Interiør fra Vendelsborg fra Vollen i Asker, fullført 1924. Kat.nr. 177 i Lange 1995. som det nu engang er. Jeg vilde gjerne benytte det til en Bestilling jeg har hat længe. Det er det vanskelige for mig, med Hensyn til Motiv, at jeg har lidet Valg. Jeg kan jo ikke gaa ut og søke det i Bondestue eller Kirke som før eller male Landskap staaende ute i Naturen. Men la mig bare ikke klage, for trods Øienoperation for graa Stær, ser jeg at male. Med enkelte smaa Vanskeligheter ved den siste Detail-Gjennemførelse, (jeg kan nemlig ikke bedømme min Penselspids’ Afstand fra Lærredet), saa vet jeg, at jeg ser Farven kanske vakkrere end før. Kunde jeg bare naa frem til det jeg vilde!

Jeg vet, at Du har et deiligt Billede paa Statens Utstilling,Statens Utstilling] På Høstutstillingen i 1924 hadde Gerhard Munthe fire verk, katalog nr. 126–129. men har ikke kommet der, for jeg kan jo ikke gaa alene nogensteds hen her i Byen.

Du skriver i Dit Brev om Din Glæde over Toralf Lerdal.Toralf Lerdal] Thoralf Nikolai Lerdal (1888–1961), billedkunstner.Jeg vilde gjerne ha set hans to Portræter. Han var heroppe for et Par Aar siden og gjorde en Tegning af mig. Jeg likte ham saa godt, han var et naturligt elskværdig ungt Menneske, og jeg synes nok, hans Utvikling til Kunstner er mærkelig, ja storartet. Da han kom op, spurgte han mig: Kjender De mig ikke? «Jeg er Toralf fra Munthes!» Nu ser jeg, hans Navn opført paa en Liste til Kunstnerstyret.

Jeg sørger som Du over Kai-NielsensKai-Nielsens] Kai Nielsen (1882–2. november 1924), dansk billedhugger. Død. Man maatte holde af ham, og hvad Du skriver om ham som Kunstner er slaaende sandt. Gud ske Lov, han blir hædret og hyldet i sit Fædreland. JannaJanna] Janna Kielland Holm (1880–1932), billedkunstner. Hun giftet seg med Kai Nielsen i 1915, og paret fikk to barn. sørger af sit ganske Hjerte over ham og føler sig saa ulykkelig ensom. Skriver i et Brev jeg fik for nogle Dage siden: «Her er saa tomt og stille, og jeg er saa ensom, at jeg ikke kan forstaa, hvordan jeg bare nogenlunde skal kunne skaffe mine smaa Barn et godt Hjem.» Kais Barn maa jo bli Dansker, og Janna blir gjerne dernede nær hans store Kunst og blandt hans fremragende Venner, som ogsaa er hendes. – Jeg synes det er en Sorg for hele Norden, at en saa høitbegavet Billedhugger gaar bort bare 42 Aar gammel. – Du kan vite kjære Gerhard Munthe, at naar Du skal, «spare paa Øinene, som gjør ondt», da maa Du meget heller male end tegne. Men kanske det Arbeide, Du har tat for Dig i Mørketiden er mere Komposition over Studier fra LouvreLouvre] Musée de Louvre, kunstmuseum beliggende i Paris. end fine Sort-og-hvidt Tegninger? Gud give, det var saa vel, at Du endnu længe maatte kunne arbeide med fuld Kraft! Du vet, jeg er altid Din

hengivne Ven
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.