Med tapp og hektering. Norsk begrepsapparat og manualer for beskrivelse av bokbind

Alfabetisk ordliste over norske bokbindstermer


abcdefghij klmnoprstuv xå

Dette er en alfabetisk liste over norske bokbindstermer utarbeidet som arbeidsstøtte til den som befatter seg med eldre bøker/boksamlinger og som har behov for å beskrive hvordan bokbindene er utført, slik som hefteteknikk, bindstruktur, materialbruk, dekor samt lukkemekanismer og beslag.

Den alfabetiske listen består av ca. 800 termer med definisjoner, kommentarer, kildehenvisninger og oversettelser til engelsk. De norske definisjonene og kommentarene til termene er gjort på bakgrunn av en rekke kilder. Under arbeidet har vi støttet oss på den svenske bokhistorikeren Helena Strömquists upubliserte manuskript BokbandsSpråk.

En stor del av det norske begrepsapparatet er gjort i samarbeid med Language of Bindings, en engelskspråklig ordliste over bokbindstermer til bruk for beskrivelse av eldre bokbind, og denne listen ligger til grunn for oversettelsen av flesteparten av de norske termene fra engelsk. For hver term er det lenke til Language of Bindings' ordliste med engelsk definisjon og/eller kommentar (scopenote) som klargjør bruken eller betydningen av begrepet. De fleste norske definisjonene har fått kommentarer, der termen blir nærmere forklart. Disse kan variere i den norske og engelske listen, så for den som er interessert i utfyllende informasjon, anbefales det å se på begge.A


abstrakt kunst

 • Definisjon: nonfigurative dekorelementer brukt på bokbind
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, 1990.

agatmarmorert papir

 • Definisjon: ufarget eller farget ark med sterk farge som er sprengt med tett sammenstilte stenkede flekker
 • Kommentar: De stenkede flekkene er ofte mørke og med frynsede kanter i tillegg til mindre under- og overliggende flekker i kontrastfarger. Agatmarmorert papir er som regel maskinfremstilt og har en høyglanset overfate.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: agat sprinkled paper
 • Lenke: Language of Bindings

aktør

 • Definisjon: personer som enten individuelt eller sammen i grupper har kunnskaper til å utføre målbevisste handlinger som de kan holdes ansvarlige for
 • Kommentar: i denne sammenhengen kan det være bokbindere, bokselgere, papirmakere, pergamentmakere eller andre som bidrar til fremstilling av bøker
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: actors
 • Lenke: Language of Bindings

album

 • Definisjon: bok med blanke ark til å samle løst materiale som avisutklipp, bilder, billetter og brev
 • Kilde: Album i Store norske leksikon (12. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: albums
 • Lenke: Language of Bindings

allegorisk dekor

 • Definisjon: billedlig fremstilling av en abstrakt egenskap eller idé gjennom fastlagte symboler, brukt som dekorelementer på bokbind
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, 1990.

alungarvet skinn

 • Definisjon: mineralsk garveprosess der aluminiumsulfat (alun) og natriumsulfat (koksalt) er anvendt for å få et hvitt og smidig skinn
 • Kommentar: Prosessen er kjent siden antikken. Den går ut på at et hvitt skinn først bløtes i en vandig løsning av aluminiumsulfat og natriumsulfat, og deretter tørkes og bearbeides med en sløv kniv for at skinnet skal bli mykt og smidig. For å gjøre skinnet vannavstøtende, ble saltløsningen tilsatt mel og eggeplommer. Hvis skinnet igjen blir utsatt for fuktighet, kan det bli hardt og forhornet som om det har gått tilbake til sin opprinnelige rå, ugarvede tilstand. I den protestantiske delen av Europa, særlig i Tyskland forekommer alungarvet svineskinn med blindpreget dekor på bokbind fra ca. 1400–1750. Alungarvet fåreskinn er også blitt brukt som overtrekksmateriale. Alungarving kalles også hvitgarving.
 • Kilde: R. Reed, Illustrert kunstordbok. London, 1972.
 • Engelsk oversettelse: alum-tawed skin
 • Lenke: Language of Bindings

animalsk lim

 • Definisjon: lim kokt på hud og ben fra dyr
 • Kommentar: Ble tidligere brukt i bokbinding bl.a. til liming av rygger. Kalles også varmlim eller brunlim. En form for animalsk lim er gelatin. Se gelatin
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998
 • Engelsk oversettelse: glue
 • Lenke: Language of Bindings

annotasjon

 • Definisjon: håndskrevet kommentar eller forklaring til teksten
 • Kilde: The Arts and Architecture Thesaurus Online, The Getty Research Institute
 • Engelsk oversettelse: annotations
 • Lenke: Language of Bindings

anpapping

 • Definisjon: påklebing av forsatspapiret på permens innside
 • Kommentar: Åpen anpapping ved dyp fals, der boken står med permene åpne en stund før den settes i pressen. Lukket anpapping av lav fals, der boken legges rett i pressen
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998

anpapping etter at overtrekket er montert

 • Definisjon: klebing av forsatspapir til bokpermens innside, eventuelt i kombinasjon med heftbind og de delene av ryggfôring og/eller kapitélbånd som stikker utenfor ryggen etter at permene er dekket av overtrekksmateriale
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: supplementary board attachment
 • Lenke: Language of Bindings

anpapping før overtrekket er montert

 • Definisjon: klebing av forsatspapir til bokpermens innside, eventuelt i kombinasjon med heftbind og de delene av ryggfôring og/eller kapitélbånd som stikker utenfor ryggen før permene er dekket av overtrekksmateriale
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: primary board attachment
 • Lenke: Language of Bindings

ansetning av permer

 • Definisjon: teknikker for hvordan permene festes til bokblokken
 • Kommentar: Dette kan inkludere klebing av ryggfôringsforlengninger, ansetningsfalser og forsatspapir, som sammen med overtrekksmaterialet bidrar til sammenføyningen av permene og bokblokken.
 • Kilde: Language of Bindings; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: board attachment
 • Lenke: Language of Bindings

ansetningsfals

 • Definisjon: forsterkning som danner den innvendige forbindelsen mellom bokblokk og perm
 • Kommentar: Ansetningsfalsen kan forekomme alene eller være en del av forsatsen. Den ene delen kan være limt til første og siste legg eller være omhengt og heftet med første og siste legg. Den andre delen klebes til innsiden av permen. Denne delen kan beskjæres eller rives til rektangulær eller trapes form.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: board stabilizer
 • Lenke: Language of Bindings

ansetningsfals, limt

 • Definisjon: ansetningsfalsen klebes til permens innside før permene dekkes av overtrekksmateriale

ansmøring

 • Definisjon: manuell eller maskinell påføring av lim eller klister på en flate
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: adhering (forwarding)
 • Lenke: Language of Bindings

applikasjon

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der mindre biter (skinn, papir) av forskjellige farger og form klebes på bokbind som illustrasjon eller dekorasjon
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: onlays (technique)
 • Lenke: Language of Bindings

appretur

 • Kommentar: Appretur er en samlebetegnelse for prosesser, både kjemiske og mekaniske, som tekstiler gjennomgår etter at de er produsert. De utføres for å gi stoffet et karakteristisk utseende, forbedre stoffets egenskaper og øke motstandsdyktigheten mot spesielle påkjenninger, eller tilføre nye egenskaper.
 • Kilde: Ingun Grimstad Klepp: tekstil i Store norske leksikon (5. juni 2020)

arabesk dekor

 • Definisjon: flatemønstret dekor av stiliserte bladranker oppstått i islamsk kunst i 10. årh. som et rent geometrisk ornament
 • Kommentar: Stilarten ble introdusert til Europa via Nord-Italia i siste halvdel av 1400-tallet, og spredte seg til Frankrike og videre nordover i Europa på 1500-tallet. Dekor brukt på bokbind. De geometrikse ornamentene ble gjerne trykt i gull på skinn.
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, [1990]; David Pearson, English Bookbinding Styles 1450–1800. A Handbook. London, 2005.

ark

 • Definisjon: generell beskrivelse av alle slags materialer som er formet til tynne matter, filter eller fiber som er formet på en fin duk av en vandig løsning og deretter tørket
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: sheets
 • Lenke: Language of Bindings

arkitektonisk dekor

 • Definisjon: dekor med arkitektoniske elementer
 • Kommentar: Dekor brukt på bokbind. Eksempler kan være siselerte søyler og buer på bokblokkens snitt, særlig brukt på 1600-tallet i Danmark-Norge, eller gotiske buer i blind- eller gulltrykk på for- og bakperm. For det siste eksemplet, se katedralbind.
 • Kilde: Astrid Schjoldager, Bokbind og bokbindere i Norge inntil 1850. Oslo, 1927.

arksignatur

 • Definisjon: lite tall og/eller bokstaver som står nederst i margen på første side av hvert trykkark, og som angir trykkarket og dets nummerrekkefølge i boken
 • Kommentar: Arksignaturer ble brukt for å holde orden på trykkarkenes rekkefølge før de skulle heftes til en bok, og ordningen lettet arbeidet for bokbinderen.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998

asiatiske bind

 • Definisjon: bind som er bundet inn med innbindingsteknikker og materialer som tradisjonelt anvendes i Japan, Kina og Korea og islamske områder
 • Kommentar: De asiatiske bindenes form er tilpasset de materielle forutsetninger som ble gitt av blokktrykket og måten teksten ble utformet på. Man skrev og trykte bare på den ene siden fordi papiret var mykt og tynt slik at blekk og trykksverte trengte gjennom det. Basert på disse materielle forutsetningene utviklet de typiske asiatiske bindformene sommerfuglbind og trekkspillbind/konsertinabind seg. Opprinnelig var de sammenføyet med klister, men på 1300-tallet begynte man å hefte dem. Asiatiske bindformer er sideheftet, d.v.s. bokblokk og overtrekk heftes transversalt fra utsiden i ryggkant gjennom hele volumet. Omslagene er som regel myke eller halvstive og som overtrekksmaterialer anvendes papir eller tekstiler, særlig silke.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

avfasede permkanter

 • Definisjon: jevne, vinklede faser skåret eller høvlet i permens kanter
 • Kommentar: Vinkelen, dybden og bredden på fasen varierer, hvis vinkelen er mindre enn 45 grader, kan den betegnes flat, er den større enn 45 grader, kan den betegnes bratt. Se kanter.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: bevels
 • Lenke: Language of BindingsB


bakkemarmorering

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der mønsteret ikke dannes direkte på papiret, men på en seigtflytende marmoreringsgrunn – ved å legge papiret på grunnen overføres mønsteret til papiret
 • Kommentar: Fargene blir liggende på marmoreringsgrunnens overflate og danner fargeformasjoner som bearbeides med pinner og kammer for å få frem spesielle mønstre. Deretter overføres det til papir, tekstil eller boksnitt ved at materialet dyppes forsiktig i grunnen. Marmoreringsteknikken har orientalsk opprinnelse. I Tyskland og Wien begynte man å produsere marmorert papir og bruke det på bokbind i første kvartal av 1600-tallet, deretter spredte det seg raskt til resten av Europa. Kan også kalles karmarmorering.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart. 2016.
 • Engelsk oversettelse: though-marbling
 • Lenke: Language of Bindings

bakkemarmorert papir

 • Definisjon: papir som er dekorert med bakkemarmoreringsteknikk
 • Kommentar: Hvert ark får et unikt mønster og kan anses som en monotypi.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart. 2016.
 • Engelsk oversettelse: through-marbled paper
 • Lenke: Language of Bindings

bakperm

 • Definisjon: plant stykke av papp eller tre som er festet til bokblokkens bakside
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

bankede falser

 • Definisjon: falser som oppstår på hver side av ryggen når de ytterste leggene på hver side bankes ned, slik at de danner en vinkel i forhold til bokblokken
 • Kommentar: Når en bok blir heftet med tråd, øker tykkelsen på ryggen i forhold til resten av bokblokken. Denne økningen utlignes ved at ryggen rundes og at de ytterste leggene bankes ned slik at de danner en vinkel i forhold til bokblokken. Størrelsen skal være i forhold til tykkelsen på permmaterialet.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, c1998.;
 • Engelsk oversettelse: backing joints
 • Lenke: Language of Bindings

bankede falser 45°

 • Definisjon: de ytterste leggene på hver side av bokblokken blir banket til 45°
 • Kommentar: Denne teknikken brukes på lavfalsete bøker som skal påsettes løsbind.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: angled joints
 • Lenke: Language of Bindings

bankede falser 90°

 • Definisjon: de ytterste leggene på hver side av bokblokken blir banket til 90° vinkel, slik at permene kan legges godt an mot vinkelen
 • Kommentar: Denne teknikken benyttes på bygde bind. Se bygd bind.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: square joints
 • Lenke: Language of Bindings

barokk dekor

 • Definisjon: dekorstil i vesteuropeisk kunst fra ca. 1580 til begynnelsen av 1700-tallet
 • Kommentar: Dekor i denne stilarten preger også bokbind fra perioden.
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, 1990.

batikkpapir

 • Definisjon: dekorert papir som fremstilles ved at papiret krølles sammen før det farges
 • Kommentar: Dekorert papir brukt som overtrekk og forsatspapir.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.

ben

 • Definisjon: betegnelse for benvev og knokler
 • Kommentar: Ben er benyttet til låsemekanismer eller bearbeidet som dekor på bokbind.
 • Kilde: Ben i Store norske leksikon (12. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: bone
 • Lenke: Language of Bindings

beskårne innslag

 • Definisjon: for å få innslagene til å se mer ryddige ut, ble de beskåret, ofte slik at innslaget i forkant var litt bredere enn innslagene i hode og fot
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: trimmed out turn-ins
 • Lenke: Language of Bindings

beskårne kanter

 • Definisjon: bokblokkens kanter som er skåret til med kniv eller høvel for å gjøre dem glatte
 • Kommentar: Dette gjør det enklere å bla i boken og holde kantene rene. Bokblokkens snitt må beskjæres som forberedelse til dekorering med farge, gull, polering m.m. Mange av bokens deler er i utgangspunktet ubeskåret og kan bli beskåret f.eks.: bokblokkens snitt, ansetningsfalser, overtrekkets innslag.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995; Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: cut-solid edges
 • Lenke: Language of Bindings

beslag

 • Definisjon: et stykke hardt materiale, som regel av metall (jern, kobberlegering, sølv), men også av horn, ben eller tre som festes på bindet i den hensikt å beskytte mot slitasje
 • Kommentar: Beslagene ble ofte dekorert. De kunne plasseres midt på eller på bindets hjørner og kanter. Se midtbeslag, hjørnebeslag og kantbeslag.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995. Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: furniture
 • Lenke: Language of Bindings

beslag, antall

 • Definisjon: antall beslag som finnes på bindet
 • Kommentar: Bruk av beslag har sitt høydepunkt i det 15. århundre og minsker betraktelig i det 16. århundre og forbindes gjerne med bøker av religiøs eller offentlig karakter.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

beslagenes materiale

 • Definisjon: informasjon om hvilke materialer beslagene er laget av
 • Kommentar: Beslagene er vanligvis laget av metall, pergament, skinn, bein eller horn.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: furniture, materials

beslagenes plassering

 • Definisjon: angivelse av beslagenes plassering på permene
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: furniture by place

beslagenes tilstand

 • Definisjon: beskrivelse av tilstanden kan inneholde informasjon som intakt, spor etter eller mangler
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

beslagenes type

 • Definisjon: beskrivelse av beslagenes type
 • Kommentar: Beslagenes type er tilpasset funksjonen de har, hjørnebeslag, kantbeslag, stifter eller bukler.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bestrøket papir

 • Definisjon: påføring av et skikt bestående av bindemiddel, fyllstoffer og evt. pigmenter til papir, med det formål å gi papiroverflaten en glatt overflate og eventuelt en fargenyanse
 • Kommentar: Bestrykning gjøres som regel for å øke papirets evne til å gjengi bildetrykk. Etter mengden bestrykning betegnes papiret som lettbestrøket eller høybestrøket. Bestrykningsmassen består hovedsakelig av leire, kritt og bindemidler.
 • Kilde: Einar Bøhmer, papir i Store norske leksikon (12. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: coated paper
 • Lenke: Language of Bindings

bibliotekbind

 • Definisjon: navn på spesialinnbinding, lavfalset bind av slitesterkt materiale med ekstra forsterkninger
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

billedlig fremstilling, dekor

 • Definisjon: dekor med billedlig fremstilling av objekter slik som landskap, bygninger eller blomster
 • Kommentar: Billedlige fremstillinger kan utføres i et hvilket som helst medium som preging, brodering, tegning eller maling.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: pictorial decoration
 • Lenke: Language of Bindings

bind

 • Definisjon: synlige opphøyde tverrbånd på bokryggen, enten ekte eller falske bind, heftbind eller kjedesting
 • Kommentar: Bind består enten av ekte bind dannet av heftesnorer som ligger utenpå bokblokkens rygg eller av falske bind, som består av en remse papp eller skinn for å illudere et ekte bind. Ved oktavformat benyttes vanligvis 4 bind, på større bøker 5 bind eller flere. Bind kan ha flere betydninger, se bokbind og bindnummer.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995;
 • Engelsk oversettelse: bands
 • Lenke: Language of Bindings

binddekor

 • Definisjon: ornamentering av bindets synlige overflater ved bruk av forskjellige teknikker
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: binding decoration, form
 • Lenke: Language of Bindings

binddekorens plassering

 • Definisjon: beskrivelse av hvor på bindet dekoren befinner seg
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

binddekoreringsteknikk

 • Kommentar: alle dekorative teknikker som er påført en bok, på yttersidene av bind og snitt og på innsiden av permene eller omslaget, dekorert papir, beslag og låsemekanismer
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: binding decoration, technique
 • Lenke: Language of Bindings

bindemiddel

 • Definisjon: middel til å lime noe fast med
 • Kommentar: Lim som påføres som et relativt tynt, klebende sjikt på den ene eller begge kontaktflater før delene føyes sammen. Under påføringen må limet være flytende, mens det etter sammenføyningen må avbinde, dvs. få den nødvendige fasthet og styrke. Inntil 1940-årene var de fleste klebemidler av animalsk og vegetabilsk opprinnelse: eggalbuminlim, glutinlim (hud-, horn- og benlim), fiskelim, kaseinlim, naturharpiks-, dekstrin- og arabisk gummilim samt klister. Enkelte lim er uorganiske, men de fleste er basert på organiske høypolymere stoffer som bindemiddel. Se klister og lim.
 • Kilde: Bindemiddel i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: adhesives
 • Lenke: Language of Bindings

bindets funksjon

 • Definisjon: beskrivelse av bindets funksjon som privatbind, handelsbind eller forlagsbind
 • Kommentar: Se privatbind, handelsbind og forlagsbind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bindets permer

 • Definisjon: stive eller halvstive komponenter som er montert på begge sider av bokblokken for å beskytte den
 • Kommentar: Materialet permer er laget av kan være tykt papir, kartong, papp, finér eller tre.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: boards
 • Lenke: Language of Bindings

bindnummer

 • Definisjon: nummer på hvert enkelt bind som inngår i et bokverk med samme tittel
 • Kommentar: Bindnummeret er ofte angitt på bokens rygg i et eget felt adskilt fra tittelen. Se tome og tomefelt.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: volume number
 • Lenke: Language of Bindings

bindnummer-etikett

 • Definisjon: etikett med nummer som angir bindets plass i et bokverk med samme tittel
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: volume number labels
 • Lenke: Language of Bindings

bindstørrelse

 • Definisjon: bokens høyde, bredde og tykkelse angitt i millimeter
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bindsupplement

 • Definisjon: spesialtilpasset stivt hylster laget for oppbevaring av en enkelt bok eller et sett av bøker
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: enclosures
 • Lenke: Language of Bindings

bindsupplement, tilstand

 • Definisjon: beskrivelse av tilstanden kan inneholde informasjon som intakt, spor etter eller mangler
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bindtittel

 • Definisjon: tekst på bindet, som regel plassert på rygg eller permer, som redegjør for tekstblokkens innhold
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: binding titles
 • Lenke: Language of Bindings

bindtittel, forekomst

 • Definisjon: angir forekomst av bindtittel
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bindtittelens plassering

 • Definisjon: tittelen kan forekomme på bokens rygg, permer eller snitt
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bindtittel, teknikk

 • Definisjon: bindtittelen kan påføres med håndskrift eller trykk
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bindtredd løsbind

 • Definisjon: bindtreing anvendes for å føye sammen en allerede heftet bokblokk med et løsbind ved bruk av heftbindene og eller endene på kapitélbåndene
 • Kommentar: Denne teknikken ble først og fremst benyttet på arkivprotokoller og enklere innbindinger fra middelalderen til og med 1600-tallet.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: laced cases
 • Lenke: Language of Bindings

bindtredd struktur

 • Definisjon: struktur der leggene i en bokblokk er tredd sammen og sikret ved hjelp av forsterkninger, eventuelt omfatter treingen også overtrekket
 • Kommentar: Ved bindtreing sammenføyes bladene i et legg med heftetråd, skinn- eller pergamentstrimler, som tres gjennom hull i ryggfalsen på legget. Tråden tres gjennom ett eller flere hull og tvinnes eller knytes sammen på inn- eller utsiden av legget. Hvert legg i bokblokken tres individuelt. Treingen kan utføres bare gjennom leggene eller gjennom legg og overtrekk. Denne teknikken ble først og fremst benyttet på arkivprotokoller fra middelalderen til og med 1600-tallet.
 • Kilde: Language of Bindings; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: tacketed structures
 • Lenke: Language of Bindings

blad (papir)

 • Definisjon: tosidig del av et ark, som når det falses én gang gir to blad, når det falses to ganger gir fire blad osv.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: leaves
 • Lenke: Language of Bindings

bladgull

 • Definisjon: løvtynt hamret eller utvalset gull
 • Kommentar: Bladgull legges på bokblokkens snitt eller preges som dekor på bokbindet.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: gold leaf
 • Lenke: Language of Bindings

bladmerker

 • Definisjon: for inndeling av bokblokken festes biter av materiale som papir, skinn, pergament eller tekstil i ytterkanten av et blad
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: leaf tab markers
 • Lenke: Language of Bindings

blekk

 • Definisjon: skrive- og tegnemedium, flytende, farget væske
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: ink
 • Lenke: Language of Bindings

blindtrykk

 • Definisjon: resultatet av dekoreringsteknikk der stempelet anvendes uten farge eller bladmetall for å oppnå et avtrykk i materialet
 • Kommentar: Dekoreringsteknikk som ofte ble benyttet på pergamentbind eller bind trukket med alungarvet svineskinn, særlig tyske bind fra 1400–1750. Et mørkt avtrykk kan oppnås når det varme stempelet trykkes i et allerede fuktet materiale.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: blind-tooling
 • Lenke: Language of Bindings

blokkbok

 • Definisjon: tretavletrykk, bøker satt sammen av ettbladstrykk, der hver side ble trykt fra hele treplater med illustrasjon og tekst skåret inn på samme plate.
 • Kommentar: Bok som trykkes fra hele treplater der både tekst og illustrasjon kombineres, forgjengeren til bøker trykt med løse typer. Blokkbøker har eksistert i Kina allerede fra 800-tallet og trykkes fortsatt på samme vis i deler av Asia. I Europa trykket man blokkbøker i en avgrenset periode på 1400-tallet. Trykketeknikken kalles chiro-xylografisk, fordi man ikke benyttet presse. Ofte ble bladet kun trykket på én side og i boken innordnet slik at man fikk både venstre- og høyresider, der de blanke sidene ble klebet til hverandre. Bøker med blad trykket på én side kalles anopistografiske, mens blad trykket på begge sider kalles opistografiske. Trykkene ble klebet eller heftet til bokform. Trykkemetoden kalles blokktrykk og ble også brukt til å trykke spillkort og avlatsbrev samt mer folkelige trykksaker der illustrasjoner var det mest fremtredende.
 • Kilde: Blokkbøker i Store norske leksikon (16. april 2020); Ove Persson, Grafisk uppslagsbok. Stockholm, 1956.

blokktrykk

 • Definisjon: Trykketeknikk der mønsteret skjæres ut i blokker av tre som gir preg i høytrykk i likhet med boktrykk og stempling.
 • Kommentar: Blokktrykk utført i Japan er kjent fra cirka 720 e.Kr. Teknikken kom til Europa i begynnelsen av 1400-tallet og ble her forløper for oppfinnelsen av boktrykking med løse skrifttyper. De tidligste blokktrykte dekorerte papirene stammer fra slutten av 1500-tallet, men særlig finner man dem på 1700- og inn på 1800-tallet. Mønstre med finere detaljer, som for eksempel små prikker ble ansatt på trykkblokken med metallstifter etter modell fra tekstiltrykk.
 • Kilde: Albert Haemmerle, Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. Mitarb. Olga Hirsch. München, 1961.
 • Engelsk oversettelse: block-printing
 • Lenke: Language of Bindings

bok

 • Definisjon: skrevne el. trykte blader som er heftet eller bundet i ryggen til en enhet med omslag eller bind, og som kan åpnes i forkant
 • Kommentar: 1) UNESCO definerer bok som som en ikke-periodisk publikasjon på minst 48 sider. Ikke-periodiske publikasjoner på mindre enn 48 sider kalles småtrykk. 2)Avsnitt av større verk: første bok, andre bok osv. 3) Tidligere betegnelse for 25 ark trykkpapir (uten trykk), dvs. 1/20 ris eller 24 ark skrivepapir
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998; Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no); Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: codex-form books
 • Lenke: Language of Bindings

bokbind

 • Definisjon: permer eller omslag bokbinderen setter rundt materien for å beskytte bokblokken
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: bindings
 • Lenke: Language of Bindings

bokbinder

 • Definisjon: en person som anvender seg av ulike metoder og teknikker enten for hånd eller ved hjelp av maskiner for å innordne blad og legg til en innbinding, som regel med et overtrekk
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: bookbinders
 • Lenke: Language of Bindings

bokbinderetikett

 • Definisjon: liten gravert, trykket eller av og til håndskrevet etikett med bokbinderens navn og eventuelt adresse som regel limt på innsiden av for- eller bakperm
 • Kommentar: Alternativt kunne bokbinderen trykke navnet sitt blindt, i gull eller med trykkfarge ofte på innslaget på innsiden av bakpermen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: binder’s tickets
 • Lenke: Language of Bindings

bokbindets rygg

 • Definisjon: egenskaper som har å gjøre med bokryggens utforming, funksjon, dekor, påføring av tittel og ryggens overtrekk
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine features
 • Lenke: Language of Bindings

bokblokk

 • Definisjon: alle bladene som er bundet sammen i ett bind
 • Kommentar: Bokblokken består normalt av en tekstblokk (eventuelt med innsatte plansjer, kart, tabeller osv.) med integrerte eller separate forsatser. Uten forsatser eller innsatte elementer kan termen bokblokk fortsatt benyttes, i de tilfellene er bokblokken det samme som tekstblokk. Se tekstblokk
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: bookblock
 • Lenke: Language of Bindings

bokblokkens egenskaper

 • Definisjon: synlige egenskaper ved bokblokken som er resultat av innordning av leggene, forsatsen, hefting og tilskjæring av legg og forsats
 • Kommentar: Spesielle særtrekk ved en bokblokk som bør være være med i en inngående bokbindbeskrivelse. Det kan dreie seg om alt fra merker etter høvelen på bokblokkens kanter, til nålestikk i papiret fra heftingen.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: bookblock features
 • Lenke: Language of Bindings

bokblokk uten bankede falser

 • Kommentar: bokblokker uten bankede falser opptrer ofte i sammenheng med flate eller svakt rundede rygger og permene hengsles til bokblokken fra innsiden
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: flat joints
 • Lenke: Language of Bindings

bokblokkens kanter

 • Definisjon: kantene oppstår når bladene eller leggene stables eller sammenføyes til en bokblokk
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: bookblock edges
 • Lenke: Language of Bindings

bokblokksammenføyning

 • Definisjon: sammenføyning av løse blad eller legg til en bokblokk
 • Kommentar: Dette kan gjøres med nål, tråd med eller uten heftbind; heftet på bind, heftet uten bind, sideheftet og tredd. Sammenføyningen kan også stiftes eller limes uten hefting
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bokens bredde

 • Definisjon: bokens utstrekning i bredden måles fra forpermens kant til ryggens utside, eventulle opphøyde bind skal inkluderes

bokens form

 • Definisjon: det normale for et bind er å ha rygg og tre kanter
 • Kommentar: Det finnes ikke-rektangulære bind som kan ha bare 1 kant (sirkulært bind) eller flere enn tre (mangekantet bind) eller stiftete bind som tilsynelatende ikke har noen rygg.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bokens høyde

 • Definisjon: bindets utstrekning oppover, dvs. i en retning som er vinkelrett mot underlaget
 • Kommentar: Bokens høyde måles fra nedre til øvre kant langs bokens rygg.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bokens struktur

 • Definisjon: forskjellige strukturer for hvordan bind og bokblokk er satt sammen, som gjør at permer/omslag samler og beskytter bladene i bokblokken og som gjør at den kan åpnes
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: bindings by structure type
 • Lenke: Language of Bindings

bokens tykkelse

 • Definisjon: bokens tykkelse måles fra forpermens utside til bakpermens utside, oppgis i mm
 • Kommentar: Hvis ryggen har opphøyninger, skal målet tas over en av de midterste opphøyningene.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bokeske

 • Definisjon: en eske av tre som er formet som en lukket bok med skyvelokk på toppen eller hengslet lokk som minner om en bokperm
 • Kilde: Audun Dybdahl, bokeske i Store norske leksikon (27. mars 2020)

bokfutteral

 • Definisjon: separat mer eller mindre stiv beskyttelse i form av hylse, eske eller kassett som er fremstilt for å oppbevare et bind i
 • Kommentar: Futteralet kan være fremstilt samtidig med bindet eller være tilført på et senere tidspunkt.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: slip-cases
 • Lenke: Language of Bindings

bokhandler

 • Definisjon: person eller firma som selger eller kjøper bøker
 • Kommentar: Inkluderer også eier av bokhandel. Til ut på 1800-tallet kunne bokbindere og boktrykkere selge bøker som de bandt eller trykket selv.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: book sellers
 • Lenke: Language of Bindings

bokhandlerbind

 • Definisjon: et parti ensartede bind bundet i regi av en bokhandler
 • Kommentar: Se handelsbind.
 • Kilde: Ernst Bjerke, Tor Ivar Hansen, Norske forlagsbind 1845–1865. En foreløpig undersøkelse. Oslo, 2012.

