«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – 8. august 1909. Harriet Backer til Margrethe Welhaven

Brevs. 563Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære, søde MaggaMagga] Margrethe «Magga» Welhaven, født Backer (1851–1940). Søster av Harriet Backer. Gift i 1876 med arkitekt og slottsforvalter Hjalmar Welhaven. mi!

Du faar bare et Hastværksbrev til Tak for Dit lange Brev igaaraftes. Jeg længted saa efter at høre noget fra Dig, for vi er jo nu bare 3 Søstre, og vi har altid holdt sammen, skjøndt vi ofte ikke ser hinanden lange Tider. Hver har sit, og det er forstaaeligt; men jeg ha altid Trang til at se Dit lille søde Ansigt. Jeg har det godt her; men maa vride Nakken forfærdeligt for at arbeide Billederne færdige, derfor er jeg noksaa træt, og Søndagene er nødvendige Hviledage. Her er tomt Hus idag, Kirkesøndag, saa jeg skal lave Middag selv. Ellers pleier det at være en Fest at jeg faar MariesMaries] Berte Marie Vebjørnsdatter Husebø (1866–1947), gårdskone på Mellem Husebø. Kilde: Folketelling 1910. Sødpsuppe og Pandekager til Spikekjøt Søndag Middag. Men min Spiseseddel idag høres god. En Kop Bouillon (Maggie) Forloren Skildpadde og Svedskekompot. Det værste her er Brødet, for det er rent usundt, saa jeg har stærk Cardialghie, surt Vand i Munden hele Dagen. Men hvad er der vel at gjøre? Knækbrød fins for Øieblikket ikke paa Handelsstedet. Jeg synes nok, det gaar godt med Billederne; men jeg arbeider i stor Spænding, da jo saa meget afhænger af, hvordan De b de lykkes. – Tak fordi Du skrev om Dine Barn, som jeg altid tænker paa med Kjærlighed. Min søde Astri,Astri] Astri Welhaven, gift Heiberg (1881–1967), billedkunstner. Niese av Harriet Backer. som er lykkelig med som Christen.Christen] Christen Fritzner Heiberg (1878–1942), arkitekt. De giftet seg i 1907. Du skal hilse hende fra mig, naar Du skriver. Jeg svarer nok paa hendes Brev i Sommerens Løb, og jeg er saa glad over, at de bor i Gunwalds Aas’s smukke Hjem.Gunwald Aas’s smukke Hjem] Gunvald Aus (1861–1950), ingeniør. Etternavnet skrives også Aas. Etter mange år bosatt i USA kjøpte Aus eiendommen «Vennelslund» i Vollen i Asker, rundt 1909. De flyttet til Norge først i 1914. Kilde: Folketellinger 1910 og 1920. Fra IngaInga] Inga Agathe Lunde, født Backer (1842–1915). Søster av Harriet Backer. Gift i 1870 med presten Herman Lunde. i Londoni London] Trolig hadde Inga vært på besøk hos sin yngste datter, Ragnhild Sofie Backer Lunde (1882–1964), som giftet seg 11. januar 1908 med britiske Robert Percy Hodder Williams (1880–1958). Datteren bodde i England livet ut. har jeg haft to Breve, og nu kommer hun jo hjem igjen Mandag. Jeg misunder Dig at se hende ved Hjemkomsten, for jeg er vis paa, hun er som et andet Menneske flot og spræk, og det gaar nok af hende igjen før jeg kommer tilbage. Javel, har hun selskabereret forfærdeligt, og alle disse TreenTreen] Fornorskelse av det engelske ordet train (tog). er jo Vanvid; men saa har hun ogsaa reist i Londonerfærdselen i Automobil, og hun har længtet, som jeg og som Agathe,Agathe] Agathe Backer Grøndahl (1847–1907), komponist og pianist. Søster av Harriet Backer. og jeg tror ogsaa Du i mange Aar efter Storbyens Larm og Færdsel. Jeg elsker skjønt Menneskeværk og kanske stor Arkitektur mest af alt. Kirker og Slotte og store kultiverede Parker. Og nu under jeg Inga, at hun har gjenset alt dette. Ja, levnu vel og glem mig ikke Maggen min. Det er sandt, kunde Du ikke skrive et lidet Brev til Onkel Fredrik.Onkel Fredrik] Fredrik Anton Petersen (1830–?). Ugift bror av moren, bosatt i Grimstad. Jeg ved, han er klein i Sommer; men jeg mente, Du skulde skrive opmuntrende saa han nu i sine sidste Dage Følgende tekst er skrevet i margen side 1–3. kunde ha Følelse af, at han hænger sammen med os, sine Søsterdøttre. Jeg skrev nyligt og fik straks et saa opmundtret og taknemlig Svar. Du kan tro, det er surt at være ensom og gammel og ha et noksaa trist Liv at tænke paa. Ja levvel kjære Søstera mi. Hils Hjalmar!Hjalmar] Hjalmar Welhaven (1850–1922), arkitekt og slottsforvalter. Svoger av Harriet Backer. Det var hyggeligt de Somre, han havde Pligt til at reise herop. Hils alle Barna! Kjærligt Kys fra din egen Søster HarraHarra] Kallenavn på Harriet i familien. Jeg er saa lykkelig over Anders’s lille Pige.Anders’s lille Pige] Agathe Backer Grøndahl, født 21. juni 1909. Datter av Anders Backer Grøndahl og Elina, født Lohte.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.