«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – 2. august 1908. Harriet Backer til Eilif Peterssen

Brevs. 209Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære Eilif.Eilif] Eilif Peterssen (1852–1928), billedkunstner. Tusind Tak for Bogen,Bogen] Trolig Breve fra Alexander L. Kielland udgivne af hans Sønner med indledning af Professor Gerhard Gran. 2 bind. Utgitt i november 1907 av Gyldendalske Boghandel, Nordisk forlag, København. som er kommen vel frem til mig. Det var overraskende, og jeg skjønner, at KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. var den drivende Kraft; men Du var sandelig snil – som altid. Jeg har læst en hel Del af Brevene og har vanskelig for at holde op, naar jeg først kommer igang. Brevene har stor Charme og er fængslende, som Alexander KiellandAlexander Kielland] Alexander Lange Kielland (1849–1906), forfatter. Bror av Kitty Kielland. selv var det; men jeg skal sige Dig, at jeg er fyldt af vemodsfulde Tanker før, og jeg taaler ikke at leve bare i det tabte Forbigangne. Jeg har udsat saalænge at læse denne Bog, fordi jeg er saa saar og opreven i mit Sind efter Agathes Død.Agathes Død] Agathe Backer Grøndahl (1847–4. juni 1907), komponist og pianist. Søster av Harriet Backer. Paa hende tænker jeg bestandig, det maa jeg, og det vil jeg; men jeg ønsker ligesom ikke at sørge over dem allesammen. Kielland, Grieg,Grieg] Edvard Grieg (1843–4. september 1907), komponist. ThomasineThomasine] Thomasine Lie (1833–1906). Gift med Jonas Lie. og nu tilsidst min Kjære Jonas.Jonas] Jonas Lie (1833–5. juli 1908), forfatter. Her er saa fattigsligt efter dem, og vi selv blir saa gamle. Ikke Du, Kjære Eilif, Du er Gud ske Lov spræk og ung, staar paa Stige og Stillads og maler store Kirkevægger.maler store Kirkevægger] Fra mai 1908 arbeidet Peterssen med en større utsmykning av apsis i Ullern kirke, med motiv Kristi himmelfart, fullført i 1909. Arbeidet er omtalt i Morgenbladet 29. august 1908. Ja, det faar nu være som det er. Jeg er taknemlig over det Gode jeg endnu har i Livet, om jeg end ikke mere kan være kistegladkisteglad] jublende glad. Kilde: NAOB. som før. – Her er nu svært ensomt, som forresten har jeg det i alle Maader godt. Den første Uge var jeg noksaa syg af 4 Dages Sommerkolering;Sommerkolering] Akutt diaré som særlig forekommer om sommeren. men jeg har arbeidet senere med fuld Kraft, synes jeg. Det blir en svær ‹Strid› at faa disse Billederdisse Billeder] Backer arbeidet med maleriene Interiør fra Uvdal stavkirke og Alteret i Uvdal stavkirke. Begge ble fullført i 1909. De eies av Rasmus Meyers samlinger / Kode. Inventarnr. RMS.M.00025 og RMS.M.00026. Maleriene ble kjøpt av Meyer i 1909, bekreftet i brev fra ham til Backer datert 31. mars 1909. Kilde: NB Ms.fol. 3857:B:3. færdige, fordi de Partier, som igjenstaar, er saa slet belyste, at jeg næsten ikke kan komme til at arbeide paa dem mere indgaaende. Men det er jo saa med ethvert Arbeide, at de største Vanskeligheder er de rent praktiske. Og jeg tænker, Du ikke ser alt hvad Du gjør heller naar Du maler fra Dit Stillads.maler fra Dit Stillads] Peterssen hadde dekorasjonsmaler Domenico Erdmann (1878–1940) som assistent til arbeidet i Ullern kirke. Kilde: Morgenbladet 29. august 1908 (NB, avisbasen). Du kan tro, jeg beundrer Dig, netop fordi Du, foruden alt det meget mere, som Du har fra Vorherre uden Din Fortjeneste, ogsaa kan gjøre dette vanskelige Praktiske. Her er svært godt at være, saalænge Sommervarmen varer, og nu jeg har fuldt op af Hermetisk. Men jeg skulde dog ønske, jeg havde en vild Fjeldvidde at gaa paa, og Skovstien, som førte til noget ukjendt, saaledes som det var oppe i Lilleelvedalen.Lilleelvedalen] Lille-Elvedalen er et tidligere navn på Alvdal kommune, Nord-Østerdalen. Backer hadde studiesomre her fra 1893 til 1898. Hvor hundrede Stier førte til noget landskabeligt Nyt. Alligevel reiste jeg herop endnu nogle Aar, hvis ikke Skydsen var saa dyr og lang, for jeg har uvurderlige Motiver heroppe, en Empire-Bondestue, det rene Eventyr, og et Landskab ogsaa, som kunde blive deilige Billeder. Hils MagdaMagda] Magdalene Peterssen, født Kielland (1855–1931). Gift i 1888 med Eilif Peterssen. og Jon,Jon] Jon Petersen, født i august 1893. Sønn av Magda og Eilif Peterssen. naar Du skriver, og sig Jon, at Micha ClarkeMicha Clarke] Micah Clarke, historisk roman av den britiske forfatteren Arthur Conan Doyle. Utgitt i 1889, på norsk i 1905. var en ublandet Glæde i Kolerinedagene. Hils alle Malersvende Du ser forresten. Jeg tror, efter et Brev fra Janna,Janna] Janna Kielland Holm (1880–1932), billedkunstner. Niese av Kitty Kielland. at det staar noksaa godt til med Kitty. Gud give, CappelenCappelen] Axel H. Cappelen (1858–1919), overlege ved Stavanger sykehus fra 1897. kunde gjøre Følgende tekst er skrevet langs margen side 1–2. noget for hende og give hende forstandige Leveregler. Janna gjør en god Gjerning denne Sommer. Ja levvel og endnu engang tak for Bogen. Jeg glæder mig umaadeligt til at se Din Kirke.Din Kirke] Antakelig Ullern kirke, hvor Peterssen arbeidet med en utsmykning.

Din hengivne
Ven Harriet.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.