bokkjetting

 • Definisjon: lenke av metall som er festet til en av bokens permer og til en lesepult eller hylle der boken ble lest eller oppbevart
 • Kommentar: Kjettingen var laget av sammenføyde lenker av metall, som regel jern, men kunne også forekomme som bronselegeringer. Bokkjettinger ble anvendt i bibliotek og kirker i middelalderen og senere som tyverisikring. Plassering av kjettingfestet viser hvordan boken ble oppbevart og sikret.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: book chains
 • Lenke: Language of Bindings

bokkjettingbestanddeler

 • Definisjon: Deler av bokkjetting.
 • Kommentar: Kjettingen er sjelden bevart. Større hull i permens kant, ofte med rustskader, vitner om at bindet tidligere har hatt kjetting
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: chain components
 • Lenke: Language of Bindings

bokmerke

 • Definisjon: enhver anordning, permanent eller midlertidig, som har til hensikt å markere sider, blad eller særlige tekstdeler i bokblokken slik at de lett kan gjenfinnes av leseren
 • Kommentar: Bokmerker kan deles inn i 3 grupper: 1) vedhengt bokmerke, der en del av bokmerket er festet til bindet, mens en bevegelig del kan flyttes til ønsket sted av leseren, 2) fast, merke som er permanent festet til et blad i margen, og 3) løse bokmerker. Se vedhengt bokmerke, bladmerker og løst bokmerke.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: bookmarks
 • Lenke: Language of Bindings

bokspenne

 • Definisjon: lukkemekanisme som har til hensikt å holde permene lukket rundt bokblokken
 • Kommentar: Bokspennen er som regel av metall festet til remmer eller direkte på bokpermen.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: clasp fastenings
 • Lenke: Language of Bindings

bokspennebeslag

 • Definisjon: del av lukkemekanisme, som regel i metall, montert på siden av permen enten over eller under overtrekksmaterialet og som er utstyrt med en spalte, hull eller tapp til hvilken en krok eller ring kan hektes på
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: catchplates
 • Lenke: Language of Bindings

bokspenne med stang

 • Definisjon: del av lukkemekanisme som er utstyrt med en stang som den andre delen, formet som en krok eller hekte kan hekte seg på
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.
 • Engelsk oversettelse: bar catchplates
 • Lenke: Language of Bindings

boktrykk

 • Definisjon: direkte trykkemetode der de trykkende elementer stikker opp og gir avtrykket
 • Kommentar: Se høytrykk.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: letterpress printing
 • Lenke: Language of Bindings

bomull

 • Definisjon: fibermateriale fra bomullsplantens (lat. genus Gossypium) frø
 • Kommentar: Bomull er sammen med lin den viktigste ingrediensen i klutepapir.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: cotton
 • Lenke: Language of Bindings

bordure, dekor

 • Definisjon: preget bord eller dekorasjon i kantene på permene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: border frames
 • Lenke: Language of Bindings

brattvinklet permkant

 • Definisjon: sterkt hellende permkant
 • Kommentar: Kantene på trepermer har ofte skråskårne kanter, hellingen kan være bratt eller slak.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: steep bevels
 • Lenke: Language of Bindings

brodert dekor

 • Definisjon: søm med dekorativt mønster og motiv i et materiale, som regel tekstil
 • Kilde: Anne Kjellberg: broderi i Store norske leksikon (14. juli 2020)
 • Engelsk oversettelse: embroided
 • Lenke: Language of Bindings

brodert bind

 • Definisjon: på bøker er brodering først og fremst utført på kapitélbåndene eller på tekstil brukt som omslagsmateriale rundt permene (både utvendig og innvendig) som dekor
 • Kommentar: På 1500- og 1600-tallet var det populært i England å binde salme- og andaktsbøker i farget silke med broderi i sølv- og gulltråd. Mønsteret var ofte et våpen omgitt av blomsterranker eller rene blomstermotiv. Moten bredde seg også til Skandinavia og vi finner vakre broderte bind trolig utført i Norge på 1600-tallet.
 • Kilde: Astrid Bugge Schjoldager, Bokbind og bokbindere i Norge inntil 1850. Oslo, 1927; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: embroidery cover decorating
 • Lenke: Language of Bindings

brodert kapitélbånd

 • Definisjon: syteknikk, oftest rent dekorativ som dekker kapitélbåndkjernen, men som ikke er stukket ned i leggene på bokblokken og derfor har liten eller ingen strukturell funksjon
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: secondary sewing (endband techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

brokade

 • Definisjon: vevet stoff i flere farger med innslag av metalltråder
 • Kommentar: Brokade, opprinnelig vevnad med brosjert mønster, det vil si med ekstra mønsterinnslag som bare går frem og tilbake innen den mønsterfiguren som skal fremstilles.
 • Kilde: Brokade i Store norske leksikon (12. november 2017)

brokadepapir

 • Definisjon: ufarget, ensfarget eller mangefarget papir preget med metallfolie og tilført mønster i relieff fra en oppvarmet gravert kobberplate i en kobbertrykkspresse
 • Kommentar: Metallfolien bestod som oftest av legeringer av uedle metaller som etterlignet gull og sølv. Motivet i metall-laget fremstår enten i forgrunnen (positivt platesnitt) eller i bakgrunnen (negativt platesnitt.) Dekorert papir var inspirert av mønsteret i brokadestoff. Brokadepapir ble ofte brukt som forsatspapir eller overtrekspapir på mindre bøker, særlig på 1700-tallet. Papiret ble produsert i Tyskland fra slutten 1600-tallet og hele 1700-tallet og eksportert til Europa og Nord-Amerika. Det er observert brokadepapir som forsatspapir i en norsk bok fra begynnelsen av 1700-tallet.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart 2016
 • Engelsk oversettelse: brocade paper
 • Lenke: Language of Bindings

bronsefernisspapir

 • Definisjon: dekorert papir med gull- eller sølvfarget blokktrykt mønster på et ensfarget eller flerfarget basispapir, som på forhånd kan være stensilert eller blokktrykt
 • Kommentar: Trykkfargen består av metallpulver blandet med ferniss, som regel gull-, av og til sølvfarge. Bronsefernisspapir kan skilles fra brokadepapiret ved at det ikke har preget, men blokktrykt mønster – ofte vil blekkrand rundt mønsteret være synlig. Teknikken var i bruk i perioden 1680–1730, da brokadepapiret tok over.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016
 • Engelsk oversettelse: bronze-varnish paper
 • Lenke: Language of Bindings

buckram

 • Definisjon: sterkt stivet, åpent bomullsstoff, som særlig ble brukt til bokbind
 • Kilde: Buckram i Store norske leksikon (14. desember 2020).

bukettmarmorert papir

 • Definisjon: basert på kammarmoreringsteknikk utarbeides mønsteret på overflaten ved å vrikke kammen frem og tilbake i korte bevegelser, slik at det skapes tett sammenstilte blomsterbukettlignende formasjoner
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: bouquet marbled paper

bukler

 • Definisjon: del av beslag som danner en forhøyning som festes på utsiden av bindets permer for å beskytte bindets overtrekksmateriale
 • Kommentar: Buklene på hjørne- og midtbeslag beskytter mot slitasje fra underlag og nabobøker, samtidig som de tar av for støt. Se hjørnebeslag og midtbeslag.
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.
 • Engelsk oversettelse: bosses
 • Lenke: Language of Bindings

bunnlinjer

 • Definisjon: fine tråder som går på tvers av kjedelinjene i en rektangulær papirform
 • Kommentar: Bunnlinjene gir en riflet struktur til papiret og sees ofte tydelig i gjennomlys.
 • Kilde: Haakon M. Fiskaa, Norske papirmøller og deres vannmerker 1695–1970. Oslo, 1973.
 • Engelsk oversettelse: wire lines (moulds)
 • Lenke: Language of Bindings

bunnsnitt

 • Definisjon: bokblokkens nedre kant, i motsetning til toppsnitt
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: tail-edges
 • Lenke: Language of Bindings

bygd bind

 • Definisjon: bindstruktur der permene ansettes på bokblokken før overtrekksmaterialet monteres
 • Kommentar: Bygd bind har vært den viktigste bindstrukturen ved siden av løsbind og er alltid håndlaget.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: inboard bindings
 • Lenke: Language of Bindings

bysantinsk-greske bind

 • Definisjon: bokbind som både i tid og rom forbindes med det bysantinske kulturområdet i vid forstand og som har en del strukturelle særegenheter som skiller det ut fra vesteuropeiske og islamske bokbindstradisjoner fra samme tid
 • Kommentar: Av disse bindenes kjennetegn kan nevnes følgende: glatt rygg, trepermer, vanligvis med spor skåret inn i kantene; ingen formeringer (d.v.s. permkanten ikke stikker ut over bokblokken), kapitelbånd som fortsetter et stykke inn på permen og som dessuten gjør at ryggen skyter ut utenfor permhøyden både oppe og nede, lukkemekanisme bestående av typen skinnremmer festet i den ene permen med en metallring i den ene enden, som tres over en metallstift som sitter på den andre permens kant. Bysantinske bind er ofte trukket med skinn, men tekstil forekommer også. Skinnbind er normalt blindtrykte. Noen ganger forekommer metallbeslag. Se greske bind
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

bøk

 • Definisjon: tresort i Fagaceae familien som ofte ble benyttet til permer
 • Kommentar: Etymologisk stammer ordet «bok» sannsynligvis fra norrønt bók, samme ord som bøk, det vil si at ordet egentlig betegnet en plate av bøketre som det ble risset runeinnskrifter i.
 • Kilde: Per Sunding, bøk i Store norske leksikon(22. februar 2017)
 • Engelsk oversettelse: beech
 • Lenke: Language of Bindings

bøttekanter

 • Definisjon: ujevn avslutning på et håndlaget ark papir, som skyldes at rammen i papirformen fordeler pulpen ujevnt
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: deckle edges
 • Lenke: Language of Bindings

bøyelig bind

 • Definisjon: fleksibelt helbind uten permer
 • Kommentar: Overtrekksmateriale til bøyelige bind kan være pergament, kartong eller papir. Bind som har fleksible permer av tynn kartong eller fôret overtrekk skal ikke defineres som ‘bøyelig bind’.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: limp covers
 • Lenke: Language of Bindings

bånd

 • Definisjon: en lang, smal tøystrimmel eller annet fleksibelt materiale som brukes til å holde noe oppe eller sammen med, eller som pynt
 • Kilde: Bånd – tekstilfag i Store norske leksikon (2. april 2020)
 • Engelsk oversettelse: strip materials
 • Lenke: Language of BindingsC


chagrin

 • Definisjon: skinn av geit- eller fåreskinn med kornet overflate brukt som bokbind
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, c1998
 • Engelsk oversettelse: shagreen
 • Lenke: Language of Bindings

chamois

 • Definisjon: fransk for semsgarvet skinn uten narv som er mykt, smidig og vaskbart (pusseskinn)
 • Kommentar: Ordet semsk kommer av fr. chamois, ‘gemse’, og denne betegnelsen skyldes at gemseskinn i Frankrike ble garvet på en spesiell måte med fett eller tran. Etter hvert gikk chamois over til også å omfatte andre skinn garvet på samme måte. Ble brukt som sekundært varetrekk for å beskytte bokrygger, dengang bøker ble stilt opp med ryggen inn mot veggen, særlig i Nederland. Se semskgarvet skinn.
 • Kilde: Semsket skinn i Store norske leksikon (26. april 2017)
 • Engelsk oversettelse: oil-tanned skin
 • Lenke: Language of BindingsD


dandering av skinnovertrekk

 • Definisjon: stramming og forming av skinnovertrekk under påsetting
 • Kommentar: Ved påsetting av skinn på rygger med opphøyninger må skinnet holdes nede for å feste godt. Først strammes skinnet godt til og danderes (formes) med falsben. Deretter settes boken i en klosspresse utstyrt med en rekke av spiker på hver side, og en tynn, fast snor vikles stramt over opphøyningene og rundt spikerne, slik at snoren etterlater seg et tydelig avtrykk i skinnet. En tilsvarende snor strammes rundt danderingene i ryggens hode og fot for å opprettholde fasongen mens skinnet tørker.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998; Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tying-up (techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

dandering av rygginnslag

 • Definisjon: forming av skinnovertrekket ved bokryggens hode og fot
 • Kommentar: På dypfalsete bøker blir pappen skredd ved hjørnene og skinnet blir dandert med falsben til ønsket form. Som forsterkning og for å øke fylden på danderingen, kan en kjerne av hyssing eller en tvunnet snor av skinn legges innunder skinnet. Se tvunnede skinnstrimler
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998; Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: cap formation
 • Lenke: Language of Bindings

datering, trykk/manuskriptrelatert

 • Definisjon: årstall for når teksten er skrevet eller trykt

dekoreringsteknikker

 • Definisjon: metoder og teknikker som brukes for å forskjønne materialer og bokbind med dekorative elementer, former og farger
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: decorating techniques
 • Lenke: Language of Bindings

dekorerte snitt

 • Definisjon: mange forskjellige typer dekor ble påført bokblokkens snitt enten før eller etter at kapitélbånd ble festet, permene ansatt eller omslaget montert
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: decorated edges
 • Lenke: Language of Bindings

dekorert papir

 • Definisjon: i utgangspunktet et ufarget stykke papir som forskjønnes gjennom bruk av forskjellige prosesser som farging, sprengning, preging, blokktrykking, stensilering, marmorering
 • Kommentar: Dekorert papir har vært brukt i bokbinding siden 1500-tallet, som overtrekks- og forsatspapir, trekking og fôring av esker og etuier i tillegg som underlag for kaligrafi og finere trykksaker.
 • Kilde: Albert Haemmerle, Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. Mitarb. Olga Hirsch. München, 1961.
 • Engelsk oversettelse: decorated paper
 • Lenke: Language of Bindings

dekormateriale

 • Definisjon: utvalgte materialer som brukes på bindet i dekorativ hensikt
 • Kommentar: Se elfenben, glimmer, halm, metall, perlemor, edelstener, skilpaddeskall.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: decorative material
 • Lenke: Language of Bindings

dekorstempel

 • Definisjon: graverte eller støpte trykkformer for stempling i gull-eller blindtrykk på bokbind
 • Kommentar: Stemplene består som regel av en bronselegering og er graverte i relieff. Stempler med dypgravering forekommer også.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: finishing tools
 • Lenke: Language of Bindings

dekorstil

 • Definisjon: identifisering av dekorens stilperiode og bindstil
 • Kommentar: F. eks. renessansebind med fanfarestempler.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

dentelle, dekor

 • Definisjon: dekor med kniplingsmønster på bokbind
 • Kommentar: Fra fransk dentelle = knipling
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995; Bokband på Kungliga biblioteket, Stockholm

detaljert form, dekor

 • Definisjon: dekorens omfang/utstrekning på bindets overflate
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

dobbeltblad

 • Definisjon: et ark som er falset på midten slik at det oppstår to blad av omtrent lik størrelse
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: bifolia
 • Lenke: Language of Bindings

doble heftbind

 • Definisjon: heftbind som består av to elementer
 • Kommentar: Doble heftbind består av to elementer av et passende materiale, f.eks. alungarvet skinn, hyssing o.l. som ligger inntil hverandre på tvers av bokblokkens rygg. Normalt heftes det i midten og rundt hvert av heftbindene, men fra det 17. århundre og fremover forekommer det at de heftes sammen som et enkelt heftbind, en teknikk som gjorde hefteprosessen raskere, samtidig som man beholdt styrken i de doble bindene når permene skulle settes på.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: double sewing support
 • Lenke: Language of Bindings

doublure

 • Definisjon: et mer enn normalt dekorert speil eller fôring plassert på innsiden av permen
 • Kommentar: Doublure er opprinnelig et fransk ord som betyr fôring som er plassert på innsiden av permen når fôringen er mer dekorert enn normalt og laget av kostbare materialer som spesielt vakkert skinn, silke, forgylt papir/brokadepapir, moirépapir eller -tekstil. Utførelsen og materialene som er benyttet bør alltid angis, hvis man velger å benytte ordet doublure i beskrivelsen.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, c1998; Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: doublure
 • Lenke: Language of Bindings

drap d’or, drap d’argent (dekorert papir)

 • Definisjon: sjablong- eller blokktrykt dekorert papir med gull- eller sølvfarget relieffpreg og håndkolorerte detaljer
 • Kommentar: Håndkoloreringen for å fremheve enkelte deler av dekorasjonen f.eks. blader og kronblader.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: drap d’or
 • Lenke: Language of Bindings

drawer handle, dekor

 • Definisjon: dekor på bokbind som består av gulltrykte border med gjentatt mønster sammensatt av to buer med ornamenter
 • Kommentar: Mønsteret ligner litt på et komodeskuffhåndtak, derav navnet.
 • Kilde: Bokband på Kungliga biblioteket, Stockholm

drivning

 • Definisjon: dekorasjonsteknikk innen metallarbeid, der metallet formes med hammer og punsel fra baksiden, slik at mønsteret fremstår i relieff
 • Kommentar: Bokbeslag og bokspenner kan ha dreven dekor.
 • Kilde: Drivning i Store norske leksikon (20. mars 2020)
 • Engelsk oversettelse: metal embossing
 • Lenke: Language of Bindings

duodes

 • Definisjon: tradisjonell betegnelse på bokformat der trykkarket ved falsing har gitt 12 blader, dvs. 24 sider
 • Kommentar: Forkortes til 12°, 12mo. Etter standardformatene er duodes circa A6, men noe slankere.
 • Kilde: DuodesStore norske leksikon (2. juni 2020)

dypfalset

 • Definisjon: struktur der permen er ansatt tett inntil falsen på bokblokken uten mellomrom mellom perm og bokblokk
 • Kommentar: Det forekommer ofte på ‘bygde bind’, men det er ikke slik at alle bygde bind er dypfalset.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: tight joints
 • Lenke: Language of Bindings

dyptrykk

 • Definisjon: trykkemetode hvor det som skal trykkes, blir gravert eller etset inn i en plate, og hvor fargen ligger i fordypningene
 • Kommentar: Trykketeknikk der motivet graveres i en metallplate og blekket avsettes i sporene, det vil si at de billedskapende områdene som mottar blekk er senket i forhold til de områdene som på trykket skal være hvite, altså det motsatte av prinsippet for høytrykk. Fargen gnis inn i sporene i metallplaten for så å gi fra seg farge til papiret. Dette skjer ved at plate og vått papiret kjøres gjennom en presse med et trykk på opptil flere tonn. Man kan dele dyptrykk inn i to hovedgrupper: den direkte metoden der grafikeren graverer motivet direkte i metallplaten og den indirekte metoden der trykkplaten først blir dekket med en syrefast voksblanding. Motivet blir så risset inn i platen gjennom voksen. Platen blir deretter lagt i et syrebad som etser ut de innrissede linjene. Kobberstikk, stålstikk og etsning er eksempler på dyptrykk. Se gravyr.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: intaglio printing
 • Lenke: Language of BindingsE


edelsten, dekor

 • Definisjon: edelstener eller halvedelstener som er kuttet og polert og anvendt som dekor på grunn av sin farge og glans
 • Kommentar: Forekommer særlig på bind fra middelalder. Se klenodiebind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: gemstones
 • Lenke: Language of Bindings

eggehvite

 • Definisjon: fargeløs bestanddel i egg med en viss klebeevne, brukt som bindemiddel til å feste bladgull
 • Kommentar: Eggehvite iblandet litt eddik vispes og brukes som bindemiddel/grundering for bladgull og til gullforgylling med oppvarmet forgyllerverktøy.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: glaire
 • Lenke: Language of Bindings

eier

 • Definisjon: personer som har lovlig eierskap til noe
 • Kilde: The Arts and Architecture Thesaurus Online, The Getty Research Institute
 • Engelsk oversettelse: owners
 • Lenke: Language of Bindings

eieretikett

 • Definisjon: eierens merke på etiketter ofte av skinn med gulltrykk plassert på utsiden eller innsiden på en av permene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: ownership labels
 • Lenke: Language of Bindings

eiermerke

 • Definisjon: merke som en eier setter i noe for å markere det som sitt
 • Kommentar: Eiermerker i bøker finnes gjerne på forsatsen, som stempel eller en påklistret etikett. Eiermerker kan også være eierens initialer blind- eller gullpreget i skinnet på bokens permer, eller et superekslibris. Se ekslibris og superekslibris.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

eiersignatur

 • Definisjon: bokeierens egenhendige navnetrekk ført inn et sted i boken
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

eik

 • Definisjon: tre i slekten Quercus
 • Kommentar: Tresort som ofte ble benyttet til permer.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: oak
 • Lenke: Language of Bindings

ekslibris

 • Definisjon: trykt eller tegnet bokeiermerke som klebes på permens innside med eiers navn og ofte en billedlig fremstilling som viser til eierens yrke, interesser, våpen eller portrett
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: book plates
 • Lenke: Language of Bindings

ekte bind

 • Definisjon: heftbind som ligger utenpå bokblokkens rygg og som utgjør tverrgående opphøyninger på bindryggen
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: genuine bands
 • Lenke: Language of Bindings

elfenben

 • Definisjon: hardt materiale av tenner fra elefant
 • Kommentar: Tannben fra elefant, hval eller andre dyr er blitt brukt til blant annet spenner og innlegg i bindpermer som dekor. Termen omfatter alle typer av ben og horn som brukes som dekor på bokbind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: ivory (bone)
 • Lenke: Language of Bindings

emalje, dekor

 • Definisjon: et halvtransparent eller opakt porselensaktig belegg av glasspulver og fargestoff som er smeltet ved høy temperatur til metall, glass eller keramikk og som får en skinnende overflate etter herding
 • Kommentar: Emalje er brukt som dekor på bokbind og bokspenner.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: enamel (fused coating)
 • Lenke: Language of Bindings

emblem

 • Definisjon: symbolsk figur
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: emblems
 • Lenke: Language of Bindings

empirestil, dekor

 • Definisjon: europeisk stilbetegnelse for den klassisk pregede stil- og moteretningen som ble utviklet omkring 1800 under Napoleons keiserdømme
 • Kommentar: Empirestilen varte i Frankrike ca. 1800–20, i Norge ca. 1810–40. Elementer fra denne stilarten finnes også som dekor på bøker, permer og rygg, f.eks. stempler med ornamenter som urner, vaser og lyrer.
 • Kilde: Stephan Tschudi-Madsen, empirestil i Store norske leksikon (22. februar 2017)

enkle heftbind

 • Definisjon: tverrbånd på bokryggen som opptrer enkeltvis
 • Kommentar: Se doble heftbind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: single sewing supports
 • Lenke: Language of Bindings

etikett

 • Definisjon: seddel, liten plate ell. lign. med påskrift til å feste på en ting for å angi dens navn
 • Kommentar: Merkelapp som limes på bokens rygg, på utsiden eller på innsiden av permen. Det kan f.eks. være en hyllesignatur eller et firmamerke fra en bokbinder. Informasjonen kan være håndskrevet, preget eller trykket.
 • Kilde: Norsk Riksmålsordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: labels
 • Lenke: Language of Bindings

etikett, farge

 • Definisjon: beskriver hvilken farge etiketten har
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

etikett, materiale

 • Definisjon: informasjon om hvilket materiale etiketten er laget av
 • Kommentar: Boketiketter er ofte laget av papir, skinn eller pergament, men forekommer også i metall eller andre materialer.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

etikett, tilstand

 • Definisjon: beskrivelse av tilstanden kan inneholde informasjon som intakt, spor etter eller mangler
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

europeisk bind

 • Definisjon: bind som er bundet inn med innbindingsteknikker og materialer som tradisjonelt anvendes innen den europeiske kultursfære
 • Kommentar: Det europeiske bindet ble utviklet i klostrene i løpet av middelalderen og kjennetegnes ved kodeksformen i motsetning til bokruller som var vanlig i antikken. Kodeksformen består av legg, i middelalderen av pergament, som ble heftet på bind og påsatt permer og/eller overtrekk som sammenføyer bokblokk med bindet. Fra midten av 1400-tallet tilpasset de europeiske innbindingsteknikkene seg til den trykte papirbokens form og økonomi. En mengde bindtyper og varianter av disse har vært i bruk. Grunnleggende strukturelle elementer er omslag, innhengte bind og bygde bind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]F


fals

 • Definisjon: smal falset strimmel av papir, lerret eller pergament som brukes til forsterkning i ryggen på legg, forlenger innermargen av enkeltsider, som innklebing av løst blad eller plansje før siden heftes sammen med bokens øvrige ark
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: guards
 • Lenke: Language of Bindings

falsebanking

 • Definisjon: for å utligne høydeforskjellen mellom forsnitt og rygg som oppstår etter hefting og liming, slås ryggen ned 90 grader i forhold til bokblokken
 • Kommentar: Falsebanking skal utføres fra midten av ryggen og ut til hver side, slik at ryggen på leggene ikke stukes men føyes jevnt ned. Vinkelen på falsene tilpasses bokens endelige struktur, f.eks. skal vinkelen på falsene på en dypfalset bok være 90 grader og høyden være lik med permtykkelsen
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998; Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

falsete papirlegg

 • Definisjon: legg består av ett eller flere papirark som er falset, slik at falsen danner en rygg gjennom hvilken heftetråden heftes
 • Kommentar: Falsete ark med eller uten trykk samles i legg som heftes til en bokblokk.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: folded gatherings
 • Lenke: Language of Bindings

falsing av trykkeark

 • Definisjon: bretting av trykkeark for hånd eller i falsemaskin til legg
 • Kommentar: Betegnes ofte etter hvorledes falsingen blir utført; trekkspillfals, parallellfals, kryssfals, etc. Falsingen bør fortrinnvis skje parallelt med fiberretningen i papiret.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998; Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: folding
 • Lenke: Language of Bindings

falske bind

 • Definisjon: materiale, vanligvis en remse av papp eller skinn, som anbringes på bindryggen for å etterlikne formen på et ekte bind
 • Kommentar: Falske bind har ingen strukturell funksjon og er kun til pynt. De ble brukt for å late som om boken var heftet på ekte bind, som var mer solid og eksklusivt.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: false bands
 • Lenke: Language of Bindings

falske festbind

 • Definisjon: falske bind plassert øverst og nederst på ryggen der hvor festbindene normalt befinner seg som en del av bokryggens design
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: kettlebands
 • Lenke: Language of Bindings

fanet hefthyssing

 • Definisjon: den delen av heftehyssingen som stikker utover ryggen på bokblokken, skaves med baksiden av en kniv til en fane/vifteform slik at den jevnes ut før den klebes til permen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: frayed-out slips
 • Lenke: Language of Bindings

fanfarebind

 • Definisjon: bokbind med fransk barokk dekor utviklet i siste halvdel av 1500-tallet, der forpermen er dekket av blad- og rankemotiv i gull
 • Kommentar: Betegnelsen føres tilbake til verket Les Fanfares et Courvées abbadesques (1613), som den franske bibliofilen Charles Nodier (1780–1844) lot binde i denne stil i 1830.
 • Kilde: Det Norske Akademis ordbok

fargestoffer

 • Definisjon: organiske og uorganiske substanser som reflekterer lys i den synlige delen av spekteret og som brukes til å gi gjenstander og materialer farge
 • Kilde: Erling Reinholdt Bernatek, fargestoffer i Store norske leksikon (19. mars 2020)
 • Engelsk oversettelse: colourant
 • Lenke: Language of Bindings

farge, valør

 • Definisjon: en fargetones avstemthet etter omgivende farger; graden av lysstyrke i en farge
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

fargepreg

 • Definisjon: innfarget preg i materialet ved at stempelet er innsatt med trykkfarge, ofte brukt til å trykke titler på bokbind
 • Kommentar: På 1800-tallet begynte man å bruke trykksverte i forgyllerpressen til å trykke titler på bøker med tekstilovertrekk. Senere ble trykksverten erstattet med farge- eller metallfolie.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

farget dekor

 • Definisjon: forskjellige metoder og teknikker til å farge deler av boken enten inni eller utenpå
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: coloured decoration
 • Lenke: Language of Bindings

fargetrykk

 • Definisjon: reproduksjon av tekst, bilde og mønster gjennom trykking med annen farge enn svart
 • Kommentar: Fargetrykk kan utføres med de aller fleste trykkemetodene.
 • Lenke: Store norske leksikon

fast rygg

 • Definisjon: en strukturell egenskap ved bokryggen når ryggmaterialet er limt direkte på bokblokkens rygg eller ryggfôring
 • Kommentar: Hvis ryggen er fleksibel vil overtrekksmateriale bevege seg sammen med bokblokkryggen når boken åpnes.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tight backs
 • Lenke: Language of Bindings

felt

 • Definisjon: områder på bokryggens utside som er avdelt av opphøyde bind eller pregete linjer
 • Kommentar: Tittelfeltet er som regel plassert som nummer to fra ryggens hode. Bindfeltet er som regel plassert som nummer to fra ryggens fot. Øvrige felt kalles også ryggfelt.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: compartments
 • Lenke: Language of Bindings

felt med kantlinje, dekor

 • Definisjon: feltene er dekorert med pregete rette linjer rundt kantene i gull (metalltrykk), farge- eller blindtrykk
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

felt med linje- og ornamenterte kanter, dekor

 • Kommentar: feltet/ene er dekorert med en kombinasjon av pregete rette og ornamenterte linjer rundt kantene i gull (metalltrykk), farge- eller blindtrykk
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

felt med ornamentert kantdekor

 • Definisjon: feltet/ene er dekorert med pregete ornamenterte linjer rundt kantene i gull (metalltrykk), farge- eller blindtrykk
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

ferdiggjøring

 • Definisjon: prosesser som er involvert i oppbyggingen av bindet inntil den er klar for dekorering
 • Kommentar: Inkluderer normalt bindteknikk falsing, hefting og skjæring.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: forwarding techniques
 • Lenke: Language of Bindings

ferniss

 • Definisjon: overflatebehandlingsmiddel som gir en hard og blank overflate
 • Kommentar: Brukt som beskyttelse og/eller dekor på deler eller hele bindet. Fernissen bestod i eldre tid av bl.a. harpiks og skjellakk i et løsningsmiddel.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: varnish
 • Lenke: Language of Bindings

festbind

 • Definisjon: de to ytterste heftestasjonene i hode og fot på en håndheftet bok, der leggene heftes til hverandre med heftetråd uten heftbind og som oftest utformes med kjedesting
 • Kilde: Ove Persson, Grafisk Uppslagsbok. Stockholm, 1956.
 • Engelsk oversettelse: change-over stations
 • Lenke: Language of Bindings

fibermateriale

 • Definisjon: organiske fibre som benyttes til fremstilling av tråd, hyssing, tekstiler og papir
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: fiber materials
 • Lenke: Language of Bindings

fiberretning i papir

 • Definisjon: i maskinfremstilt papir blir alltid storparten av cellose- eller trefibrene på papirmaskinens vireparti liggende i papirbanens lengderetning
 • Kommentar: fiberretningen gjør at arket er lett å false på langs, mens arket blir stivt på tvers av fiberretningen. Riktig fiberretning har avgjørende betydning for bøker og trykksaker med falsede blad.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

figurativ dekor

 • Definisjon: dekor som gjengir virkeligheten, som forestiller noe
 • Kommentar: Figurativ kunst er kunst som fremstiller ting fra virkeligheten på en gjenkjennelig måte. Vi finner også figurativ dekor brukt på bokbind.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no); Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, 1990.

