Barrabas

av Nordahl Grieg

TREDIE SCENE

En far og søn.
Det er aftenlys. Faren sitter i skumringen. Sønnen staar i det siste, klare, hvite dagsskjæret.

    SØNNEN

Far, timen er kommet.


    FAREN

Gaar du med denne røver og mordbrænder?


    SØNNEN

Jeg elsker mit folk, far.


    FAREN

Der er en bedre maate at elske sit folk paa.


    SØNNEN

Du tænker paa Jesus nu.


FAREN

Maatte du ogsaa tænke paa ham.


    SØNNEN

Far, folk lider. De sulter og fryser og stønner under byrden. De trænger mit sverd.


    FAREN

Kan du stille deres sult med sverdet? Kan du varme dem med det? Læges deres saar, om du dræper? Hjælp dem med godhet. Gaa ut til dem, og lær dem og del med dem.

Følg i hans fotspor. Løft dem mot lyset.


    SØNNEN

De fremmede kjender intet andet bud end sverdets.


    FAREN

Saa vær taalmodig.

Byg langsomt, byg stille, byg med kjærlighet, saa staar dit land en dag saa stort, saa herlig at friheten behøver ikke at kjøpes med blod og jern.


    SØNNEN

Det vil ta aarhundreder.


    FAREN

Derfor sa jeg: taalmodig.


    SØNNEN

Men det er nu vi lever, ikke om aarhundreder.


    FAREN

I Guds øine er tusen aar bare som igaar.


    SØNNEN

Hvad hjælper det os at vor skjændsel, vor sorg og nød tæller saa lite for ham?


    FAREN

Du taape! Hvem tror du lider mest med folket, Barrabas eller Jesus?


    SØNNEN

Barrabas har ikke tid til at lide! Han stormer til kampen, blæsten fosser i hans lunger, blodet jager i hans aarer.

Hans tanker er ikke saa skjønne som Jesu, men det er ham som befrir os.


    FAREN

Hans tanker ikke saa skjønne! Drik og svir og daarlige kvinder, det er Barrabas. Og en slik mand følger du.


    SØNNEN

Ja!

Det som du forakter, er bare utslag av hans kraft. Hans skamløse nætter, hvad andet er de end skygger av dager i ubændighet og mot.

Det er livet i ham, som er saa vældig, saa vidunderlig.


    FAREN

Har din tanke intet høiere maal?


    SØNNEN

Ikke end livet!

Far, det er skjønt, dette liv. Jeg føler det naar jeg rider mot stormen, og hesten steiler og hovene danser i luften i et forrykende sekund, før den sætter avgaarde i sanseløs, svimlende fart. Da skriker jeg mot stormen: jeg lever!

Intet høiere kan jeg tænke mig. Intet godt gjør jeg, jeg kjender bare livet gjennem mig, dets herlighet.

Slik føler jeg naar hornene kalder, og fanene smelder over Barrabas.


    FAREN

Min søn, min søn, du er faret vild! Taler ikke Jesu milde ord til dit hjerte?


    SØNNEN

Jeg er ung! ung! ung! Jeg hører til blandt styrken, sundheten og livet. Solskinnet, blæsten og bølgene, de er mine brødre. Hvad har Jesus at si mig? Jesus er for de svake, de gamle og de bedrøvede. Jesus er trøsten i sorgen, lyset i natten og haabet i døden. Men Jesus er ikke lyset som ler mot mig i stormen, han er ikke i den vilde avgrund av fryd hvor jeg kan synke hos en kvinde, han er ikke i latteren som ler av ingenting, eller kanske av en skamløs spøk, fra ven til ven!


    FAREN

Du forfærder mig. Du er raa. Jeg kjender dig ikke igjen.


    SØNNEN

Jeg er en mand nu far. Livet er ikke længer noget som leder mig eller som venter mig. Livet er mig selv.


    FAREN

Men du skal ogsaa bli gammel. Sygdom skal slaa dig, sorger skal ramme dig. Tror du da det er nok at livet er dig selv.


    SØNNEN

Sygdom, sorg og alderdom. Alle skal vi møte dem. Ogsaa jeg frykter dem.

Men skal vi bygge livet paa dem? Det er det Jesus gjør. Stille, saktmodige ord, kjølige hænder over en brændende pande. Vent, vent, saa skal alt bli bedre.

Men vi bygger livet paa styrken, paa sundheten, paa utaalmodigheten i vort blod. Vi venter ikke, men gaar paa. Far, Jesu ansikt er blekt av at vaake i natten; men Barrabas ansikt er brændt av solen.


    FAREN

Du sa: Jesu hænder læger de syke. Men elendige, ser du ikke at den andens hænder er røde av blod.

Stans, mens der endnu er tid, eller du fortaper dit evige liv.


    SØNNEN

Hvis jeg blir, fortaper jeg dette liv. Det er ikke et liv, det som vi lever nu. Hat, skjændsel, undertrykkelse, sænkede øine, skamfulde kinder under de fremmedes ansikt.

Nød, sult, elendighet.

Skulde vi ikke erobre vort liv tilbake?

Alle vi unge gaar med Barrabas.


    FAREN

Du kan dø derute. Hvad har Barrabas da at gi dig, du blinde og forhærdede. Men Jesus har lovet dem som følger ham, et rike som ikke er av denne verden.


    SØNNEN

Men mit rike er!

Far, der ligger landet!

Jeg kan dø for det.

Se, kornet gynger gyldent i aftensolen. Det lyser av bjergenes sne. Elven glimter mellem markene. Røk stiger op fra et hjem, blaa gjennem kveldsluften.

Der gaar mennesker paa veien.

Far, det er nok for mig!

Mit land, mit folk!


    FAREN

Du gaar? Vit du gaar til ham uten en fars velsignelse.


    SØNNEN

Med din forbandelse paa min pande maa jeg gaa.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Barrabas

Barrabas ble oppført på Nationaltheatret 26. oktober 1927 og var Nordahl Griegs teaterdebut. Stykket fikk en lunken mottakelse blant kritikerne og ble heller ingen publikumssuksess.

I stykket er Barrabas en voldelig opprører med støtte i befolkningen, som lider under det harde romerske styret. Den sentrale konflikten står mellom Barrabas' voldelige opprør og Jesus' ikke-voldelige budskap. Fariseerne tror ikke på det pasifistiske budskap til Jesus. De konspirerer mot han og stykket ender med at folket krever at Pontius Pilatus løslater Barrabas.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.