«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – 25. august 1906. Harriet Backer til Gerhard Munthe

Brevs. 90Opplysning om brevet: «besv 28/8.» skrevet av Gerhard Munthe øverst på brevet. 1 dobbeltblad.

Kjære Gerhard Munthe!Garhard Munthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner.

Du husker nok, at jeg før min Afreise bad Dig, om Du vilde laane mig Landskabet fra ElvedalenLandskabet fra Elvedalen] Strålsjøen, Høst, fullført i 1894. Innkjøpt av NG i 1914. Inventarnr. NG.M.01035. Du har, til Kjøbenhavn.til Kjøbenhavn] «Den norske Udstillingen Charlottenborg Efteraaret 1906 Arrangeret af Erik Werenskiold som Formand for Gruppe I.» Utstillingen ble åpnet for pressen søndag 30. september. Backer var representert med ti verk, blant annet: «15. Landskap, Lille-Elvedalen. 1897. Olie. Tilh. Gerh. Munthe.» Kilde: Katalog fra utstillingen, Nasjonalmuseet /bibliotek. Se note 413 i Lange 1995 om ulike tolkninger av tittel og verk. Nu maatte jeg vel skrive lidt mer om dette. Vagtmester LinnerudVagtmester Linnerud] Nils Linnerud (1866–1922), ansatt i 1904. Kilde: Folketelling 1910. i KunstforeningenKunstforeningen] Kristiania Kunstforening. har faatt Mærkelapper og Følgesedler i fuld Orden fra mig, og han vil afhente Billedet hos Dig, hvis Du gjennem Telefon vil være saa snil at give ham Besked om, naar det er Dig beleiligt. I min Anmeldelse har jeg assureret Billedet for 400 Kr; men det kommer an paa, om Du synes, dette er nok. Det Billede jeg har faat at Dig i Bytte er jo egentlig bestemmende for Assurance værdien., Du husker «De røde Runer» fra Drivdalen?«de røde Runer» fra Drivdalen] Maleriet var med på en minneutstilling over Gerhard Munthe i Kunstforeningen i Oslo, februar–mars 1929 med kat.nr. 81 «Røde runer», oppført som eiet av Harriet Backer. I Bakken 1952 opplyses at maleriet «Har tilh. Harriet Backer, Oslo. Nåv. eier ukjent». Og det bør ganske vist have større Pris end 400 Kr. Kan Du endnu faa dette forandret efter Dit Ønske, saa var det godt. Det er forfærdelig spændende at sidde heroppe og anordne alt med disse Billeder, som skal afsendes fra forskjellige Eiere. Men jeg kan ikke komme nedover, før Sneen jager mig. Mine Billeder her er indviklede, og jeg arbeider tungt og sent. Kanske blir jeg færdig med det største Kirkeinterieur,det største Kirkeinterieur] Interiør fra Uvdal stavkirke, fullført i 1909. Eies av Rasmus Meyers samlinger / Kode. Inventarnr. RMS.M.00025. Maleriet ble kjøpt av Meyer i 1909, bekreftet i brev fra ham til Backer datert 31. mars 1909. Kilde: NB Ms.fol. 3857:B:3. skjøndt jeg støder altid paa lumske Feil, som jeg ikke forstaar. Nu ser jeg nok, at de fleste Billeder, som udstilles, er perspektivisk vanvittige; men jeg har ikke Lyst til at følge i det Spor, skjøndt jeg godt kan begeistres for skjønne Farver uden Tegning i en anden Mands Billede. Selv har jeg en lidenskabelig Trang til at faa de rette Forhold ind og den deraf følgende Liniesammenhæng og det overbevisende i Belysningsforholdene. Derfor blir jeg aldrig færdig, for jeg er ikke gløg, og min Evne er tung. Nervøs og trist blir jeg paa disse ensomme Studiereiser. – Herstein SandbergHerstein Sandberg] Herstein Sandberg (1878–1951). Bror til Sigrun Munthe. kom indenom her Fredag Aften, og det var en stor Opmuntring at snakke med et kjendt Menneske. Han fortalte, at SigrunSigrun] Sigrun Munthe, født Sandberg (1869–1957). Gift med Gerhard Munthe fra 1886 til 1918. Senere gift med Fridtjof Nansen. var reist Dig imøde, og at Du kom hjem en af de første Dage. Herstein saa mine Billeder og Kirken i Halvmørke; men han syntes nok, at Motiverne var deilige, og det er de ogsaa. For Tiden er her ogsaa skrækkelig koldt og naar det regner er her mørkt, og saa faar det være Slut med Klager. Hvor jeg under Dig, at Du har haft Richard BergRichard Berg] Richard Bergh (1858–1919), svensk billedkunstner. i Sommer, og hvor godt det gjør, at en Svenske af de Bedste vil nyde Sommeren her! Stakkel, WerenskioldWerenskiold] Erik Werenskiold (1855–1938), billedkunstner. skrev, at baade han og KonenKonen] Sofie Werenskiold, født Thomesen (1849–1926). var syge. Hils Sigrun mange Gange og de andre Venner i Lysaker!Venner i Lysaker] Eilif Peterssen, Gerhard Munthe, Erik Werenskiold og flere andre kunstnere var bosatt på Lysaker utenfor Kristiania. Høstudstillingen aabnes saa altfor tidligt,tidligt] Høstutstillingen åpnet søndag 9. oktober i lokaler på «Tivoli». Backer hadde ingen malerier utstilt. jeg kommer ikke hjem til den.

Mange Hilsener!
Din hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.