filet

 • Definisjon: verktøy som benyttes til håndforgylling av bokrygger – består av buet messingstempel med inngravert dekorasjon eller bord festet til et håndtak
 • Kommentar: Fileter brukes til preging av (tverr)striper o.a. mønster på bokryggen. Kalles også buesats og linjesats etter hvilket mønster det har.
 • Kilde: Paul Kersten, Lærebok i håndforgylling. Oslo 1947
 • Engelsk oversettelse: pallets
 • Lenke: Language of Bindings

filigranmønster

 • Definisjon: kunstferdige mønstre, utført ved å lodde fine sølv- eller gulltråder fast til en metallplate
 • Kommentar: Brukt som dekor utenpå bokbind. Delikate og intrikate mønstre utarbeidet med metalltråd ofte montert på en bakgrunn som ga fargekontrast for eksempel mørkerød eller blå fløyel. Ble særlig brukt på norske bind på 1600-tallet.
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, 1990; Astrid Schjoldager, Bokbind og bokbindere i Norge inntil 1850. Oslo, 1927.
 • Engelsk oversettelse: filigree
 • Lenke: Language of Bindings

finér

 • Definisjon: tynne plater av splittet tre 1–3mm brukt til permer, ofte av bøk p.g.a. sin fine fiberstruktur
 • Kommentar: Brukt som permmateriale på billige bøker og skolebøker fra midten av 1500-tallet. Ble ansett for å være et mindreverdig materiale fordi permene ofte knakk i fiberretningen. Ble derfor av og til limt utenpå en simplere og grovere tresort for å gjøre det mer holdbart.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: scaleboard (material)
 • Lenke: Language of Bindings

fiskebenshefting

 • Definisjon: heftemetode på doble bind der to og to legg heftes sammen og heftetråden løper frem og tilbake vekselvis i falsen på inn- og utsiden av hvert legg fra det ene legget til det andre, slik at det dannes et fiskebensmønster
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: linked supported sewing
 • Lenke: Language of Bindings

fiskeskinn

 • Definisjon: skinn av fisk som er garvet, brukt på bokbind
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

flate heftbånd

 • Definisjon: flate bånd av pergament eller vevd tekstil brukt som heftbånd
 • Kommentar: Disse blir liggende inntil bokryggen uten å skape opphøyninger. Flate pergamentbånd kan av og til være splittet slik at fungerer som doble heftbånd.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: flat sewing supports
 • Lenke: Language of Bindings

flat rygg

 • Definisjon: rygg som ikke er rundet og danner tilnærmelsesvis rette vinkler mot permene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: flat spines
 • Lenke: Language of Bindings

flatvinklet permkant

 • Definisjon: når vinkelen på permkanten er under 45°
 • Kommentar: Flatvinklede kanter forekommer ofte på permene til nordeuropeiske bind.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: shallow bevels
 • Lenke: Language of Bindings

flekket dekor

 • Definisjon: påføring av mer eller mindre regelmessige små partier med annen farge enn omgivelsene på overflaten av et materiale for å skape en dekorativ effekt
 • Kommentar: Flekking utføres som regel med en svamp eller pensel på materialet. For flekking av skinn brukes ofte pottaske og jernsverte som gir en brunfiolett eller grønnsvart beis. Sterk beising kan på sikt føre til en nedbrytningsprosess i skinnet som resulterer i hull overtrekksmaterialet. Flekking av papir og snitt med farge forekommer også.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: stained decoration
 • Lenke: Language of Bindings

flettverksdekor

 • Definisjon: sammenhengende flette- eller nettingmønster brukt som dekor på bokbind, særlig protokoller
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: decorative lacing
 • Lenke: Language of Bindings

fliker

 • Definisjon: forlengelse av overtrekksmateriale i form av snipper som møtes over permene, men som ikke dekker bokblokkens kanter helt
 • Kommentar: Forlengelse av omslag eller perm som er brettet for å holde innholdet på plass. Kan være løs eller låses/sikres ved at den ytterste delen tres gjennom en hempe.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: overlapping cover extensions
 • Lenke: Language of Bindings

fløyel

 • Definisjon: silke-, bomulls- el. kunstfiberstoff med kort, tykk lo på den ene siden
 • Kommentar: Fløyel ble trolig framstilt allerede på 1200-tallet. Fløyel er blitt brukt som overtrekksmateriale eller omslag til finere bokbind.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no); Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: velvet
 • Lenke: Language of Bindings

foliering

 • Definisjon: plassering av etterfølgende numre på hvert blad i en bok, som regel på høyre side
 • Kommentar: Hvert blad har to sider, en recto og verso side. Kan også referere til nummerering av hele boken. Foliering ble alminnelig på 1300-tallet. Det var mest vanlig å benytte romertall, ofte i en større grad og med en annen skrift enn den øvrige teksten.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: foliation
 • Lenke: Language of Bindings

folio

 • Definisjon: stort bokformat, der arkene var falset én gang og derved ga fire boksider
 • Kommentar: Av latin folium, ‘blad’; in folio, ‘i helt blad’. Folio blir forkortet som 2° eller fol. Folio er en gammel og upresis betegnelse på et stort bokformat. Tilsvarer omtrent standardformat A3. Betegnelsene brukes også ved formatangivelse av pergamenthåndskrifter. Folioformatet angir at skinnet er brettet én gang etter at fliker og ytterkanter var skåret bort. Ved falsing av folioformatet på tvers fås kvart (4°, 4to); deretter oktav (8°, 8vo) eller duodes (12°, 12mo). Se kvart, oktav og duodes.
 • Kilde: Folioformat i Store norske leksikon (2. juni 2020)

folkekunst, dekor

 • Definisjon: amatørmessig kunstnerisk utfoldelse/ kunstnerisk aktivitet utført av personer uten profesjonell kunstnerisk utdannelse
 • Kommentar: Folkekunsten i Europa har mange fellestrekk. Den utfolder seg i periferien og var bygdekunst. Dens utøvere var ikke faglærte håndverkere, malere eller treskjærere, som de profesjonelle kunstnerne i byene. Folkekunstnernes kontakt med samtidens stil og mote var tilfeldig og de hentet sin inspirasjon gjennom besøk i byene og i lokal kirkekunst.
 • Kilde: Marta Hoffmann, folkekunst i Store norske leksikon (22. februar 2017)

forekomst

 • Definisjon: tilstedeværelse av originale bevarte komponenter

fôret forsatsblad

 • Definisjon: forsatsblad som klebes til et annet fritt forsatsblad
 • Kommentar: Det fôrede forsatsbladet består vanligvis av et dekorert materiale (papir, tekstil, skinn) som klebes til et ufarget fritt forsatsblad.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: made endleaves
 • Lenke: Language of Bindings

forgylling

 • Definisjon: pålegging av gull- eller annet bladmetall, som festes med et bindemiddel (eggehvite) på overflaten av et annet materiale, for eksempel papir, skinn eller tre
 • Kommentar: I bokbinding anvendes flere forgyllingsteknikker for å fremstille forgylt papir og forgylte boksnitt.
 • Kilde: Paul Kersten, Lærebok i håndforgylling. Oslo 1947
 • Engelsk oversettelse: gilding
 • Lenke: Language of Bindings

forlagsbind

 • Definisjon: parti av bøker med ensartet innbinding som er bestilt og bekostet av forlag eller distributør
 • Kommentar: Forlagsbind kjennetegnes av at hele eller deler av et opplag bindes i liknende dvs. enhetlige bind. Allerede fra 1400- og 1500-tallet finnes eksempler på forleggere (trykker eller bokbinder) som bandt sine bøker i spesielle bind for salg. Fra slutten av 1700-tallet begynner forleggere å trykke tittel og pris på bøkenes papiromslag, en enkel form av forlagsbind. Papirbind med trykt tekst og dekor blir vanlig i første halvdel av 1800-tallet. Fra annen halvdel av århundret var forlagsbindene gjerne rikt dekorerte sjirtingbind. Forlagsbind ble laget i større skala mot slutten av 1800-tallet da forlag som selvstendige aktører på bokmarkedet bestilte sine produkter av trykkere og bokbindere. En viktig forutsetning var trykkerienes og bokbinderienes mekanisering og nye arbeidsmetoder, slik som forgyllingspresse, løspermer og arbeidsdeling av forskjellig slag.
 • Kilde: Norsk Riksmålsordbok (fra Ordnett.no); Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: edition binding
 • Lenke: Language of Bindings

forkant

 • Definisjon: den kanten på bokblokken som står motsatt av ryggen og som kan åpnes
 • Engelsk oversettelse: fore-edge (place)
 • Lenke: Language of Bindings

formering

 • Definisjon: den delen av permen eller omslaget som går utenfor bokblokkas format i hode, fot og forkant
 • Kommentar: Formeringen kan angis som smal, middels eller bred, der middels tilsvarer tykkelsen på pappen. Formeringen i forkant er gjerne litt bredere enn i hode og fot. Velbrukte bøker kan ha deformasjoner som gjør måling av forminger irrelevant.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: squares
 • Lenke: Language of Bindings

formering, forlenget

 • Definisjon: innslagene på overtrekksmaterialet forlenges slik at det stikker like mye utenfor bokblokkens plan i hode, fot og forkant uten avbrudd i hjørnene
 • Kommentar: Innslagene er ofte slått inn, men behøver ikke være det. Kalles også ombøyde kanter. Forlengede formeringer har vært i bruk siden middelalderen og forekommer i nyere tid ofte på bibler og salmebøker.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: circuit cover extensions
 • Lenke: Language of Bindings

formering, plassering

 • Definisjon: beskriver hvor på boken formeringene er plassert
 • Kommentar: F.eks. i alle tre kanter eller i forkant.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

formering, utskutte

 • Definisjon: forlengning av overtrekksmaterialet slik at det stikker utover bokblokkens/ permens kant, og bøyes i 90 graders vinkel og blir liggende som beskyttelse langs (med) bokblokkens snitt
 • Kommentar: Forekommer ofte på fleksible bind med pergamentovertrekk. Se bøyelig bind.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: cover extensions
 • Lenke: Language of Bindings

forperm

 • Definisjon: plant stykke av papp eller tre som er festet til bokblokkens forside
 • Kommentar: Se bakperm
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

forsats, forekomst

 • Definisjon: Angir om bindet har eller har hatt forsatsblader
 • Kommentar: Se forsatsblad
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

forsatsbearbeidning

 • Definisjon: den vanligste typen er av hvitt/ufarget papir, for øvrig varierer utførelsen og antall forsatsblad mye
 • Kommentar: Opprinnelig var forsatspapiret av god kvalitet, ofte tykkere og bedre enn bokpapiret for øvrig. På masseproduserte mer moderne bøker er ikke dette nødvendigvis tilfelle. En del bindformer har ikke forsatsblad, for eksempel en del omslagsbind. Andre bind mangler forsatsspeil eller har kun speil og ingen frie forsatsblad. Antall forsatsblad kan også være forskjellig ved for- og bakperm, som kan skyldes økonomisering av fremstillingen. Pergament og tekstiler anvendes også som forsatsblad i likhet med håndskrift- og trykkmakulatur. Marmorerte forsatsblad kom i bruk på begynnelsen av 1600-tallet.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

forsats

 • Definisjon: de blad av papir eller annet materiale som er plassert i begynnelsen og slutten av en bokblokk og hvis funksjon er å beskytte tekstblokken
 • Kommentar: Av tysk «Vorsatz» = satt foran. Ark som klebes til permen foran og bak i en bok (det siste har også vært kalt ettersatspapir eller bakforsats). Det finnes mange forskjellige typer forsatsblad som tilpasses bokblokk og omslag på forkjellige måter. Forsatsbladene som bokbinderen legger til bokblokken før hefting kalles separate forsatsblad (se separate forsatsblad). Blad som er en del av bokblokken og som anvendes som forsatsblad kalles integrerte forsatsblad (se integrerte forsatsblad). Begge typene kan forekomme i ett og samme bind og en nøyaktig kollasjonering og analyse av forsatsbladenes struktur bør gjøres for å kunne fastslå hvordan det forholder seg i hvert enkelt bind. De ytterste forsatsbladene, kalt speil (se forsatsspeil), limes fast i permen og er med på å holde perm og materie sammen. Det løse bladet kalles friblad (flyblad). Forsatspapiret kan være av bokas papir eller av en annen kvalitet, farge og mønster, eventuelt i kombinasjon. Det kan også ha en spesiell, original utførelse.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: endleaves
 • Lenke: Language of Bindings

forsatsens farge

 • Definisjon: beskriver forsatsbladets farge
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

forsatsens materiale

 • Definisjon: beskriver materiale forsatsbladene er laget av
 • Kommentar: Forsatsbladene er oftest laget av papir, skinn eller pergament
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

forsatsens størrelse lik bokblokken

 • Definisjon: forsatsblad som har samme størrelse som bokblokken
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: same-size endleaves
 • Lenke: Language of Bindings

forsatsens størrelse mindre enn bokblokken

 • Definisjon: forsatsblad som er mindre enn boklokkens størrelse
 • Kommentar: Hvis forsatsen er mindre enn bokblokken, er det et tegn på at trykksaken ble levert fra trykkeriet uten papir til forsats. Da måtte bokbinderen føye det til selv, og han brukte det papiret han hadde, som ikke alltid var stort nok.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: under-size endleaves
 • Lenke: Language of Bindings

forsatsens tilstand

 • Definisjon: beskrivelse av tilstanden kan inneholde informasjon som intakt, spor etter eller mangler
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

forsatsens type

 • Definisjon: utforming av forsatsen finnes i et stort antall forskjellige utførelser til alle tider og i alle land
 • Kommentar: Forsatsbladets type kan være klebet – eller omhengt forsats. Se klebet forsats, omhengt forsats.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: endleaf formats
 • Lenke: Language of Bindings

forsatsspeil

 • Definisjon: del av forsatsen som klebes til innsiden av permene eller omslaget
 • Kommentar: Klebing av forsatsspeilet skjer mot slutten av innbindingsprosessen etter at bindet er kledd med et overtrekksmateriale, slik at innslagene på overtrekket delvis skjules.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: pastedowns (features)
 • Lenke: Language of Bindings

forseglingssnor

 • Definisjon: tråd som tres i gjennomgående hull i bokblokken og festes til permene foran og bak og som skulle forhindre juks og forfalskninger ved at antall blad i dokumentet ikke skulle kunne endres
 • Kommentar: Forseglingssnoren var ofte tvunnet av flerfargede silketråder.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

forsnitt

 • Definisjon: den kanten på bokblokken som står motsatt ryggen og som kan åpnes
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: fore-edge (place)
 • Lenke: Language of Bindings

forsølvete snitt

 • Definisjon: boksnitt som er belagt med bladsølv i stedet for bladgull
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: silvering
 • Lenke: Language of Bindings

fot

 • Definisjon: nedre del av boken når den står vertikalt på en hylle
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tail
 • Lenke: Language of Bindings

friblad

 • Definisjon: forsatblad kan ha flere blanke sider som ikke er klebet til permens innside (forsatsspeil) eller fôret til et annet blad i forsatsen
 • Kommentar: Kalles også flyblad.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: free endleaves
 • Lenke: Language of Bindings

fristil, dekor

 • Definisjon: dekoreringsstil som er personlig utformet og ikke knyttet til en kunstretning eller tradisjon
 • Kommentar: Fritt valgt teknikk.
 • Lenke: Det Norske Akademis ordbok

fåreskinn

 • Definisjon: skinn av får som er tilberedt enten ved garving, alungarving eller til pergament
 • Kommentar: Ved identifisering av skinn kan det være vanskelig å skille mellom fåreskinn og geiteskinn uten andre hjelpemidler enn en lupe, og det er derfor best å klassifisere dem i samme gruppe. Fåreskinn har middelmådig kvalitet, var rimeligere enn geit- og kalveskinn og ble brukt i produksjon av handels- og bruksbind. Fåreskinn er jevnt og tynt, og mangler en tydelig tekstur eller kornethet i narven, men er ikke så glatte og myke som kalveskinn. Fåreskinn kjennes lettest igjen på det regelmessige prikkemønsteret av hårsekker som avtegner seg i skinnet. Fåreskinn forekommer ofte i brun eller svart farge. Det var også vanlig å male eller farge skinnet i rødt eller grønt for at det skulle holde seg bedre og se dyre og fine ut.
 • Kilde: R. Reed, Illustrert kunstordbok. London, 1972; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: sheepskin
 • Lenke: Language of BindingsG


garver

 • Definisjon: person som utøver garveryrket og behandler dyrehuder med garvestoffer for å omdanne dem til lær og skinn
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tanners
 • Lenke: Language of Bindings

garvet skinn

 • Definisjon: dyrehuder som er behandlet med garvestoffer for å bli holdbart og kunne anvendes til lær og skinn
 • Kommentar: Før det 19. århundre var garvestoffene utvunnet fra vegetabilske kilder som eikebark, sumac og andre tanninholdige plantematerialer.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tanned leather
 • Lenke: Language of Bindings

garving

 • Definisjon: irreversible prosesser for å omdanne rå huder til skinn ved hjelp av garvestoffer
 • Kommentar: Huden består hovedsakelig av proteinene kollagen, elastin og kreatin og er i rå tilstand ikke holdbar. Den konserveres ved salting eller tørking, men må garves for å bli sterk og bestandig mot vann og forråtnelse og for å kunne anvendes til lær og skinnvarer. Ved garving behandles huden med garvestoffer, visse mineralsalter eller tran, som forbinder seg kjemisk med kollagenet og danner den egentlige lærsubstans. Med garving menes i alminnelighet hele garveprosessen, som omfatter forbehandlingen av huden (før den egentlige garving) og etterbehandlingen.
 • Kilde: Henrik P. Thommessen, garving i Store norske leksikon (16. april 2017)
 • Engelsk oversettelse: tanning
 • Lenke: Language of Bindings

gas

 • Definisjon: en type jaconet, løsvevet tynn bomullstekstil, prinsipielt brukt til ryggfôring av forlagsbind
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: mull
 • Lenke: Language of Bindings

gelatin

 • Definisjon: bindemiddel fremstilt ved å koke hud, sener og bindevev fra dyr
 • Kommentar: Utgangsmaterialene er utvalgte og blir renset omhyggelig slik at produktet er renere enn animalsk lim. Papir er blitt limt med gelatin for å gjøre det mer bestandig og for å hindre at blekk flyter utover. Se animalsk lim.
 • Kilde: Gelatin i Store norske leksikon (27. mai 2020)

geiteskinn

 • Definisjon: skinn av geit som er tilberedt enten ved garving, alungarving eller til pergament
 • Kommentar: Geiteskinn har en tydelig opphøyd og kornet tekstur kombinert med mer eller mindre store mønstre av brutte og uregelmessige linjer. Hårsekkene avtegner seg tydelig i narven. Geiteskinn ble farget samtidig med garvingen, der røde, grønne og blå farger var de vanligste. Geiteskinn har høy kvalitet og brukes som overtrekksmateriale på finere bokbind. Det egner seg godt til forgylling. Geiteskinn kalles også for korduan, saffian og marokeng, hvis navn er relatert til skinnets kvalitet, framstilling og geografisk opphav (bl.a. den spanske byen Cordova og byen Saffi i Marokko). Ved identifisering av skinn kan det være vanskelig å skille mellom fåreskinn og geiteskinn uten andre hjelpemidler enn en lupe, det er derfor best å klassifisere dem i samme gruppe (Caprinae). Se korduan, saffian og marokeng.
 • Kilde: Norsk Riksmålsordbok (fra Ordnett.no); R. Reed, Illustrert kunstordbok. London, 1972.
 • Engelsk oversettelse: goatskin
 • Lenke: Language of Bindings

gjenbrukt materiale

 • Definisjon: gjenbruk av tidligere brukte materialer fra andre bøker, som pergament fra middelaldermanuskripter eller trykte papirark brukt som overtrekk, forsats eller ryggfôringer og kasserte omslag eller permer som er overført til nye bøker
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: re-used materials
 • Lenke: Language of Bindings

gjennomfarget papir

 • Definisjon: papir som er påført en farge slik at hele arket er gjennomtrukket av fargen
 • Kommentar: Fargen kan tilføres pulpen under produksjon eller ved impregnering.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: solid-coloured paper
 • Lenke: Language of Bindings

gjæret hjørneinnslag

 • Definisjon: beskjæring av hjørneinnslagene i vinkel, som gjør det enklere å slå inn hjørnematerialet både på permer og myke omslag
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: mitres
 • Lenke: Language of Bindings

gjæret hjørneinnslag uten overlapping

 • Definisjon: gjæret hjørneinnslag der de to rett avskårne kantene møtes kant i kant uten å overlappe hverandre
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: butt mitres
 • Lenke: Language of Bindings

gjæret hjørneinnslag med åpning

 • Definisjon: gjæret hjørneinnslag der de to rett avskårne kantene ikke møtes, men har en åpen avstand på omkring 2–5 mm
 • Kommentar: Må ikke forveksles med at åpningens avstand skyldes uttørking og krymping av skinnet.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: open mitres
 • Lenke: Language of Bindings

glatt rygg

 • Definisjon: bokrygg uten forhøyninger
 • Kommentar: En glatt rygg har innsagde heftbind eller en løsrygg som skjuler bindene på bokryggen
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: smooth spine
 • Lenke: Language of Bindings

glattskjæring

 • Definisjon: renskjæring av kanter slik at de blir rette/glatte
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: smooth-cutting
 • Lenke: Language of Bindings

glattskårne kanter

 • Definisjon: kanter som er renskåret
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: smooth-cut edges
 • Lenke: Language of Bindings

glimmer

 • Definisjon: mineral av en gruppe som lett kan spaltes i tynne flak og har sterk glans
 • Kommentar: Brukt i bokbinding i dekorasjonsøyemed. Også kalt kråkesølv.
 • Kilde: Glimmer i Store norske leksikon (14. juli 2020)

glittet papir

 • Definisjon: overflatebehandling for å gi papir jevn og glatt overflate
 • Kommentar: Glitting kan foregå mekanisk mellom to valser under trykk eller for hånd med f.eks. agatstift
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998; Norsk Riksmålsordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: polished paper
 • Lenke: Language of Bindings

glittet skinn

 • Definisjon: overflatebehandling av skinnovertrekk ved at eggehvite pensles på for å gjøre skinnet mer holdbart mot håndtering
 • Kommentar: Glittet skinn til bokbinding utføres i garveriene. I tillegg til den mekaniske bearbeidingen kommer etterbehandling med olje eller glansmidler for å få matte, halvblanke og blanke overflater.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: glairing
 • Lenke: Language of Bindings

gotisk stil

 • Definisjon: betegnelse for stilen fra slutten av den romanske perioden (midten av 1100-tallet) til begynnelsen av renessansen (tidlig 1400-tall), særlig brukt om arkitektur som gjorde bruk av spissbuer, ribbehvelv og strebebuer
 • Kommentar: Elementer fra gotisk arkitektur finnes særlig i de såkalte «katedralbind», en bokbindstil fra 1830- og 1840-årene. Som ornamenter ble det benyttet arkitekturdetaljer som vindusåpninger, rosetter og lignende, og det ble benyttet farger som skulle minne om gotisk glassmaleri. Se katedralbind.
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, 1990; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

grafiker

 • Definisjon: billedkunstner som i arbeidet sitt gjør bruk av spesielle reproduksjonsmetoder
 • Kilde: Grafiker i Store norske leksikon (5. juni 2020)

grafikk

 • Definisjon: fellesbetegnelse for alle reproduksjonsmåter av skrift og tegning, også de fotomekaniske
 • Kilde: Grafikk i Store norske leksikon (5. juni 2020)

granitol

 • Definisjon: overtrekksmateriale av bomullstoff med celluloselakkert rettside
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

gravering

 • Definisjon: teknikk for å stikke (skjære) mønster og tekst i metall med forskjellig typer verktøy kalt stikler
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: engraving (printing)
 • Lenke: Language of Bindings

gravyr

 • Definisjon: fremstilling av trykk basert på dyptrykksteknikk
 • Kommentar: Eksempler på gravyr er kobberstikk, etsning og stålstikk. Se dyptrykk.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: engraving (metalwork)
 • Lenke: Language of Bindings

gravør

 • Definisjon: fagarbeider som graverer tekst, mønstre og utsmykninger i metall eller andre harde stoffer.
 • Kommentar: Gravøren utfører relieffarbeid og lager pregestanser til merker, smykker, medaljer og korpus, lager signeter i messing og signetringer i gull, samt stempler, skilt og sjabloner. 
 • Kilde: Gravør i Store norske leksikon (5. juni 2020)

gresk bind

 • Definisjon: innbindingsstruktur som kan gjenkjennes på en rekke egenskaper som inkluderer glatt rygg, trepermer, vanligvis med spor skåret inn i kantene, ingen formeringer, kapitélbånd som fortsetter et stykke inn på permen og som gjør at ryggen skyter ut utenfor permhøyden både oppe og nede
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: Greek-style bindings
 • Lenke: Language of Bindings

grovt papir til omslag

 • Definisjon: papirkvalitet med relativt sett høyere vekt enn trykke- og skrivepapir
 • Kommentar: Papirkvalitet fremstilt av ubleket pulp og blandet med annet materiale, særlig ull. Den ublekede pulpen og blandingen av forskjellig materiale ga papirer dens grå- og blåtonede farge. Grovere papirkvaliteter ble brukt som permmateriale eller som omslag til bokbind. Typiske eksempler er italienske handelsbind fra 1600-tallet i enkle papiromslag av grovt papir.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: cover paper
 • Lenke: Language of Bindings

grovskårne innslag

 • Definisjon: innslagenes kanter er ujevnt beskåret, ofte i buede linjer som ikke er parallelle med permenes/omslagets kanter
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: rough-trimmed turn-ins
 • Lenke: Language of Bindings

gull

 • Definisjon: metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Au og atomnr. 79
 • Kommentar: På bokbind forekommer bladgull til gullsnitt og gulltrykket dekor.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: gold
 • Lenke: Language of Bindings

gull- og sølvtrykt

 • Definisjon: kombinasjon av pregetrykk med gull og sølv eller metallegering

gullsnitt

 • Definisjon: boksnitt som er belagt med bladgull
 • Kommentar: Allerede på 1400-tallet begynte man å legge bladgull på snittet til finere bøker. Snittet måtte først grunderes med en blanding av eggehvite og bolus (rødt pigment av jernoksid og leirsilikat) før bladgullet ble påført for å gi gullet fylde og varme. Gullsnittet glittes med agatstift.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

gulltrykking

 • Definisjon: dekorasjonsteknikk der ornamenterte pregeverktøy av metall varmes opp og trykker bladgull/gullfolie inn i overtrekksmateriale på bokbind
 • Kommentar: For at gullet skal sitte godt, må skinnet/overtrekksmateriale grunderes på forhånd med et termoplastisk bindemiddel som eggehvite.
 • Kilde: Paul Kersten, Lærebok i håndforgylling. Oslo 1947.
 • Engelsk oversettelse: gold-tooling (techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

gulltrykt

 • Definisjon: dekor som er preget med gull eller gullfarget metall (legering)
 • Kommentar: Gulltrykk på bokbind ble utført med varierende kvalitet på gullet, legeringer med sølv var vanlig. Såkalt «tvistgull» eller «laminatgull» er blitt anvendt siden middelalderen og forekommer ofte på bokbind. Tvistgullblad har en gull- og en sølvside, gullsiden vendte ut ved forgyllingen. Når sølvet oksideres anløper gullet og misfarges, det blir svart. I slike tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre om den opprinnelige forgyllingen var et gull- eller sølvtrykk.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: gold-tooled (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

gustavmarmorert papir

 • Definisjon: dekorert papir med sprengt mønster kjennetegnet ved små, tette, mørke flekker med mørkere kanter på sterkt farget papir
 • Kommentar: Gustavmarmorert papir var veldig populært i Norge (og bl.a. Tyskland) på 1800-tallet. Det ble overveiende maskinelt fremstilt og fikk ofte en høyglanset overflate.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart 2016.
 • Engelsk oversettelse: Gustav sprinkled paper
 • Lenke: Language of Bindings

gyldenlær

 • Definisjon: skinn dekorert med preget mønster påført bladgull, bladsølv og farge
 • Kommentar: Bladgullet/-sølvet fikseres til materialet med en grundering av eggehvite, som pensles på overflaten og som aktiveres gjennom stempelets varme og trykk. Først og fremst brukt som kledning på vegger og møbler, av og til brukt som overtrekk på bokbind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: gilt leather
 • Lenke: Language of BindingsH


halm

 • Definisjon: tørre stengler og blad av kornsorter, erter og andre åkervekster
 • Kommentar: Arrangert i dekorative mønstre på bokbind fra det 17. århundre til tidlig 19. århundre.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: straw
 • Lenke: Language of Bindings

halvbind

 • Definisjon: benevnelse på bind der rygg og hjørner har et annet overtrekksmateriale enn permene
 • Kommentar: Ryggmaterialet er ofte sterkere enn overtrekket. Man kan også bruke såkalte usynlige hjørneforsterkninger, tupper. Se velskbind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: half covers
 • Lenke: Language of Bindings

hamp

 • Definisjon: plante i slekten Cannabis, dyrket som tekstilplante
 • Kommentar: Bast av disse plantenes stengler er brukt til fremstilling av bl.a. lerret, seilduk, tauverk. Til bokbinding brukes materialet i heftehyssing.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: hemp (fiber)
 • Lenke: Language of Bindings

handelsbind

 • Definisjon: et parti ensartede bind bundet i regi av en bokhandler
 • Kommentar: Se bokhandlerbind.
 • Kilde: Ernst Bjerke, Tor Ivar Hansen, Norske forlagsbind 1845–1865. En foreløpig undersøkelse. Oslo, 2012.

