«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – 11. september 1922. Harriet Backer til Margrethe Welhaven

Brevs. 563Opplysning om brevet: 1 ark, 2 sider med tekst.

Lille elskede Maggen min.Maggen min] Margrethe Welhaven, født Backer (1851–1940). Søster av Harriet Backer.

For ikke at glemme det, skriver jeg straks Andrea KleensAndrea Kleens] Andrea Kleen, født Gram (1853–1927), billedkunstner. Hun studerte i München samtidig med Backer. Adresse. Doktorinnan A: Kl. 33 Styrmandsgatan Stockholm. Tak for Brevet, det var saa godt at faa, for jeg er noksaa nedfor af forskjellige Grunde. Du og SigriSigri] Sigri Welhaven Krag (1894–1991), skulptør. Niese av Harriet Backer og datter av brevmottaker. kom som to Engler, som 2 af Sigris glade Cheruber den Dag I drog afsted med mig i Bil. Jeg trængte saa saart til at se ny Kunst, ventede mig nok Overraskelser,. Forventninger, som blev langt overtrufne.Jeg trængte … overtrufne] Sigri Welhaven Krag hadde en separatutstilling i Kunstnerforbundet 1.–14. september 1922. Katalog i NB Ms.fol. 4516:B1. Vær vis paa, at hun blir en meget betydelig Kunstner, hvis hun ikke stanses af uforudsete Hendelser. Det var fin personlig Kunst, ikke bare det evindelige «lovende». Du kan trygt være stolt af hende kjæreste Mag, og jeg kan ikke faa sagt Dig, hvor jeg glæder mig. Hun er baade fin Naturalist og fortryllende Komiker. Det er saa sjeldent, at man spiller paa begge Strenge. Fontænen, Helges Gutteskikkelse paa Sjøuhyret er en ypperlig Komposition, og den deilige lille Portrætbuste af ham, de søde Barnehoder, Sørensens Gut, er tro Gjengivelser af Naturen, set paa den skjønneste Maade. Alvor og Naturlighed, tænk hvor sjeldent vi ser dette i vor Tids Kunst. Jeg blev saa glad over, at St. Georg med Dragen blev kjøptSt. Georg med Dragen ble kjøpt] St. Georg med dragen, en skulptur i glassert steingods. Innkjøpt i 1922. Inventarnr. OK-09564. til Kunstindustrimusæet. Og saa de lystige Løver med Skjolde, med hæderlige Bedsteborgeres Ansigter, saa usigeligt komiske, at jeg ler i min Seng naar jeg tænker paa dem. Den lille Madonna kan jeg heller ikke faa ut af mine Tanker. Og de lattermilde blaa Løvehoder paa Vandbækkenet! Vi forsmægter af Mangel paa virkelig naturlig Lystighed, her kommer den naiv, barok, altsammen indenfor Skjønhedsgrænsen. Jeg forstaar jo ogsaa, at Utstillingen gjør Lykke, og hun skulde tvile om at hendes Kunst var berettiget? Gud give, at hun maa faa Vind i Seilene og styre freidigt sin egen Kurs. Fantasifuld og meget begavet. Ja, det er bare for at glæde mig sammen med Dig over dette, at jeg skriver. Og nu maa det være slut, for jeg har malt hele Formiddagen og nu er jeg træt. Tak fordi Du fortalte Drømmen om Hjalmar.Hjalmar] Hjalmar Welhaven (1850–1922), arkitekt og slottsforvalter. Svoger av Harriet Backer. Han døde 18. april 1922. Det var som jeg fik en Hilsen gjennem Dig fra ham. Du vet, jeg har altid holdt inderlig af ham, og jeg vet saa godt, at denslags Drømme virker som en Oplevelse. Gud signe Dig min lille Mag, og gid Du maa ha Glæde af at male! Kast Dig ind i det, og gaa paa. Og skriv indelig til Andrea,Andrea] Andrea Kleen, født Gram. for nu om nogensinde passer I sammen. AndersAnders] Anders Backer Grøndahl (1879–1947). Nevø av Harriet Backer. og ElinaElina] Elina Grøndahl, født Lohte (1886–1964). er paa Biltur til Svogeren Gørrisen,Gørrisen] Willy Gørrisen (1879–1961), skipsreder. som ogsaa er Anderses Skolekamerat og gift med Elinas Søster.Elinas Søster] Pauline Lohte (1886–1964). De har en ordentlig Bondegaard som de besøker om Sommeren nogle Uker høit op i Landet i Nærheten af Lillehammer. Reiste Fredag kommer igjen Onsdag. Barnene er iaften i Smaapikeselskap her i Bækkelaget, saa jeg er alene hjemme. Vet ikke om BilledetBilledet] Antakelig maleriet Verandastuen på Bekkelaget. Kat.nr. 175 i Lange 1995. kan bli færdigt, vet ikke om det er godt Motiv; men arbeider spændt, til Løvet gulner utenfor Vinduerne. Saa levvel, skriv snart, for jeg elsker Dig eneste Søstera mi, som jeg har igjen! Kjærligt Kys fra Din Harra.Harra] Kallenavn på Harriet i familien.

Følgende er skrevet opp ned øverst på side 1.Jeg er saa gla over, at Du har saa nydeligt et Hjem.Hjem] Etter mannens, slottsforvalter Hjalmar Welhavens, død 18. april 1922 flyttet hun fra Slottsforvalterboligen til Jacob Aalls gate 58. Her er hun oppført som «oldfrue (Slottet)». Kilde: Kristiania Adressebok for 1923.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.