«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

A – [sommer 1890]. Harriet Backer til Arne Garborg

Brevs. 140Opplysning om brevet: 1 dobbelblad. Udatert. Brevets innhold tilsier at det er skrevet før det etterfølgende brevet, også udatert, med start: «Sandviken. Tirsdag Aften.» Datering til [sommer 1890] er gjort ut fra omtalte malerier som i protokollen for Høstutstillingen 1890 står som titler på to anmeldte malerier fra Backer: Søndag i Tannums Kirke og Altergang. Kilde: NB Ms.fol. 4124:G:7.

Kjære Garborg!Garborg] Arne Garborg (1851–1924), forfatter.

Jeg er saa skrækkelig træt iaften, saa der blir vist ikke videre Greie paa hvad jeg skriver; men jeg vil nu skrive alligevel. Tusind Tak for Dit Brev. Det var svært lovende altsammen, jeg synes, der maa være meget for mig deroppe, jo mere jeg funderer derpaa, desto mer Lyst faar jeg til at komme derop. Men tro ikke derfor strax, at jeg kommer. Det er ikke saa let at bestemme sig for 4 Maaneders Studiereise, hvoraf hele det vigtige Sommerarbeide afhænger. Mon der er forfærdeligt koldt deroppe, saa man aldrig kan male ude efter Solnedgang? Jeg er ikke svært tendre; men jeg vilde nok gjerne vide, hvorledes Klima der er. Hvad der for Øieblikket gjør mig ubestemt er dette, at jeg forrige Søndag opdagede, at Tanums Kirkeinterieur er noget af det vakkreste jeg har set, Murene fra Olaf den Helliges Tid, Indredningen forresten fra forrige Aarhundrede.Tannums … Aarhundrede] Tanum kirke i Bærum er en enskipet murkirke fra middelalderen, fra ca. 1130. Interiøret er for det meste fra 1700-tallet, med altertavle fra 1663. Og saa staar den der i enhver Forstand ubeboet. Jeg stænger Døren indenfra og bruger den som mit eget Atelier, og det er en sjelden Nydelse for mig, der pleier at arbeide inde hos Folk, naar de har det travlest. Jeg holder paa med en Skitzeen Skitze] Backer må ha arbeidet med minst to skisser da hun anmeldte to verk til Høstutstillingen som åpnet 6. oktober. I protokollen for utstillingen står titlene Søndag i Tannums Kirke og Altergang som anmeldt, men er markert med «ikke indsendt». Kilde: NB Ms.fol. 4124:G:7. deroppe og vil nu se, hvad det kan bli til. Men Sagen er den, at jeg har aldeles ikke Lyst til at blive Sommeren i Bærum. Jeg har umaadelig Lyst til at komme op i ny Natur. Derfor tænker jeg mig, at jeg nu gjør Skitzer og kanske paabegynder et Billede, som jeg engang siden fuldfører. Kunde jeg nu ikke faa endnu et Underretningsbrev, om hvorledes Reisen til KolbottenKolbotten] Navnet på Garborgs hjem, en tømret stue beliggende ved Savalen i Alvdal. Familien bodde der fra desember 1887 til 1896. foregaar fra først til sidst og hvad den koster, samt lidt Besked om Kulden, om jeg maa have Vintertøi med og om hvad Lidelser der kan blive for et Menneske, som maler ude. Ser man Granskov overalt hvor man ser hen? Jeg er nok vis paa, at der er deiligt deroppe; men – ja, Du kan begribe, at jeg ønsker, jeg vidste, hvordan der er paa en Prik. Undskyld alt dette Mas og sæt dig ind i min Sindstilstand hvilket er let for en Digter. Jeg skriver øieblikkelig jeg har taget en Bestemmelse, og hvis jeg kommer, da vil jeg gjerne komme snart. Derfor vær saa inderlig snil at sige mig, hvorledes Reisen bør foregaa. Hils Din KoneDin Kone] Hulda Garborg, født Bergersen (1862–1934), forfatter og kulturarbeider. Giftet seg med Arne Garborg i desember 1887. hjerteligt. Jeg vilde svært gjerne være Sommeren i Eders Nærhed. KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. er ikke hjemme, derfor hilser hun ikke.

Din hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.