heftbind

 • Definisjon: remser av hamp, lin, skinn eller pergament utgjør en integrert del av heftestrukturen i form av smale bånd som løper tvers over bokryggen på håndinnbundne bøker
 • Kommentar: Heftbindene kan sammenlignes med renningen i en vev og heftetråden som løper gjennom leggene og rundt heftbindene med innslagene i veven.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: sewing supports
 • Lenke: Language of Bindings

heftbindelementer

 • Definisjon: doble eller tredoble heftbind som går på tvers av bokblokkens rygg
 • Kommentar: Mange doble heftbind består av en remse skinn som er splittet i to eller tre som heftes hver for seg. Splittene gikk ikke helt ut, slik at de delene av heftbindet som gikk ut over bokblokkens rygg var hele.
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: sewing support elements
 • Lenke: Language of Bindings

heftbindender

 • Definisjon: heftbindenes ender som stikker ut på hver side av bokblokkryggen og som kan brukes til å feste permene eller omslaget til bokblokken
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: sewing-support slips
 • Lenke: Language of Bindings

heftbindender, beskåret ved falsen

 • Definisjon: der heftbindendene ikke er nødvendige for å feste permer eller omslag til bokblokken, ble de ofte beskåret inntil bokryggens fals
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: slips cut at the joints
 • Lenke: Language of Bindings

heftbindender klebet til permen

 • Definisjon: teknikk for å føye sammen permer og bokblokk, der endene av heftbindene klebes enten til permenes innside eller utside for å feste dem til bokblokken
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: surface-adhering (slips)
 • Lenke: Language of Bindings

heftbind tredd gjennom permen

 • Definisjon: teknikk for å føye sammen løsbind og bokblokk ved at heftbind og evt. endene på kapitélbånd tres gjennom hull i løsbindet
 • Kommentar: Metoden er godt synlig ved at man ser både hull og heftbind langs ryggen utenpå bindet.
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: lace-attached casebindings
 • Lenke: Language of Bindings

heftbånd

 • Definisjon: flate bånd av tekstil eller pergament til å hefte bøker på
 • Kommentar: Spesielt brukt på skrivebøker og protokoller, bøker som skal åpne seg helt.
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: tape
 • Lenke: Language of Bindings

heftehjerte

 • Definisjon: et hjerteformet hjelpemiddel av kartong med en splitt til bruk når man skulle «hefte flere ark på tråden», heftehjertet samlet og holdt leggene åpne i midten for å forenkle hefteprosessen.
 • Kilde: Ove Person, Grafisk Uppslagsbok. Stockholm, 1956.

heftehull

 • Definisjon: hull i ryggen på legg som viser hvor nål og heftetråden går eller har gått
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: sewing holes
 • Lenke: Language of Bindings

heftelade

 • Definisjon: en innretning eller ramme som forenkler hefteprosessen for hånd
 • Kommentar: I hefteladen spennes heftbindene opp leggene heftes suksesivt sammen. Flere bokblokker kan heftes på hverandre. Hefteladen var i bruk i Nord-Europa fra det 12. århundre.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: sewing frame
 • Lenke: Language of Bindings

hefteretning

 • Definisjon: retningen en bokblokk blir heftet – enten fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre
 • Kommentar: Hefteretning venstre mot høyre innebærer at bokblokken er heftet forfra (engelsk manér). Hefteretning fra høyre mot venstre vil si at bokblokken er heftet bakfra (tysk manér). Norsk bokbinding er sterk influert av tysk bokbinding og det normale vil være at heftingen starter med bakerste legg. Hefteretningen kan bestemmes ved å se på avstanden mellom heftbindene, som gjerne smalner av under hefteprosessen, fordi heftetråden strammes. D.v.s. at avstanden mellom heftbindene er størst, der heftingen har startet.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: sewing direction
 • Lenke: Language of Bindings

heftestasjon

 • Definisjon: området på bokryggen der heftetråden trekkes gjennom legget – gjelder bøker heftet med eller uten heftbind og inkluderer festbind ved hode og fot
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: sewing stations
 • Lenke: Language of Bindings

heftestruktur

 • Definisjon: en bokblokk kan heftes på heftbind eller uten heftbind, men heftetråden vil alltid løpe i midten av et legg eller kastet over ryggen på legget hvis det består av (løse) ark
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: sewing structures
 • Lenke: Language of Bindings

heftet bok

 • Definisjon: bokblokkens legg sammenføyes ved hefting
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: sewn bindings
 • Lenke: Language of Bindings

heftet bokblokkbind

 • Definisjon: heftete bokblokker som aldri har hatt hverken permer eller omslag og som ble solgt slik i den hensikt at det var opp til eieren å få fullført innbindingen på det vis hen selv ønsket
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: sewn-bookblock bindings
 • Lenke: Language of Bindings

heftede forsatser

 • Definisjon: forsatser som er heftet gjennom falsen som del av en bokblokk
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: sewn endleaves
 • Lenke: Language of Bindings

heftet på bind

 • Definisjon: bokblokkens legg heftes i midten til tverrgående heftbind
 • Kommentar: heftbindene kan sammenlinges med renningen i en vev og heftetråden med innslagene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: supported sewing
 • Lenke: Language of Bindings

heftet uten bind

 • Definisjon: bokblokkens legg sammenføyes uten heftbind kun ved heftetråd
 • Kommentar: Heftetråden løper vekselvis frem og tilbake i i falsen på inn- og utsiden av hvert legg fra det ene legget til det andre.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: unsupported sewing
 • Lenke: Language of Bindings

heftetråd

 • Definisjon: tråd som brukes for sammenhefting av bokblokkens legg
 • Kommentar: Tråd til håndhefting, ofte laget av lin.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: sewing thread
 • Lenke: Language of Bindings

hefthyssing

 • Definisjon: hyssing laget av tvunnede vegetabilske fibre som oftest fra jute, lin eller hamp, til en tråd av en viss tykkelse som egner seg til heftbind og som kjerne i kapitélbånd
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: cord
 • Lenke: Language of Bindings

hefting

 • Definisjon: leggene føyes sammen ved hefting til en bokblokk, enten maskinelt eller manuelt
 • Kommentar: Hefting kan sammenlignes med veving der heftbindene utgjør renningen og heftetråden utgjør innslagene. Det finnes utallige måter å hefte bøker på. Metoden er ofte tilpasset til hva slags bok det dreier seg om, størrelse, bruk, tidsperiode, økonomi etc.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: sewing (techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

hefting, avkortet

 • Definisjon: hefteteknikk som utelater elementer i prosessen for å spare tid eller for å unngå økning av tykkelsen på bokblokkryggen på grunn av heftetråd
 • Kommentar: En bok med femten legg eller mer bør «heftes 2 ark på tråden», som vil si at man hefter vekselvis i 2 legg for hver vei man hefter. Det kan også forekomme at man «hefter 3 ark på tråden», men da må man spenne opp fem heftbind i laden.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: abbreviated sewing
 • Lenke: Language of Bindings

hefting med langstingsteknikk

 • Definisjon: teknikk der leggene heftes til hverandre og til omslaget samtidig, de lange stingene er synlige utenpå omslagets rygg
 • Kommentar: En rimelig innbindingsteknikk som ofte ble benyttet for å holde bokblokken samlet og beskyttet når bøkene skulle fraktes av bokhandlere til bokkjøperne.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: longstich
 • Lenke: Language of Bindings

hefting, rett, løpende

 • Definisjon: heftemetode der heftetråden føres inn og rundt hvert av heftbindene i hvert legg, slik at heftetråden er synlig hele veien i midten av hvert legg
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: all-along sewing
 • Lenke: Language of Bindings

helbind

 • Definisjon: bind med ett og samme overtrekksmateriale på rygg og permer
 • Kommentar: Helbind betegnes ofte bare etter overtrekksmaterialet, slik som skinnbind, sjirtingbind eller papirbind.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: full covers
 • Lenke: Language of Bindings

heldekkende dekor

 • Definisjon: dekor som dekker hele bindets overflate
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

heldekkende ryggfôring

 • Definisjon: ryggfôring som klebes på bokblokkens rygg slik at den dekker hele ryggen og litt inn på permene på hver side
 • Kommentar: Fôringen er skåret til i ryggens høyde og er bredere enn ryggen, slik at den kan klebes enten på utsiden eller på innsiden av permene. Hvis den klebes til innsiden av permene, må fôringen splittes ved hvert heftbind. Ryggfôringens materiale kan være papir, tekstil eller skinn.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: overall spine linings
 • Lenke: Language of Bindings

hel ryggfôring

 • Definisjon: ryggfôring som dekker ryggens bredde og går nesten helt ut i høyden over kapitélbåndene i hode og fot
 • Kommentar: Ryggfôringens materiale kan være papir, tekstil eller skinn.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: continuous spine linings
 • Lenke: Language of Bindings

heltre

 • Definisjon: helt, sammenhengende (ikke laminert eller limt) tre
 • Kilde: Det Norske Akademis ordbok (Ordnett.no)

hempe

 • Definisjon: liten løkke el. stropp festet til en perm som en del av en lukkemekanisme på et bokbind
 • Kommentar: Se bokspenne.
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.
 • Engelsk oversettelse: loop fastenings
 • Lenke: Language of Bindings

hengslet bokspenne

 • Definisjon: lukkemekanisme i metall utstyrt med hengsler
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.
 • Engelsk oversettelse: hinged clasps
 • Lenke: Language of Bindings

heraldisk dekor

 • Definisjon: avledet av heraldikk, vitenskapen om våpenmerker og slektsvåpen, brukt som dekor på bokbind
 • Kommentar: Trykkformer med heraldisk dekor kunne benyttes på permene fordi de behøver et flatt underlag. På ryggen ble dekoren preget med håndverktøy.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: armorial blocks
 • Lenke: Language of Bindings

hjorteskinn

 • Definisjon: skinn av hjort tilberedt ved garving
 • Kilde: Norsk Riksmålsordbok (Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: deer skin
 • Lenke: Language of Bindings

hjørnebeslag

 • Definisjon: beslag festet i bindpermens hjørne for å beskytte bindets permkant og overtrekk, som regel laget av kobberlegeringer, jern, sølv og forgyllet sølv
 • Kommentar: Hjørnebeslag er blitt anvendt siden middelalderen. Fra begynnelsen av 1500-tallet fikk hjørnebeslagene en mer dekorativ enn en beskyttende funksjon.
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.
 • Engelsk oversettelse: corners (furniture)
 • Lenke: Language of Bindings

hjørnebeslag med nagler

 • Definisjon: hjørnebeslag i metall som er utstyrt med nagler på den delen som er foldet rundt permens kanter
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.
 • Engelsk oversettelse: studded corners
 • Lenke: Language of Bindings

hjørnedekor

 • Definisjon: preget dekor i hjørner, laget enten med ett hjørnestempel eller satt sammen av flere mindre stempler
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: cornerpieces (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

hjørneornament i ramme

 • Definisjon: pregede ornamenter i rammens hjørner utført med flere mindre håndforgyllerverktøy
 • Kilde: Paul Kersten, Lærebok i håndforgylling. Oslo, 1947.
 • Engelsk oversettelse: tooled corners
 • Lenke: Language of Bindings

hjørneinnslag, utforming

 • Definisjon: tilskåret hjørnemateriale som blir slått inn på innsiden av permen og som ikke synes på utsiden av permen, danner hjørneinnslag
 • Kommentar: Det finnes mange metoder for hvorledes overskuddsmateriale ved hjørnetuppen blir bearbeidet for å redusere økning i tykkelsen.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: corner formation
 • Lenke: Language of Bindings

hjørneovertrekk

 • Definisjon: biter av overtrekksmateriale til å dekke permenes ytre hjørner på halvbind
 • Kommentar: Hjørneovertrekket kan formes på mange forskjellige måter.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: corners (cover components)
 • Lenke: Language of Bindings

hjørner, avrundete

 • Definisjon: hjørner på permer som er rundet
 • Kommentar: På visse typer bind som protokoller og skrivebøker blir hjørnene tradisjonelt rundet.

hjørner, rettskårne

 • Definisjon: hjørner på permer som er rettvinklede

hjørnestempler

 • Definisjon: forgyllerverktøy spesialtilpasset til preging av ornamenter i hjørner
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: corner blocks
 • Lenke: Language of Bindings

hode

 • Definisjon: øvre kant på en innbundet bok når den står vertikalt i en hylle
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: head
 • Lenke: Language of Bindings

holbergbind

 • Definisjon: dansk variant av speilbind
 • Kommentar: Se speilbind
 • Kilde: Ingrid Ilsøe, «Bogundersøgelser II 1710–1740», i Fund og Forskning 35 (1996); Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

horn

 • Definisjon: stoffet som dyrehorn består av, gjenstander av horn
 • Kommentar: Brukt som dekor eller i låsemekanismer på bokbind.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: horn
 • Lenke: Language of Bindings

hud

 • Definisjon: skinn fra store dyr i rå eller ugarvet tilstand
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: hide
 • Lenke: Language of Bindings

hul rygg

 • Definisjon: hulrom som oppstår mellom bokblokkens rygg og overtrekksmaterialet når boken åpnes, fordi overtrekksmaterialet ikke er klebet direkte på bokblokkens rygg eller til ryggfôringen
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: hollow backs
 • Lenke: Language of Bindings

hull

 • Definisjon: åpninger laget i materialet ved hjelp av verktøy som nål, syl, kniv eller biologisk aktivitet
 • Kommentar: 1) Ved sammenføyning av bokblokk og omslag ble tråd, bånd og strimler ofte tredd gjennom hull. 2) Nålestikk i forbindelse med hefting eller hull fra stifter til metallbeslag. 3) Hull etter biologisk aktivitet.
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: holes
 • Lenke: Language of Bindings

hylse

 • Definisjon: jernkardus eller annet litt stivt papir brettes og limes til en hylse som festes mellom bokblokkens rygg og ryggovertrekket og danner ‘hul rygg’
 • Kommentar: Se hul rygg.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: hollow tube
 • Lenke: Language of Bindings

hyttebind dekor

 • Definisjon: navnet henviser til motivet, gavlen på et hus, der man ser takskjegget i øverste halvdel som speilvendt på nederste
 • Kommentar: Forekommer særlig som dekor på 1600-tallet.
 • Kilde: Stein Davidsen, Ord om tro. Norske bokbind og omslag på den kristelige litteraturen fra 1500-tallet til år 2000. Oslo, 2005.

høvelmerker

 • Definisjon: merker fra høvelklingen synes som parallelle buede linjer inn mot midten av snittene, særlig i området nærmest ryggen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: plough marks
 • Lenke: Language of Bindings

høytrykk

 • Definisjon: trykketeknikk, der områder som mottar sverte er hevet i forhold til områder som på trykket skal være hvite
 • Kommentar: Boktrykk, tresnitt og trestikk (xylografi) er eksempler på høytrykk. På bokbind anvendes høytrykk i form av stempeltrykk. Se stempeltrykk.
 • Kilde: grafikk i Store norske leksikon (12. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: relief printing (technique)
 • Lenke: Language of Bindings

håndforgylling

 • Definisjon: dekoreringsprosess der bokens overflater, særlig på skinn, preges med dekorstempler
 • Kilde: Paul Kersten, Lærebok i håndforgylling. Oslo, 1947.
 • Engelsk oversettelse: tooling
 • Lenke: Language of Bindings

håndforgyllingsverktøy

 • Definisjon: forgyllerverktøy utstyrt med trehåndtak som brukes for hånd og som inkluderer små håndstempler, filetter, ruller, buesats og linjesats, som også kalles karrésats og skriftkasse
 • Kommentar: Forgyllerverktøyet lages av rødt støpemetall (bronse) og fremstilles i eller av gravøranstalt og støperi for messingskrift. Treskaftene påsettes før bruk.
 • Kilde: Paul Kersten, Lærebok i håndforgylling. Oslo, 1947.
 • Engelsk oversettelse: hand tools
 • Lenke: Language of Bindings

håndkolorering, dekor

 • Definisjon: fargelegging for hånd
 • Kommentar: Håndkolorering var den helt dominerende teknikk for å fremstille fargebilder i håndpressperioden (1455–1830).
 • Kilde: Bjørn Dahl, Med kolorerade figurer. Handkolorering i Sverige under 1700 och 1800-talen. Kjuge, 2001.
 • Engelsk oversettelse: hand-colouring
 • Lenke: Language of Bindings

håndlaget papir

 • Definisjon: teknikk for forming av papirark for hånd ved å dyppe en papirform i en bøtte med flytende papirpulp
 • Kommentar: Til fremstilling av papir brukes plantemateriale som er helt defibrert, dvs. at råmaterialet bearbeides helt ned til enkeltfibre. Fibrene blandes med vann og denne vellingen/pulpen oppbevares i en stor bøtte som papirformen dyppes i. Kalles også bøttepapir. Vanligvis var fire mann involvert i produksjonen av håndlaget papir. Øseren øste fibervellingen opp i papirformen og fordelte massen, guskeren plasserte de våte arkene på filter før de ble lagt i press. Leggestolgutten fjernet de fortsatt fuktige arkene fra filtene etter pressing og læregutten hadde i oppgave å fylle fibervelling i bøtten og sørge for å holde temperaturen. Pressen var felles ansvarsområde. Se papirform
 • Kilde: Haakon M. Fiskaa, Norske papirmøller og deres vannmerker 1695–1970. Oslo, 1973.
 • Engelsk oversettelse: handmade paper
 • Lenke: Language of Bindings

håndmarmorering

 • Definisjon: dekormønstre som minner om mønsteret i marmor, skapt ved hjelp av farger påført med pensler eller andre verktøy
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: hand-drawn marbling (techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

håndskrift

 • Definisjon: 1) tekst produsert for hånd med et skrivemedium, 2) dokument med håndskrift, 3) skrift som er særegen for en person
 • Kilde: Det Norske Akademis ordbok (Ordnett.no)

håndskriftsmakulatur

 • Definisjon: gamle manuskripter brukt som fôring eller forsterkninger i bokbind
 • Kommentar: Pergamenthåndskrifter ble særlig etter reformasjonen klippet opp og brukt som ryggforsterkninger i bøker. Se også trykkmakulatur.
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: manuscript waste
 • Lenke: Language of Bindings

håndstempel

 • Definisjon: dekoreringsstempler som brukes manuelt
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: small hand tools
 • Lenke: Language of Bindings

håndstukket kapitélbånd

 • Kommentar: håndlaget kapitélbånd som er stukket eller brodert for hånd
 • Kilde: Language of bindings
 • Engelsk oversettelse: worked stuck-on endbands
 • Lenke: Language of Bindings

håndtrykkpresse

 • Definisjon: presse til å trykke trykksaker for hånd, særlig brukt i perioden før den industrielle revolusjon
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998
 • Engelsk oversettelse: handpresses
 • Lenke: Language of Bindings

hår

 • Definisjon: trådformede strukturer som består av en spesiell form for keratin som dannes ved celledeling, og forhorning av cellene i nedre del av hårsekken (hårfollikkelen)
 • Kommentar: Hår ble brukt som brodérmateriale både inni og utenpå dagbøker og minnebøker.
 • Kilde: Tor Langeland, hår i Store medisinske leksikon (22. februar 2017)
 • Engelsk oversettelse: hair
 • Lenke: Language of Bindings

hårsau

 • Definisjon: en type spælsau som har større mengde stive hår enn fine ullhår
 • Kommentar: Skinn fra hårsau er vanskelig å skille fra geiteskinn. Skinnet har en finere narv som er mer robust enn ullsau og som derfor ligner mer på geit.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: hairsheep
 • Lenke: Language of Bindings

hårside

 • Definisjon: beskriver overflaten på utsiden av et dyreskinn som inneholder hårsekkene, som kan identifisere skinnets dyreart
 • Kommentar: Se narv.
 • Kilde: Narv i Store norske leksikon (7. april 2020)
 • Engelsk oversettelse: hairside
 • Lenke: Language of Bindings

hårsekker

 • Definisjon: sylindriske hull i skinn hvorfra hårene gror (hårfollikler)
 • Kommentar: Hårsekkenes mønster kan angi fra hvilken dyreart skinnet stammer fra.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: hair follicles
 • Lenke: Language of BindingsI


i forkant

 • Definisjon: den kanten av bindet og bokblokken der bladene i boken åpnes og leses i, motstående den kanten som holder bladene i boken sammen og som kalles rygg
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: fore-edge (bookblock-edges)
 • Lenke: Language of Bindings

illuminasjon

 • Definisjon: utsmykninger av pergamentmanuskripter fra middelalderen med illustrasjoner i gull og akvarell- eller gouachefargeutsmykning av pergament
 • Kilde: Katrine Kalleklev, illuminasjon – utsmykning av pergament i Store norske leksikon (18. mai 2020)

illuminatør

 • Definisjon: kunstner som utsmykker manuskripter og trykte bøker av pergament med malte dekorasjoner og bokmalerier, gjerne gullforgylte
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: illuminators (actors)
 • Lenke: Language of Bindings

illustrasjon

 • Definisjon: forklarende bilde
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

ilærgjøring

 • Definisjon: teknikk for å montere skinn på permene både til halvbind og helbind
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998

ingen forsats

 • Definisjon: innbinding som er bundet uten forsatsblad
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

ingen kapitélbånd

 • Definisjon: bokbind som er bundet uten kapitélbånd
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

initial

 • Definisjon: i entall, stor, kunstnerisk utformet begynnelsesbokstav i et avsnitt i en tekst i et illuminert manuskript, som ofte er dekorert med figurative og/eller florale motiver i farger og gullforgylling
 • Kilde: Initial i Store norske leksikon (12. november 2017)

initialer

 • Definisjon: i flertall, et navns forbokstaver
 • Kommentar: Initialer som eiermerker var særlig vanlig på tyske bokbind på 1500-tallet der eieren, som fikk boken bundet, fikk satt sine initialer og år for innbinding (eller annen viktig begivenhet) i blindtrykk på forpermen.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen: Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: initials
 • Lenke: Language of Bindings

inkunabel

 • Definisjon: betegnelse på bøker trykt fra og med Gutenbergs første trykk ca. 1450 til 31. desember 1500, dvs. i typografiens spedeste begynnelse
 • Kommentar: Av lat.’vugge’. Man regner med at det ble trykt i overkant av 35 000 bøker i dette tidsrommet. I Skandinavia har av og til 1550 vært brukt som tidsskille, sannsynligvis fordi det i sin tid ble brukt i en klassifisering fra Det Kongelige Bibliotek (Danmark). Det finnes to typer: xylografiske inkunabler eller xylografica på latin som er blokkbøker, dvs bøker som er blokktrykt og typografiske inkunabler som er trykt med løse typer.
 • Kilde: Øyvin Rannem, inkunabler i Store norske leksikon (9. november 2017)

innfarging med pensel

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der overflaten på et papirark eller bokblokksnitt pensles med en enkelt farge for å gi det en farget dekor
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: brush colouring
 • Lenke: Language of Bindings

innhengning av løsbind

 • Definisjon: teknikk for å feste løsbindet til bokblokken med lim
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: casing-in
 • Lenke: Language of Bindings

innhengt løsbind

 • Definisjon: lavfalset bok som er bundet inn ved at bokblokk og perm er laget hver hver for seg og hengt inn til slutt
 • Kommentar: En type av løsbind med tekstilovertrekk som ble utviklet på begynnelsen av 1800-tallet og som etterhvert ble dominerende. Denne innbindingsmåten passer godt for store opplag og blir ofte benyttet på forlagsbind. Se forlagsbind
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: boards and cover adhesive bindings
 • Lenke: Language of Bindings

innhengt bind

 • Definisjon: sammenføyning av bind med eller uten stive permer og bokblokken, der bindet lages for seg før det festes til bokblokken, enten ved liming eller ved at heftbindene tres gjennom hull i løsbindet
 • Kommentar: Denne teknikken ble brukt allerede på 1500-tallet i Tyskland, særlig brukt på pergamentbind. Løsbindteknikken kom i allment bruk med industrialiseringen av bokbinderiet under 1800-tallet. Se løsbind
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: case bindings
 • Lenke: Language of Bindings

innsagde bind

 • Definisjon: fordypninger som sages inn i bokblokkens rygg for å romme heftehyssing, slik at ryggen blir glatt
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: recessed sewing supports
 • Lenke: Language of Bindings

innside

 • Definisjon: indre, innvendig side
 • Kommentar: Den delen som er nærmest bokblokken.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: inner (place)
 • Lenke: Language of Bindings

innslag

 • Definisjon: den delen av overtrekksmaterialet som blir slått inn på innsiden av permen og som ikke synes på utsiden av permen
 • Kommentar: Innslagene kan være ubearbeidet eller bearbeidet; beskåret, skjerfet, dekorert m.m. Det er vanlig at frontinnslaget er noe bredere enn innslagene i hode/fot. Innslag forekommer også på bind uten permer.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: turn-ins
 • Lenke: Language of Bindings

innvendig fals

 • Definisjon: område på innsiden der permen eller omslaget er hengslet til bokblokken langs ryggen
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: inner joint
 • Lenke: Language of Bindings

innvendig skinnfals

 • Definisjon: en smal stripe tynt skjerfet skinn montert over den innvendige falsen i opplokket, ofte samme skinn som overtrekket og som sammen danner en ramme av skinn på innsiden av permen, ofte dekorert med gulltrykk
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: leather joints
 • Lenke: Language of Bindings

inskripsjon

 • Definisjon: innskrift som dedikasjoner, eiersignaturer eller annet som er skrevet for hånd på forsatsblad eller andre steder i boken
 • Kilde: Inskripsjon i Store norske leksikon (12. november 2020)

islamsk stil

 • Definisjon: dekor på bokbind i forgylte geometriske og abstrakte mønstre, særlig i hjørnene og på midten av permen
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

intarsiabind

 • Definisjon: skinnstykker i forskjellige former og farger som felles ned i bindmaterialet og danner figurer eller mønstre for å dekorere spesielt fine bokbind
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: inlays (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

integrert forsats

 • Definisjon: forsats som er dannet av blanke tekstblad i tekstblokken
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: integral endleaves
 • Lenke: Language of BindingsJ


jern

 • Definisjon: metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Fe og atomnr. 26
 • Kilde: Haakon Haraldsen, Per K. Kofstad & Bjørn Pedersen, jern i Store norske leksikon (6. april 2020)
 • Engelsk oversettelse: iron
 • Lenke: Language of Bindings

jernkarduspapir

 • Definisjon: treholdig innpakningspapir som er godt glittet, som regel på den ene siden, oftest brun- eller gråfarget
 • Kommentar: Brukes ved innbinding av bøker til hylser og til fôring av permer og rygger.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998

jugendstil

 • Definisjon: dekorativ stil (den tyske variant av art nouveau) karakterisert ved bølgende linjer og stiliserte blomster
 • Kommentar: Denne stilen ble i tiden brukt i bokkunst, utgått fra England og alminnelig i slutten av det 19de årh. Jugendstilens dekorative særpreg karakteriseres av spenstig linjespill med lange, slanke linjer, florale fletninger og elegante buer (under japansk innflytelse).
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)K


kalveskinn

 • Definisjon: hud av kalv, garvet, alungarvet eller pergament
 • Kommentar: Kalveskinn har høy kvalitet og var dyrere enn fåreskinn. Kalveskinn ble gjerne benyttet i lys- og mellombrune farger, og kunne marmoreres eller sprenges i ulike mønstre med jernsverte og pottaske.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: calf skin
 • Lenke: Language of Bindings

kamfôring

 • Definisjon: fôringen består av to deler, der hver del er tannet i den ene siden, slik at «tennene» går utover bokryggen og kan klebes til permen mellom heftbindene.
 • Kommentar: Over ryggen ligger fôringen dobbelt.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: comb spine lining
 • Lenke: Language of Bindings

kammarmorert papir

 • Definisjon: karmarmorering på en seigtflytende grunn tradisjonelt kokt med karragenan der mønsteret lages med en kam
 • Kommentar: Dekoreringsteknikk for overtrekks- og forsatsatspapir og snitt. Se bakkemarmorering
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: combed marbled paper
 • Lenke: Language of Bindings

kantbeslag

 • Definisjon: metallbeslag som er foldet rundt og festet langs permens ytterste kant for å beskytte den
 • Kommentar: Kan i tillegg være foldet rundt permens innside. Til kantbeslag regnes kantskinne, kantsko og kantstift. Se kantskinne, kantsko og kantstift.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: edge fittings
 • Lenke: Language of Bindings

kantdekor

 • Definisjon: dekor på permenes kanter
 • Kommentar: Dekoren er gjerne pregete rette linjer eller ornamenter rundt kantene i gull (metalltrykk), farge- eller blindtrykk.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: border frames
 • Lenke: Language of Bindings

kanter

 • Definisjon: de ytterste områdene på en flate
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: borders
 • Lenke: Language of Bindings

kantskinne

 • Definisjon: kantbeslag av metallstrimler formet i ett stykke som løper rundt permens øvre, for- og nedre kanter
 • Kommentar: Kantinnfatningen kan være foldet over en eller begge sider av permen. Som regel stiftet fast. Kantinnfatningen kan være utstyrt med preget dekor.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: edge strips
 • Lenke: Language of Bindings

kantsko

 • Definisjon: mindre rektangulære metallplater festet på permkantens ytterste hjørner i nedre kant eller slik at det dekker kantene på permens hjørne
 • Kilde: Language of Bindings; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: corner shoes
 • Lenke: Language of Bindings

kantsko med stift

 • Definisjon: kantsko utstyrt med kantstift
 • Kommentar: Se kantstift.
 • Kilde: Language of Bindings; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: studded shoes
 • Lenke: Language of Bindings

