«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

Prinsipper for utvalg og transkripsjon


 • Det er utelukkende avsendte brev i original eiet av Nasjonalbiblioteket som er tatt med i denne publiseringen.
 • Brevene er et utvalg, gruppert tematisk i tre deler: A, B og C.
 • Brevene utgis kronologisk innenfor hver del. Udaterte eller mangelfullt daterte brev er forsøkt datert ut fra innholdet. Begrunnelser for dateringen er beskrevet i note i begynnelsen av hvert enkelt brev.
 • Utfyllende opplysninger om brevet der dette er nødvendig, gis i begynnelsen av hvert enkelt brev. Her finnes også katalogsignatur.
 • Brevene er gjengitt nøyaktig og bokstavrett. Skrivefeil er ikke rettet, men markert med {sic.}. Dersom feil er forstyrrende for lesningen, er forslag til rettelse lagt til i en note.
 • Håndskriften er noen steder vanskelig å lese. Slurvete ord og bokstaver er transkribert velvillig ut fra sammenhengen for å gi teksten mening. Usikker lesning er markert med spisse klammer, ‹ ›, mens helt uleselig tekst eller mangler er markert slik: ‹…›.
 • I noen tilfeller er det vanskelig å avgjøre om det er brukt store eller små bokstaver i tiltaleformer, som «Dig» eller «dig». I slike tilfeller er det valgt det som er mest naturlig ut fra konteksten. Harriet Backer brukte hele livet konsekvent stor bokstav på substantiv.
 • For tidsbegrepene «i dag»/«idag», «i aften»/«iaften» og liknende er det i noen tilfeller vanskelig å fastslå om de er skrevet i ett eller to ord. Det er som oftest tolket til ett ord, som «idag».
 • Feil tegnsetting er ikke rettet utover at manglende tegn er lagt til i [ ] der dette bedrer lesbarheten.
 • Manglende diakritiske tegn over ø og å er rettet stilltiende.
 • Tekst som er strøket av brevskriveren, er markert med gjennomstreking. Uleselige overstrykninger/-skrivninger er markert med note.
 • Tilføyet tekst gjengis som hevet over linjen, også om den er skrevet inn under linjen.
 • Understreket tekst gjengis med kursiv. Det skilles ikke mellom typografiske og retoriske uthevinger.
 • Ord delt ved linjeslutt uten bindestrek gjengis stilltiende som ett ord.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.