«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

C – [12. april 1905]. Harriet Backer til Eilif Peterssen

Brevs. 209Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad med 3 sider med tekst. Datert ut fra poststemplet. Konvolutt med avklippet frimerke vedligger.

Kjære Eilif.Eilif] Eilif Peterssen (1852–1928), billedkunstner.

Du vil altsaa bede om Undskyldning, fordi jeg svigter og forklare Grunden dertil? Jeg har mærket mig følgende Ansøgere i omtr den Rækkefølge, som her betegnet er.Du vil … betegnet er] Brevet omhandler innstilling til stipend fra «Grosserer Theodor Hendrichsens Legat», opprettet i 1878 og forvaltet av Kirkedepartementet. Utlysning for 1905, se Dagbladet 1. februar 1905. Dog ønsker jeg at lempe min RækkefølgeRækkefølge] Liste over samtlige ansøkene til stipendet var offentliggjort i Morgenbladet 12. mars 1905. efter Majoritetudfaldet, forat Indstillingen kan blive enstemmig.

HolbøHolbø] Kristen Holbø (1869–1953), billedkunstner. 1

SolbergSolberg] Harald Sohlberg (1869–1935), billedkunstner. 2. hvis han ikke har haft saamegen Stipendieunderstøttelse, at der ikke med Rimelighed kan blive Tale om ham.

Oda KroghOda Krohg] Oda Krohg, født Othilia Lasson (1860–1935), billedkunstner. 3.

Harald BruunHarald Bruun] Harald Brun (1873–1927), billedkunstner. 4.

Simon ThorbjørnsonSimon Thorbjørnson] Simon Thorbjørnsen (1879–1951), billedkunstner. 5.

AstrupAstrup] Nikolai Astrup (1880–1928), billedkunstner. 6. Jeg har ikke set hans Udstilling[,]hans Udstilling] Astrup hadde sin første separatutstilling hos Blomqvist Kunsthandel, Kristiania, fra 1. til 30. april 1905. men dømmer bare efter hans Begavelse.

Sigmund SindingSigmund Sinding] Sigmund Sinding (1875–1936), billedkunstner. 7.

LaurengLaureng] Theodor Laureng (1879–1929), billedkunstner. 8

GrandeGrande] Severin Grande (1869–1934), billedkunstner. 9

ØdegaardØdegaard] Hans Ødegaard (1876–1943), billedkunstner. 10.

Dette gjælder forsaavidt vi har noget nyt Stipendium at uddele, for jeg finder naturligvis, at hvis den ene Stipendiat fra ifjor blot har haft et Aars Stipendium, saa maa han have det om igjen og indstilles som No 1 iaar.

Mange Hilsener! Jeg er træt og trist og reiser iaften.

Din hengivne
Harriet Backer

Maleren Hr Eilif Peterssen
Stipendiekomitéen KunstmusæetMaleren … Kunstmusæet] Tekst på konvolutt.Kunstmusæet] Statens Kunstmuseum, som endret navn tilbake til Nasjonalgalleriet i 1920.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.