kantskåret bokblokk med omslag/ perm

 • Definisjon: bokblokken beskjæres samtidig med permene, slik at permenes kanter flukter med bokblokkens kanter
 • Kommentar: Overtrekket kan ha innslag.
 • Kilde: Language of Bindings; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: flush edges
 • Lenke: Language of Bindings

kantskåret bokblokk med omslag/ perm uten innslag

 • Definisjon: bokblokken beskjæres etter at permene og overtrekket er montert, slik at permens kanter flukter med bokblokkens kanter
 • Kommentar: Overtrekket har derfor ikke innslag. Se stivbind.
 • Kilde: Language of Bindings; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: cut flush edges
 • Lenke: Language of Bindings

kantstift

 • Definisjon: utskytende kantbeslag, som regel av metall, som er festet til permkantene
 • Kommentar: Kantstiftene er som regel festet i nedre permkant ved hjørnene. De kan forkomme i kombinasjon med kantsko eller hjørnebeslag.
 • Kilde: Language of Bindings; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: edge studs
 • Lenke: Language of Bindings

kanvas

 • Definisjon: grov, vevet lerret med tydelig struktur
 • Kommentar: Brukt til overtrekk på skolebøker og som ryggfôringsmateriale.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: canvas
 • Lenke: Language of Bindings

kapitélbånd

 • Definisjon: materialer som bearbeides og festes til bokblokkens rygg ved hode og fot i forsterkende og/eller dekorativ hensikt
 • Kommentar: Kapitélbånd kan deles i to grupper avhengig av fremstillingsmetode og hvordan de er festet til bokryggen. Opprinnelig var kapitélbåndene formet som et vesentlig strukturelt element ved at tråden med jevne mellomrom ble stukket ned i bokblokkens legg, men etterhvert mistet de sin forsterkende funksjon og ble kun et dekorativt element. Kapitélbånd forekommer ikke på alle bind og særlig på billige bind ble de av økonomiske hensyn utelatt. Kapitélbåndenes utforming kan knyttes kulturelt og geografisk til ulike håndverkstradisjoner. I moderne tid består kapitélbåndet vanligvis av et vevd tekstilbånd som klebes i hode og fot på bokblokkens rygg før permene settes på. Det dekker da åpningen mellom perm og materie. Finnes ofte i flere farger og fargekombinasjoner. Se stukket kapitélbånd og pålimt kapitélbånd
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: endbands
 • Lenke: Language of Bindings

kapitélbåndbearbeiding

 • Definisjon: måten kapitélbåndet er tilvirket på
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: endbanding
 • Lenke: Language of Bindings

kapitélbåndets tilstand

 • Definisjon: beskrivelse av kapitélbåndets tilstand
 • Kommentar: F.eks. intakt, spor etter, mangler.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

kapitélbåndkjerne

 • Definisjon: lengder av hamp, skinn eller annet materiale som tilføres som forsterkende element i kapitélbånd
 • Kommentar: Kapitélbåndkjerner kan være enkle eller sammensatte, være kuttet i flukt med ryggen eller ha utstikkende ender, som festes til permene/omslaget. Se kapitélflik.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: endband core
 • Lenke: Language of Bindings

kapitélbåndtype

 • Definisjon: beskrivelse av kapitélbåndets type
 • Kommentar: F. eks. stukket eller pålimt.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

kapitélflik

 • Definisjon: deler av kapitélbåndkjernen som stikker utover bokblokkryggens tykkelse og som kan være festet til permene/omslaget
 • Kommentar: De blir ofte brukt til å feste permene til bokblokken.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: endband slip
 • Lenke: Language of Bindings

karmarmorering

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der en seigtflytende grunn dryppes med farger som bearbeides på forskjellige måter for å frembringe mønstre, og trekkes deretter av på papir, skinn eller snitt
 • Kommentar: Se bakkemarmorering.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: trough-marbling
 • Lenke: Language of Bindings

karragenan

 • Definisjon: fortykningsmiddel som utvinnes av karragenalger, brukes som marmorérgrunn for at fargene skal holde seg flytende
 • Kommentar: (lat. Chondrus crispus) Også kalt karragenmose eller irsk mose.
 • Kilde: Karragenan – E407 i Store norske leksikon (2. juni 2020)

kartong

 • Definisjon: tynn, fin papp
 • Kommentar: Papirlignende produkt med så høy vekt per m2 at det får en viss stivhet. Språklig er grensen mellom papir og kartong flytende. Teknisk er det en viss forskjell, idet man på en kartongmaskin samtidig fremstiller flere lag av fibermaterialet og så presser disse sammen (gusker) før tørkingen. På denne måten fremstilles kartong fra 200 g/m2 og oppover. Kartong kan også fremstilles på en vanlig papirmaskin i ett lag, såkalt homogen kartong. I bøker kan kartong forekomme som permmateriale.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: card
 • Lenke: Language of Bindings

kartong og papp med vevd mønster i overflaten

 • Definisjon: kartong og papp laget av pulp (fibermasse), med et synlig mønster/avtrykk i overflaten dannet av den løst vevde duken på formen kartongen er formet på
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: woven screen impressions
 • Lenke: Language of Bindings

kartongbind

 • Definisjon: samlebetegnelse for billige bindtyper i enkel utførelse
 • Kommentar: Kartongbind har ofte bare en smal rygg i tekstil og ensfarget eller trykt overtrekkspapir.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

kassett

 • Definisjon: rektangulær, separat mer eller mindre stiv beskyttelse som er åpen i en kant til å stikke boken inn i
 • Kommentar: Kassetten kan være fremstilt samtidig med bindet eller være tilført på et senere tidspunkt. Se også bokeske og bokfutteral.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: side-loading slip cases
 • Lenke: Language of Bindings

katedralbind

 • Definisjon: bokbinddekor inspirert av gotiske arkitekturdetaljer
 • Kommentar: Dekoren var særlig populær i 1830- og 1840-årene og den var påvirket av datidens begeistring for gotikken. Dekoren ble hentet fra arkitekturdetaljer som for eksempel vindusåpninger og rosetter, og det ble benyttet farger som skulle minne om gotisk glassmaleri.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

kiebitzpapir

 • Definisjon: brunfarget papir dekorert med mange små mørke prikker
 • Kommentar: Den eldste typen av dekorert papir med sprengt teknikk – brukt fra midten av 1500-tallet. Dekoren etterligner mønsteret på egget til vipen (tysk:Kiebitz), (latin: vanellus vanellus)
 • Kilde: Language of Bindings; Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: Kiebitz paper
 • Lenke: Language of Bindings

kjedelinjer i papirformen

 • Definisjon: de tykkere trådene i en rektangulær papirform
 • Kommentar: Kjedelinjene går ofte parallelt med kortsiden av papirformen og kan sammenlignes med renningen i en vev, der bunnlinjene tilsvarer innslagene. Se papirform.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: chain lines (moulds)
 • Lenke: Language of Bindings

kjedelinjer i papir

 • Definisjon: linjer i papiret som, som regel går parallelt med kortsiden i en rektangulær papirform
 • Kommentar: Ser man på håndlaget papir i gjennomlys/sidelys vil de litt grovere kjedelinjene og de finere bunnlinjene komme tydelig frem.
 • Kilde: Haakon M. Fiskaa, Norske papirmøller og deres vannmerker 1695–1970. Oslo, 1973.
 • Engelsk oversettelse: chain lines paper
 • Lenke: Language of Bindings

kjedesting

 • Definisjon: sting som formes ved festbindene når heftetråden legget er heftet med, forankres under heftetråden fra forrige legg og deretter er klar til å hefte neste legg
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: kettlestiches
 • Lenke: Language of Bindings

kjøttside

 • Definisjon: overflaten av den siden av et skinn som er vendt inn mot kroppen
 • Kommentar: Skinnets ytterside eller hårsiden kalles narv.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: fleshside
 • Lenke: Language of Bindings

klaffebind

 • Definisjon: forlengning av bindets permovertrekk brettet over bindets kant og motstående permside
 • Kommentar: Klaffer kan ha ulike former. Det vanligste er konvoluttformede klaffer i bindets fremre kant, de forekommer med og uten knyttebånd eller andre lukkemekanismer. Klaffenes formål er å beskytte bindet. Forekommer ofte på salmebøker og bibler.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: full-width cover extensions
 • Lenke: Language of Bindings

klaffer

 • Definisjon: beskyttende fliker som dekker et av bokblokkens snitt, alltid montert enkeltvis til permenes forskjellige kanter
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: edge flaps
 • Lenke: Language of Bindings

klebet forsats

 • Definisjon: forsats bestående av et enkeltark eller et falset enkeltark som er festet til første og siste blad i tekstblokken med en tynn stripe lim langs ryggens kanter
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: tipped endleaves
 • Lenke: Language of Bindings

klenodiebind

 • Definisjon: bokbind utsmykket med elfenben, edelt metall eller edelstener
 • Kommentar: Slik dekor ble særlig brukt på bokbind i middelalderen. Bindene var ofte mer gullsmed- og juvelerarbeid enn bokbinderarbeid.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

klinknagle

 • Definisjon: korte, sylindriske metallstykker med hode (nagler), som brukes til sammenføyning av platedeler (klinking)
 • Kommentar: Klinknaglen settes inn i naglehullet, og den fremstikkende delen av naglen hamres til et sekundært naglehode og derved presses platene sammen.
 • Kilde: Klinking i Store norske leksikon (6. april 2020)
 • Engelsk oversettelse: rivets
 • Lenke: Language of Bindings

klinknaglebeslag

 • Definisjon: et metallbeslag med hull som klinknaglene festes i etter at de er hamret gjennom bokspennebeslaget og permen eller til bokspenneremmene for å holde dem sammen
 • Kommentar: Forekommer normalt på innsiden av permen eller bokspenneremmene, der de ikke synes når boken er lukket.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: rivet plates
 • Lenke: Language of Bindings

klisjé

 • Definisjon: metalltrykkform i høytrykk med gjengivelse av bilde, tegning eller skrift, brukt til å dekorere hele/eller deler av bokpermen i en sammenhengende dekor med eller uten metallfolie
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

klister

 • Definisjon: stivelsesbasert klebemiddel
 • Kommentar: Klebrig bindemiddel som fås ved oppvarming av mel (hvete-, ris-, rug-, potetmel) med vann. Ved temperaturer over 60–70 °C vil stivelseskornene svelle og gå i oppløsning (forklistring). I moderne tid fremstilles klister også på basis av vannløselige polymerer, særlig metylcellulose og karboksymetylcellulose.
 • Kilde: Klister – bindemiddel i Store norske leksikon (7. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: paste
 • Lenke: Language of Bindings

klisterdekor

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der klister blandes med farge og påføres direkte på bokens snitt
 • Kommentar: Mens klisteret fortsatt er vått, fremstilles et dekorativt mønster ved hjelp av fingrene eller forskjellige verktøy som pensler, stempler, svamp o.l. Klisterdekorert papir er svært variert både når det gjelder utforming, farger og mønstre. Dekorteknikken ble tatt i bruk i Tyskland på 1600-tallet, og rundt 1700 var produksjonen av klisterdekorert papir vel etablert. Blir tradisjonelt kalt klistermarmorering, selvom det ikke er en marmaoreringsteknikk.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: paste-decorating
 • Lenke: Language of Bindings

klisterdekorert

 • Definisjon: resultatet av klisterdekoreringsteknikk der klister blandes med farge og påføres papir, skinn eller direkte på boksnitt
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: paste-decorated (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

klisterpapir med fordrivning

 • Definisjon: papir dekket med klister iblandet farge, som pensles eller stoples på og, mens klisteret fortsatt er vått, blir forskjellig verktøy benyttet for å skape mønster
 • Kommentar: Ofte anvendte man ganske enkelt fingrene, eller en sammenkrøllet fille, svamp eller pensel, kam, gjerne kombinert med stempler eller graverte ruller. Klisterpapir med fordrivning har vært i bruk fra midten av 1600-tallet. Teknikken er blitt kalt klistermarmorering på norsk, selv om det ikke er en marmoreringsteknikk. Det kan være ensfarget eller flerfarget. Karakteristisk for klisterpapir med fordrivning er en tydelig gjenkjennbar tekstur som oppstår under bearbeidelsen av det våte klisteret, da overskuddsklister skyves ut i kantene av mønsteret, mens papiret i mellom delvis frilegges. Forskjellige resultater oppnås ved å anvende varierte metoder og verktøy.
 • Kilde: Nina Hesselberg-Wang, «Dekorert papir» i: Bokhistorie. Bibliotekhistorie. En jubileumsbok fra Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap. Red. T. Kr. Andersen, Ø. Berg og T. Eng. Oslo, 2019.
 • Engelsk oversettelse: displace-patterned paste paper
 • Lenke: Language of Bindings

kniplingmønster, dekor

 • Kommentar: Se dentelle.
 • Kilde: Kniplinger i Store norske leksikon (7. november 2017)

knivmerker

 • Definisjon: synlige merker etter båndkniv som ble brukt til å skjære bokblokkens kanter, sees som diagonale linjer på tvers av snittene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: knife marks
 • Lenke: Language of Bindings

knuter (lukkemekanisme)

 • Definisjon: lukkemekanisme der en knute av skinn er festet til den ene permen og som kan låse boken med en hempe som er festet til den andre permen
 • Kommentar: Sammenfletning, slyngning på tråd, tau, bånd ell. lign. oppstått ved at tråden er dratt gjennom en løkke som den selv danner og trukket til.
 • Kilde: Language of Bindings. Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: toggles
 • Lenke: Language of Bindings

knytebind

 • Definisjon: bind med klaffer og knytebånd som lukkemekanisme
 • Kommentar: Knytebåndene er festet i klaffen eller i permen og surres rundt hele bindet før det knytes.

knytebånd

 • Definisjon: lukkemekanisme som består av remser av skinn eller tekstil som knytes slik at permene på en bok holdes sammen rundt bokblokken.
 • Kommentar: Knytebånd er som regel festet i permens forkant og forekommer i både enkle og doble par. Knytebånd i lin eller silke er vanlige. Bruk og slitasje fører ofte til at knytebåndene har røket og derfor ikke er bevart. Små hull i overtrekksmaterialet evt. små rester av båndet indikerer at de tidligere har forekommet.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: ties
 • Lenke: Language of Bindings

kobberlegering

 • Definisjon: kobberforbindelse eller blanding av kobber og andre metaller
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: copper alloy
 • Lenke: Language of Bindings

kobberstikk

 • Definisjon: dyptrykksteknikk der en gravert metallplate settes inn med sverte og bildet overføres til arket ved hjelp av en trykkpresse
 • Kommentar: Se dyptrykk.
 • Kilde: Kobberstikk i Store norske leksikon (18. mai 2020)
 • Engelsk oversettelse: engraving (printing)
 • Lenke: Language of Bindings

kolofon

 • Definisjon: liten tekst med tekniske opplysninger om et manuskript, en bok, en avis, et tidsskrift eller et magasins utgivelse: copyright, trykkested og -år, papir og skrift, bokbinder, opplag, utgave eller bidragsytere
 • Kommentar: I inkunabler ble typografiske opplysninger plassert i kolofonen bakerst i boken.
 • Kilde: Øyvin Rannem: kolofon i Store norske leksikon (7. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: colophones
 • Lenke: Language of Bindings

korduan

 • Definisjon: fint lær av geitskinn
 • Kommentar: Tysk navn på et tykt, sort geiteskinn, opprinnelig fra Cordoba i Spania. Skinnet ble høyt verdsatt i det 17. og 18. århundre, og det ble spesielt brukt på liturgiske bøker og bibler. Skinnet var så vakkert i seg selv at det sjeldent ble gullforgylt. Se marokeng, saffian og geitskinn.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: kordovan
 • Lenke: Language of Bindings

kornet overflate

 • Definisjon: ru, kornet overflate
 • Kommentar: Brukt særlig om narvsiden av skinn, men kan også karakterisere overflaten på tekstil og papir.
 • Kilde: Mat Roberts, Don Etherington, and Margaret R. Brown, Bookbinding and the Conservation of Books. A Dictionary of Descriptive Terminology. Washington, 1982.
 • Engelsk oversettelse: grain
 • Lenke: Language of Bindings

kortfibret papir

 • Definisjon: papir laget av kortfibret råstoff f.eks. tremasse
 • Kommentar: De korte fibrene gir ingen mekanisk styrke eller elastisitet til papir, som derfor blir sprøtt ved aldring.

krakelering

 • Definisjon: finmasket nett av små sprekker i overflaten på et materiale
 • Kommentar: Krakelering kan også fremstilles kunstig i f.eks. fernisslakkerte overflater
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

krokspenne

 • Definisjon: del av en bokspenne (lukkemekanisme), et metallstykke som er feste til en rem i den ene enden og en krok i den andre enden
 • Kommentar: Kroken eller ringen er de aktive delene av en lukkemekanisme som hektes på hhv. stangen eller tappen (som er de passive delene).
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.
 • Engelsk oversettelse: hooked clasps
 • Lenke: Language of Bindings

kulturell type bokbind

 • Definisjon: bokbind som har klare kulturelle kjennetegn som forteller om geografisk opprinnelsessted
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

kunstig narv

 • Definisjon: skinnets overflate gis et kunstig preg ved å presse det mot en gravert plate, dette ble som regel gjort for å gi billig skinn et mer eksklusivt utseende
 • Kommentar: Skolebøker, barnebøker, dagbøker i tillegg til innbundne bøker som kom i store opplag ble ofte trukket i skinn med kunstig narv.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: artificial grains
 • Lenke: Language of Bindings

kustode

 • Definisjon: første ord eller stavelse fra påfølgende side anbrakt nederst på en side under teksten
 • Kommentar: Kustoden, sammen med arksignaturen, gjorde det lettere for bokbinderen å legge leggene i riktig rekkefølge før hefting.
 • Kilde: Det Norske Akademis ordbok (i Ordnett.no)

kvartbind

 • Definisjon: bind med ett overtreksmateriale på ryggen og ett annet materiale på permene, alternativt ett overtrekksmateriale på ryggen i kombinasjon med perm uten overtrekk
 • Kommentar: Se ryggbind.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: quarter covers
 • Lenke: Language of Bindings

kvart

 • Definisjon: betegnelse på bokformat som angir at trykkarket ved falsing (bretting) har gitt 4 blader (8 sider)
 • Kommentar: Etter standardformatene svarer kvartformat noenlunde til A4. Kvart skrives ofte som 4°.
 • Kilde: Kvart – typografi i Store norske leksikon (2. juni 2020)L


lambrequin dekor

 • Definisjon: dekor på bokbind i form av tungemønster
 • Kilde: Anne Elligers, Tove Jacobsen, Fransk ordbok (ordnet.no)

langsgående fiberretning

 • Definisjon: papirets fiberretning er parallell med langsiden på et rektangulært ark
 • Kilde: Haakon M. Fiskaa, Norske papirmøller og deres vannmerker 1695–1970. Oslo, 1973.
 • Engelsk oversettelse: long grain
 • Lenke: Language of Bindings

lavfalset

 • Definisjon: bind der permen ikke er satt helt inn til ryggfalsen og det oppstår et mellomrom mellom permkanten og ryggfalsen kalt «steg»
 • Kommentar: Motsatt tilfelle er dypfalset bokbind. Dypfalsete bind er mer solide enn lavfalsete bind.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: spaced joints
 • Lenke: Language of Bindings

leddbind

 • Definisjon: heftet bokblokk holdt samlet ved hjelp av metalltråd i ryggen (ryggstifting) eller fra siden (sidestifting eller falsstifting), og bindet kan være utstyrt med permer eller omslag.
 • Kommentar: Stiftingen som holder bokblokken sammen kalles primær stifting, i motsetning til sekundær stifting som fester permer eller omslag til bokblokken
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: stiched bindings
 • Lenke: Language of Bindings

legering

 • Definisjon: blanding av metaller
 • Kilde: Nils Christensen, legering i Store norske leksikon (7. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: alloy
 • Lenke: Language of Bindings

lerret

 • Definisjon: glatt tøy av lin eller bomull vevd i toskaft, spesielt fremstilt som overtrekksmateriale for bokbind
 • Kommentar: Lerret ble først fremstilt i England på 1820-tallet. Lerret ble et billig og holdbart erstatningsmateriale for papir og skinn og som kunne dekoreres med farge- og gulltrykk. Gjennom appretur og fyllstoffer ble lerret gjort stivt og ugjennomtrengelig for lim. Glatt lerret ble brukt i begynnelsen, men på 1830-tallet begynte man å prege ulike mønstre i lerretet. En del av disse etterlignet skinn, andre kunne ha geometriske mønstre. Lerret ble i begynnelsen farget i duse, mørke farger, men etterhvert introduseres sterke klare farger. Lerret var vanlig overtrekk på forlagsbind. Lerret til bokbind ble ofte fôret med et papir på baksiden.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: bookcloth
 • Lenke: Language of Bindings

libri rari

 • Definisjon: sjeldne bøker
 • Kommentar: Betegnelse brukt på samlinger av sjeldne og/eller eldre bøker.
 • Kilde: Bo Norlin, Bendik Rugaas (red.), UB Universitetsbiblioteket i ord og bilder. Oslo, 1986.

lim

 • Definisjon: lim er et bindemiddel for å feste sammen to eller flere deler
 • Kommentar: Limet påføres som et tynt, klebende lag på en eller begge deler før de føyes sammen. Under påføringen må limet være flytende, men etter sammenføyningen må det avbinde, det vil si at det må få den nødvendige fastheten og styrken til å holde delene sammen.
 • Kilde: Ore, Sven; Stori, Aage: lim i Store norske leksikon (2. juni 2020)

limbind

 • Definisjon: bind der ryggen blir frest (høvlet) ned, rufset opp og etterpå limt med kald- eller varmlim
 • Kommentar: En trådløs innbinding, der limet sammen med omslaget holder bokblokken sammen. Se paperback og pocketbok.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: adhesive structure binding
 • Lenke: Language of Bindings

limbind forsterkning

 • Definisjon: strimler av hefthyssing, skinn eller alungarvet skinn som er limt inn i innsagde spor i ryggen som forsterkninger
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: adhesive supports
 • Lenke: Language of Bindings

lin

 • Definisjon: linbast spunnet til tråd og garn
 • Kommentar: Lintråd ble brukt til hefting av tekstblokken og til brodering av kapitélbånd. Linstoff er vevet av lin.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: linen
 • Lenke: Language of Bindings

lisser

 • Definisjon: lukkemekanisme som består av tvunnete tråder av skinn eller tekstil som knytes slik at permene på en bok holdes sammen rundt bokblokken
 • Kommentar: Kan også forekomme som bare en lisse som surres rundt hele bindet.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: ties
 • Lenke: Language of Bindings

litografi

 • Definisjon: betegnelsen for avtrykket fra en litografert trykkform, ofte i form av et grafisk kunstblad
 • Kommentar: Se litografisk teknikk og plantrykk.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

litografisk teknikk

 • Definisjon: Litografi er et plantrykk som ble oppfunnet på slutten av 1700-tallet og som baserer seg på prinsippet om at fett og vann frastøter hverandre.
 • Kommentar: Litografi er en grafisk trykketeknikk, opprinnelig med stein som bunnmateriale, men senere også metallplater. Mønsteret blir tegnet med fettholdig farge på en preparert kalksten eller en kjemisk stabilisert metallplate og fuktet med vann. Når den fettholdige trykkfargen rulles på, fester den seg kun til tegningen. Tegningen overføres til papiret i en litografisk trykkpresse.
 • Kilde: Trine Nordkvelle, litografi i Store norske leksikon (12. november 2017)

litt rund rygg

 • Definisjon: bokrygg hvis form er rundet til ca. 1/8 av av en sirkel
 • Kilde: J. A. Szirmai, The Archeology of Medieval Bookbinding. London, 2011.
 • Engelsk oversettelse: slight round spines
 • Lenke: Language of Bindings

lossing

 • Definisjon: kontrollering av boken etter at den er ferdig bundet, men før den går til håndforgylling eller ekspedisjon
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

Louis seize, dekor

 • Definisjon: kunsthistorisk navn på klassisistisk stil i arkitektur og interiørkunst på slutten av 1700-tallet (mellom rokokko og empire)
 • Kilde: Norsk riksmålsordbok (Ordnett.no)

lukkemekanisme

 • Definisjon: festeanordning som har til hensikt å holde bindets permer lukket rundt bokblokken når boken ikke er i bruk
 • Kommentar: Eksempler på lukkemekanismer er knytebånd, flettede eller tvunnete bånd kombinert med knuter eller pinner, spenner av metall festet til remmer eller direkte i bindets permkant. Lukkemekanismene på bøker har eksistert siden tidligere tider. Etterhvert som papir tok over for pergament som viktigste tekstbærer forsvant behovet for lukkemekanismer. De ble til en viss grad beholdt på seremonielle og liturgiske bøker og som dekorative elementer. De er også til stede på bøker som bæres rundt.
 • Kilde: Language of Bindings; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: fastenings
 • Lenke: Language of Bindings

lukkemekanisme, antall

 • Definisjon: beskriver hvor mange lukkemekanismer bindet har
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

lukkemekanismens egenskaper

 • Definisjon: karakteristiske egenskaper ved låsemekanismen og dens deler
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: fastening features
 • Lenke: Language of Bindings

lukkemekanismens utforming

 • Definisjon: utforming av lukkemekanismen eller deler av lukkemekanismen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: fastenings features
 • Lenke: Language of Bindings

lukkemekanismens dekor

 • Definisjon: lukkemekanismens dekorative motiv
 • Kommentar: For eksempel lam med kors.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

lukkemekanismens komponenter

 • Definisjon: de forskjellige delene en lukkemekanisme består av
 • Kommentar: Delene kan være ring og tapp, hekte og krok, men også klaffen på en konvolutt.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: fastening components
 • Lenke: Language of Bindings

lukkemekanismens materiale

 • Definisjon: materialet lukkemekanismen er laget av
 • Kommentar: Materiale kan for eksempel være metall eller pergament.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

lukkemekanismens tilstand

 • Definisjon: lukkemekanismens tilstand
 • Kommentar: For eksempel intakt, spor etter, mangler.

luntehefting

 • Definisjon: håndhefting fra siden av ark som ikke er falset
 • Kommentar: Passende antall ark heftes sammen til legg med kastesting, leggene heftes gjennom eller rundt heftebånd og forankres i hverandre ved heftestasjonene
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: overcasting
 • Lenke: Language of Bindings

lær

 • Definisjon: lær er den fagmessig korrekte betegnelse på garvede huder og skinn
 • Kommentar: Som huder betegnes i Norge huder av store dyr, huder av mindre dyr kalles skinn. Etter hvert som huder og skinn i utseende og struktur nærmer seg hverandre, f.eks. når det dreier seg om mindre huder og større skinn, blir skillelinjene mellom overgangsformene utvisket. Betegnelsen blir da en kvalitetsvurdering, avhengig av den anvendte garvemetode.
 • Kilde: Lær i Store norske leksikon (10. november 2017)

lærsnitt

 • Definisjon: resultatet av en fremgangsmåte der deler av skinnet skjæres bort for å skape en dekorativ effekt
 • Kommentar: Lærsnitt var særlig brukt på 1400-tallet i det sydøstre Tyskland og Spania. På fransk heter det: Cuir-ciselé
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: cut leather (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

løsbind

 • Definisjon: bokbind som blir laget for seg før det festes til bokblokken
 • Kommentar: Løsbindet kan ha (harde) permer eller andre komponenter i tillegg til overtrekket, men ingen av disse delene har på forhånd vært festet til bokblokken. Som regel er løsbindets rygg ikke festet til bokblokkens rygg og danner en naturlig hul rygg. Løsbindet kan festes til bokblokken med bare lim eller ved at bokblokkens forlengede heftbind tres gjennom løsbindet langs ryggen. Dette kan gjøres på forskjellige måter.
 • Kilde: Language of Bindings; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: cases
 • Lenke: Language of Bindings

løsrygg

 • Definisjon: pappremse plassert langs bokblokkens rygg festet til overtrekksmaterialet
 • Kommentar: Løsryggen skal ha samme høyde som permene og bredden skal tilsvare bokblokkryggens tykkelse. Løsryggen limes til overtrekksmaterialet og ikke til bokblokkens rygg. Sammenføyningen til bokblokkryggen skjer ofte, men ikke nødvendigvis via en hylse.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: spine inlays
 • Lenke: Language of Bindings

løst bokmerke

 • Definisjon: bokmerke som ligger løst mellom bladene i boken
 • Kommentar: Løse bokmerker har som regel blitt lagt til av bokens lesere og utgjør en del av bokens proviniens. Et løst bokmerke kan være nesten hva som helst – trykte eller håndskrevne lapper, spesiallagde bokmerker, silhuettklipp, pressede planter m.m.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

løvtre

 • Definisjon: fellesbetegnelse på tofrøbladede trær med flate, tynne blad
 • Kommentar: Trevirke av bøk og eik ble som regel benyttet til permer.
 • Kilde: Løvtrær i Store norske leksikon (6. april 2020)
 • Engelsk oversettelse: hardwood
 • Lenke: Language of Bindings

låsering

 • Definisjon: metallbeslag som er festet i forkanten av begge permene med ringer festet i endene til å tre et skriveredskap (stylo) igjennom for å holde bindet lukket
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: fastening rings
 • Lenke: Language of BindingsM


makulatur

 • Definisjon: kassert materiale
 • Kommentar: Kassert materiale kan være både papir og pergament. I den grafiske produksjonen har papirmakulatur blitt gjenbrukt i bokproduksjonen av økonomiske hensyn. Makulatur av både papir og pergament forekommer som som fôr i permer og omslag, som permmateriale, forsats- og overtrekkspapir. Se håndskriftsmakulatur og trykkmakulatur.
 • Kilde: Ove Persson, Grafisk Uppslagsbok. Stockholm, 1956.

