Barrabas

av Nordahl Grieg

FEMTE SCENE

Varmt, gyldent eftermiddagslys.
Faren sitter med en ven.
Han er ældet.

    VENNEN

For en kveld av fred!

Se, mesteren taler til de smaa barn.

Se, smilet paa hans ansikt. De vilde hindre dem i at løpe til ham, de sa: Jesus har andre ting at tænke paa. Men han svarte: la de smaa barn komme til mig! Se gutten der, hvor øinene tindrer mot Jesus!


    FAREN

Ja, jeg ser ham. Kjender du den gutten?


    VENNEN

Nei?

Stilhet. Aftenklokken begynder at ringe.

    VENNEN

Aftenklokken!

Saa vakkert det er ikveld.

De siste, gyldne straaler av solen, barnene, og Jesu ord. Er det ikke som det klinger sammen til én tone av fred og godhet.


    FAREN

Kan du se det? Den gutten derborte.

Hvor han ligner min søn.

Slik var han som liten.


    VENNEN

Ja, ja. Naar du sier det.

Har du hørt noget fra ham.


    FAREN

Jeg hører de nærmer sig egnen her.


    VENNEN

Saa er mig ogsaa fortalt. De seirer over de fremmede, sies der. Men landsbyene staar i flammer hvor de rykker frem.

Blod og rædsler og jern, aa ven, slik var det ikke det skulde ske.


    FAREN

Han forstod mig ikke.


    VENNEN

Nei, de forstaar os ikke.

Det ene nødvendige er det som de ikke forstaar.

Den fred som er over al forstand.

Vi lider under aaket, det er saa.

Men der blir en kveld som denne for de trætte hjerter, fuld av mildhet og kjærlighet.

Lukker øinene.

Solstraalene.

De møter vore øine og de læger vore saar. Og de lærer os at det ikke er brandskjæret fra byene som er godt for menneskene, men at det er det stille lys.

Og lyset skinner, skinner. Haabet skal ikke dø. Vi skal ikke dø.

For hans ord skjælver gjennem lyset.

Ven, naar vi vet det, da er det ikke ondt at høre aftenklokken i vort liv.

(Klokken som har ringt dæmpet og langsomt til nu, hugger pludselig i med en vild, rasende kiming.
Det mørkner. Snart efter flammer et brandskjær over himlen.)

    FAREN

Hvad er det? Noget forfærdelig sker.


    VENNEN

Herre, hjælp os!


    ET SKRIK UTENFOR:

Til vaaben!


    ET ANDET SKRIK

Hjælp, de dræper dem.


    ET TREDIE

Vi kommer, vi kommer!

Pludselig er scenen fuld av mænd. Nogen kvinder i bakgrunden.

    FAREN

I Guds navn, tal! Hvad er det som sker?


    EN UNG MAND

De dræper dem, de dræper dem!


    ANDEN MAND

En flokk av Barrabas mænd vaaget sig for langt frem. De fremmede soldater kom over dem. De hugger dem ned, hvis ikke vi hjælper.


    TREDIE MAND

Men vi hjælper dem. Vi kjender stien ned gjennem kløften, og angriper i flanken.


    DEN UNGE MAND

De fremmede er ikke mange. Naar vi kommer, er seiren vor. Fremad!


    FAREN

Fred, fred!


    FJERDE MAND

Det er vore venner de dræper. Det er folk her fra egnen.


    VENNEN

Den som griper til sverdet, skal omkomme ved sverdet.


    DEN UNGE MAND

Saa la os omkomme. Vi kan ikke staa stille og se dette ske.


    FAREN

Jesus er her. Han vil tale til dere.


    FØRSTE MAND

Men de dræper dem.


    ANDEN MAND

Din søn er iblandt dem.


    FAREN

Min søn.


    TREDIE MAND

Jesus kan ikke forlange saa meget av os. Vi er mænd, og maa handle som mænd.


    FJERDE MAND

Se, de slaas like dernede. De er naadd til broen!


    DEN UNGE MAND

Død over de fremmede djævlene!


    MÆNDENE

Avsted, avsted!

De styrter over scenen, stanser pludselig. Jesus staar paa fjeldskraaningen.

    FØRSTE MAND

Herre, vore brødre slaktes ned.


    ANDEN MAND

De fremmede er over dem.


    TREDIE MAND

Vi har grepet til vaaben. Gjorde vi ikke rett?


    FJERDE MAND

Gi os din velsignelse, og la os gaa.


    JESUS

Har jeg ikke sagt eder: Elsk eders fiender, velsign den som forbander eder?

Sverdene synker ned. Mændene staar med bøiede hoder.

    JESUS Strækker haanden ut mot der kampen foregaar.

Brødre!

La os be for dem.

Menneskemængden knæler i bøn, alle uten Jesus som staar med ansiktet løftet mot himlen; og faren.

    FAREN

Min søn! jeg ser ham!

De falder omkring ham, de ringer ham ind, han er saaret –


    DEN UNGE KVINDE

Vi ber for ham –


    FAREN

Han kjæmper endnu, –

Er der ingen som vil redde ham?

Hvad gavner det at be for ham, han skulde hat dere ved sin side.

De dræper ham! de dræper min søn –

Vender sig.

Ve dere som sviktet ham!

Hvad hjælper det at dere gjorde rett! For der er en rett som er større end Guds rett, og det er motets rett, det er mandens rett.

Større fordi vort liv blir en skjændsel uten den.

De smaa barn, vi gamle mennesker. Livets morgen og livets aften. Ja, Men dagen – dagen er ikke med dere.

Min søn! Forbandet gik du fra mig, og du gik til blod og synd, og dette liv var dig nok.

Men jeg sier dere:

Han er mere værd i sin urett end dere som gjorde rett i Guds navn.

Endel av mændene har reist sig. De ser sky paa hverandre.

    JESUS

I lite troende!


    DEN UNGE KVINDE

Herre! Min bror var med dernede.

Velsignet være dit navn!


    JESUS

Gaa bort i fred. Din tro har frelst dig.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Barrabas

Barrabas ble oppført på Nationaltheatret 26. oktober 1927 og var Nordahl Griegs teaterdebut. Stykket fikk en lunken mottakelse blant kritikerne og ble heller ingen publikumssuksess.

I stykket er Barrabas en voldelig opprører med støtte i befolkningen, som lider under det harde romerske styret. Den sentrale konflikten står mellom Barrabas' voldelige opprør og Jesus' ikke-voldelige budskap. Fariseerne tror ikke på det pasifistiske budskap til Jesus. De konspirerer mot han og stykket ender med at folket krever at Pontius Pilatus løslater Barrabas.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.