«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

Kilder og forkortelser


Arkivmateriale i Nasjonalbiblioteket

 • Brevs. 32: «Brev til Andreas Aubert»
 • Brevs. 90: «Brev til Gerhard Munthe»
 • Brevs. 98: «Brev til og fra Erik Werenskiold og hans familie»
 • Brevs. 119: «Brev til Jonas Lie, samt konsepter til brev fra ham»
 • Brevs. 129: «Brev fra Arne Garborg»
 • Brevs. 140: «Brev til Arne Garborg»
 • Brevs. 177: «Brev til og fra Hulda Garborg»
 • Brevs. 186: «Brev til Henrik Sørensen»
 • Brevs. 209: «Brev til Eilif Peterssen»
 • Brevs. 234: «Brev til Elling Holst»
 • Brevs. 462: «Brev til Rolf Thommesen»
 • Brevs. 557: «Brev fra Christian Skredsvig»
 • Brevs. 563: «Brev til og fra Harriet Backer og hennes slekt»
 • Brevs. 623: «Brev til Oluf og Kris Wold-Torne»
 • Brevs. 701: «Brev til og fra Yanna Kielland Kai Nielsen»
 • Ms.fol. 1945: «Kristiania Kunstforening. Arkiv I.»
 • Ms.fol. 3578: «Malere»
 • Ms.fol. 3857: «Else Christie Kielland: Korrespondanse m.m. vedkommende hennes bok om Harriet Backer (utgitt 1958)»
 • Ms.fol. 4043: «Oslo kunstforening: Arkiv II.»
 • Ms.fol. 4124: «Bildende Kunstneres Styre (BKS): Arkiv»
 • Ms.fol. 4516: «Kunstnerforbundets arkiv»

Sekundærlitteratur

Anker, Hedevig og Nina Mauno Schønsby 2021. Lyset i flatene. I arkivet etter Harriet Backer. Oslo, Uten Tittel.

Aubert, Andreas 1901. «Fra Numedal. Studier i vor kunstneriske kulturhistorie». I: Fortidsminneforeningens årsberetning, 1901, s. 264–329.

Aubert, Andreas 1901. «Rapport fra expeditionen til Numedal sommeren 1901». I: Fortidsminneforeningens årsberetning, 1901, s. 105–117.

Bakken, Hilmar 1952. Gerhard Munthe. En biografisk studie. Oslo, Gyldendal.

Bjerke, Øivind Storm 1987. «Høstutstillingen 1882–1940». I: Statens 100. Kunstutstilling. Katalog 1987, s. 13–48. Oslo.

Fett, Harry 1933. «Norsk kirkekunst». I: Kunst og kultur, 19. årgang, s. 239–272. Oslo, Gyldendal.

Fürst, Hans Backer 1926. «Samtale med Harriet Backer». I: Norge. Tidsskrift om vårt land, 2, 1926, s. 13. Landsforbundet for naturfredning i Norge.

Garborg, Hulda 1932. «Harriet Backer. Minneord ved jordfestingen». I: Dagbladet 30. mars 1932 (aftenutgaven).

Gran, Gerhard 1925. «Harriet Backer. (1845—21. januar—1925).» I: Samtiden, årgang 36, s. 1–4. Red. Gerhard Gran og Jac. S. Worm-Müller. Oslo, Aschehoug.

Hansen, Vibeke Waallann 2017. «Female Artists in the Nordic Countries. Training and Professionalization, 1850–1900». I: Madeline, Laurence (red.) Women Artists in Paris: 1850–1900. New Haven, Yale University Press.

Kielland, Else Christie 1958. Harriet Backer. Oslo, Aschehoug.

Kielland, Kitty L. og Arne Garborg. Brevveksling 1885–1906. Utgitt ved Anne Melgård. NB kilder nr. 8:1. Nasjonalbiblioteket, Oslo 2018. Trykt og digital utgave (bokselskap.no).

Kielland, Kitty L. og Eilif Peterssen. Brevveksling 1874–1908. Utgitt ved Anne Melgård. NB kilder nr. 8:2. Nasjonalbiblioteket, Oslo 2019. Digital utgave: bokselskap.no.

Kielland, Kitty L. og familien Lie. Brevveksling 1884–1908. Utgitt ved Anne Melgård. NB kilder nr. 8:4. Nasjonalbiblioteket, Oslo 2022. Digital utgave: bokselskap.no.

Kristiania Adressebok for 1895. Kristiania, Sabro.

Kristiania Adressebok for 1923. Kristiania, Nationaltrykkeriet.

Kokkin, Jan 2009. Eilif Peterssen. Mellom stemninger og impresjoner. Oslo, Pax.

Kokkin, Jan 2018. Gerhard Munthe. En norsk designpioner. Stuttgart, Arnoldsche Art Publishers.

Lange, Marit 1995. Harriet Backer. Oslo, Gyldendal.

Lium, Randi Nygaard 2008. «Harriet Backer og diktermiljøet i Nord-Østerdalen». I: Harriet Backer. En lysets magiker, s. 74–85. Trondheim, Tapir.

Lone, Erling 1924. Harriet Backer. Med en skildring av barndoms- og ungdomstiden av hende selv og med et forord av Jens Thiis. Oslo, Aschehoug.

Messel, Nils 2012. «Den smakfuldeste dekoratør i Norden. Jens Thiis i Nasjonalgalleriet». I: Kunst og kultur, nr. 4/2012, s. 200–217. Oslo, Universitetsforlaget.

Norges Statskalender for Aaret 1901. Kristiania, Cammermeyer.

Norges Statskalender for Aaret 1905. Kristiania, Cammermeyer.

Norges Statskalender for Aaret 1908. Kristiania, Cammermeyer.

Rech, Carina 2021. Becoming Artists. Self-portraits, friendship images and studio scenes by Nordic women painters in the 1880s. Avhandling. Gøteborg, Makadam.

Revold, Reidar 1961. Oluf Wold-Torne. Oslo, Gyldendal.

Skedsmo, Tone 1987. Olaf Schous gaver til Nasjonalgalleriet. Katalog fra utstilling, Nasjonalgalleriet 1987. Oslo.

Skre, Arnhild 2011. Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Oslo, Samlaget.

Thomle, Erik Andreas 1919. Studenterne fra 1868. Festskrift i anledning af deres femtiaars-jubilæum den 2. september 1918. Kristiania, W.C. Fabritius & Sønner.

Wichstrøm, Anne 2011. Asta Nørregaard. En livshistorie. Oslo, Pax.

Østigaard, Arne Dag 1993. Arne og Hulda på Kolbotnen. Østerdalen, Sollia.


Nettsøk/oppslagsverk

 • Det Norske Akademis Ordbok
 • Digitalarkivet
  • Folketellinger
 • Nasjonalbiblioteket
  • Avisbasen
 • Norges kirker (wiki)
 • Norges statskalender
 • Store norske leksikon
 • Wikipedia

Forkortelser

 • NAOB: Det Norske Akademis Ordbok
 • NB: Nasjonalbiblioteket
 • NG: Nasjonalgalleriet
 • NM: Nasjonalmuseet
 • RMS: Rasmus Meyers samlinger / KODE
 • SNL: Store norske leksikon

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.