maling

 • Definisjon: dekor fremstilt av et fargesjikt på et underlag som oftest påført med pensel
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: painting (techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

malt dekor

 • Definisjon: resultatet av dekor påført ved maling
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: painted (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

mangefargede lisser i par

 • Definisjon: lukkemekanisme som består av tvunnete tråder av sammensatte farger festet til hver sin perm og som knytes slik at permene holdes sammen rundt bokblokken
 • Kommentar: Lissene forekommer alltid i par og det er viktig å oppgi hvor mange par lisser som opptrer på boken.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: mixed-coloured paired ties
 • Lenke: Language of Bindings

mangler

 • Definisjon: registrering av elementer som beviselig har vært på boken, men som er revet bort eller falt av
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

mangler delvis

 • Definisjon: registrering av elementer som fortsatt er på boken, men som delvis er revet bort eller falt av
 • Kommentar: Det kan f.eks. dreie seg om et forsatsblad (eller deler av et) der man ser rivekanten eller et beslag som det er spor etter i skinnet og man kan se stifter eller hull etter stifter.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

marg

 • Definisjon: flate som omgir en typografisk oppstilling og som avgrenses av formatet
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: margins
 • Lenke: Language of Bindings

marginalia

 • Definisjon: inskripsjoner skrevet i margene på tekstbladene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: marginalia (information objects)
 • Lenke: Language of Bindings

marmorering

 • Definisjon: dekormønstre som ved hjelp av stor variasjon av farger og teknikker etterligner utseendet på marmor
 • Kommentar: Marmorering er mye brukt som dekor på papir brukt i bokbinding, f.eks. som overtrekks- eller forsatspapir og på bokblokkens snitt.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: marbled (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

marmorert dekor under gullsnitt

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der bokens snitt først blir marmorert for så å bli dekket av av gull
 • Kommentar: Så lenge boken er lukket synes bare gullet, men i det man åpner boken kommer marmoreringen til syne, fordi marmoreringsfargergene trekker lenger inn i papiret enn gullet. Teknikken var spesielt brukt på franske bind fra 16- og 1700-tallet.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: marbling under gold
 • Lenke: Language of Bindings

marokeng

 • Definisjon: geiteskinn fra Marokko
 • Kommentar: Marokeng var opprinnelig førsteklasses geiteskinn fra Marokko garvet med sumac, men etterhvert ble også billigere skinn fra hårsau garvet på samme måte kalt det samme. Det kan derfor være vanskelig å angi, siden det finnes så mange billigere etterligninger. Saffianlær hører til samme gruppe som marokeng og korduanlær. Se saffian, korduan og geitskinn.
 • Kilde: Marokeng i Store norske leksikon (2. juni 2020)
 • Engelsk oversettelse: marocain
 • Lenke: Language of Bindings

maskinlaget papir

 • Definisjon: papir produsert på en løpende vire av en maskin
 • Kommentar: Maskinlaget papir har en tydelig fiberretningen som er parallell med produksjonsbanen.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: machine-maid paper
 • Lenke: Language of Bindings

materialer

 • Definisjon: de stoffene et bokbind er sammensatt av, f.eks. papp, kartong, papir, tekstiler, hyssing, skinn, metall, adhesiver m.v.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: materials
 • Lenke: Language of Bindings

medbundet tidligere omslag

 • Definisjon: omslag som bokblokken opprinnelig var utstyrt med og som er bundet med i det foreliggende bindet
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

messing

 • Definisjon: metall-legering av kobber og sink der kobber er hovedingrediensen og sinkinnholdet ikke overstiger 40% av vekten
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: brass
 • Lenke: Language of Bindings

metall

 • Definisjon: fast stoff av en gruppe som teller de fleste grunnstoffene, med formbarhet, glans og ledningsevne som typiske egenskaper
 • Kommentar: Eksempler på metaller som benyttes innen bokbind er gull, sølv, jern og legeringer som bronse.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: metal
 • Lenke: Language of Bindings

metallarbeider

 • Definisjon: yrkesbetegnelse på folk som er utdannet/trent i å arbeide med metall enten praktisk eller dekorativt
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: metal workers
 • Lenke: Language of Bindings

metallbind

 • Definisjon: helbind av metall, inkludert ryggen, som er hengslet langs ryggfalsene
 • Kommentar: Hvis bare permene er dekket av metall bør disse kalles for beslag.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: metal cases
 • Lenke: Language of Bindings

metalldekor

 • Definisjon: dekorert metallstykke som festes til bokbindet eller er en del av det
 • Kommentar: Eksempler på metalldekor er rikt ornamenterte beslag og spenner eller permer i filigransarbeid.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

metallpapir

 • Definisjon: papir som er dekket av et lag metall, som oftest en legering
 • Kommentar: Metallet kan være påført papiret i form av bladmetall eller pulver som er penslet eller sprøytet på. Metallpapir er glatt i motsetning til preget metallpapir.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: metal powder paper
 • Lenke: Language of Bindings

metallplatedekor

 • Definisjon: sider av dekorert metall, som er festet til begge sider av bindet
 • Kommentar: Metallsidene er montert oppå et konvensjonelt bokbind, f.eks. et skinnbind.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: metall sides
 • Lenke: Language of Bindings

metallrelieff

 • Definisjon: hammerarbeid med punsel i forbindelse med forming av metaller, kalt drivning, skjer fra baksiden slik at mønsteret fremstår i relieff
 • Kommentar: Bokbeslag og bokspenner kan ha dreven dekor.
 • Kilde: Drivning i Store norske leksikon (20. mars 2020)
 • Engelsk oversettelse: metal embossing
 • Lenke: Language of Bindings

metalltrykk

 • Definisjon: trykketeknikk med graverte metallplater
 • Kommentar: En teknikk som går tilbake til 1400-tallet. Motivene var gjerne bibelske scener og helgener, rikt ornamentert ved hjelp av stempler og punsler. De ble mye brukt bl.a. på franske bønnebøker trykt på pergament. Her ville tresnitt bli for mykt.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

middels rund rygg

 • Definisjon: bokrygg hvis form er rundet til ca. 1/4 av av en sirkel
 • Kilde: J.A. Szirmai, The Archeology of Medieval Bookbinding. London, 2011.
 • Engelsk oversettelse: medium rounded spine
 • Lenke: Language of Bindings

midtbeslag

 • Definisjon: metallbeslag plassert midt på permen
 • Kommentar: Sammen med hjørnebeslag (se hjørnebeslag) holdt midtbeslaget den flatt liggende boken oppe fra pulten og beskyttet overtrekket mot slitasje fra underlaget.
 • Kilde: Astrid Schjoldager, Bokbind og bokbindere i Norge inntil 1850. Oslo, 1927.
 • Engelsk oversettelse: center bosses
 • Lenke: Language of Bindings

midtfelt

 • Definisjon: avgrenset området i midten av en flate
 • Kommentar: For eksempel på permen, på ryggen o.l.

midtornament

 • Definisjon: dekorativt element fra én enkelt blokk plassert sentralt på permen
 • Kommentar: For å unngå misforståelse bør større midtornamenter utført med flere mindre håndpregeverktøy kalles for preget midtdekorasjon. Se preget midtdekorasjon.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: centerpieces (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

mineralsk garving

 • Definisjon: garveprosess for skinn og huder som anvender visse uorganiske salter
 • Kommentar: Mineralgarvet skinn er mer holdbart enn vegetabilsk garvet skinn. Mest kjent og anvendt er kromgarving. Kromgarving tar betydelig kortere tid enn andre garvemetoder og muliggjør derfor økt produksjon. Den egner seg til overlær og sålelær til skotøy samt til portefølje- og møbelskinn, arbeidshansker og til en rekke andre tekniske ting.
 • Kilde: Garvestoffer i Store norske leksikon (7. november 2017)

minimal dekor

 • Definisjon: omfanget av dekor på bokbindet er sparsomt
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

moarémarmorert papir

 • Definisjon: et vilkårlig basismønster på hele overflaten endres og det skapes et bølgeaktig mønster ved bevegelse i papiret idét det legges på marmorgrunnen, bølgene er bueformet og minner om moaré
 • Kommentar: av fr. moiré, bølgeformede striper. I spansk marmorert papir er bølgeformasjonen rette og så godt som parallelle. Se spansk marmorert papir.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: moiré marbled paper
 • Lenke: Language of Bindings

mollskinn

 • Definisjon: sterkt vevet stoff av bomull med tovet innside
 • Kommentar: Brukes som overtrekk på bøker og protokoller.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

mosaikkdekor

 • Definisjon: dekor sammensatt av forskjelligfargede småbiter av ensartet materiale
 • Kilde: Siri Sande, mosaikk i Store norske leksikon (7. november 2017)

mugg (tekstil)

 • Definisjon: tynt bomullstoff som brukes til fôringer og forsterkninger
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.N


narv

 • Definisjon: utsiden av et tilberedt skinn som inneholder hårsekker
 • Kommentar: Hår og årer etterlater seg fordypninger som er karakteristiske for de forskjellige skinnsortene. Innsiden kalles kjøttsiden. Se kjøttsiden.
 • Kilde: Narv i Store norske leksikon (7. april 2020)
 • Engelsk oversettelse: grain layer
 • Lenke: Language of Bindings

narvspalt

 • Definisjon: dyreskinn spaltet på langs i to lag
 • Kommentar: Narvspalt, den ytterste delen av huden ble ofte til et tynt og relativt billig skinn bl.a. brukt på bokbind. Prosessen fører til at fibrene skjæres av og skinnet blir dårlig og like lett å rive i stykker som papir. Se spaltskinn
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998; Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: grain splits (skins)
 • Lenke: Language of Bindings

naturlig narv

 • Definisjon: naturlig mønster på skinnets overflate
 • Kommentar: Mønsteret fremstår individuelt i forhold til hva slags rase dyret tilhører, hvilken garveprosess som er benyttet og hvilken etterbehandling som er foretatt, uten noen form for kunstig bearbeiding av overflaten f.eks. ved preging.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: natural grain (skin features)
 • Lenke: Language of Bindings

niger

 • Definisjon: vegetabilsk garvet geiteskinn fra Nigeria og omkringliggende områder
 • Kommentar: Niger har en naturlig struktur, som gir skinnet en karakteristisk overflate. De vanligste fargene er mørkerød, orange, rustrød, grønn og ufargede nyanser.
 • Kilde: Matt Roberts, Don Etherington, and Margaret R. Brown, Bookbinding and the Conservation of Books. A Dictionary of Descriptive Terminology. Washington, 1982.
 • Engelsk oversettelse: Niger
 • Lenke: Language of Bindings

norm

 • Definisjon: betegnelse på den tekstlinjen som står nederst i margen på hvert trykkarks første side, som i forkortet form gir opplysninger om bokens forfatter og/eller tittel
 • Kommentar: I likhet med arksignaturen angir normen de forskjellige arkene i boken og deres rekkefølge, og tjener til veiledning for bokbinderen. Se arksignatur.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995; Nordisk leksikon for bogvæsen. Vol. 2. København, 1962.

normal dekor

 • Definisjon: middels omfang av dekor på bokbindet
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

nybarokk dekor

 • Definisjon: dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthånverk i siste halvdel av 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet som tok opp barokkens formoppfatning
 • Kommentar: Den norske varianten var inspirert av norsk 1600-talls arkitektur som Austråttborgen og hovedbygningen i Rosendal. Denne stilen er preget av tunge, sluttede former. (SNL)
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

nygotisk dekor

 • Definisjon: dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthåndverk i siste halvdel av 1700-tallet og et stykke inn på på 1800-tallet som tok opp gotikkens formgivning
 • Kommentar: Nygotisk ornamentikk finnes bl.a. på katedralbind i form av gotiske spissbuer. Se katadralbind.
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, [1990]

nyklassisistisk dekor

 • Definisjon: dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthåndverk i siste halvdel av 1700-tallet som baserte seg på antikke greske og romerske forbilder
 • Kommentar: Neoklassisismen oppsto i 1750-årene som en reaksjon mot rokokkoens svulmende formspråk og var fullt utviklet i 1770-årene. Dekoren kjennetegnes av en forkjælighet for det lineære og symmetriske.
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, 1990.

nyrenessanse dekor

 • Definisjon: dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthåndverk i siste halvdel av 1800-tallet som tok opp renessansens formgivning
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, 1990.

nyrokokko dekor

 • Definisjon: dekor inspirert av europeisk arkitektur, kunst og kunsthåndverk på midten av 1800-tallet som kjennetegnes av overdrevne og overlessede rokokkoformer
 • Kilde: Edward Lucie-Smith, Illustrert kunstordbok. Oslo, 1990.O


oasis

 • Definisjon: garvet afrikansk geiteskinn
 • Kommentar: Brukes som overtrekk på bokbind.
 • Kilde: Matt Roberts, Don Etherington, and Margaret R. Brown, Bookbinding and the Conservation of Books. A Dictionary of Descriptive Terminology. Washington, 1982.

oktav

 • Definisjon: tradisjonell betegnelse på bokformat der trykkarket ved falsing har gitt 8 blader, dvs. 16 sider
 • Kommentar: Oktav forkortes som 8°. Standardformatet i dag er tilnærmet A5.
 • Kilde: Oktav – typografi i Store norske leksikon (7. november 2017)

omfattende dekor

 • Definisjon: beskriver omfanget av dekor på bokbindet
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

omhengt ansetningsfals

 • Definisjon: ansetningsfals som heftes med første og siste legg i boken og hvor ansetningsfalsen er bøyd rundt ryggen på legget som skal heftes
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

omhengt forsats

 • Definisjon: forsats som heftes med første og siste legg i boken og hvor forsatsen er bøyd rundt ryggen på legget som skal heftes
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Lenke: Language of Bindings

ominnbundet

 • Definisjon: bok som har vært bundet inn tidligere, men som er bundet inn på ny

omslag

 • Definisjon: betegnelsen benyttes generelt om selve vareomslaget eller omslaget på heftede bøker, laget av kartong eller tykt papir
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: drawn-on covers
 • Lenke: Language of Bindings

omslagsbind

 • Definisjon: bind fremstilt ved at bokblokken settes inn i et mykt eller stivt omslag som festes til bokblokken ved hefting eller liming mot ryggen og/eller ved forsatsbladene
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: fixed secondary covers
 • Lenke: Language of Bindings

opphøyde bind

 • Definisjon: forhøyninger på ryggen der hefthyssingen ligger
 • Kommentar: Det kan også lages forhøyninger ved hjelp av pappstrimler. Se falske bind. Termen selv gjør ikke forskjell på hvilken type bind som er brukt, og begge former kan forekomme samtidig.
 • Kilde: Language of Bindings; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: raised bands
 • Lenke: Language of Bindings

opphøyde hefthyssinger

 • Definisjon: hefthyssinger som ligger på overflaten av bokblokkens rygg og som leggene heftes til
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: raised sewing supports
 • Lenke: Language of Bindings

opplokk

 • Definisjon: sted/område i i midten av boken når man har åpnet permen

originalt omslag

 • Definisjon: typografiske omslag som følger med forlagsbind i heftet utgave
 • Kommentar: Særlig brukt på andre halvdel av 1800-tallet, som et alternativ til innbundne forlagsbind.

overlappende hjørneinnslag

 • Definisjon: den vanligste formen for hjørneinnslag der innslaget i forkant slåes inn sist, slik at det overlapper innslagene i hode og fot
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: lapped mitres
 • Lenke: Language of Bindings

overlappende innslag ved hode og fot

 • Definisjon: innslagene i hode og fot overlapper hverandre på innsiden av permen
 • Kommentar: Denne teknikken benytter mer materialer og forekommer først og fremst på dyrere pergamentbind
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: overlapping head and tail turn-ins
 • Lenke: Language of Bindings

overtrekk

 • Definisjon: et bokbind kan ha to typer overtrekk, det primære overtrekket befinner seg nærmest bokblokken, mens det sekundære er trukket utenpå det primære
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: covers
 • Lenke: Language of Bindings

overtrekk med innslag

 • Definisjon: overtrekksmateriale slått inn rundt permenes kanter og ved ryggens hode og fot etter at permene er montert på bokblokken
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: turned-in covers
 • Lenke: Language of Bindings

overtrekk på rygg og permer

 • Definisjon: trekk som dekker bokens rygg og hele eller deler av permene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: primary covers
 • Lenke: Language of Bindings

overtrekksmateriale

 • Definisjon: materiale som brukes til å dekke bokens rygg og hele eller deler av permene
 • Kommentar: Kan være skinn, pergament, tekstil, metall osv.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: covering material
 • Lenke: Language of Bindings

overtrekkets omfang

 • Definisjon: beskrivelse av hvor stor del av boken som blir dekket av omslaget
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

overtrekkets tilstand

 • Definisjon: beskrivelse av overtrekkets tilstand
 • Kommentar: For eksempel intakt, spor etter, mangler.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

overtrekkingsteknikk

 • Definisjon: teknikk brukt til å trekke et bokbind med materiale
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: covering techniques
 • Lenke: Language of Bindings

overtrekkpåsetting

 • Definisjon: prosess der man former og slår inn et materiale rundt et bokbind
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: covering
 • Lenke: Language of BindingsP


pagina

 • Definisjon: sidetall på hver side, ulike tall står på høyre side
 • Kommentar: Latin, pagina = side. Ble ikke benyttet i trykte bøker før begynnelsen av det 16. århundre.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

paginering

 • Definisjon: nummerering av hver enkelt side i boken, d.v.s. 2 nummer pr blad
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: pagination
 • Lenke: Language of Bindings

paleotyp

 • Definisjon: bok fra boktrykkerkunstens eldste tid før 1500
 • Kommentar: For danske bøker regnes paleotyper å være trykt før 1550. Av gresk paleo = gammel og typ = ‘(skrift)tegn’. Se inkunabel.
 • Kilde: Paleotyper i Store norske leksikon (9. november 2017)

paljetter, dekor

 • Definisjon: liten, tynn, blinkende skive av metall brukt til dekor
 • Kommentar: Paljetter ble gjerne brukt i kombinasjon med broderi.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

paperback

 • Definisjon: navn på en billigbok, renskåret med limt rygg
 • Kommentar: Paperback har mykt omslag i motsetning til hardback som har hardt omslag. Se limbind og pocketbok.
 • Kilde: Paperback i Store norske leksikon (23. september 2020)

papir

 • Definisjon: materiale fremstilt av fibre i trevirke og tekstil som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser og forenes ved papirfabrikasjonen til et sammenhengende ark
 • Kommentar: Avledet av latin papyrus.
 • Kilde: Det Norske Akademis ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: paper
 • Lenke: Language of Bindings

papirdekoratør

 • Definisjon: person som dekorerer papir enten arkvis eller på rull
 • Kommentar: Papirdekoratørene fremstilte dekorert papir som har vært brukt i bokbinding siden 1500-tallet, som overtrekks- og forsatspapir, trekking og fôring av esker og etuier i tillegg som underlag for kaligrafi og finere trykksaker.
 • Kilde: Albert Haemmerle, Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. Unter Mitarbeit von Olga Hirsch. München, 1961.
 • Engelsk oversettelse: paper decorators
 • Lenke: Language of Bindings

papiretikett

 • Definisjon: etikett laget av papir
 • Kommentar: Trykte papiretiketter med tittel og forfatternavn ble brukt på bøker fra ca. 1800 limt på bokens rygg eller forperm, eller navn på bokbinder limt på innsiden av for- eller bakpermen.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

papirform

 • Definisjon: form til å danne papirark
 • Kommentar: En papirform består som regel av en treramme utstyrt med en finmasket duk av messing eller bronse som slipper vannet igjennom, men holder fibrene tilbake. Den finmaskete duken ble ofte utstyrt med et filigranmønster som dannet vannmerke i papiret. I Europa begynte man å lage papir på 1200-tallet.
 • Kilde: Haakon M. Fiskaa, Norske papirmøller og deres vannmerker 1695–1970. Oslo, 1973.
 • Engelsk oversettelse: paper moulds
 • Lenke: Language of Bindings

papirmaker

 • Definisjon: person som fremstiller papir
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: papermakers
 • Lenke: Language of Bindings

papirperm

 • Definisjon: papir som brukes som permmateriale i et bokbind
 • Kommentar: For eksempel som omslag.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

papirpulp

 • Definisjon: mekanisk eller kjemisk tilberedt masse av vegetabilske fibre for fremstilling av papir
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: paper pulp (materials)
 • Lenke: Language of Bindings

papp

 • Definisjon: tykt, stivt papir fremstilt av de samme råstoffene som kartong og papir, men ofte grovere og mindre bearbeidet
 • Kommentar: Fremstilling av papp til bokpermer er kjent tilbake på slutten av 1400-tallet i England da man kopierte en islamsk praksis med å lime sammen flere ark (makulatur, som kunne være både papir og pergament). I Europa erstattet pappermer gradvis trepermer fra begynnelsen av 1600-tallet. Permer av papp reduserte vekten og endret utseende på bøker. I dag kaller man tykt papir for papp når gramvekten overstiger 350 g. Papp finnes som limte eller pressede typer.
 • Kilde: Language of Bindings; Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: paper board (materials)
 • Lenke: Language of Bindings

papp, laminert

 • Definisjon: fremstilling av papp til bokpermer ved å lime sammen ark av papir
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: paste-laminated board (materials)
 • Lenke: Language of Bindings

papp, presset

 • Definisjon: fremstilling av papp til bokpermer ved å presse ark av papir sammen uten lim
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: couched-laminate board (materials)
 • Lenke: Language of Bindings

pappbind

 • Definisjon: håndinnbundet bok med løs rygg og steg, der permene klistres til bokblokkens ansetningsfalser og/eller til forsatsblad
 • Kommentar: Pappbind kom i bruk i andre halvdel av 1800-tallet. Bindet ble ofte trukket med stoff på rygg og hjørner med dekorert overtrekkspapir på permene, eller helt stoffbind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

pappmasjé

 • Definisjon: papirmasse som i fuktig tilstand formes eller presses etter tilsetning av lim- eller fyllstoffer
 • Kommentar: Fra annen halvdel av 1500-tallet lagde bokbinderne en type papp av alt skrap de kunne finne i bokbinderiet, avskjær av papir, tekstil, trefliser m.m. og presset til pappskiver. På 1800-tallet var kraftig skulpturerte bokpermer støpt av pappmasjé populært.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: pulpboard (materials)
 • Lenke: Language of Bindings

papyrus

 • Definisjon: skrivemateriale laget av strimler av stammen til papyrusplanten som er lagt delvis over hverandre, fuktet, presset og tørket
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: papyrus
 • Lenke: Language of Bindings

penslet klisterpapir

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der stivelsesklister tilsatt farge ble penslet i én retning over papiret og er gjenkjennbart på de mer eller mindre parallelle strøkene som dannes av penselen, kan være ensfarget eller flerfarget
 • Kommentar: Penslet klisterpapir er den tidligste form for dekorert papir vi kjenner i Europa. Eksempler på spillkort der baksiden var dekorert med denne teknikken stammer fra ca. 1430.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart 2016
 • Engelsk oversettelse: brushed paste paper
 • Lenke: Language of Bindings

penseldekorert klisterpapir

 • Definisjon: penslet klisterpapir, der det fargede klistersjiktet blir bearbeidet med en eller flere pensler og mønsteret som dannes blir mer utarbeidet
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart 2016
 • Engelsk oversettelse: brush-patterned paste paper
 • Lenke: Language of Bindings

pergament

 • Definisjon: ugarvet skinn (av kalv, geit og får) tilberedt ved bløtlegging i kalkbad, avhåring, skraping og tørking under strekk på ramme
 • Kommentar: Pergament ble opprinnelig brukt til skrivemateriale (skinnene ble da preparert med pimpstein), men fra middelalderen også tatt i bruk til overtrekk på bokbind, som forsatsblad, fôringer eller forsterkninger i innbindingen. Farget pergament er ofte malt i røde og grønne toner.
 • Kilde: Ole Alkærsig (red.), Bevaringshåndbogen. København, 1986.
 • Engelsk oversettelse: parchment
 • Lenke: Language of Bindings

pergamentetikett

 • Definisjon: etikett laget av pergament
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

pergamentfremstilling

 • Definisjon: prosess for fremstilling av pergament
 • Kommentar: I motsetning til skinn, garves ikke pergament, men tørkes under spenn. Etterbehandling kan bestå av grundering og polering.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: parchment making
 • Lenke: Language of Bindings

pergamentmaker

 • Definisjon: personer som lager pergament
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: parchment makers
 • Lenke: Language of Bindings

perlemor, dekor

 • Definisjon: den indre, glinsende side av perlemuslingens skall som ved lysbrytning får en iriserende glans
 • Kommentar: Mye brukt til knapper og mindre pyntegjenstander.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: mother-of-pearl
 • Lenke: Language of Bindings

perler, dekor

 • Definisjon: lite, rundaktig legeme i musling dannet ved kalkutskilling
 • Kommentar: Brukes som dekor på bokbind og bokspenner.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: pearls

perm

 • Definisjon: de plane sidestykkene som er festet til hver side av en bokblokk for å beskytte og forsterke den og som sammen med den utgjør et bind. Se bindets permer.
 • Kommentar: Navnet kommer av pergament. Et bokbind har normalt forperm og bakperm.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: boards
 • Lenke: Language of Bindings

permbeslag

 • Definisjon: metallbeslag som sitter på overflaten av permen og ikke er bøyd rundt permens kanter
 • Kommentar: Permbeslag er som regel plassert ut mot bindpermens fire hjørner, noen ganger i kombinasjon med et femte midtbeslag.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: surface fittings
 • Lenke: Language of Bindings

permens egenskaper

 • Definisjon: alt som har med forberedelse og funksjonell utforming av permene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: board features
 • Lenke: Language of Bindings

permens materiale

 • Definisjon: materiale som brukes for tilskjæring av bindets permer
 • Kommentar: Materialet er som regel av papp eller tre, men kan også bestå av hud.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Lenke: Language of Bindings

permens overtrekk

 • Definisjon: papir, skinn eller tekstil som permene er trukket med
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: covering material
 • Lenke: Language of Bindings

permens utforming

 • Definisjon: rektangulære permer med rette hjørner kan bearbeides for å gi kanter og overflater forskjellige utforminger
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: board shaping
 • Lenke: Language of Bindings

permer uten overtrekk

 • Definisjon: bare permer uten overtrekk
 • Kommentar: Et ryggbind uten overtrekk er et eksempel på et slikt bind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

permhull

 • Definisjon: hull som er boret gjennom permen for å gi plass til å tre hefthyssing og kapitelbåndender igjennom i forbindelse med ansetting (festing) av permene til bokblokken
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: board holes
 • Lenke: Language of Bindings

permkanter

 • Definisjon: kanter som oppstår på tvers av permflatens tykkelse når den blir beskåret
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: board edges
 • Lenke: Language of Bindings

permkanter avfaset på innsiden

 • Definisjon: avfasing av de innvendige kantene av permen, de som vender mot bokblokken
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: internal bevels
 • Lenke: Language of Bindings

permkanter avfaset på utsiden

 • Definisjon: avfasing av de utvendige kantene av permen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: external bevels
 • Lenke: Language of Bindings

permkomponenter

 • Definisjon: de forskjellige bestanddelene som brukes til fremstilling av permer
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: board components
 • Lenke: Language of Bindings

permovertrekk til halvbind

 • Definisjon: til halvbind skjæres hjørnene på permovertrekkets ytterside av for at hjørnene (som er i samme materiale som ryggovertrekket) skal kunne eksponeres
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: triangular corners
 • Lenke: Language of Bindings

permtreing

 • Definisjon: prosessen med å tre heftbind og kapitelbåndender igjennom permene i forbindelse med ansetting (festing) av permene til bokblokken
 • Kommentar: Treingen kan foregå på mange forskjellige måter.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: board lacing
 • Lenke: Language of Bindings

pigment

 • Definisjon: fargestoffer som brukes i form av uløselige pulvere til farging
 • Kilde: Sven Ore, pigment i Store norske leksikon (9. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: pigments
 • Lenke: Language of Bindings

pirket hjørneovertrekk

 • Definisjon: innslag på skinnhjørner som er pirket inn, d.v.s. bearbeidet i vifteform for å redusere og jevne ut økning i materialets i tykkelse

plakett

 • Definisjon: et sirkulært eller ovalt stykke metall med gravert dekor festet på permenes utsider
 • Kommentar: Plakettene har en dekorativ funksjon og varierende form. De er laget av alt fra forgylt sølv til jern, ofte gravert, drevet eller bearbeidet på annen måte. De kan også forekomme som malt, emaljerte eller beslagne med edelstener.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: plaquettes
 • Lenke: Language of Bindings

plantrykk

 • Definisjon: trykketeknikk der bildet trykkes fra en plate hvor de partiene som trykkes ligger i samme plan som de ikke-trykkende partiene
 • Kommentar: Platen har ingen forhøyninger eller fordypninger. Litografi og serigrafi er eksempler på plantrykk, i tillegg til marmorert papir (monotypi).
 • Kilde: Sidsel Helliesen, Norsk grafikk gjennom 100 år. Oslo. 2000.

