«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

C – 18. oktober 1906. Harriet Backer til Andreas Aubert

Brevs. 32Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad. Backer sendte et brev med tilsvarende innhold til Rolf Thommessen, datert 19. oktober 1906, se NB Brevs. 462.

Kjære Aubert.Aubert] Andreas Aubert (1851–1913), kunsthistoriker.

Undskyld at jeg uleiliger mDig; men det er noget jeg har paa Hjertet. FolkestadFolkestad] Bernhard Folkestad (1879–1933), billedkunstner. skriver til mig igaaraftes, at han oekonomisk er saa daarlig stillet. Han har netop faat en liden Pige, og det er vist «græsseligt» siger han. (Ikke Pigen, hun er nydelig.) Jeg synes han er en virkelig og fin Begavelse, og interresserer mig varmt for hans Kunst. Han søger Finnes LegatFinnes Legat] «Kaptein Johan Finnes Legat», opprettet i 1870. Legatet ble forvaltet av Kirkedepartementet i samarbeid med Den kgl. norske Kunst og Haandværksskolen i Kristiania. Utlysning for 1906, se Morgenbladet 15. september 1906. og har indsendt to Billeder som findes i Kunst- og Haandværksskolen, «Et Dameportræt»«Et Dameportræt»] Ikke identifisert. og et «Hønsebillede».«Hønsebillede»] Høns i høstsol, innkjøpt av NG i 1907. Inventarnr. NG.M.00702. Jeg har endnu ikke set Billederne. Om det var noget for GallerietGalleriet] Nasjonalgalleriet. er vist ikke hans Priser store. Men det er vel for sangvinsk at haabe Gallerikjøb. Du kjender ham, og jeg ved, at Du før har interesseret Dig for han længe før nogen Anden, derfor skriver jeg til Dig med et Haab i det Blaa. Hils Veda,Veda] Védastine Aubert, født Moe (1855–1933). Gift i 1886 med kunsthistoriker Andreas Aubert. hun ved, at jeg glæder mig til at træffe hende.

Din hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.