Gerhard Munthe: historisk oversyn over norsk bibliotekhistorie

10 Leseselskaper

På lengre sikt kom likevel den økende leseferdighet hos stadig større deler av folket til å fremme et ønske om å gi almenheten bedre og lettere adgang til bøker og litteratur. Fra 1770-årene og fremover fikk vi i mange byer og bygder leseselskaper og boksamlinger som var åpne til bruk for folk som bodde innenfor et bestemt distrikt, eller som var medlem i en bestemt forening.

Behovet for tilgang til litteratur øket også fordi kunnskap ga større utbytte i næring og handelsliv. Her kom opplysningstidens mange landhusholdningsselskaper til å spille en aktiv rolle. Ivrige og interesserte embetsmenn, og mest kjent blant dem var de såkalte «potet-prestene», gjorde en betydelig innsats for å spre kunnskap om nye, nyttige vekster, om bedre og mer effektive dyrkningsmetoder og om nye redskaper og produkter. Der var det nærliggende for mange landhusholdningsselskaper å ta opp anskaffelse av litteratur og å organisere leseselskaper på sitt arbeidsprogram. Prester som Hans Strøm (1726–1797) i Volda og deretter Eiker, Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) i Spydeberg og deretter Eidsberg, biskop Peder Hansen (1746–1810) i Kristiansand, og senere menn som Henrik Wergeland (1808–1845) og Eilert Sundt (1817–1875) var blant foregangsmennene her.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gerhard Munthe: historisk oversyn over norsk bibliotekhistorie

Gerhard Frantz Wilhelm Munthe (1919–1997) var ein sentral biblioteksperson både i norsk og internasjonal samanheng. Han hadde eit omfattande og variert biblioteksfagleg og historisk forfattarskap og var også involvert i fleire offentlege utgreiingar på bibliotekfeltet. Som pensjonist arbeidde Munthe med eit breidt historisk oversyn over norsk bibliotekhistorie. Dette arbeidet vart ikkje heilt avslutta før han gjekk bort, men eit eksemplar av manuset er i Nasjonalbibliotekets samling (Ms. fol. 4434) og dette er tekstgrunnlag for denne utgivinga.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.