plassering

 • Definisjon: brukes i beskrivelsen for å angi lokalisering av bokbindets forskjellige deler
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: places
 • Lenke: Language of Bindings

platestempel

 • Definisjon: platestempel til å prege større områder på bokpermen i en presse
 • Kommentar: Større hjørne- og midtstykker i en stemplet dekor er som regel også trykte med plater. Platestempler er brukt for blind- og gulltrykk på bokbind siden sent 1400-tall.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: plaques
 • Lenke: Language of Bindings

pocketbok

 • Definisjon: en bok som har myke omslag og er passe stor til å ha i en romslig lomme, derav navnet pocket som på engelsk betyr «lomme»
 • Kommentar: Slike bøker har limfrest rygg, ofte dårligere papir og er derfor billigere å produsere. Mange forlag, også i Norge, gjenutgir innbundne romaner og populære bøker i pocketbokversjoner i store opplag og med lavere pris. Se limbind og paperback.
 • Lenke: Wikipedia

pointillédekor


polering

 • Definisjon: bearbeiding av et materiale for å gjøre overflaten glatt, jevn og blank
 • Kommentar: Ved bokbinding ble det brukt agatstener og/eller metallverktøy for å bearbeide overtrekksmaterialet eller andre overflater, ofte i kombinasjon med voks og varme for å få blanke snitt og overtrekk. Poleringen har ikke bare en dekorativ effekt, men bidrar også til å bevare og beskytte overflaten mot slitasje.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [publisert]
 • Engelsk oversettelse: polishing
 • Lenke: Language of Bindings

poleringsjern

 • Definisjon: metallverktøy som ble varmet opp for å glitte overflaten på garvede skinn
 • Kommentar: Finnes rundet til bruk på bokrygger og sylinderformet til bruk på permene.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: polishing irons
 • Lenke: Language of Bindings

polerte snitt

 • Definisjon: beskårne snitt polert med glitteverktøy og/eller voks
 • Kommentar: Både dekorerte og udekorerte snitt ble polert.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: polished edges
 • Lenke: Language of Bindings

posebind

 • Definisjon: bind der skinnet på permens nedre kant ikke er slått inn, men forlenget slik at det danner en pose som ender i en knute
 • Kommentar: Også kalt posebok eller pungbok. Slike bind er kjent fra 1400-tallet laget av skinn, pergament eller fløyel. Posebind er ofte avbildet på samtidige malerier. Bindet ble festet med en hekte i beltet eller den ble båret i hånden. Det var lukket med spenner så det ikke skulle åpne seg og for å hindre støv å trengte inn.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: girdle-book bindings
 • Lenke: Language of Bindings

praktutgave

 • Definisjon: bokbind som er spesielt dekorert og påkostet
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

preget dekor

 • Definisjon: resultatet av preging
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: embossed decoration
 • Lenke: Language of Bindings

preget metallpapir

 • Definisjon: teknikk for fremstilling av dekorert papir der papiret trykkes med metallfolie og tilføres mønster i relieff fra en oppvarmet metallplate i en kobbertrykkspresse
 • Kommentar: Metallfolien bestod som oftest av legeringer av uedle metaller som etterlignet gull og sølv. Motivet i metall-laget fremstår enten i forgrunnen (positivt platesnitt) eller i bakgrunnen (negativt platesnitt). Denne teknikken omfatter også brokadepapir (se brokadepapir), som var meget populært hele 1700-tallet. Senere industrielt fremstilt papir som er tilført relieff maskinelt, teller ikke som brokadepapir.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: metal-leaf embossing
 • Lenke: Language of Bindings

preget midtornament

 • Definisjon: større midtornament utført med flere mindre håndpregeverktøy
 • Kommentar: Se midtornament.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tooled centres (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

preget papir

 • Definisjon: papir som er dekorert med preging og gitt en relieff-struktur
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: embossed paper
 • Lenke: Language of Bindings

pregete titler

 • Definisjon: titlene er preget enten direkte på overtrekksmaterialet eller på en etikett
 • Engelsk oversettelse: tooled titles
 • Lenke: Language of Bindings

preging

 • Definisjon: prosess der mønsteret fremstår i relieff ved at et flatt materiale blir presset mot graverte plater
 • Kommentar: Preging er typisk dekor på bokbind. Kan utføres i en vanlig boktrykkpresse eller en spesialpresse for varmepreging. Pregeplaten kalles matrise og har enten gravert eller dypetset mønster. Materialet er som regel i messing. For å oppnå relieff i tykkere materialer som kartong, er det også behov for en pregeplate på undersiden; en patrise, der mønsteret er opphøyd og passer inn i fordypningene i matrisen.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: embossing
 • Lenke: Language of Bindings

pregetrykt dekor

 • Definisjon: resultatet av preging med håndforgyllerverktøy
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tooled decoration
 • Lenke: Language of Bindings

primært overtrekk

 • Definisjon: trekk som dekker bokens rygg og hele eller deler av permen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: primary covers
 • Lenke: Language of Bindings

pris

 • Definisjon: pris på bok eller bokbind, hvis nedtegnet på f.eks. forperm eller forsats
 • Kilde: Language of Bindings

protokoll

 • Definisjon: skrivebøker med blanke ark beregnet for handels-, institusjonell- og privat virksomhet så som regnskapsbøker, offisielle opptegnelser og arkivdokument
 • Kommentar: Se stivbind med fast rygg.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: stationary bindings
 • Lenke: Language of Bindings

privatbind

 • Definisjon: Bind som er bundet på privat initiativ enkeltvis eller i små partier.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

proveniens

 • Definisjon: navn på bokens eier
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

påfuglmarmorert papir

 • Definisjon: dekorert papir basert på kammarmoreringsteknikk der mønsteret utarbeides på overflaten ved å vrikke kammen frem og tilbake i korte bevegelser, slik at det skapes tett sammenstilte påfuglfjærlignende formasjoner
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: peacock marbled paper
 • Lenke: Language of Bindings

pålimt kapitélbånd

 • Definisjon: ferdig bearbeidet kapitélbånd limt til ryggen slik at den øverste delen er synlig som en kant over bokryggens hode og fot.
 • Kommentar: Den øverste delen utgjør et dekorativt element, mens den nedre delen av båndet utgjør en fôring. Innenfor tysk håndverkstradisjon ble pålimte kapitélbånd allerede brukt på 1500-tallet. Disse kapitélbåndene er brodert med tråd på pergamentstrimler som er limt i hode og fot på bokens rygg. Pergamentstrimlene var lengre enn bokryggen og endene ble klebet til permenes utsider, senere til permenes innsider. Pålimte kapitélbånd er tegn på økonomisering av fremstillingen; de aller enkleste typene består av brettede malte papirstrimler som er klebet til endene på bokblokkens rygg.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: stuck-on endbands
 • Lenke: Language of Bindings

påsetting av ny rygg

 • Definisjon: vanlig reparasjon på bind når permene har løsnet, nytt materiale monteres under original rygg
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: rebacking (techniques)
 • Lenke: Language of BindingsR


rammebind

 • Definisjon: bind hvis overtrekksmateriale på rygg og permkanter til sammen utgjør en ramme på permen
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: frame covers
 • Lenke: Language of Bindings

recto

 • Definisjon: forsiden av et blad
 • Kommentar: Se verso.

register

 • Definisjon: en type orienteringsmerker i tekstblokkens forkant som kan ha forskjellig utforming, f.eks. pålimte skinnmerker med nummerering eller alfabet
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

rektangulær rammedekor

 • Definisjon: dekorativt element som kan være preget, tegnet eller malt og som reflekterer bokens rektangulære form
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: rectangular frames
 • Lenke: Language of Bindings

relieff

 • Definisjon: et skulpturarbeid der motivet er delvis opphøyd og framhevet i forhold til et plant underlag eller en bakgrunnsflate
 • Kommentar: Relieff forekommer som dekorasjon på bokbind f. eks. i medaljonger på forpermen.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: relief (techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

relieff-trykkplater

 • Definisjon: trykkplater skåret i relieff der mønsteret presses inn i materialoverflaten
 • Kommentar: Relieff-trykkplater er enten positive eller negative avhengig av om de trykker mønsteret eller bakgrunnen til mønsteret.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: relief printing plates
 • Lenke: Language of Bindings

remmer

 • Definisjon: remser eller bånd av relativt sterkt materiale (skinn, pergament) som utgjør en del av en lukkemekanisme enten alene eller som del av en spenne
 • Kommentar: Remmer har varierende bredde og kan også bestå av flere sammenklistrede lag av skinn og pergament. En del remmer er dekorerte.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: straps (fastening components)
 • Lenke: Language of Bindings

remplate

 • Definisjon: del av lukkemekanisme, liten som regel rektangulær metallplate som fester remmen til permen med stifter
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: strap plates
 • Lenke: Language of Bindings

renessanse, dekor

 • Definisjon: stilart med utspring i italiensk arkitektur og møbelkunst på 1500- og 1600-tallet
 • Kommentar: renessanse er den åndelige strømning som oppstod i Italia på 1300- og 1400-tallet, og som gjenopplivet interessen for antikkens kultur.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

rennemarmorert papir

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der man lar farget eller ufarget flytende væske renne nedover overflaten på papiret, slik at det skapes et mønster
 • Kommentar: Effekten kan oppnås mekanisk eller kjemisk ved at man spruter på et løsningsmiddel eller en kombinasjon av begge
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: run-marmbled paper
 • Lenke: Language of Bindings

restaurert rygg

 • Definisjon: utbedring på bind der en eller begge permene har løsnet
 • Kommentar: Det opprinnelige ryggovertrekket løftes av og nytt materiale føres inn under det opprinnelige overtrekket langs permenes bakkant. Den opprinnelige ryggen blir så montert over den nye.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: rebacking (techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

rettskårne innslag

 • Definisjon: innslagenes kanter er beskåret i rette linjer mer eller mindre parallelle med permens/omslagets kanter
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: straight-trimmed turn-ins
 • Lenke: Language of Bindings

rettskårne permkanter

 • Definisjon: rettskårne permkanter er typiske for pappermer, den innvendige ryggkanten kan være skredd for å tilpasses bokblokkens falser
 • Kommentar: Avfasing av pappen på permenes ytterkanter er et 1900-talls fenomen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: square edges
 • Lenke: Language of Bindings

revne kanter

 • Definisjon: ujevne kanter på bokblokken, der bladene enten ble skåret eller revet til enkeltvis eller gruppevis, ofte for hånd, for å redusere størrelsen på ark som er større enn resten av arkene og som ellers ville ha stukket ut over kantene på bokblokken
 • Kommentar: Bokblokkens kanter kan være revet som et alternativ til beskjæring. Andre komponenter i innbindingen kan også være revet f.eks. ansetningsfalser.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: rough-trimmed edges
 • Lenke: Language of Bindings

riflet papir

 • Definisjon: opprinnelig håndlaget papir med riflet struktur der bunn- og kjedelinjer fra papirformen vises
 • Kommentar: Se håndlaget papir
 • Kilde: Haakon M. Fiskaa, Norske papirmøller og deres vannmerker 1695–1970. Oslo, 1973.
 • Engelsk oversettelse: laid paper
 • Lenke: Language of Bindings

ring, del av lukkemekanisme

 • Definisjon: metalldel som er festet til forkanten av begge permene med ringer som kan låses ved at en stang tres i gjennom dem
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.

ris

 • Definisjon: måleenhet for papir, et ris papir er 500 ark
 • Kommentar: Opprinnelig 20 bøker à 24 ark = 480 ark. Senere 20 bøker à 500 ark. Tynt papir pakkes i hele ris, tykt i halve- og kvartris
 • Kilde: Haakon M. Fiskaa, Norske papirmøller og deres vannmerker 1695–1970. Oslo, 1973.

rokokko, dekor

 • Definisjon: Stilart ca. 1730–80, som etterfulgte barokken og kjennetegnes ved letthet, mykhet og bevegelighet
 • Kommentar: Brukt som dekor på bokbind.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

romansk, dekor

 • Definisjon: middelaldersk bygningsstil med rundbuen som det karakteristiske element
 • Kommentar: Brukt som dekor på bokbind.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

romantikken

 • Definisjon: åndsretning oppstått i Tyskland kort før 1800 med bl.a. disse fremtredende trekk: higen mot det mystiske, hinsidige og uendelige, betoning av følelse og fantasi, sammenblanding av kunstneriske genrer, interesse for det folkelige
 • Kilde: Romantikken – filosofi i Store norske leksikon (19. oktober 2020)

rombemønster, dekor

 • Definisjon: mønster av diagonale ruter
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

rubrikator

 • Definisjon: skriftlærd som utfører rubrisering, overskrifter, titler eller marginale stikkord skrevet i rødt (resten av teksten er i sort), eller som på annen måte med skrift viser til innholdet på sidene
 • Kommentar: Rubrikatoren kan eller kan ikke være ansvarlig for resten av teksten. De mer vanlige understrekinger, kapitéler, avsnittsmerker, og enkle initialer, hovedsakelig i rødt, men også funnet i blått og (mindre vanlig) grønt eller gult, i tidlige trykte bøker samt manuskripter er teknisk sett ikke rubrisering, men personen som produserer dem, kalles vanligvis en rubrikator.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: rubricators
 • Lenke: Language of Bindings

rubrisering

 • Definisjon: skriving av overskrifter (rubrikker), titler eller marginale stikkord i rødt (resten av teksten er i sort), eller som på annen måte med skrift viser til innholdet på sidene (skrevet av en rubrikator)
 • Kommentar: Ordet er avledet av rubica (rød), fordi overskriftene ble skrevet i rødt.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

rulle

 • Definisjon: håndforgyllerverktøy i form av et hjul med gravert mønster
 • Kommentar: Rullens ytterste kant er gravert med en linje eller dekorativt mønster. Rullen presses mot overtrekksmaterialet og etterlater seg et kontinuelig avtrykk i materialet.
 • Kilde: Paul Kersten, Lærebok i håndforgylling. Oslo, 1947.
 • Engelsk oversettelse: rolls (tools and equipment)
 • Lenke: Language of Bindings

rundet permkant

 • Definisjon: litt av permkantene er fjernet for å gi kantene et avrundet preg
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: fine bevels
 • Lenke: Language of Bindings

rund rygg

 • Definisjon: bokrygg hvis form er ca. 1/3 av av en sirkel
 • Kilde: J.A. Szirmai, The Archeology of Medieval Bookbinding. London, 2011.
 • Engelsk oversettelse: round spine
 • Lenke: Language of Bindings

rundet rygg

 • Definisjon: ryggen rundes for å utligne økning i ryggens tykkelse som oppstår p.g.a. heftetråden
 • Kommentar: Den overskytende tykkelsen bankes ut i falser som permene legges an mot.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: rounded spine
 • Lenke: Language of Bindings

runding av bokryggen

 • Definisjon: teknikk for å gi bokblokkens rygg en rund fasong ofte med hjelp av hammer
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998; Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: rounding
 • Lenke: Language of Bindings

russlær

 • Definisjon: egenartet, duftende skinnkvalitet som stammer fra Russland
 • Kommentar: Råvaren er dels lette huder, kalv, får og geit, dels lettere skinn, lam og kid. Garvemetoden er både vegetabilsk og mineralsk. Russlærlukten skyldes tilsetning av spesielle aromatiske stoffer under garvingen og fargingen eller fettingsprosessen. Disse stoffene fremstilles hovedsakelig av bjørkebark, ofte sammen med vidjebark eller ekstrakt av bjørkebark. Ved riktig preparering kan lukten holde seg i årevis. Russlær er etter hvert blitt fremstilt også i andre land.
 • Kilde: Russlær i Store norske leksikon (9. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: russia leather
 • Lenke: Language of Bindings

rutemønster, dekor

 • Definisjon: mønster som regel i blindpreg der parallelle linjer krysser hverandre i 90° vinkel
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

rygg

 • Definisjon: den delen av boken som ved hefting eller annen metode holder leggene eller bokblokkens blad sammen
 • Kommentar: Termen omfatter både en bar og en overtrukket rygg. Ryggens motstående side er forkanten.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: spine (place)
 • Lenke: Language of Bindings

ryggbeslag

 • Definisjon: beslag plassert på bindets rygg
 • Kommentar: Beslag er laget av skinn, ben eller tre, og de fungerer som forsterkning av rygg og hefting.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

ryggbind

 • Definisjon: bind med ett overtreksmateriale på ryggen og ett annet materiale på permene, alternativt ett overtrekksmateriale på ryggen i kombinasjon med perm uten overtrekk
 • Kommentar: Kalles også kvartbind. Se kvartbind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: quarter covers
 • Lenke: Language of Bindings

ryggens utforming

 • Definisjon: alt som har med ryggens egenskaper å gjøre, som utforming, funksjon, overtrekk, dekor, påføring av tittel
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine features
 • Lenke: Language of Bindings

ryggfals

 • Definisjon: brett på falsede legg eller forsats gjennom hvilke bokblokken blir heftet
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine-folds
 • Lenke: Language of Bindings

ryggfelt

 • Definisjon: områder på ryggen som ligger mellom heftbindene og ryggens hode og fot
 • Kommentar: Hvis feltet deles i to av kjedesting, kalles det for halvfelt.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine panels
 • Lenke: Language of Bindings

ryggfeltfôring

 • Definisjon: rektangelformede fôringer som mer eller mindre eksakt dekker området mellom ryggfalsene og to motstående heftbind
 • Kommentar: Fôringene i hode og fot går helt ut fra øverste og nederste heftbind.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: panel spine lining
 • Lenke: Language of Bindings

ryggfôring

 • Definisjon: forsterkning i bokryggen som gjør at boka holder formen lenger
 • Kommentar: Ryggfôringer forekommer i en mengde varianter, som kan avsløre geografisk opprinnelse. De kan være laget av papir eller tynt stoff i en eller flere biter, og de kan dekke hele eller deler av ryggen og ha forlengninger.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998; Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine linings
 • Lenke: Language of Bindings

ryggfôring, forekomst

 • Definisjon: om ryggfôring forekommer
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

ryggfôringens utforming

 • Definisjon: beskrivelse av ryggfôringens form
 • Kommentar: For eksempel panelfôring eller kamfôring.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

ryggfôringens materiale

 • Definisjon: beskrivelse av ryggfôringens materiale
 • Kommentar: For eksempel papir eller tekstil.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

ryggfôringens tilstand

 • Definisjon: beskrivelse av ryggfôringens tilstand
 • Kommentar: For eksempel intakt, spor etter, mangler.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

ryggfôringsforlengelse

 • Definisjon: forlengelse av ryggfôringer og kapitélbånd som stikker utenfor ryggens bredd og som er festet til permene, ansetnings- eller forsatspapir eller som er frie
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine-lining extensions
 • Lenke: Language of Bindings

rygginnslag

 • Definisjon: den delen av overtrekksmaterialet som stikker utover ryggens lengde slås inn ved ryggens hode og fot
 • Kommentar: På bøker med skinnovertrekk kan rygginnslaget være bearbeidet, såkalt dandering. Se dandering.

ryggkomponenter

 • Definisjon: alle deler som er brukt i konstruksjonen og utformingen av bokblokkens rygg
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine components
 • Lenke: Language of Bindings

ryggløst bind

 • Definisjon: bind som tilsynelatende bare har renskårete kanter og hvor man ikke kan se forskjell på bokblokkens forkant og rygg
 • Kommentar: Et eksempel er trekkspillbind som har en perm på hver side av bokblokken. En variant av denne innbindingsformen ble utført i England omkring 1700. På disse bindene er ryggkanten skåret og forgylt, slik at den ser likedan ut som forsnittet.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

rygg-mot-rygg bind

 • Definisjon: bind med to eller flere bokblokker som deler felles midtperm og som er festet i den høyre falsen på hver bokblokk
 • Kommentar: Bindet er bygd og bokblokkene er stilt mot hverandre slik at ryggen på den ene bokblokken ligger langs med framkanten på den andre bokblokken. Det er vanligst med to bokblokker bundet på denne måten, men tre bokblokker forekommer også. Rygg-mot-rygg bind kan også kalles tvillingbind. Se tvillingbind.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: multiple bookblock bindings
 • Lenke: Language of Bindings

rygg- og frontovertrekk

 • Definisjon: overtrekksmateriale som bare er montert på bokens rygg og i forkant på permene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine and for-edge covers (cover features)
 • Lenke: Language of Bindings

ryggovertrekk

 • Definisjon: overtrekksmateriale som bare er montert på bokens rygg
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: spine covering (cover features)
 • Lenke: Language of Bindings

rygg rille

 • Definisjon: et spor eller en linje trukket i overtrekket på hver side av ryggen i et løsbind av pergament eller annet overtrekk, slik at det skal passe rundt bokblokkens rygg
 • Kommentar: Hvis denne typen billige innbinding er utført i pergament, vil den være vanskelig å åpne helt.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine creases
 • Lenke: Language of Bindings

ryggtittel

 • Definisjon: bokens tittel som er skrevet, trykket eller preget på bokens rygg
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spine titles
 • Lenke: Language of Bindings

råhud

 • Definisjon: ugarvet, skinn eller hud der kjøtt og hår er fjernet
 • Kommentar: Strimler av råhud brukes av og til på bokbind, men det er for stivt til bruk som overtrekk.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: raw hide
 • Lenke: Language of BindingsS


saffian

 • Definisjon: fåre- og kalveskinn garvet som marokeng
 • Kommentar: Se marokeng, korduan og geitskinn.
 • Kilde: Saffian i Store norske leksikon (9. november 2017)

saging

 • Definisjon: prosess der et stykke tre deles ved hjelp av en sag enten for hånd eller mekanisk
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: sawing
 • Lenke: Language of Bindings

sammensetning av forsatsblad

 • Definisjon: prosess for tillagning av forsats på hver side av tekstblokken, der hvert sett av forsatser består av en eller flere komponenter, som igjen kan bestå av minst to elementer, et element på hver side av ryggfalsen
 • Kommentar: Se forsatsblad og forsatsspeil.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: assembling endleaves
 • Lenke: Language of Bindings

samlebind

 • Definisjon: bok som inneholder flere forskjellige tekstblokker som er bundet sammen i et bind
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: composite textblocks
 • Lenke: Language of Bindings

samtidig bind

 • Definisjon: et bind eller et bindsupplement som er fremstilt stort sett på samme tidspunkt som selve boktrykket
 • Kommentar: Da handel med bøker før i tiden ikke gikk så raskt som i våre dager, kan man betrakte bøker som er bundet inn inntil 15 år etter trykking som samtige. I Norge kan denne perioden forlenges til 20 år.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

samtidig med bindet

 • Definisjon: noe som er tilført boken på den tiden den ble bundet, f. eks. et sekundært overtrekk
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

sedes

 • Definisjon: gammel betegnelse på bokformat som angir at trykkarket ved falsing (bretting) har gitt 16 blader (32 sider).
 • Kommentar: Sedes angis som 16°.
 • Kilde: Sedes i Store norske leksikon (8. juni 2020)

segl

 • Definisjon: et stykke voks, lakk eller bly som blir varmet opp og preget med en signet på et dokument for å garantere ekthet
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: seals
 • Lenke: Language of Bindings

sekundært overtrekk

 • Definisjon: overtrekk som ligger utenpå et primært overtrekk, for å beskytte eller forskjønne bindets primære overtrekk
 • Kommentar: Eksempel på sekundære overtrekk er tekstiler som kles utenpå det primære overtrekket. Sekundære overtrekk fra senere tid dokumenteres som bindsupplement. Et sekundært overtrekk er, i motsetning til varetrekk, festet i eller på bindet.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: secondary covers
 • Lenke: Language of Bindings

sekundært ryggovertrekk

 • Definisjon: sekundært overtrekk som dekker bokryggens primære overtrekk for å beskytte det
 • Kommentar: Ble særlig brukt for å beskytte bokryggene dengang bøker ble stilt opp med ryggen inn mot veggen.

selektiv permtreing

 • Definisjon: bare noen av heftbindene tres gjennom permen når den skal festes til bokblokken
 • Kommentar: Bokbinderen benyttet denne hefteteknikken for å spare tid. De ubenyttede heftbindene ble som regel kuttet av inntil falsen.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: select lacing
 • Lenke: Language of Bindings

semédekor

 • Definisjon: au semé er en dekorstil i gulltrykk bestående av mange små dekorelementer spredt utover på bokbindet
 • Kilde: Bokband på Kungliga biblioteket, Stockholm

semsgarving

 • Definisjon: garveprosess som anvender olje eller tran
 • Kommentar: Karakteristisk for semskgarvingen er den gulaktige fargen skinnet får, og at det blir vaskbart. Råmaterialet til semsket skinn er vesentlig slitesterke viltskinn av gemse, hjort, rådyr og reinsdyr. Etter hvert er også saue- og lammeskinn blitt brukt. For å gjøre skinnet mykt, smidig og porøst fjernes narven før garvingen. Fibrene under narven blir slipt på sandsteiner og bearbeidet med smergel, hvorved skinnet får sitt særegne matte, fløyelsaktige utseende. Se også chamois.
 • Kilde: Henrik P. Thommessen, garving i Store norske leksikon (11. november 2017)

semsgarvet skinn

 • Definisjon: tynt, mykt skinn som er resultatet av semskgarving
 • Kommentar: Semskskinnet eller vaskeskinnet er bløtt og smidig og brukes spesielt til pusseskinn og myke lærvarer, f.eks. hansker. Kalles også semsket skinn.
 • Kilde: Henrik P. Thommessen, garving i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: oil-tanned skin
 • Lenke: Language of Bindings

senere bind

 • Definisjon: bind som ikke kan betraktes som samtidig med den trykte bokblokken
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

senere enn bindet

 • Definisjon: noe som er tilført boken etter at den opprinnelig ble bundet
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

separate forsatsblad

 • Definisjon: enkle eller sammensatte forsatsblad som er heftet til bokblokken som et eget legg
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: endleaf units
 • Lenke: Language of Bindings

sideheftede strukturer

 • Definisjon: strukturer der heftetråd e.l. er tredd gjennom hull i den indre margen på hele bokblokken
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: stiched structures
 • Lenke: Language of Bindings

sidehefting

 • Definisjon: hefteteknikk som utføres langsetter og fra utsiden av ryggen på bokblokken
 • Kommentar: Heftetråden løper i hull som går tvers gjennom indre margen på alle arkene i bokblokken. Hullene kan være stukket ut med syl på forhånd.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: stiching (techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

sider

 • Definisjon: den venstre eller høyre siden av et blad, ofte kalt recto og verso side, som er nummerert med hvert sitt sidetall i en bok som er paginert
 • Kommentar: Se pagina
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: pages
 • Lenke: Language of Bindings

signatur

 • Definisjon: merkning (med forbokstaver, initialer)
 • Kommentar: En signatur på et bokbind kan være en oppstillingssignatur eller et eiermerke i form av initialer. Det siste var vanlig på forpermen på bøker bundet i svineskinn i Tyskland på 1500- og 1600-tallet. Se eiersignatur og initialer.
 • Kilde: Norsk Riksmålsordbok (Ordnett.no)

silhuettstensiler, dekor

 • Definisjon: objekter plassert på den overflate som skal dekoreres og som blir sprinklet over med farge
 • Kommentar: Objekter kan for eksempel være blader fra trær. Når bladene fjernes, etterlater de seg silhuetter av sin form på den dekorerte flaten.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: silhoutte stencils
 • Lenke: Language of Bindings

silke

 • Definisjon: tekstil vevd av fine, lange proteintråder fra silkeormens kokong
 • Kommentar: Silkebind forekommer gjerne på almanakker, oppbyggelseslitteratur, avhandlinger og dedikasjonsbind. Silke kan også brukes som forsats i bøker.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: silk (fibre)
 • Lenke: Language of Bindings

siselering

 • Definisjon: teknikk som består i å behandle en metalloverflate for å få fram dekorative mønster ved bruk av meisel og punsel
 • Kommentar: Siselering er særlig vanlig på håndarbeidede sølvgjenstander, som for eksempel bokspenner.
 • Kilde: Fie von Krogh, siselering i Store norske leksikon (10. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: gauffering
 • Lenke: Language of Bindings

siselerte snitt

 • Definisjon: snitt som er dekorert med siselering
 • Kommentar: Siselerte gullsnitt var vanlig på finere norske bind på 1600-tallet, og forekommer gjerne på religiøse bøker som salmebøker og bønnebøker.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

sjablongmalt dekor

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der matriser med utskåret mønster legges på papir, tekstil eller boksnitt og mønsteret overføres ved å spraye eller male farge over med pensel
 • Kommentar: Mønsteret kan gjentas ved at man flytter på sjablongen. I sin tidligste europeiske form utgjorde sjablongmalt papir basis for bronsert papir og brokadepapir (fra ca. 1690). På 1920/30-tallet var sjablongmalt papir svært utbredt og ble maskinelt fremstilt.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016
 • Engelsk oversettelse: stencilled decoration
 • Lenke: Language of Bindings

sjirting

 • Definisjon: tett bomullsstoff som særlig blir brukt til bokbind
 • Kommentar: Sjirting er tilsatt fyllstoff, appretur, for at limet ikke skal trenge igjennom.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

skadet

 • Definisjon: komponenten som beskrives har på en eller annen måte mistet sin funksjon
 • Kommentar: Eksempler på at bindet er skadet kan være sprekker eller rifter i overtrekksmaterialer og forsatsblad, løsnete permer, kapitélbånd eller bind. Andre eksempler på skader er vann, brann og muggskader som har påvirket bokens materielle form og funksjon.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

skaving av hefthyssing

 • Definisjon: skaving av den delen av heftehyssingen som stikker utover ryggen på bokblokken med baksiden av en kniv mot et skaveblikk, slik at den kan formes til en fane/vifteform før den klebes til permens innside eller utside
 • Kommentar: Dette gjøres for å jevne ut hyssingenden og for å unngå at den skal synes gjennom overtrekket
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: fraying and pasting slips
 • Lenke: Language of Bindings

skavblikk

 • Definisjon: et stykke blikk med et innskåret hakk som ender i et lite hull som hefthyssingsenden føres inn i, før den skaves med baksiden av en kniv
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

skillpaddeskall

 • Definisjon: det gjennomskinnelige delen av skallet på en skilpaddeart
 • Kommentar: Skilpaddeskall forekommer i gult til gullrødt med mørkere flekker og kan under varme presses til jevne plater eller smeltes sammen til en større flate. Materialet forekom i tidlig orientalsk kunståndverk og ble på 1600- og 1700-tallet brukt som permer på bokbind, særlig på bibler, salmebøker og oppbyggelseslitteratur. Det er forbudt å bruke skillpaddeskall i dag.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: tortiose shell
 • Lenke: Language of Bindings

skinn

 • Definisjon: hud fra dyr som får, kalv eller geit som kan behandles gjennom ulike garvings- og konserveringsprosesser, slik at det unngår forråtnelse samtidig som det bevarer sin naturlige styrke, smidighet og bøylighet
 • Kommentar: Skinn er hud fra unge eller mindre dyr som kalv, får eller geit. Hud fra disse dyrene ble i eldre tid garvet vegetabilsk der tannin i bark fra eik og gran ble mye brukt. Man kunne også garve med alun. I bokbinding har skinn blitt anvendt som overtrekksmateriale, permmateriale, fôringer, heftbind m.v. Skinn har ulike fiberstrukturer avhengig av dyrets art, i narven (skinnets hårside) danner fiberstrukturen et mønster som kan identifisere dyrets art. Mønsteret består av årer og linjer i svakt relieff, i kombinasjon med små hull fra hårsekkene. Skinn benevnes etter dyrets art hvis dette er identifisert. De vanligste skinnene som brukes ved bokbind er geit, får, kalv og svin. Lær er et overordnet begrep for garvede huder. Se lær.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: animal skin
 • Lenke: Language of Bindings

skinn, bearbeiding

 • Definisjon: tilberedning av skinn for å gjøre det mykt og holdbart
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

skinnetikett

 • Definisjon: etikett laget av skinn
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

