Barrabas

av Nordahl Grieg

SJETTE SCENE

Et mørkt purpurskjær over himlen.
Den unge kvinden er alene paa scenen. Pludselig farer hun sammen. En mand staar foran hende. Det er Barrabas. Han er saaret.

    BARRABAS

Vær ikke ræd.

Der er ikke meget igjen av Barrabas. Det lille som er gjør ingen fortræd.

Synker ned.

    KVINDEN

Du er saaret.


    BARRABAS

En liten flænge.


    KVINDEN

Skal jeg hjælpe dig?


    BARRABAS smiler.

Ja. Vil du hjælpe mig?

Hun knæler ned ved siden av ham.

    BARRABAS

Du er vakker, vet du det?


    KVINDEN

Er det ondt?


    BARRABAS kysser hende.

Nei. Det er godt.


    KVINDEN reiser seg lynsnart.

Du er et daarlig menneske.


    BARRABAS

Ja. Men hvorfor har du faatt en nakke som er skapt til at kysses?


    KVINDEN

Jeg gaar nu.


    BARRABAS

Ikke gaa. Jeg skal ikke si noget om nakken din mer. Jeg lover dig. Vær god og stel med saaret. Vær snild pike.

Kvinden steller med ham igjen.

Du er en av Jesu, ikke sandt? Du har det blanke daadyrblikket.


    KVINDEN

Jeg prøver paa at være det.


    BARRABAS

Han var begyndelsen til nederlaget. Han hindret at mine folk blev hjulpet. Han lot dem bli slaktet ned. Hvad synes du om det?


    KVINDEN

Jeg saa ham. Han stanset mændene som vilde gaa til undsætning. Han frelste deres evige liv ved det.


    BARRABAS

Mine folk frelste han ikke.


    KVINDEN

Men han døde med dem. Jeg saa hans hvite lidelsesfulde ansikt mens det stod paa.

Hvert hugg, hvert støn, hver kval som de led, led ogsaa han. Bak hans pande skjalv de i dødskampen, og bak hans pande tror jeg de gik frem til opstandelsen og livet.


    BARRABAS

Jeg liker at høre dig snakke. Du er underlig. Jeg har aldrig mødt en slik en som dig. Men jeg tror ikke paa dig. Han led ikke saa meget. Ligger du med en avhugget fot, skal en mand som staar paa sine to friske ben vanskelig lide som du. En smerte som du føler, bare saan i hjertet, tror du den rykker saa uutholdelig som koldbranden i et saar?


    KVINDEN

Men du fatter ikke hans grænseløse kjærlighet. Han vil gi sit eget liv for deres, om saa blev krævet. Han er rede til at dø for menneskenes skyld.


    BARRABAS

Dør ikke mine mænd? De er ikke gode og alt det, men jeg ser ikke andet end at de ligger og vrir sig av smerte og stønner og biter tændene i græsset og dør saa det gyver om dem.


    KVINDEN

Men fatter du ikke –

Barrabas hugger hende over armen, reiser sig pludselig og forsvinder. En flok fremmede soldater kommer.

    EN SOLDAT

Har du set en flyktning? En saaret mand?

Kvinden svarer ikke.

    ANFØREREN

Forstaar du ikke. En av oprørerne?


    KVINDEN

Nei.


    ANFØREREN

Ah. De hænger sammen, alle og en. Det er ikke mulig at faa sandheten ut av dem. Jeg kjender dem. Begynd og let.


    EN SOLDAT

Nei. Hun lyver ikke. Jeg har sett hende før. Hun er en av Jesu.


    ANFØREREN

Saa? Er en av dette forbandede folk istand til at tale sandt?

Men det mørkner, saa hvorfor ikke tro det.

Videre.

Soldatene gaar. En liten stund efter kommer Barrabas tilsyne.

    BARRABAS

Du løi.


    KVINDEN

Ja, jeg har syndet …


    BARRABAS snerrer.

Du gjorde det eneste som var ordentlig. Man kan ikke gi en mand op paa den maaten. Jeg takker dig ikke.


    KVINDEN

Hørte du ikke hvad han sa? Forstaar du ikke dette forfærdelige. Jeg løi i Jesu navn.

bønlig.

Gaa nu. De søker efter dig.


    BARRABAS ser paa hende.

De tar mig før eller senere saa allikevel. Jeg skal sælge livet saa dyrt som jeg kan; men jeg er ikke rædd for at dø.

Selv om jeg ikke dør for menneskenes skyld.

Og nu vil jeg bli her.


    KVINDEN

Saa maa jeg gaa.


    BARRABAS stiller sig iveien.

Vet du jeg føler mig bedre efter at du stellet med saaret?

Hvad heter du?


    KVINDEN

Ester.


    BARRABAS

Ester. Er du rædd for mig?

River hende til sig.

Se paa mig.

Hater du mig?


    KVINDEN

Jeg har ikke lov til at hate nogen.


    BARRABAS Bøier sig over hende.

Saa du har ikke lov til det.

Men du er rædd, Ester. Angst og skjælvende. Det er slik jeg vil ha dig. Forstaar du det: da jeg hadde kysset dig isted, da visste jeg hvad jeg vilde.

Jeg vilde hugge tændene i nakken paa dig og bore ansiktet nedover huden og slite tøiet av dig, til du stod der naken.

Jeg vil ha dig, her og nu, fordi du er god og løi for mig, fordi du skjælver og er kvinde.

Kysser hende vildt.

Ester. Deilig er du.

Men du vet ikke hvad hat er?

Vet du det ikke.

Vet du det ikke.

Hater du mig ikke?

Svar mig.

Hater du mig ikke?


    KVINDEN svakt og skjælvende.

Jo, jeg hater dig.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Barrabas

Barrabas ble oppført på Nationaltheatret 26. oktober 1927 og var Nordahl Griegs teaterdebut. Stykket fikk en lunken mottakelse blant kritikerne og ble heller ingen publikumssuksess.

I stykket er Barrabas en voldelig opprører med støtte i befolkningen, som lider under det harde romerske styret. Den sentrale konflikten står mellom Barrabas' voldelige opprør og Jesus' ikke-voldelige budskap. Fariseerne tror ikke på det pasifistiske budskap til Jesus. De konspirerer mot han og stykket ender med at folket krever at Pontius Pilatus løslater Barrabas.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.