«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

C – 27. november 1905. Harriet Backer til Andreas Aubert

Brevs. 32Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære Aubert.Aubert] Andreas Aubert (1851–1913), kunsthistoriker.

Det er til Dig som Formand,Formand] Aubert var fra 1. januar 1891 til januar 1906 oppnevnt medlem (som kunsthistoriker) til direksjonen i Nasjonalgalleriet, i perioder som formann. at jeg skriver, og kanske har jeg unødige Ængstelser; men jeg finder, at de mange indsendte Tilbud til Indkjøb ikke kan afgjøres uden Direktionsmøde, og at i dette Møde maa være tilstede Vikar for Munthe.Munthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner. – Malerne mener, idet de indsender Billeder til Indkjøb, at den samlede Direktion i Discussionsmøde vil afgjøre Billedernes Skjæbne. Det er ogsaa den korrekte Behandling. Ligeledes gjør de Fordring paa, at der ialfald skal være 3 Malere tilstede.3 Malere tilstede] I direksjonen for Nasjonalgalleriet i 1905 satt malerne Gerhard Munthe, Thorolf Holmboe og Harriet Backer. Kilde: Norges Statskalender for Aaret 1905. Vi ved jo fra Munthes Udtalelser i Direktionsmødet nyligt, at der blandt Malerne er Misfornøielse med den Ordning, som nu er. Tre Malere af 8 Direktionsmedlemmer. Konservatorsagen er jo heller ikke tilstrækkeligt diskuteret. Lexow-HansensLexow-Hansens] Søren Lexow-Hansen (1845–1919), billedhugger. Han hadde ulike stillinger og verv knyttet til Skulpturmuseet og Nasjonalgalleriet. Fra 1896 til 1908 var han medlem av direksjonen. Udtalelser bør efter min Mening nøiere overveies, før der tages nogen Beslutning om Deling af Arbeidet og om Lønsbestemmelser for de to inspicerende Konservatorer. Det er et Afskedsbrev fra Munthe, der bringer mig til at komme ind paa denne Sag. Lad os faa høre og tænke nærmere over hvad Lexow-Hansen har at sige. – De sidst omsendte Papirer kommer vel tilbage til Dig, og Du vil deraf se, at jeg har optaget Oda KrohgsOda Krohgs] Oda Krohg, født Othilia Lasson (1860–1935), billedkunstner. Forslag om Indkjøb af Portrætet.Indkjøb af Portrætet] Dette gjelder innkjøp av Odas Krohgs portrett av Aasta Hansteen, fullført i 1903. Det ble innkjøpt av NG i 1906. Inventarnr. NG.M.00686. Mange Hilsener.

Din hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.