«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – 9. juli 1901. Harriet Backer til Elling Holst

Brevs. 234Opplysning om brevet: Et ferdig frankert «Kortbrev».

Kjære Formand.Formand] Elling Bolt Holst (1849–1915), matematiker. Han var formann i direksjonen for Nasjonalgalleriet 1897–1905.

Det er nok ikke rigtigt af mig, at jeg har ladet en Uge gaa uden at underrette om min Afreise fra Kristiania. Forhaabentligt har intet GallerimødeGallerimøde] Backer var fra 1898 oppnevnt medlem (som maler) til direksjonen i Nasjonalgalleriet. Holst var formann. Andreas Aubert, arkitekt Johan J. Meyer, Søren Lexow-Hansen, Gerhard Munthe og Halfdan Strøm var de andre medlemmene. Kilde: Norges Statskalender for Aaret 1901. været berammet. Jeg blir vel her til henimod Slutten af Sept: da maa jeg tilbage til et Billede, der netop skulde have den Aarstid.Billede … Aarstid] Backer arbeidet med Altergang i Stange kirke, fullført i 1903. Gitt som gave til NG av Olaf Schou i 1909. Inventarnr. NG.M.00905. Her er deiligt! Jeg arbeider i en kjølig KirkeKirke] Stange kirke, en middelalderkirke fra ca. 1250. og har allerede til Morgenen 6 Modeller fra et Fattighjem ventende paa mig paa Kirkegaarden. PræstPræst] Sogneprest Jacob Kielland var modell. og Klokker og Præstegaardsungdommen er ogsaa med i Billedet, saa jeg lever i Lyksalighedsstand trods Hede.

Med venlig Hilsen
Din hengivne
Harriet Backer

Hr Dr. Elling Holst Høvik pr Kristiania.Hr Dr. Elling Holst Høvik pr Kristiania] Adressefelt.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.