«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

C – 2. september 1906. Harriet Backer til Gerhard Munthe

Brevs. 90Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære Gerhard Munthe!Gerhard Munthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner.

Tak for Dit hyggelige Brev. Nu gjælder det atter Forretninger, nemlig Gallerikjøp.Gallerikjøp] Innkjøp til Nasjonalgalleriet. TorsteinsonTorsteinson] Torstein Torsteinson (1876–1966), billedkunstner. skrev til mig igaar,skrev til mig igaar] Brevet er trolig ikke bevart. at han har indsendt sit Billede Portræt af SvarstadPortræt af Svarstad] Portrett av maleren Anders Castus Svarstad (1869–1943), malt i 1899. Innkjøpt av NG i 1906. Inventarnr. NG.M.00690. til Galleriet og ber mig om, at jeg vil interessere mig for det. WerenskioldWerenskiold] Erik Werenskiold (1855–1938), billedkunstner. og jeg saa før min Afreise dette Billede hos Sagfører Nørregaards,Sagfører Nørregaard] Harald Nørregaard (1864–1938), jurist, og hustruen, maleren Aase Nørregaard, født Aasta Carlsen (1869–1908). Deres hjem var et samlingspunkt for unge kunstnere. og vi blev enige om, at jeg skulde foreslaa det indkjøbt, naar Bestyrelsen var samlet fuldtallig i Kristiania. Altsaa har jeg let for at interessere mig for det. Jeg synes, det er noget af det interessanteste de Unge har gjort. Det er nobelt i Karakteren og skjønt i Farven, og jeg vil gjerne varmt anbefale det. Skjøndt Fraværende haaber jeg dog min Stemme gjælder. Jeg har saa ondt af disse Unge, de er saa rent for fattige. Men dette har intet med min Stemmegivning i dette Tilfælde at gjøre. – Mit KirkebilledeMit Kirkebillede] Antakelig skriver hun om Interiør fra Uvdal stavkirke, fullført i 1909. Eies av Rasmus Meyers samlinger / Kode. Inventarnr. RMS.M.00025. blir slet ikke færdigt hverken til KjøbenhavnKjøbenhavn] «Den norske Udstillingen Charlottenborg Efteraaret 1906 Arrangeret af Erik Werenskiold som Formand for Gruppe I.» Utstillingen ble åpnet for pressen søndag 30. september. Backer var representert med ti verk. Kilde: Katalog fra utstillingen, NM. eller til «Staten»,«Staten»] Høstutstillingen, som åpnet onsdag 26. september. Backer hadde ett maleri under II. Gruppe, «103 Fra Stange. 0,80×1,15 Priv.Eiend.». I Lange 1995 kat.nr. 137 Landskap fra Stange, fullført i 1903. men jeg haaber dog, at jeg skal faa det fra mig i Høst. Jeg er nervøs og slidt og mismodig, fordi det gaar saa tungt for mig; men ellers har jeg det godt. Mine Bønder er snille Mennesker og i godt Veir er alting bra. Jeg kjender godt Fru Maia Schønheyder.Fru Maia Schønheyder] Maria Katinka Schønheyder, født Maurer (1852–?). Hun er Barndomsveninde af Margrethe WelhavenMargrethe Welhaven] Margrethe Welhaven, født Backer (1851–1940). Søster av Harriet Backer. og gik ud og ind i vort Hjem som Barn. DatterenDatteren] Anna Schønheyder (1877–1927), billedkunstner. har været min Elev, og jeg synes udmærket om hende. Hils SigrunSigrun] Sigrun Munthe, født Sandberg (1869–1957). Gift med Gerhard Munthe fra 1886 til 1918. Senere gift med Fridtjof Nansen. hjerteligt! Sig hende, at jeg har allermest Glæde af hendes Ring heroppe, hvor alt hvad jeg ellers ser paa er tarveligt og stygt. KirkenKirken] Uvdal stavkirke fra 1100-tallet. Interiøret er fra 1600- og 1700-tallet. undtaget og Tunbebyggelsene, som er sjeldent vakkre. Kunde jeg holde ud her endnu et Aar – eller to, saa er her et Stuemotiv, som er det deiligste i Empirestil og Rosemaling, som jeg nogen tid har seet. Ja levvel og mange Hilsener

Din hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.