«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

C – 19. november 1911. Harriet Backer til Erik Werenskiold

Brevs. 98Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad med 3 sider tekst.

Kjære Werenskiold.Werenskiold] Erik Werenskiold (1855–1938), billedkunstner.

Tak for Brevet, som jeg netop fik. – Du ved, jeg vil gjerne være med i denne Gruppe, som ikke kan samle sig om Høstudstillingens Juryvalg.Gruppe … Juryvalg] Statuttene til Bildende Kunstneres Fagforening tillot at 15 stemmeberettigede kunstnere kunne slå seg sammen som en gruppe og opptre med egen jury og montør. Det er usikkert om det er en slik gruppe Backer her omtaler. Werenskiold tilhørte en fraksjon kunstnere som stod i opposisjon til daværende formann i Bildende Kunstneres Styre, Christian Krohg. Se Bjerke 1987, note 36. En Ting forstaar jeg endnu ikke, om vor Gruppe skal udstille med eller uden Jurybedømmelse? Dette er for mig af Vigtighed med Hensyn paa de Medlemmer som indtages. En Ting vil gjøre mig forfærdelig ondt, og det er, om Kunstnere af Rang som Eilif,Eilif] Eilif Peterssen (1852–1928), billedkunstner. MuntheMunthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner. og KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. skulde udelukkes. De har vistnok Ingen af dem bekjæmpet den moderne Retning i den Kunst som Thornes,Thornes] Oluf Wold-Torne (1867–1919), billedkunstner. ErichsensErichsens] Thorvald Erichsen (1868–1939), billedkunstner. og SandbergsSandbergs] Einar Sandberg (1876–1947), billedkunstner. bedste Billeder representerer. Og deres lysende Navne vil til alle Tider langt overstraale mange af de Kunstneres Navne, som Du nævner i Sammenslutningen. Saa stærkt personlig Kunst som deres, vil bare tilføre Gruppen Authoritet og Styrke. Og først og fremst vil denne Udelukkelse gjøre dem bittre, og af Forbittrelse har vi sandelig nok i vor Kunst. Det er vel Middelmaadigheder, Kunsthandlerkunst det Ubegavede og Overfladiske, som vi med vor Gruppe maa modarbeide. – Ja, dette er skrevet ned i al Hast; men Du forstaar nok halvkvædet Vise.

Din hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.