Gerhard Munthe: historisk oversyn over norsk bibliotekhistorie

14 De eldste folkebiblioteker i andre byer

De tre biblioteker som her har vært omtalt – Bergens offentlige Bibliotek, Deichmanske Bibliotek og Arendals Bibliotek og Museum – var sammen med noen ganske få andre og mindre boksamlinger de eldste offentlige biblioteker i norske byer. De eldste var Lillehammer og Fåberg fra 1809 og Odda i 1840. I Porsgrunn skjedde det i 1848, og biblioteket der fikk også programmatisk navnet Henrik Wergelands Folkebogsamling. Året etter kom Brevik Folkebibliotek. I de neste ti-år kom flere til. Mange var de altså ikke, og disse fikk heller noen ubrutt tjeneste frem mot vår tid.

Det var først etter 1890 at vi fikk en sterkere, landsomfattende utbygging av folkebibliotekene i byene. Omtrent to tredjedeler av alle norske byers folkebiblioteker er blitt opprettet etter 1890. Således fikk byer som Trondheim, Kristiansand og Drammen sine kommunale folkebiblioteker i henholdsvis 1902, 1909 og 1916, for å bare nevne tre karakteristiske eksempler.

Egentlig folkelige var vel heller ikke alle disse første bybibliotekene. Til det var flere av dem lenge meget sterkt dominert av de faglige og litterære interessene som deres grunnlegger, donatorer og første organisatorer hadde hatt. Samlingene var først og fremst preget av den litteratur som var til nytte for og hadde interesse for distriktets embetsmenn, byens borgerskap og så for en del foregangsmenn innen jordbruk, håndverk, sjøfart, fangst og fiske. Veien frem til det som en senere ettertid forsto med et folkebibliotek skulle bli lang. Ikke minst gjaldt dette krav og ønske om aktuell litteratur. Dette skyldtes nok for en stor del at mange bybiblioteker hadde fått sin opprettelse ved gaver eller innkjøp av boksamlinger som allerede eksisterte og som var blitt til for et helt annet formål enn det å skulle tjene som offentlig, allsidig folkebibliotek. Det tok derfor ofte tid før disse nyopprettede folkebiblioteker fikk en boksamling og en tilvekst som gjorde dem allsidige og målrettet mot den oppgave som de nå skulle ha.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gerhard Munthe: historisk oversyn over norsk bibliotekhistorie

Gerhard Frantz Wilhelm Munthe (1919–1997) var ein sentral biblioteksperson både i norsk og internasjonal samanheng. Han hadde eit omfattande og variert biblioteksfagleg og historisk forfattarskap og var også involvert i fleire offentlege utgreiingar på bibliotekfeltet. Som pensjonist arbeidde Munthe med eit breidt historisk oversyn over norsk bibliotekhistorie. Dette arbeidet vart ikkje heilt avslutta før han gjekk bort, men eit eksemplar av manuset er i Nasjonalbibliotekets samling (Ms. fol. 4434) og dette er tekstgrunnlag for denne utgivinga.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.