«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

B – [begynnelsen av juni 1904]. Harriet Backer til Janna Kielland Holm

Brevs. 701Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad. Udatert. Brevets konvolutt er stemplet med mottatt i Bergen 2. juni. Formuleringer i brevet viser også tydelig at det er skrevet kort tid før brevet til Jens Z.M. Kielland, datert 16. juni 1904. Konvolutt vedligger, frimerket revet av.

Kjæreste Janna!Janna] Janna Kielland Holm (1880–1932), billedkunstner. Niese av Kitty Kielland. Tak for Dit Brev! For Øieblikket har jeg den mest rasende Lyst til at reise til Urnæs.Urnæs] Urnes stavkirke ved Lusterfjorden, en sidearm til Sognefjorden. Arkitekt Jens KiellandJens Kielland] Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866–1926), arkitekt. har skrevet mig et langt oplysende Brev, for hvilket jeg snart skriver og takker ham. Sig ham, at hans Elskværdighed er stor. Saavidt jeg kan forstaa mit eget Sind, saa er det vist bare oekonomiske Betænkeligheder, som hindrer mig i at tage straks Beslutningen «Urnæs». Det er jo en lang og kostbar Reise; men det vilde være en Fryd igjen at reise langt. Jeg vælger nok da at komme med Dampskib til Bergen og se TyskekirkenTyskekirken] Middelalderkirke fra 1100-tallet, ligger like ved Bryggen i Bergen og ble brukt av hanseatene. Navnet er i dag Mariakirken. først. Skyds og mange Ophold paa Veien vilde være altfor kostbart. Undres om jeg kunde blive tinget ind paa Gaarden Urnæs,Gaarden Urnæs] Urnes gård ligger svært nær Urnes stavkirke. Du skjønner der hvor jeg skal bo, maa det ikke være dyrt. Om da virkelig Anna KiellandAnna Kielland] Anna Kielland, født Christie (1869–1948). Gift med arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. tænkte paa at komme samme Sted, vilde jeg være umaadelig glad. Disse Planer vælter jeg omkring i mit Hoved og skjønner, at jeg snart maa tage en Bestemmelse. MalerskolenMalerskolen] Harriet Backer drev en privat malerskole i Kristiania i omtrent 20 år. Hun opprettet den rundt 1891, sammen med Christian Krohg, men etter hvert drev hun den alene. Det var særlig mange kvinnelige elever ved skolen. sluttede i denne Uge. Du gjorde mig lykkelig ved at skrive, at Du føler, Du er kommet et Skridt fremover. Der er ingen Tvil, at Du er det. Du er langt kommet, kan meget; men der er Farer paa Din Vei. Overmodelering «dignez les yeux!»dignez les yeux] (fr.) behag øynene. I næste Uge skal jeg finde et Intérieur paa Slottet til Astri,Astri] Astri Welhaven, senere gift Heiberg (1881–1967), billedkunstner. Niese av Harriet Backer og elev ved hennes malerskole. Faren var slottsforvalter Hjalmar Welhaven og hadde dermed tilgang til Det kongelige slott. hun kan godt være Husmor og male alligevel et Par Timer om Dagen. Jeg tror, at I nu begynder at skjønne Begge to at dette Arbeide er Livets høie Lykke. Naturligvis maa I gifte Eder, naar den Tid kommer, at I er trygge og sikkre paa, at I holder tilgavns af en Mand, som tænker og føler ligehvis. Men alt det kommer i Tidens Fylde, eller kommer ikke, tænk ikke for meget paa den Ting og tro ikke nymodens Bøger. Vi er ikke saa unormale vi, som ikke er saa hidsige paa at blive gifte, som har levet Livet rigt i vort velsignede Arbeide, som stiller alle Sorg og Savn. Sjælen tørker ikke ind af Sorg og Savn, den ædles. Jeg har altid ønsket mig 12 Børn, jeg vilde netop passet til de mange Børn, jeg føler mig alligevel, forunderligt nok ikke børnløs. Dette skriver jeg fordi Alverdens Ungdom netop sluger Bøger, som «Kvinden skabt af Manden».«Kvinden skabt af Manden»] Kvinden skabt af Manden, en Studie af en Kvinde, en roman utgitt anonymt i april 1904. Forfatteren var Hulda Garborg (1862–1934), men dette ble først avslørt utpå året 1904. Boka skapte stor debatt og mottok både ros og sterk kritikk. Den Bog er hysterisk. Menneskets høieste Drift er Sjælens Udvikling. Inderst inde føler vi alle det stærkeste Ansvar af at eie en udødelig Sjæl, de mange Sjælens Egenskaber «Talenterne», hvorfor der skal aflægges Regnskab. Mandag.

Nu maa Brevet sluttes, der er Visdom nok deri for denne gang. Jeg er netop hjemkommen fra Slottet, hvor jeg har fundet et udmærket Intérieur. Astri begynder straks. Hun havde en Hilsen til mig fra Schirmer,Schirmer] Herman Major Schirmer (1845–1913), arkitekt og kunsthistoriker. Han nedla et stort arbeid i å dokumentere den norske bygningsarven. som vilde komme op til mig og snakke med mig om nærmere Kirker. Da jeg jo desværre maa være oekonomisk og desuden ved, at jeg nu vælger Studieplads for mindst 3 Aar, saa maa jeg faa udsnakket med Schirmer om disse nærmere Kirker, før jeg tager min Beslutning. Men min Hu staar til Urnæs. KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. er skrækkelig bedrøvet, synes jeg, skjøndt hun jo om Dagen har store Glæder med sin Udstilling.sin Udstilling] Kitty Kielland hadde en separatutstilling med 26 malerier i Kristiania Kunstforening fra 24. april til 9. mai. Kilde: NB Ms.fol. 4043:10c. Hils Din MorDin Mor] Jane Holm, født Kielland (1852–1913). Søster av Kitty Kielland. mange Gange, sig, at jeg tænker svært paa hende. Gid jeg kom til Bergen og fik se Eder! Overvæld Jens Arkilekt {sic.} Kielland Følgende tekst er skrevet i margen side 4 og 2. med Tak for hans storartede Brev, og hils Anna,Anna] Anna Kielland, født Christie (1869–1948). jeg skriver altsaa snart om min endelige Beslutning. Hendes lille PigeHendes lille Pige] Else Christie Kielland (20. oktober 1903–1993), billedkunstner. ser yndig ud. Levvel! og skriv hvor Du selv tænker reise. Din gamle

Harriet.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.