«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – 24. oktober 1904. Harriet Backer til Janna Kielland Holm

Brevs. 701Opplysning om brevet: 2 dobbeltblad. Med konvolutt.

Kjæreste Janna!Janna] Janna Kielland Holm (1880–1932), billedkunstner. Niese av Kitty Kielland. Det er da ikke muligt, at KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. ikke skulde have faaet den {sic.} lange Brev jeg skrev til hende for over en Uge siden? Alligevel vil jeg idag skrive til Dig, som jeg loved i Brevet til hende. Tak hende, fordi hun har skrevet og Tak til Dig med. Sig, Husleien er betalt og jeg har faaet Løfte om at Klokken eller Ringeapparatet skal komme.Klokken eller Ringeapparatet skal komme] Trolig er det montering av telefon. Kitty Kielland står oppført med nr. 11044 i telefonkatalogen for 1904. Indfinder der sig ikke Arbeidsfolk en af de første Dage, skal jeg atter gaa til Contoret, som nu er i Grændsen 17. Du kan være glad over Dine Billeder,Dine Billeder] Janna Kielland Holm hadde to malerier på Høstutstillingen i 1904: Kat.nr. 202 Postveien i Valle og 203 Torbjørg. Ustillingen åpnet søndag 9. oktober i «Tivoli». Kilde: Dagbladet 8. oktober 1904 (NB, avisbasen). der en store Fremskridt – og Du har faaet meget udrettet. Landskabet er stort og personligt seet, Luften vakker. «Thorbjørg» er ogsaa meget fint seet; men ikke saa interressant som Landskabet. Jeg er saa glad over, at Du kom paa min Malerskolemin Malerskole] Harriet Backer drev en privat malerskole i Kristiania i omtrent 20 år. Hun opprettet den rundt 1891, sammen med Christian Krohg, men etter hvert drev hun den alene. Det var særlig mange kvinnelige elever ved skolen. ifjor, for det har givet Dig et stort Skuf frem, og nu maa Du se at komme ud til Paris helst. Vær glad, Du ikke er kommet der før man maa have lært, hva Du nu kan, have en Grund at bygge paa, for at Paris skal være til fuld Nytte. Lærerne tager sig ikke af de famlende Begyndere, og man forstaar heller ikke deres Korektur, som er Knap, før man selv er bleven Kunstner i Sjælen. Studiet er langt og alvorligt og Du burde ingen Maaneder miste. Skal Du være i Bergen til Mars Maaned psaa giv Dig i Kast med et Interieur udenfor Hjemmet. Deraf lærer du meget, og der fins jo Pebersvenderummet i det Hanseatiske Musæum.det Hanseatiske Musæum] Hanseatisk museum ligger i Finnegården, som er en del av Bryggen i Bergen. Det ble opprettet som museum i 1872. Backer malte senere et motiv herfra, fullført i 1914: Stuen i Hanseatisk Museum. Eies av Rasmus Meyers samlinger / Kode. Inventarnr. RMS.M.00029. Mal det Du, siden jeg ikke kommer og maler det. Jeg er saa bedrøvet over at Din MorDin Mor] Jane Holm, født Kielland (1852–1913). Søster av Kitty Kielland. atter har sin Øiensygdom. Nu skrives der om, at Øine skal masseres. Men hun er jo i de bedste Hænder.i de bedste Hænder] Faren til Janna var legen Danckert Krohn Holm (1844–1905). Gud give, der maatte blive Bedring, for det afhænger vel af legemligt Velbefindende, saa det ikke behøver at forværres? Hils hende kjærligt fra mig. Dette Brev maa skrives i flyvende Fei, for skjøndt jeg ikke har kunnet begynde at arbeide selv, er min Tid optaget hvert Øieblik af det Tilfældige. Nu har Damer været her til Kl: 12, og saa maa jeg se MunchsMunchs] Edvard Munch (1863–1944), billedkunstner. En større separatutstilling med rundt hundre verk, både eldre og nye, åpnet i Dioramaets lokaler i Kristiania søndag 16. oktober. Kilde: Morgenbladet 15. oktober 1904 (NB, avisbasen). og KittelsensKittelsens] Theodor Kittelsen (1857–1914), billedkunstner. I slutten av oktober 1904 hadde han en separatutstilling i Kristiania i Kunstindustrimuseets tidligere lokale på hjørnet av Pilestredet og Universitetsgaten. Kilde: Annonse i Morgenbladet 27. oktober 1904 (NB, avisbasen). Udstillinger i Dagslys, da der er Galleriforslag.Galleriforslag] Backer var fra 1898 oppnevnt medlem (som maler) til direksjonen i Nasjonalgalleriet, og var her med på utvelgelse av kunst for innkjøp. Eilifs BilledeEilifs Billede] Eilif Peterssens maleri Pantheonpladsen i Rom ble utstilt på Høstutstillingen i 1904 sammen med syv mindre skisser til hovedmaleriet. er udmærket. Jeg stræver med at faa det ind i Galleriet; men det maa Kjøbes for de Houenske Midler,de Houenske Midler] Et særskilt fond opprettet i 1893 av forretningsmannen Anton Christian Houen (1823–1894), til innkjøp av kunst til Nasjonalgalleriet. og nu er der Vanskeligheder med Departementet, ikke paa Grund af dette Billede, men Testamentfortolkning.Testamentfortolkning] Se brev i del C, 18.09.1904, Harriet Backer til Erik Werenskiold. Alligevel haaber, jeg det skal gaa. Det ene Malersskole-Atelier er fyldt af Elever fra ifjor. Helga ReuschHelga Reusch] Helga Marie Reusch, født Ring (1865–1944), billedkunstner. vil male med de første Maaneder, jeg er saa glad derover. Jeg har sagt, «nei» til de Herrer, som har meldt sig; men der er kommen faa nye Elever, og jeg vil se det an før jeg leier det andet Atelier. Skolen bliver i mit Sideatelier, Erichsens,Erichsens] Trolig tilhørende Thorvald Erichsen (1868–1939), billedkunstner. saa pent faar de det. Elna SchwarzElna Schwarz] Elna Schwartz-Särström (1880–1959), billedkunstner. Hun har blant annet malt altertavlen i Eidsfoss kirke. I 1909 giftet hun seg med den svenske billedhuggeren Hjalmar Särström. har meldt sig. HeleneHelene] Helene Christiane Falsen Mellbye, født Holm (1881–1960). Søster av brevmottakeren. var længe heroppe en Eftermiddag, fremdeles saa lykkelig og sød. Det blir et stort Savn efter Dig kjære Janna; men jeg vil nu forfærdelig gjerne, at Du skal reise til Udlandet. Men arbeid dagligt udenfor Huset, indtil Du kommer afsted. Det er ypperlig at blive selvstændig, før man reiser. Fru LangeFru Lange] Aagot Thekla Lange, født Bøbert (1840–1929). Hun ble enke i 1902. flyttede iforgaars ind i et yndigt Hiem. Sig Kitty at AnnaAnna] Anna Iversen, en kone som stelte for Kitty Kielland. Kilde: Brev fra Kitty Kielland til Véda Aubert 25. juni 1904, Brevs. 32. skulde flyttet ud idag, men Agnes var ikke frisk. Imorgen flytter hun sikkert 25de. Atelieret Logiet er skuret i hver Vraa, saa hun kommer til et godt Hjem. Nei, nu maa jeg løbe afsted til Munch og Kittelsen. Mandag Aften Her er jeg igjen træt og vaad. Kl: 9 Aften, og der er vel egentlig ikke mere at skrive om. Der var uhyre ensomt i OpdalOpdal] Kommunenavnet Opdal ble endret til Uvdal i 1932. og ikke vild Natur, som jeg længtede efter. Naturligvis er det altid vakkert. Der var ogsaa Landskabsmotiver, om jeg havde villet male dem, men det var en trist Natur at leve i, og