«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – 29. august 1915. Harriet Backer til Kris og Oluf Wold-Torne

Brevs. 623Opplysning om brevet: 2 dobbeltblad. Brevpapir og konvolutt har sørgerand som skyldes søsteren Inga Agathe Lundes død 29. juni 1915.

Kjære begge to KrisKris] Kris Laache Torne (1867–1946), maler og tekstilkunstner. Giftet seg med Oluf Wold-Torne i 1897. og Oluf.Oluf] Oluf Wold-Torne (1867–1919), billedkunstner.

I maa nok synes, at jeg er en underlig en, som ikke straks svarer paa saa Kjærligt Brev. Men tænk, jeg har først læst det igaaraftes. Det laa blandt Flommen af Breve, som jeg skulde Lørdagsaften ordne paa mit Skrivebord, og det var uaabnet. Jeg blev forfærdet og skamfuld for Eders Skyld; men allikevel blev jeg saa glad ved at læse Eders Kjærlige Tanker om mig. Tak, at I virkelig gjerne vilde, at jeg skulde komme. Jeg trænger saa ubeskrivelig til Venskab og Trøst! Nu kan jeg ikke komme, fordi jeg maa kjæmpe med de Billeder jeg har føre,Billeder jeg har føre] Sommeren 1915 tilbrakte Backer i Kristiania og malte motiv fra sin leilighet, både utsikt og stilleben. Ett bilde var Utsikt fra altanen, fullført 1915. Kat.nr. 155 i Lange 1995. skjøndt de er høist ubetydelige; men jeg har den Slags Sind, at jeg opgir aldrig noget, før det er helt fordærvet. Jeg tænkte mig næsten, at I var komne hjem som andre Skoleferiefolk, og især i den sidste Uke har jeg tænkt at skrive til Daaesgt:Daaesgt:] Familien Wold-Torne bodde i Daaes gate 13. og be Eder komme op til mig, for jeg er saa uhyre tvilraadig, om mit StillebenStilleben] Hun arbeidet med to stilleben. Stilleben med roser ble fullført i 1916, kat.nr. 157 i Lange 1995. Dette ble innkjøpt til NG i 1937. Inventarnr. NG.M.01881. Stilleben med maske ble fullført i 1916, kat.nr. 158 i Lange 1995. er saa daarligt komponert «at det helst burde sættes helt om», som vor uforglemmelige KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1. oktober 1914), billedkunstner. pleiede si. Altid lo jeg like fornøiet naar hun sagde sine gamle friske Ord og Rægler. Saasnart I kommer til Byen, maa I derfor komme herop og hjælpe mig med Dom og Raad og Malersnak. Jeg har en Følelse af, at det vilde være meget klokere af mig at pakke sammen og reise ned til Eder nogle Dage, og se hvad der var at gjøre dernede til næste Sommer.næste Sommer] Store deler av juli og august 1916 tilbrakte Backer på Sandøya utenfor Brevik i et hus i nærheten av ekteparet Wold-Torne. Hun malte tre motiver, kat.nr. 159, 160 og 161 i Lange 1995. For jeg faar se at glemme, at jeg er 70 Aar og takke Gud saalænge jeg endnu har den Gnist i mig, som gjør mig til Malerinde. Den har holdt mig oppe, enda jeg har malt daarligt, denne Sommer i min store Sorg. For jeg har altid elsket mine Søstre over alt paa Jorden, og Savnet er saa frygteligt, fordi de SøstreSøstre] Backer hadde tre søstre: Inga (1842–1915), Agathe (1847–1907) og Margrethe (1851–1940). er som andre og bedre Udgaver af en selv. Alt kan man si til Søstre, for de vet om alt det dyrebare fra gamle Dage. Derfor har jeg holdt mig indestængt heroppe i mit Atelier i den menneske tomme By og bare levet for mit Savn for at holde det friskt, det eneste som jeg har tilbake af de Kjære Døde.de Kjære Døde] Søsteren Agathe døde i 1907 og søsteren Inga 19. juni 1915. Jeg synes ikke, man kan leve paa Minderne, hverkende gode eller de onde i den første Tid. De er alle like oprivende og smertefulde. Her har været akkurat passe Veir for mig, aldrig nogen Hete at snakke om, og jeg er ganske sikker paa, at jeg trængte til at hvile mig ut i Ro. Saa kommer Længselen af sig selv efter Samliv med Mennesker. VédaVéda] Védastine Aubert, født Moe (1855–1933). Enken etter Andreas Aubert. var heroppe en Dag, og det var deiligt at se hende igjen, for hun saa noksaa udhvilt ut; men hun var svært mager og saa ikke ut, som om hun var kommet fra Fjeldet. Hun er et storartet Menneske, et brændende Lys synes jeg. Af Kristendommen har hun tat det vanskelige Ord i Bruk: «Vær er hinandens Tjenere». Her diskuteres saameget om Tro og om Kristendom i Aviser og blandt Mennesker. Selv er jeg ortodoks, fordi den Kristendom jeg som Barn har lært tilfredsstiller mig helt. Men jeg synes ikke, det kommer an paa Ortodoksi i Tro. Lad enhver ta sit! Bruk af Læren og forsøke at leve efter det. Den Ene kan vælge Ordet om at gjengjælde «det Onde med det Gode». En Anden det udtømmende i Fadervor «Forlad os vor Skyld, som og vi forlade vore Skyldnere». Altsammen hvad Du synes passer for Dig at vælge, er saa stik modsat Verdens Lære. – Ja, saa kommer jeg ikke ned til Eder denne gang; men jeg takker Eder fordi I vilde dele hvad I har af Godt med mig, og jeg vil haabe paa næste Sommer. Og jeg glæder mig umaadelig til at se Olufs Billeder, for han opfylder altid de store Forhaabninger jeg sætter til ham. Mange Hilsener til RagnaRagna] Datteren Ragna født 30. desember 1907. Hun giftet seg med den italienske billedkunstneren Alberto Rosati og døde i 1994. og glem ikke, at naar I kommer hjem trænger jeg til Eder baade som Malere og Venner.

Eders gamle
Harriet

Til Maleren Hr Oluf Wold-Torne
Sandøen pr BrevikTil Maleren … Brevik] Adressetekst på konvolutt.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.