Barrabas

av Nordahl Grieg

ANDEN SCENE

Morgen.
Dæmring som gaar over til blændende, blaasende blaatt. En hvit fjeldskraaning. Kvindene fra første scene, og nogen av mændene.

    DEN GAMLE KVINDE

Saa underlig det var inatt.


    FØRSTE KVINDE

Pludselig var det som vi glemte hvad sult var.


    ANDEN KVINDE

Men det kan ikke ha været meget han ga os at spise.


    TREDIE KVINDE

De sier at det var bare fem brød og to smaa fiske.


    DEN GAMLE

Stans nu. Lyv med maate. Jeg har ført hus i over firti aar.


    DEN UNGE KVINDE

Det var hans ord som var vor føde. Husker dere ikke hvad han sa: Mine ord er livets brød.


    DEN TAABELIG UTSEENDE GUTT

Livets brød, ja.


    DEN GAMLE KVINDE

Du spiste nu ganske kraftig. Jeg husker det tydelig.

Fnisen blandt kvindene.

    GUTTEN

Han ler ikke av mig.


    DEN GAMLE KVINDE

Nei, han gjorde stor stas paa dig, hvis jeg ikke tar feil. Salige er de enfoldige, sa han, og saa bort hvor du satt.


    GUTTEN

Var det bare mig han mente?


    DEN UNGE KVINDE

Tro dem ikke.


    GUTTEN

Var det mig –


    FØRSTE KVINDE

Det er ikke rett av dig, dette. Det er ikke slik han vil ha os.


    ANDEN KVINDE

Det er saa rart naar han ikke er her.


    DEN GAMLE KVINDE gjesper.

Jeg er sulten. Jeg skulde gjerne ha mig en skorpe med livets brød.

Latter. Men gjennem latteren kommer der løpende fottrin og ophissede rop.

    FØRSTE MAND

Vi er forraadt!


    ANDEN MAND

Hvad andet kunde vi vente.


    KVINDENE

Hvad er hændt?


    FØRSTE MAND

Soldatene! De fremmedes soldater er her.


    ANDEN MAND trækker paa skuldrene.

De kommer for at kræve keiserens skatt. De kom i rette tid!


    FØRSTE MAND

Vi har nektet før. Vi skulde ha væbnet os.


    DEN UNGE KVINDE

Vær taalmodig under byrden, sier Jesus.


    FØRSTE MAND

Er det riktig at være taalmodig naar de tar det sidste vi eier.


    ANDEN MAND haanlig.

Mens vi lyttet til hans ord kom soldatene ind i byen. Hvad kan vi gjøre?


    DEN UNGE KVINDE

Salige er de saktmodige.


    FØRSTE MAND

Og det vaager du at si til os nu?


    TREDIE MAND peker pludselig.

Se! De slaas nede i byen!


    FØRSTE MAND

Ja! Gud være lovet! De fremmede møter motstand.


    ANDEN MAND

De drives tilbake! Gud har endnu ikke glemt os.


    DEN GAMLE MAND

Hvem er i spissen for vore? Mine øine kan ikke se.


    FØRSTE MAND

Det er som tyve sværd lyner i solen fra hans haand.


    ANDEN MAND

Han gaar som en storm mot deres rækker!


    FØRSTE KVINDE

De flykter, de flykter!


    DEN GAMLE MAND

Hvem er han, helten?


    DEN UNGE MAND styrter ind.

Jeg vet det; jeg saa alt. Det er Barrabas.


    FØRSTE MAND

Ja, ja! Barrabas er det!


    ANDEN MAND

Hvem andre kunde det være.


    DEN UNGE MAND

Det begyndte slik:

De fremmede kom for at kræve skatt paa horehuset «Krigerens glæde». Der var Barrabas, han hadde været der og drukket hele natten. Ti av sine mænd hadde han med sig. De sprang paa de fremmede, og hugget dem ned for fote. Da kom hundreder av soldater til. Men Barrabas grep et horn og blaaste til angrep. Hvem gaar med mig til helvede? skrek han, og sprang alene mot de fremmede.

Da fulgte hele byen ham. Slik var det han seiret.


    FØRSTE MAND

Han er befrieren!


    ANDEN MAND

Han stanser ikke med dette!


    DEN UNGE MAND

Fra hele sletten strømmer der mænd mot byen. Oprøret er begyndt!


    FØRSTE KVINDE

Han kommer, han kommer!


    ANDEN KVINDE

Se, smilet paa hans ansikt!


    DEN UNGE MAND

Han lo mens han gik frem! Tændene gliste hele tiden. Han skrek av fryd for hver fiende han slo.


    DEN UNGE KVINDE

Jesus græt.

Hornsignaler, flyvende faner, blinkende sværd.

    MENNESKEMASSEN

Barrabas! Hil dig, Barrabas! Tal til os Barrabas.

En stor praktfuld skikkelse er sprunget op paa skraaningen. Bannerne smelder i blæsten omkring ham.

    BARRABAS

Der er sagt til dere: Bøi dere, vær taalmodige.

Men jeg sier dere: Reis dere, vær fri!

Elsk deres fiender, er det sagt.

Hat dem, sier jeg.

Hat dem til den sidste fremmede er jaget bort.

Hat dem til vort folk er fritt!

Hvem gaar med mig i hatet?

Hvem følger mig?

Sverdene flyver op, horn klinger.

    MENNESKEMÆNGDEN

Med dig til døden!

Alle strømmer ut med Barrabas. Bare den unge kvinde og gutten blir tilbake. Kvinden skjuler ansiktet i sine hænder.
Gutten staar uviss der hvor de andre er gaatt ut, og skotter bort til hende. Endelig ser kvinden op, og møtes av hans spørgende blikk.

    DEN UNGE KVINDE

Nei, nei. Han mente ikke dig; slik.


    GUTTEN smiler.

Nei, ikke sandt. Jeg visste det. Jeg visste det.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Barrabas

Barrabas ble oppført på Nationaltheatret 26. oktober 1927 og var Nordahl Griegs teaterdebut. Stykket fikk en lunken mottakelse blant kritikerne og ble heller ingen publikumssuksess.

I stykket er Barrabas en voldelig opprører med støtte i befolkningen, som lider under det harde romerske styret. Den sentrale konflikten står mellom Barrabas' voldelige opprør og Jesus' ikke-voldelige budskap. Fariseerne tror ikke på det pasifistiske budskap til Jesus. De konspirerer mot han og stykket ender med at folket krever at Pontius Pilatus løslater Barrabas.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.