jeg sad i Kirken,Kirken] Uvdal stavkirke fra 1100-tallet. Interiøret er fra 1600- og 1700-tallet. som var iskold den hele Dag. Desuden ængstede jeg mig for meget og Mange, først og fremst for Agathe,Agathe] Agathe Backer Grøndahl (1847–1907), komponist og pianist. Søster av Harriet Backer. som var blodløs og melankolsk, da jeg reiste. Gud ske Lov, da jeg kom hjem var alt godt, hvor jeg troede det var ilde, og Agathe ser udmærket ud og bærer med Heltemod sin Døvhed. Mer legemligt Vedbefindende synes hun ogsaa at høre noget bedre. Min Sommer var derfor egentlig trist, men Motiverne, jeg holder paa med, er herlige, et stort Billede fra Kirkens Midtganget stort Billede fra Kirkens Midtgang] Interiør fra Uvdal stavkirke, fullført i 1909. Eies av Rasmus Meyers samlinger / Kode. Inventarnr. RMS.M.00025. og et fra med selve Alteretet med selve Alteret] Alteret i Uvdal stavkirke, fullført i 1909. Eies av Rasmus Meyers samlinger / Kode. Inventarnr. RMS.M.00026. som Motiv det deiligste Motiv i Farven jeg endnu har haft. Men hvor fra jeg skal faa Mennesker fra til det altsammen tør jeg ikke tænke paa i Vinter. Her er meget godt i Udstillingen[,]Udstillingen] Høstutstillingen / Statens 21. aarlige Kunstutstilling, som åpnet 9. oktober. men jeg faar altid se den saa daarligt, da man jo altid skal snakke saa meget. Det er en sorgløs Fornemmelse hverken at have hængt Billederne, eller selv at have Billeder,sorgløs Fornemmelse … have Billeder] Backer var dette året valgt til medlem av Høstutstillingens jury. Kilde: NB Ms.fol. 1945:A5. som man skal være fortvilet over den ene Dag og fornøiet med den næste. GruppenGruppen] Gruppen besto av medlemmer av Bildende Kunstneres Fagforening. Se utkast til lover som ligger inni NB Ms.fol. 4134:A2. havde et Møde oppe hos mig en Generalforsamling, hvor Statuter blev fastslaaet. Derom skrev jeg i mit Brev til Kitty, og jeg synes, hun maa have faaet det. Alle var enige om, at man skulde være meget Streng, 2/3 Majoritet for at et Billede kunde antages. Jeg haaber Kitty skriver og telegraferer, saa jeg kan møde hende paa Stationen, nei Bryggen er det vel, for BergensbanenBergensbanen] Bergensbanens offisielle åpning var først i november 1909. er vel endnu ikke realiseret. Jeg glæder mig svært til, hun skal komme. Den første Uge saa jeg meget til Malerne, senere slet ikke. EilifEilif] Eilif Peterssen (1852–1928), billedkunstner. var velsignet at se igien; men han længter saa frygtelig efter Udlandet for Arbeidets Skyld. – Ja, lev vel kjære Janna og skriv til mig noksaa ofte. Jeg venter Ida WedelIda Wedel] Ida Wedel Jarlsberg (1855–1929), billedkunstner og organisasjonskvinne. og Dagmar Lund,Dagmar Lund] Trolig sangerinnen Dagmar Lund (1866–?). Lund ble født i Bergen. I folketelling for 1910 i Brønnøysund oppført som «sangerinde», men dødsåret er ukjent. I november 1904 var hun solist i Cæciliaforeningens konsert i Kristiania. Kilde: Morgenbladet aften 3. november 1904 (NB, avisbasen). som netop telefonerede, at de vilde komme op og snakke med mig om noget iaften. Hils Din Mor, Anna KiellandAnna Kielland] Anna Kielland, født Christie (1869–1948). Gift med arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. og naturligvis Kitty mangfoldigt fra mig.

Din hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.