«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

C – 16. august 1911. Harriet Backer til Erik Werenskiold

Brevs. 98Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære Wærenskiold.Wærenskiold] Erik Werenskiold (1855–1938), billedkunstner.

Jeg er saa enig med Dig i at MunchMunch] Edvard Munch (1863–1944), billedkunstner. skal hyldes, for jeg saa hans store Skizzer af «Historien» og af «Alma Mater»,store Skizzer af «Historien» og af «Alma Mater»] Munchs skisser til sidefeltene i konkurransen om dekorasjon av Universitetets aula. De ble vist ved en prøveopphenging i Aulaen i april 1911. Se omtale i Morgenbladet 6. april 1911. som Pendanten dengang kaldtes. De virked betagende paa mig, og jeg synes, at de maa bli Statens Eiendom paa en eller anden Vis. Desuden faar da virkelig Kunstnerne demonstrere mod at Joachim Skovgaard uleiliges herop til en Jury,Joachim Skovgaard … Jury] Joakim Skovgaard (1876–1933), dansk billedkunstner og professor ved Statens Kunstakademi i København, var utnevnt til å sitte i juryen for utsmykningen av Universitetets aula i Kristiania. hvis Afgjørelse ikke skal være den endelige. Saaledes gaar det vel ogsaa engang i vor Eidsvoldsmonumentkomité, at Representantskab og Indbydeskollegiet blir afgjørende. Men den Tid den Sorg. Lad os nu demonstreredemonstrere] Diskusjonen om hvilken kunstner som skulle få oppdraget med aulautsmykningen, var langvarig og opphetet. Først i 1914 ble Edvard Munch valgt til oppgaven. mod Arkitektvældet og Universitets Professorene! Som ikke har faat sine Portræter paa Salsvæggen. Jeg sendte Dit Brevkort lige til EilifEilif] Eilif Peterssen (1852–1928), billedkunstner. Brevkortet ser ikke ut til å være bevart. for at han kunde se Din Mening af Dine egne Ord. Din Idé, at nogle navngivne Kunstnere opfordrer Kunstnerstyret til at iværksætte Festen, synes jeg, er den rigtige. MuntheMunthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner. ved jeg ikke hvor er. Han var her for 14 Dage siden nogle faa Dage; men havde da saamange Planer. Her har jeg det godt. Savner IngaInga] Trolig søsteren Inga Agathe, gift Lunde (1842–1915). meget. Billedet gaar jo fremover. Jeg bare arbeider,Jeg bare arbeider] Backer arbeidet med Interiør fra Mariakirken («Tyskekirken»), fullført i 1913. Eies av Rasmus Meyers samlinger / Kode. Inventarnr. RMS.M.00028. saa kommer der vel kanske et Resultat dennegang ogsaa. Gid du skulde herhen i Høst og male Rasmus M,Rasmus M] Rasmus Meyer (1858–1916), verkseier og kunstsamler. og Datteren!Datteren] Gerda Koller Meyer (1889–1965). Gift i 1912 med skipsreder Otto Nyquist. Jeg blir her Sept ud og blev nok endnu længer, hvis jeg ikke var bekymret for Kittys Ensomhed.Kittys Ensomhed] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. De siste årene var hun dement og avhengig av andres bistand. Igaar kom hun til Byen. Hvis du besøgte hende en Formiddag, eller naar Du tilfældigvis var i Byen, vilde det gjøre hende lyksalig. For Du kan ikke tænke Dig, hvor hun trænger til sine gamle Mennesker, jeg mener Malerlauget. Hils SofieSofie] Sofie Werenskiold, født Thomesen (1849–1926). Gift med Erik Werenskiold i 1882. og IngaInga] Karen Inga «Basken» Werenskiold (1889–1952), lege. Datter av Sofie og Erik Werenskiold. det samme, og hils dem kjærligt fra mig. Ogsaa Dagfin,Dagfin] Dagfin Werenskiold (1892–1977), billedkunstner. Sønn av Sofie og Erik Werenskiold. WernerWerner] Werner Werenskiold (1883–1961), geolog. Sønn av Sofie og Erik Werenskiold. og hans lngeborg.Ingeborg] Ingeborg Leuch Elieson (1884–1969). BaskenBasken] Karen Inga «Basken» Werenskiold. kommer vel kanske her. Kitty skal jo ha en Udstilling; men hun har aldrig kunnet sige mig, naar den er. Jeg tror hun faar Hjælp af ThorneThorne] Oluf Wold-Torne (1867–1919), billedkunstner. og af Eilif, naar han kommer. Men tror Du ikke, at alt virkeligt Arrangement kunde betroes til Linderud,Linderud] Nils Linnerud (1866–1922), ansatt som vaktmester i Kristiania Kunstforening i 1904. Kilde: Folketelling 1910. selv om UdstillingenUdstillingen] Kitty Kielland hadde en retrospektiv utstilling i Diorama-lokalet, Karl Johans gate 41. Den åpnet 20. september. er i Diorama? Herfra sender Følgende tekst er skrevet i margen side 3–4. Jens KiellandJens Kielland] Trolig Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866–1926), arkitekt. og jeg flere Billeder gjennem ‹Skajen›. Lev nu vel, og gid Dit Atelier ble til Din Tilfredshed. Din hengivne Harriet B:

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.