«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

C – [29. mars] 1902. Harriet Backer til Andreas Aubert

Brevs. 32Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære Dr. Aubert.Dr. Aubert] Andreas Aubert (1851–1913), kunsthistoriker.

Foranlediget ved en Samtale med WerenskioldWerenskiold] Erik Werenskiold (1855–1938), billedkunstner. i Formiddag, vil jeg gjerne foreslaa indkjøbt til GallerietGalleriet] Nasjonalgalleriet. følgende Tegninger fra Sort og Hvidt-Udstillingen.Sort og Hvidt-Udstillingen] «Hos Blomqvist aabnes idag en større Sort og Hvidt-udstilling», fra avisa Social-Demokraten 5. mars 1902. Utstillingen var arrangert av Bildende Kunstneres Styre. Den første Sort og Hvidt-utstillingen ble arrangert i 1893. KrøyersKrøyers] Peder Severin Krøyer (1851–1909), dansk billedkunstner. Født i Stavanger, men bosatt i Danmark det meste av sitt liv. Schandorf med Hustru og en anden Dame, sandsynligvis Fru Krøyer, No 78 eller 68 i Katalogen,No 78 eller 68 i Katalogen] Kat.nr. 78 har tittel «Afteninteriør». Kat.nr. 68 er ikke av Krøyer. Kilde: Katalog fra utstillingen, NB SA 708.8. samt af LiebermannsLiebermanns] Max Liebermann (1847–1935), tysk billedkunstner. Raderinger Et Værtshus med Folk siddende udenfor omkring Borde, Badende Børn, og et Landskab med en hel Masse Okser.Raderinger … Okser] I utstillingskatalogen er ikke verkene av Liebermann listet opp enkeltvis. Desværre har jeg ikke Katalogen, saa jeg kan ikke nærmere betegne dem. Liebermann har tilskrevet Werenskiold, at Galleriet skal faa hvilken som helst af hans Raderinger for en Trediedel af den opgivne Pris. Sekretær GundersenGundersen] Fredrik Gundersen (1850–1929), jurist og konservator. Han var fra 1893 til 1927 museumsinspektør og konservator ved Kobberstikk- og håndtegningssamlingen, som ble innlemmet i NG i 1908. er herom underrettet af Werenskiold. Erik W: kom op specielt for at tale om dette, han har ventet fra Udstillingens Aabningsdag,Aabningsdag] Utstillingen åpnet 5. mars. at der skulde blive gjort Indkjøb fra Galleriet. Jeg har, sandt at sige, tænkt det samme; men har undladt at gjøre Forslag i Forventning om, at Saadant kunde komme fra et andet Gallerimedlem, da jeg jo foreslaar Sybergs SelvportrætSybergs Selvportræt] Selvportrett av Fritz Syberg (1862–1939), billedkunstner. Innkjøpt av NG i 1902. Inventarnr. NG.M.00597. indkjøbt for 900 Kr, saasnart dansk Budget bevilges. Er det ikke saa, at vi snart skal have Møde?Møde] Det dreier seg om et direksjonsmøte i Nasjonalgalleriet. Backer var fra 1898 oppnevnt medlem (som maler) til direksjonen i Nasjonalgalleriet. Elling Holst var formann. Andreas Aubert, arkitekt Johan J. Meyer, Søren Lexow-Hansen, Gerhard Munthe og Halfdan Strøm var de andre medlemmene. Kilde: Norges Statskalender for Aaret 1901. Vær saa snil at huske, at Nansens MaskedansNansens Maskedans] Ekteparet Fridtjof og Eva Nansen arrangerte et stort maskeradeball til innvielse av sitt nye hjem «Polhøgda» ved Lysaker. Her var svært mange kunstnere invitert. er 4de April, da vil det vist blive umuligt for MuntheMunthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner. og mig at møde. Hjertelig Hilsen!

Deres hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.