Barrabas

av Nordahl Grieg

FJERDE SCENE

Blændende klart dagslys.

    PILATUS

Nei, jeg sier Dem: Jeg liker paa ingen maate situationen. Den blir værre og værre dag for dag.


    DEN NYUTNÆVNTE EMBEDSMAND

Hvorlænge har konflikten varet?


    PILATUS

Vort styre har aldrig været populært herute. Nu mener folket at de kan klare sig selv. Bevægelsen vokser og vokser. Jeg har underrettet myndigheterne hjemme for længe siden. Jeg tor mine hænder.


    EMBEDSMANDEN

Har De sympati for bevægelsen? Jeg mener: er den retfærdig?


    PILATUS

Selvfølgelig er den retfærdig. Men vi har saa store økonomiske interesser herute at vi kan ikke trække os tilbake.

Desuten – det er gaat for vidt. Vi har imperiets prestige at tænke paa.


    EMBEDSMANDEN

Er der intet haab om at komme til en forstaaelse?


    PILATUS

Vort haab har været at den moderate fløi av bevægelsen skulde seire. Med andre ord Jesus.


    EMBEDSMANDEN

Der nævnte De det navn som jeg har hat paa læbene siden jeg traf Dem. Jeg skal si Dem: jeg syslet endel med religionsfilosofi hjemme. Jeg glæder mig meget til at træffe ham.


    PILATUS

Jeg skal si Dem en anden ting: hjemme glæder man sig til saa meget.

Men naar man har været en stund herute –

I Guder!


    EMBEDSMANDEN

Den har optat mig sterkt, hans merkelige forkyndelse av dette rike som skal komme.


    PILATUS

Mig har det optat ikke mindre. Jesus er selvsagt i bund og grund anti-imperialistisk. Hvilket menneske som trækker aande i dette land, er ikke det!

Hans ideer om at avskaffe krig og makt og denne verdens mæktige, er først og fremst rettet mot os.

Men under de nuværende forhold maa man være taknemmelig for en opposition som tar en saa abstrakt og avventende form.

Gi keiseren hvad keiserens er. Der er ingen ting at si paa det.


    EMBEDSMANDEN

Dette interesserer mig umaadelig.


    PILATUS

Jeg maa tilstaa at der for øieblikket er andre ting som interesserer mig vel saa meget. Jeg har idag git ordre til evakuering av alle vore kvinder og barn.


    EMBEDSMANDEN

Ser De saa mørkt paa situationen?


    PILATUS

Barrabas har vundet seir paa seir. Hvis ikke den moderate fraktion faar overtaket i den ellevte time, vilde jeg i Deres sted sende alle religionshistoriske optegnelser til skibene.


    EMBEDSMANDEN

Hvem er denne Barrabas? Er det paa nogen maate en værdifuld personlighet?


    PILATUS

Fra et imperialistisk synspunkt forsikrer jeg Dem at han er alt andet end værdifuld.


    EMBEDSMANDEN

En almindelig oprører?


    PILATUS

Han kan selvfølgelig ikke ses som et isolert fænomen. Det er et stort parti bak ham, alle de intellektuelle som har faat sin utdannelse vestpaa og som har lært knepene av os.

Det er deres propaganda som er bakgrunden for Barrabas. Men selv er han tilstrækkelig tapper og brutal og sagnomsust til at ha makt over folket.


    EMBEDSMANDEN

Men Jesu makt! Hans overordentlige etiske og religiøse styrke.


    PILATUS

Ingen skal beskylde mig for at undervurdere religiøsitetens betydning. Den er selvsagt imperialismens første og viktigste hjælpemiddel. Men, men!

Av og til tror jeg at hvergang man har bruk for den, i skjæbnetimen, feies den væk som en dæmning av vaarflommen.


    EMBEDSMANDEN

Har De rett, er det i sandhet trist.


    PILATUS

Det er trist.

En ordonans ind. Pilatus læser.

Meget trist.

Barrabas har vundet en ny seir.

Til ordonansen.

Noget nytt fra byen?


    ORDONANSEN

Jesus taler til en vældig menneskemængde.


    PILATUS

Ah! Endelig et lyspunkt!

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Barrabas

Barrabas ble oppført på Nationaltheatret 26. oktober 1927 og var Nordahl Griegs teaterdebut. Stykket fikk en lunken mottakelse blant kritikerne og ble heller ingen publikumssuksess.

I stykket er Barrabas en voldelig opprører med støtte i befolkningen, som lider under det harde romerske styret. Den sentrale konflikten står mellom Barrabas' voldelige opprør og Jesus' ikke-voldelige budskap. Fariseerne tror ikke på det pasifistiske budskap til Jesus. De konspirerer mot han og stykket ender med at folket krever at Pontius Pilatus løslater Barrabas.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.