«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – 26. oktober 1878. Harriet Backer til Eilif Peterssen

Brevs. 209Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære Peterssen!Peterssen] Eilif Peterssen (1852–1928), billedkunstner.

Jeg antager, at mine Billeder nu endelig ere komne hjem, da de bleve afsendte fra München den 29de September. Tør jeg bede Dem gjøre mig den store Tjeneste at gaa ned i KunstforeningenKunstforeningen] Christiania Kunstforening ble etablert i 1836, som den første kunstforening i landet. Formålet var å holde salgsutstillinger og kunstlotterier. og skrive paa en Seddel deres Pris og Navne: Forældrenes AfskedForældrenes Afsked] Avskjeden, fullført i München i 1878. Innkjøpt av NG i 1971. Inventarnr. NG.M.02836. 160 Spd.Spd.] spesidaler. og I KlosterkirkenI Klosterkirken] I Klosterkirken, fullført i München i 1878. Kat.nr. 29 i Lange 1995. 80 Spd. De bleve nemlig afsendte af VergoldergenossenschaftVergoldergenossenschaft] Trolig en rammemakerforretning som tok seg av forsendelser av utstilte arbeider. Samme forretning er omtalt i brev fra Kitty Kielland til Peterssen i 1876. Kilde: Brev fra Kitty Kielland til Eilif Peterssen 10. juni 1876, NB Brevs. 209, utgitt i NB kilder 8:2. fra Münchener Kunstforening, medens jeg endnu var paa Schliersee,Schliersee] En liten by og innsjø i Bayern i Tyskland, ca. 50 km sør for München. Fra 1869 gikk det tog mellom de to byene. og jeg forsømte at bede om dette. Forresten har jeg for en Maaned siden anmeldt dem gjennem Brev med Pris og Navne for Kunstforeningen, saa disse Anstalter er kanske ganske unødvendige, hvorom De bedre kan dømme end jeg. Her har jeg det udmærket hos min kjære Søsterhos min kjære Søster] Hun bodde hos søsteren Inga Agathe Lunde (1842–1915), gift med presten Herman Lunde (1841–1932). Lunde var fra 1876 til 1881 prest for dansker og nordmenn i Paris. og Børnene; men er urolig før jeg ser Udsigter til at komme i Arbeide. Atelier er vanskeligt at opdrive til nogenlunde Pris, og jeg tænker saa smaat paa at gjøre en Interieurstudie i Hôtel de Cluny,Hôtel de Cluny] Et bygningskompleks i Paris fra middelalderen. Fra 1863 åpnet det som museum og heter i dag Musée de Cluny. indtil jeg faar noget ordnet. HeyerdahlHeyerdahl] Hans Heyerdahl (1857–1913), billedkunstner. begynder i disse Dage at copiere i LouvreLouvre] Musée de Louvre, kunstmuseum beliggende i Paris. et kvindeligt Portræt af Rembrandt. Vi har gaaet flere Gange paa Udstillinger sammen,flere Gange paa Udstilling sammen] De besøkte blant annet verdensutstillingen i Paris (Exposition Universelle de 1878) som ble avholdt fra 1. mai til 10. november 1878. Norge hadde en egen avdeling hvor 41 billedkunstnere var invitert til å representere landet med i alt 58 malerier. han er svært fornøiet og tænker at blive her, men har heller ikke fundet Atelier. Fransk Dygtighed imponerer mig uhyre og jeg er især begeistret for Portræterne. Det er rasende interressant at se her paa en Gang næsten alle de Billeder, om hvilke jeg nogensinde har hørt tale. Her er mageløse Alma TademaerAlma Tademaer] Lawrence Alma-Tadema (1836–1912), britisk billedkunstner. og Passinier;Passinier] Alberto Pasini (1826–1899), italiensk billedkunstner. men De ved jo nu for længesiden alt hvad her er. Deres Billeder er meget indslagne,indslagne] Maleriet hadde fått matte partier grunnet en naturlig tørkeprosess. Dette kunne endres med påføring av ny ferniss. Kilde: «Retoucherfernis», Wikipedia (februar 2023). især mit Portræt;mit Portræt] Eilif Peterssens portrett Malerinnen Harriet Backer, fullført i 1878. Innkjøpt av NG for A.C. Houens fond i 1909. Inventarnr. NG.M.00824. men de virke udmærket nobelt og smukt, især Judasbilledet, som det glædede mig meget at gjense. De høre hjemme i tydsk Afdeling ved siden af Deres Kirkestol.Deres Kirkestol] Peterssens maleri Under salmesangen som gav ham 2. medalje på verdensutstillingen i Paris 1878. Det var innsendt til den tyske avdelingen. I mine Tanker staar den tydske Afdeling sig brillant, næsten ethvert Billede der gjør Indtryk af at være et gediegent Kunstværk. Ja, jeg vil ikke skrive mere. Hils Deres ModerDeres Moder] Anne Marie Peterssen, født Andersen (1812–1887). hjerteligt og Ross,Ross] Christian Meyer Ross (1843–1904), billedkunstner. naar De ser ham. Undskyld, at jeg gjør Dem dette Bryderi.

Deres hengivne
Harriet Backer

Jeg haaber, at De har faaet Fotografierne, der blev sendt fra München af AstasAstas] Asta Nørregaard (1853–1933), billedkunstner. Stilleben og mit Billede.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.