«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – 16. juni 1904. Harriet Backer til Jens Z. M. Kielland

Brevs. 563Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad. Blekket er dels smittet over på motsatt side slik at skriften er vanskelig å tyde.

Kjære Arkitekt Jens Kielland.Artkitekt Jens Kielland] Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866–1926), arkitekt.

Jeg bad JannaJanna] Janna Kielland Holm (1880–1932), billedkunstner. Niese av Kitty Kielland. takke Dem mangfoldig for Deres storartede Brev, men min egen Tak maatte ogsaa komme. Jeg har ventet saalenge, fordi det er vanskeligt at tage nogen Bestemmelse, naar den skal gjælde for flere Aar, og nu vil jeg straks fortælle, at jeg har bestemt mig idag for Opdal KirkeOpdal Kirke] Uvdal stavkirke fra 1100-tallet. Interiøret er fra 1600- og 1700-tallet. i Numedal. Det blev mig ved at tale med Schirmer,Schirmer] Herman Major Schirmer (1845–1913), arkitekt og kunsthistoriker. Han nedla et stort arbeid i å dokumentere den norske bygningsarven. klart, at den i sin praktfulde Bondskhed netop var noget for mig. Kanske blir jeg skuffet; skjøndt deilig maa den efter Beskrivelsen og TønnesensTønnesens] Albert Theodor Tønnesen (1872–1910), billedkunstner. Han var elev ved Backers malerskole 1899–1900. TegningTegning] Tønnesen og tre arkitekter laget i juli 1901 oppmålingstegninger av interiøret i Uvdal stavkirke på oppdrag fra Fortidsminneforeningen. Andreas Aubert skrev en artikkel med illustrasjoner om oppmålingen: «Fra Numedal. Studier i vor kunstneriske kulturhistorie», publisert i Fortidsminneforeningens årsberetning for 1901, s. 264–329. være. Jeg er begeistret for Fotografierne, som De sendte mig fra Urnæs.Urnæs] Urnes stavkirke ved Lusterfjorden, en sidearm til Sognefjorden. Gid jeg ikke var saa gammel, gid jeg kunde faa malt dem allesammen! De maa forstaa, at jeg har været usikker til sidste Øieblik; men det blev bestemmende for mig, at der lige ved Kirken Opdal findes en Stue,en Stue] En stue tilhørende gården Mellem Husebø, som lå nær Uvdal stavkirke. som jeg kan faa leiet med 2 Værelser, Adgang til Kjøkken Seng og Sengeklæder, og saameget Ved jeg vil, til 12 Kr maanedlig, at Kirken, ‹der jo eies› af FortidminderneFortidminderne] Uvdal stavkirke var i bruk som sognekirke til 1893. Deretter ble den i 1901 overtatt av Foreningen til norske minnesmerkers bevaring. staar ganske til min Disposition som mit Sommeratelier, og at der er en Fortidsmindernes Haandlanger deroppe, en Kirkesanger Bendiksby,Bendiksby] Karl Bendiksby (1873–?), kirkesanger og folkeskolelærer. Kilde: Folketelling 1910. som vil hjælpe mig paa alle Maader, efter hvad SchirmerSchirmer] Schirmer var formann i Fortidsminneforeningen fra 1899 til 1911. lover mig. Saa siges det jo at være kortere Vei til Numedal end til Sogn; men jeg er ikke sikker paa, at ikke den Vei er kortest for en Maler med Oppakning hvor man kan komme med Dampskib. Jeg havde glædet mig saa umaadeligt til en Søtur, og jeg vilde forfærdelig gjerne seet Bergen og truffet Eder alle. Intet vilde været mig kjærere end at have Anna KiellandAnna Kielland] Anna Kielland, født Christie (1869–1948). Gift med arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. Foreldre til billedkunstneren Else Christie Kielland (1903–1993). i Nærheden. Hils hende og sig det, ‹…› Musik er mig en Fryd og hun selv er mig en Fryd. TydskekirkenTydskekirken] Middelalderkirke fra 1100-tallet, ligger like ved Bryggen i Bergen og ble brukt av hanseatene. Navnet er i dag Mariakirken. har jo altid været i mine Tanker, men nu sagde WerenskioldWerenskiold] Erik Werenskiold (1855–1938), billedkunstner. at han havde begyndt et Billede derfra, og jeg rører aldrig ved andres Motiver. Han kommer forresten ikke derop i Sommer, da han er altfor overanstrengt, maa masseres og vinde Kræfter. Gid De nu ikke vil synes, at De har skrevet Deres lange oplysende Brev forgjæves. For mig er det et interressant Dokument, hvoraf jeg har faaet meget at vide, og for Deres Elskværdighed er jeg rørt og taknemlig. Naturen er vakkrest i Sogn, det forstaar jeg nok; men saa har Numedølerne Nationaldragter endnu og vakkre. Saaledes har jeg veiet alting frem og tilbage, og kanske jeg alligevel har valgt dumt, men idag skriver Schirmer og leier Stuen for mig i Opdal, saa faar jeg selv se og kanske angre. KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. staar ogsaa paa Reise, i Begyndelsen af næste Uge skal hun afsted til Jæderen og bo paa Kvalben.Jæderen … Kvalben] Kitty Kielland hadde flere studieopphold på Kvalbein gård, beliggende like nordvest for Brusand, Jæren. Hun beder at hilse Eder alle mange Gange. Tak og atter Tak og mange hjertelige Hilsener til Anna. Eders lille PigeEders lille Pige] Else Christie Kielland (20. oktober 1903–1993), billedkunstner. var deilig. Tør jeg ogsaa bede Dem hilse Jane HolmJane Holm] Jane Holm, født Kielland (1852–1913). Søster av Kitty Kielland. og Janna, hvis De kan huske det.

Deres hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.