skinnperm

 • Definisjon: permer laget av skinn
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

skinnpålegning

 • Definisjon: skinnbiter av forskjellige farger og form som brukes som dekorasjon på bokbind
 • Kommentar: Kalles også for applikasjon.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

skinnutskjæring

 • Definisjon: dekoreringsteknikk, der bilder og ornamenter fremstilles på fuktet lær, ved utskjæring med kniv
 • Kommentar: Overflaten bearbeides med et spisst redskap og hammer for å lage mønster av mange tett sammenstilte prikker eller punkter. Fuktet skinn kunne også bearbeides fra baksiden for å skape relieff, før skinnet ble montert på boken.
 • Kilde: Language of Bindings; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]; Bokband på Kungliga biblioteket, Stockholm
 • Engelsk oversettelse: cut-leather work
 • Lenke: Language of Bindings

skjell

 • Definisjon: muslingskall
 • Kommentar: Brukt som dekor på bokbind.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

skjelleske

 • Definisjon: bokeske bestående av to brett med lave kanter på tre sider og som er hengslet til ryggstykket, størrelsen er slik at den underste delen passer inn i den øverste når esken er lukket
 • Kommentar: Når skjellesken er åpen, ligger den flatt på underlaget, slik at det er enkelt å komme til innholdet.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: drop-back boxes
 • Lenke: Language of Bindings

skjellgull

 • Definisjon: bladgull som er revet til et pulver og blandet med honning eller et annet bindemiddel
 • Kommentar: Skjellgull påføres på bokbind med pensel. Det skiller seg fra bladgull ved å ha et mer kornet utseende. Navnet stammer fra måten det opprinnelig ble oppbevart på; i et skjell.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: shell gold
 • Lenke: Language of Bindings

skjellmarmorert

 • Definisjon: marmorgrunnen dekkes fullstendig av små fargedråper, fargeflekkene er merkbart lysere i kantene enn i midten og gjennom fortetting ådres mellomrommet mellom fargeflekkene
 • Kommentar: Se marmorering.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: shell marbled
 • Lenke: Language of Bindings

skjellsølv

 • Definisjon: bladsølv som er revet til et pulver og blandet med honning eller et annet bindemiddel
 • Kommentar: Skjellsølv påføres på bokbind med pensel. Det skiller seg fra bladsølv ved å ha et mer kornet utseende. Navnet stammer fra måten det opprinnelig ble oppbevart på; i et skjell.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: shell silver
 • Lenke: Language of Bindings

skjerfede innslag

 • Definisjon: tykkelsen på innslagenes kanter reduseres med en skarp énegget kniv
 • Kommentar: Skjerfingen kan foregå på begge sider av skinnet og tykkelsen reduseres gradvis ut i kanten til syltynt. På 1700-tallet var innslagene på Nord-Europeiske bind skåret fra narvsiden i en brattere vinkel enn det som er vanlig ved skjerfing.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: pared turn-ins
 • Lenke: Language of Bindings

skjerfing

 • Definisjon: å redusere tykkelsen på skinnets kanter
 • Kommentar: Utføres med med en énegget svært skarp skjerfekniv eller skjerfemaskin. Skinnet ble som regel skåret fra kjøttsiden, slik at narven ble beholdt intakt.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: paring
 • Lenke: Language of Bindings

skjerfkniv

 • Definisjon: énegget kniv til å tynne materialkanter, som regel på skinn

skre

 • Definisjon: skråskjære
 • Kommentar: «Å skre pappen», å kutte litt av hjørnene på pappen ved ryggfalsen, slik at ikke skinnet sprekker når man danderer.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998

skredde permhjørner

 • Definisjon: for å lette forming av overtrekkets innslag inn mot ryggen ble litt av hjørnene på permen beskåret på skrå
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: back-cornering
 • Lenke: Language of Bindings

skrivebok

 • Definisjon: bok beregnet til å skrive i så som protokoller, regnskapsbøker og notisbøker
 • Kommentar: Se protokoll og stivbind med fast rygg.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: stationary bindings
 • Lenke: Language of Bindings

skrivemedium

 • Definisjon: materialer til å fremstille skrift
 • Kommentar: For eksempel blyant, tusj, blekk.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: writing materials
 • Lenke: Language of Bindings

skriftkasse

 • Definisjon: håndforgyllerverktøy til å sette løse typer i for trykking av boktitler på bindet
 • Kilde: Paul Kersten, Lærebok i håndforgylling. Oslo, 1947.
 • Engelsk oversettelse: type-holder
 • Lenke: Language of Bindings

skråskårne permkanter

 • Definisjon: jevne, vinklede faser skåret eller høvlet i permens kanter
 • Kommentar: Vinkelen, bredden og dybden på de skråskårede kantene varierer sterkt. Som regel er de utført på permenes ytterside, men forekommer også på innsiden. Se avfasede permkanter.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: bevels
 • Lenke: Language of Bindings

skulder

 • Definisjon: den bankede falsen på ryggen som stikker utenfor tykkelsen på resten av bokblokken
 • Kommentar: De ytterste leggene på bokryggen bankes ut og ned for redusere økning av tykkelsen på ryggen som er forårsaket av heftetråden. Se falsebanking.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: shoulders
 • Lenke: Language of Bindings

sliss

 • Definisjon: smal åpning i overtrekket på den ene permen som utgjør en del av en lukkeanordning, der en klaff kan stikkes inn
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: slots
 • Lenke: Language of Bindings

smussomslag

 • Definisjon: løst omslag med innbretter rundt bokpermen
 • Kommentar: Smussomslag ble tatt i bruk på 1830-tallet. Det eldste kjente er til «Heath’s keepsake», London 1833. Baksiden blir ofte brukt til vaskeseddeltekst o.a., eller slik tekst er trykt på innbretten, som bør være så brede som mulig, minst 2/3 av av bokens bredde.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: dust wrappers
 • Lenke: Language of Bindings

sneglehusmarmorering, dekor

 • Definisjon: en type kammarmorering med spiralformede dekorelement fra rokokkostilen brukt på overtrekkspapir og boksnitt
 • Kommentar: Se marmorering.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: snail marbled paper

snitt

 • Definisjon: de tre renskårne kantene på en bokblokk
 • Kommentar: Se bokblokkens kanter.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: cut edges
 • Lenke: Language of Bindings

snittskjæring

 • Definisjon: beskjæring av bokblokkens snitt for å gjøre dem glatte og forberede dem for dekorering
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: edge cutting
 • Lenke: Language of Bindings

snittdekor

 • Definisjon: mange forskjellige typer dekor påført bokblokkens snitt enten før eller etter at kapitélbånd ble festet, permene ansatt eller omslaget montert
 • Kommentar: Dekor kan være snittmaleri, forgylling med eller uten siselering, farging, marmorering eller sprengning.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: decorated edges
 • Lenke: Language of Bindings

snittdekor, plassering

 • Definisjon: plassering av snittdekoren
 • Kommentar: F. eks. på toppsnittet, forsnittet eller bunnsnittet.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

snittmaleri

 • Definisjon: ornamenter, portretter, landskapsbilder og lignende malt på snittet
 • Kommentar: Det finnes eksempler på snittmalerier fra midten av 1600-tallet og fremover. Et snittmaleri kan utføres på forskjellige måter: 1) Maleriet kan males direkte på snittet og er bare synlig når boken er lukket. 2) Det kan males på bøyde snitt slik at maleriet bare blir synlig når boken ligger åpen, eller når bokblokken vrikkes ut slik at bladene ligger i vifteform. 3) Man kan i tillegg legge gull eller marmorere over snittmaleriet slik at det ikke synes før boken åpnes og før snittene bøyes. 4) Man kan lage et dobbelt snittmaleri ved å bøye snittet den ene veien og male et bilde, og så bøye snittet den andre veien og lage et annet bilde. 5) Man kan i tillegg til dette lage et tredje maleri, eventuelt legge gull eller marmorere på snittet når boken er lukket.
 • Kilde: The Oxford Companion to the Book. Ed. Suarez & Woudhuysen, Oxford, 2010; Aschall Glaiser, Encyclopedia of the Book. London, 1996; R. Prytherch, Harrod’s Librarians’ Glossary and Reference book. Aldershot, 2000.

Solanderboks

 • Definisjon: boks laget av tre formet som en bok på utsiden med rundet rygg ofte kledd helt, eller delvis i skinn og dekorert papir, bunn og lokk er hengslet sammen på hver side av ryggen, slik at man får full tilgang til innholdet når boksen ligger åpen
 • Kommentar: Opprinnelig laget for British Museum av Dr. Daniel Solander på slutten av 1700-tallet for oppbevaring av botanisk materiale, og ble raskt tatt i bruk andre steder til oppbevaring av uinnbundne samlinger og bøker.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: Solander boxes
 • Lenke: Language of Bindings

spansk marmorert papir

 • Definisjon: et vilkårlig basismønster på hele overflaten endres og det skapes et bølgeaktig mønster ved å bevege papiret idét det legges på marmorgrunnen
 • Kommentar: Bølgemønsteret løper rett og er så godt som parallelle, ofte diagonalt plassert på arket. Se moarémarmorert papir.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: Spanish-type marbled paper
 • Lenke: Language of Bindings

spaltskinn

 • Definisjon: dyreskinn (ofte av får) spaltet på langs i to lag, det øverste laget vil fortsatt ha narv, mens det andre laget kunne bli utstyrt med falsk narv, hvilket resulterte i et billig skinn uten særlig styrke
 • Kommentar: Prosessen fører til at fibrene skjæres av og skinnet blir dårlig og like lett å rive i stykker som papir. Den ytterste delen av huden, som beholdt narven, ble ofte til et tynt og relativt billig skinn bl.a. brukt på bokbind. Se narvspalt
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

speilbind

 • Definisjon: permdekor i form av et midtfelt på bokbindets for- og bakside, bestående av to eller flere pregete rammer utenpå hverandre, feltet i mellom rammene fikk ofte en sprengt dekor som regel i en annen farge/sprengt enn resten av bindet
 • Kommentar: Også kalt Holbergbind. Dekoren kom først til Danmark fra England i første halvdel av 1700-tallet, og spredte seg til Norge i siste halvdel av 1700-tallet.
 • Kilde: Ingrid Ilsøe, «Bogundersøgelser II 1710–1740», i Fund og Forskning 35 (1996); Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: concentric frames
 • Lenke: Language of Bindings

splittet permtreing

 • Definisjon: heftbind-ender som deles hvis de er doble eller splittes i to hvis de er enkle før de tres gjennom et enkelt hull i permer eller løsbind, og for å feste dem tres tilbake gjennom to separate hull
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: split lacing
 • Lenke: Language of Bindings

spor etter

 • Definisjon: spor som vitner om komponenter som mangler, men som tidligere har eksistert
 • Kommentar: Det kan f.eks. dreie seg om rivekanten etter et forsatsblad eller der man ser hull etter stifter fra et beslag.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

sprengning, dekor

 • Definisjon: stenking/spruting av flytende farge på en overflate som skal dekoreres
 • Kommentar: Sprengning ble tidligere utført ved å stryke en pensel dyppet i farge over en jernstang, men i senere tid brukes en litt stiv kost som dyppes i fargen og dras over en metallrist.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: sprinkling (technique)
 • Lenke: Language of Bindings

sprengt dekor

 • Definisjon: prikkete dekor fremkommet ved stenking/spruting av farge på et materiales overflate
 • Kommentar: Dekor ved sprengning ble gjerne utført på bokens skinnpermer, enten på hele permen eller på deler av permen. Særlig feltene i speilbind kunne være sprengt. Man kunne også sprenge snittene i forskjellige farger. Teknikken ble brukt fra 1600-tallet og fram til midten av 1800-tallet. Størrelsen på dråpene varierer kraftig fra knapt synlige små prikker til større flekker.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: sprinkled (decoration)
 • Lenke: Language of Bindings

sprengt papir

 • Definisjon: papir som er dekorert med dråper av farge jevnt fordelt over hele overflaten
 • Kommentar: Å sprenge papir er en av de eldste formene for dekorteknikk og ble fremstilt av både bokbindere selv og av kommersielle produsenter. De vanligste formene kalles agatsprengt, Gustavsprengt eller Kiebitzpapir. Til gruppen sprengt papir hører også papir med mønster som imiterer tre og trerot, et mønster der dråpene flyter ut i renner som ligner materialet på tre og kalles tresprengning. Fargen og størrelsen på dråpene varierer.
 • Kilde: Language of Bindings; Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: sprinkled paper
 • Lenke: Language of Bindings

stang

 • Definisjon: kort metallpinne som er felt inn i den delen av en bokspenne som er feste til forpermen
 • Kommentar: Stangen utgjør den passive delen av lukkemekanismen der den aktive delen, kroken kan hektes på.
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.

steg

 • Definisjon: den nedpressede fordypningen i overtrekket mellom ryggen og permsiden fungerer som permens hengsel
 • Kommentar: Avstand mellom banket fals og permkant som oppstår ved at permen settes an med en liten avstand til falsen, som regel lik tykkelsen på permpappen. Hvis steget er riktig dimensjonert og korrekt utført, vil det ikke oppstå ødeleggende spenninger i bokblokkens ytre ark. Overtrekksmaterialet er ‘revet’ (strøket) ned i steget med falsben. Steg har vært og er fortsatt i bruk i hele Europa siden slutten av 1500-tallet
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998
 • Engelsk oversettelse: joint grooves
 • Lenke: Language of Bindings

steg, på bygde bind

 • Definisjon: avstand mellom banket fals og permkant på bygde bøker, som gjør det lett å åpne permen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: spaced joints
 • Lenke: Language of Bindings

steinmarmorert papir

 • Definisjon: papir som er sprengt med dråper av farge fordelt både over og ved siden av hverandre over hele overflaten, ved fortetting oppstår det årer mellom «steinene»
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: stone marbled paper
 • Lenke: Language of Bindings

stempel

 • Definisjon: pregeverktøy til å lage avtrykk med
 • Kommentar: Avtrykket kan være et merke, et mønster, bokstaver mv. Stempler av forskjellig slag ble brukt i dekor av bokbind, papirdekorering m.m.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: tools and equipment
 • Lenke: Language of Bindings

stempel, type

 • Definisjon: stempelets type
 • Kommentar: F.eks. håndstempel eller rulle.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

stempeltrykk

 • Definisjon: preg i materialets overflate laget med et pregeverktøy
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tooled impressions
 • Lenke: Language of Bindings

stempeltrykking

 • Definisjon: høytrykksteknikk der graverte eller støpte stempler presses (for hånd eller i en presse) på et bokbinds overtrekksmateriale for å lage dekor
 • Kommentar: Teknikken omfatter både blind- gull/sølv- og blekktrykk som brukes for å framstille titler og dekor på bindet.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: tooling (techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

stempeltrykt dekor

 • Definisjon: dekor utført ved preging med mønstrede pregeverktøy enten blindt eller med metallfolier
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tooled decorations
 • Lenke: Language of Bindings

sterkt rundet rygg

 • Definisjon: bokrygg hvis form er rundet til omtrent en halvsirkel
 • Kilde: J.A. Szirmai, The Archeology of Medieval Bookbinding. London, 2011.
 • Engelsk oversettelse: heavy round spines
 • Lenke: Language of Bindings

stift

 • Definisjon: liten metallspiker med hode som fester metallbeslag til permen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: nails
 • Lenke: Language of Bindings

stiftede innslag

 • Definisjon: innslagene på overtrekket er stiftet fast i permen
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: nailed turn-ins
 • Lenke: Language of Bindings

stifting

 • Definisjon: bruk av stift for å føye et element sammen med et annet
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: nailing
 • Lenke: Language of Bindings

stivbind med fast rygg

 • Definisjon: håndinnbundet skrivebok heftet på bånd med ryggmateriale klebet direkte på bokblokkens rygg
 • Kommentar: Stivbind med fast rygg brukes ikke til litteraturbøker. Det karakteristiske for stivbind med fast rygg er ikke at det er stivt bind, men at det er fast rygg. Materien er heftet på bånd for at boken skal åpne seg helt. Ingen formeringer i hode og fot, kun i forkant. Ryggmateriale i tekstil (mugg) er klebet direkte på ryggen til bokblokka, papirovertrekk og pålimt skilt eller etikett på forpermen. Stivbind med fast rygg er en solid bindemåte
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

strie

 • Definisjon: eget navn på overtrekksmateriale av stoff vevd av lin, hamp, bomull eller kunstfiber med en litt grov overflatestruktur
 • Kommentar: For å forbedre striens egenskaper så som å gjøre det ugjennomtrengelig for lim, er baksiden av strien tilsatt appretur. Appreturen er ofte dekket med et tynt papirlag. Se appretur.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.

stukket kapitélbånd

 • Definisjon: kapitélbånd festet til ryggen ved at tråden med jevne mellomrom stikkes ned i bokblokkens legg, slik at det utgjør et vesentlig strukturelt element
 • Kommentar: Stikkingen er en egen operasjon og tilhører ikke bokblokkens hefting. Opprinnelig ble kapitélbåndet stukket i hvert eneste legg, men av økonomiske hensyn kunne antallet stikninger etter hvert reduseres til bare 2 legg.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: primary sewing (endband techniques)
 • Lenke: Language of Bindings

støping (av bokspenner)

 • Definisjon: prosess for å lage bokspenner ved å helle flytende metall i støpeformer
 • Kommentar: Delene kunne deretter dekoreres for hånd ved gravering, siselering, boring og polering.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: casting
 • Lenke: Language of Bindings

størrelse

 • Definisjon: bokens omfang d.v.s. høyde, bredde og tykkelse angis i mm.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

superekslibris

 • Definisjon: eiermerke, ofte med heraldisk motiv trykt i gull plassert på permene på utsiden av en bok
 • Kommentar: Superekslibris kan utformes på forskjellig vis og være del av en større dekorasjon i tillegg til å gi informasjon om eierskap.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: supralibros (information objects)
 • Lenke: Language of Bindings

svineskinn

 • Definisjon: hud av unge svin som enten er garvet, alungarvet eller laget pergament av
 • Kommentar: Svineskinn identifiseres gjennom den karakteristiske grupperingen av hårsekker i narven, der de forekommer i grupper på tre. Narven har et mønster med tydelig ådring som løper på kryss og tvers i et regelmessig mønster. Alungarvet svineskinn var et vanlig overtrekksmateriale i den protestantiske delen av Europa på 1500- og 1600-tallet. Alungarvet svineskinn egner seg ikke så godt for gulltrykk. Den vanligste formen for ornamentering er derfor blindtrykk. Se alungarvet skinn.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: pigskin
 • Lenke: Language of Bindings

syl

 • Definisjon: redskap bestående av en stålspiss med håndtak av tre eller plast
 • Kommentar: Syl benyttes til stikking av huller i lær, tre, papp el.l.
 • Kilde: Syl i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: awl
 • Lenke: Language of Bindings

sølv

 • Definisjon: metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ag og atomnr. 47
 • Kommentar: Edelt hvit- el. gråligglinsende metall.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: silver (metal)
 • Lenke: Language of Bindings

sølvtrykking

 • Definisjon: preging der man bruker bladsølv eller annet hvitt metall for å få et avtrykk i sølv
 • Kommentar: Sølvtrykking brukes som dekorteknikk på bokbind. Se gulltrykk.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: silver tooling (techniques)
 • Lenke: Language of BindingsT


tapp for hektering

 • Definisjon: del av låsemekanisme, utformet som en kort pinne som sitter på beslaget på permens overside, og som hekteringen festet i bokremmen, kan hakes på
 • Kommentar: Tappen er som regel av metall eller ben.
 • Kilde: Gerd Færden, «Bokbeslag fra Storhammarstranda», i: Fra Kaupang og bygd. Hamar, 1995.
 • Engelsk oversettelse: edge pins
 • Lenke: Language of Bindings

teknikk

 • Definisjon: metodisk fremgangsmåte, praktiske regler som følges og er nødvendige, særlig ved frembringelse og utøvelse av kunst, i håndverk ell. annen faglig virksomhet
 • Kilde: Teknikk i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: techniques
 • Lenke: Language of Bindings

tekstblokk

 • Definisjon: alle skrevne eller trykte blad eller legg i en ubundet eller bundet bok som er blitt samlet i en fysisk enhet
 • Kommentar: En tekstblokk skiller seg fra en bokblokk ved at den ikke inkluderer forsats, innstikk eller skilleark. Se bokblokk.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: textblock
 • Lenke: Language of Bindings

tekstil

 • Definisjon: materiale fremstilt av tekstilfiber, som kan komme fra vekst- eller dyreriket
 • Kommentar: Vevde tekstiler som silke, fløyel og lerret er blitt brukt som overtrekksmateriale på bokbind siden middelalderen. Silketekstiler kan forekomme på fine og kostbare bind, mens lerret er blitt brukt på mindre kostbare bind. Tekstil fikk størst betydning som overtrekksmateriale fra 1830-tallet med introduksjon av sjirting, en limbehandlet og glittet bomullslerret.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: textile
 • Lenke: Language of Bindings

tekstiletikett

 • Definisjon: etikett av tekstil
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

tekstområde

 • Definisjon: område på en side med skrevet, trykt eller illustrert innhold innenfor fire marger
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: text areas
 • Lenke: Language of Bindings

tett hefting

 • Definisjon: heftemetode der heftetråden føres flere ganger rundt heftbindene for å fylle ut gapet som kan oppstå mellom hvert legg
 • Kommentar: Jo tettere hefting, jo mindre fleksibel blir bokblokken å åpne. Tett hefting var vanlig under middelalderen, men utgjør et fordyrende ledd fordi heftingen tar lengre tid. Etter 1500-tallet ser man derfor sjelden denne heftemetoden.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: pack sewing
 • Lenke: Language of Bindings

tett sammenstilte heftbind

 • Definisjon: separate bind som er plassert i nærheten av hverandre, men som heftes individuelt og ikke som doble bind
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: paired single supports
 • Lenke: Language of Bindings

tidsangivelse

 • Definisjon: tidspunkt for deler av eller hele bindets tilblivelse i relasjon til den trykte eller håndskrevne bokblokk/tekstblokk
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

tilføyde forsatsblad

 • Definisjon: separate forsatsblad som er lagt til en allerede eksisterende tekstblokk av bokbinderen og som tilsammen utgjør en fullstendig bokblokk
 • Kommentar: Selv om forsatsen består av et begrenset antall komponenter, kan de kombineres på uendelig mange måter og lages av en rekke forskjellige typer materialer. Detaljert beskrivelse av forsatsen er nyttig fordi visse typer assosieres med spesielle innbindingsteknikker, regional proveniens og til og med individuelle bokbindere eller eiere.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: separate endleaves
 • Lenke: Language of Bindings

tilstand

 • Definisjon: beskrivelse av i hvilken grad en bok/gjenstand eller deler av en bok/gjenstand er blitt bevart i sin opprinnelige form fra det tidspunkt den var ny
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

tinn

 • Definisjon: metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Sn, atomnr. 50
 • Kommentar: Tinn brukes som materiale i beslag og bokspenner ofte i legering med andre metaller.
 • Kilde: Tor Guttu, Dag Gundersen, Boye Wangensteen, Stor norsk ordbok (fra Ordnett.no)

tittel

 • Definisjon: kort navn på publikasjon, bilde e.l., som antyder innholdet
 • Kilde: Tittel – overskrift i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: titles (features)
 • Lenke: Language of Bindings

tittelbeslag

 • Definisjon: rammer av metall som er festet til permens utside og som inneholder bindets tittel
 • Kommentar: Tittelen ble som regel skrevet på en lapp av pergament, og kunne være dekket av et beskyttende lag f.eks. en tynn skive av horn.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: title frames
 • Lenke: Language of Bindings

tittelblad

 • Definisjon: blad foran i bok (ell. hefte) hvor tittel (og forfatternavn) er angitt
 • Kilde: Norsk Riksmålsordbok (Ordnett.no)

titteletikett

 • Definisjon: etikett av papir, skinn eller pergament med en håndskrevet, trykket eller forgylt tittel på boken
 • Kommentar: Titteletiketten kunne plasseres på bokens rygg eller perm.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: title label
 • Lenke: Language of Bindings

tittelfelt

 • Definisjon: det feltet på bokryggen der tittelen står
 • Kommentar: På rygger med opphøyde bind står tittelfeltet normalt mellom de to øverste bindene.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

tome

 • Definisjon: enkeltbind av et verk
 • Kommentar: I antikkens Hellas var tomos betegnelsen på en bokrull, men etter at kodeksformen kom, gikk begrepet over til å betegne et bind.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

tomefelt

 • Definisjon: det feltet på bokryggen der bindets nummer i rekken blir trykt
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

toppsnitt

 • Definisjon: bokblokkens øvre kant, i motsetning til bunnsnitt
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: head edges (bookblock edges)
 • Lenke: Language of Bindings

transvers fôring

 • Definisjon: remser av fôringsmaterialer som dekker området mellom to heftbind og som strekker seg utover ryggen på hver side
 • Kommentar: Transvers fôring var vanlig på bøker med opphøyde bind.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: transverse spine lining
 • Lenke: Language of Bindings

treblokk

 • Definisjon: materiale til å skjære ut mønstre, ord eller bilder for å overføre ved hjelp av trykk til papir, tekstil eller andre materialer
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: wooden blocks
 • Lenke: Language of Bindings

trekkspillbind

 • Definisjon: bind uten rygg som består av to plater trukket med skinn, der det kan settes inn forskjellige trykk
 • Kommentar: Platene holdes sammen av bånd eller spenner. I disse permene kan det settes inn flere (som regel seks) forskjellige trykk. Bindet lar seg åpne på forskjellige måter etter som det dreies. Sjeldent forekommende boktype i det 16. og 17. århundre
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: concertina books
 • Lenke: Language of Bindings

tremasse

 • Definisjon: mekanisk masse av trefiber til fremstilling av papir og kartong
 • Kilde: Tremasse i Store norske leksikon (11. november 2017)

treperm

 • Definisjon: permer av treverk, som regel bøk eller eik
 • Kommentar: Treverk er blitt benyttet til permmateriale i bokbind siden tidlig middelalder. Fra 1600-talet blir trepermer først og fremst brukt på folianter d.v.s. til store og tunge bind som bibler, som helt frem til 1800-tallet ble bundet med trepermer. Trepermer i bokbind har som regel en kraftig dimensjon og er avfaset i kantene. Trepermer kan være satt sammen av flere trebiter, men er som regel gjort av heltre. En passende høy bit av trestammen (bøk eller eik) ble skåret delvis gjennom i vertikale skiver og fikk deretter tørke i lang tid (flere år). Ferdig tørket ble skivene tilberedt til permer. De var sjelden helt plane, men hadde en viss krumning – dette ble utnyttet slik at permenes konkave sider ble lagt mot bokblokken for å motvirke spriking og gi bokblokken tett og god beskyttelse. Trepermer på 3mm eller under, kalles finér.
 • Kilde: Ole Alkærsig (red.) Bevaringshåndbogen, København, 1986.
 • Engelsk oversettelse: wooden boards
 • Lenke: Language of Bindings

treplugg

 • Definisjon: for å sikre at permene festes ordentlig til bokblokken, brukes plugger av tre til å låse heftbindene som er tredd gjennom hull eller tuneller i trepermene
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: wooden pegs
 • Lenke: Language of Bindings

tresprengning (trerotdekorert papir)

 • Definisjon: en type rennemarmor der papir farget inn med en farge, som regel brun, blir sprengt med sort eller en mørkere brun farge vått i vått, slik at fargene løper i hverandre og danner et knutete årringmønster à la trerot
 • Kommentar: Fargen og størrelsen på dråpene varierer. Denne formen for sprengt dekor ble også brukt på skinn. Se rennemarmor og ådring.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: tree-root marbled paper

tresnitt

 • Definisjon: grafisk trykketeknikk der avtrykket tas fra plate eller stokk utskåret i tre
 • Kommentar: Motivet skjæres ut i treets lengderetning. Se høytrykk
 • Kilde: Stephan Tschudi-Madsen, tresnitt i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: wood cut

tresse

 • Definisjon: silkebånd med innvevde metalltråder, ofte gull eller sølvfargede
 • Kilde: Tresse i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: metal thread
 • Lenke: Language of Bindings

trestikk

 • Definisjon: grafisk høytrykkteknikk hvor motivet skjæres ut med en stikkel i en plate av endeved (tverrved) 
 • Kommentar: Teknikken ble gjenoppfunnet omkring 1750 og særlig gjort kjent av Thomas Bewick i siste halvdel av 1700-tallet, men har vært brukt tidligere av bl.a. Albrecht Dürer. Den ble etter hvert den foretrukne metoden for gjengivelse av illustrasjoner i bøker og andre trykksaker. Til forskjell fra kobberstikket, kunne platene monteres i trykkpressen sammen med satsen, slik at tekst og illustrasjoner kunne trykkes i samme operasjon. Og til forskjell fra det eldre tresnittet kunne xylografiet med sine hardere plater både gi bilder med større detaljrikdom og tåle større opplag. Også kalt xylografi. Se grafikk og tresnitt.
 • Kilde: Xylografi i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: wood engraving

trevirke

 • Definisjon: trevirke, teknisk og kommersiell betegnelse på tre som råstoff for bearbeidings- eller foredlingsprosess
 • Kilde: Trevirke i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: wood
 • Lenke: Language of Bindings

trykker

 • Definisjon: refererer til person som arbeider innen kommersiell trykkevirksomhet
 • Kommentar: Se grafikere
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: printers (actors)
 • Lenke: Language of Bindings

trykking

 • Definisjon: teknikk for å lage identiske kopier av tekst eller bilder på en matrise som overføres til et materiale gjennom trykk
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: printing
 • Lenke: Language of Bindings

trykkmakulatur

 • Definisjon: kassert materiale fra grafisk produksjon
 • Kommentar: Makulatur forekommer som fôr i permer og omslag, som permmateriale, forsatsblad og overtrekk. Se også håndskriftsmakulatur.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: printed waste
 • Lenke: Language of Bindings

trykt dekor

 • Definisjon: formatspesifikk dekor trykt ved hjelp av tresnitt eller metalltyper, som ikke må forveksles med blokktrykt dekor
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: printed decoration
 • Lenke: Language of Bindings

trykt tittel

 • Definisjon: tekst til titler som er trykt i en trykkpresse
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: printed titles
 • Lenke: Language of Bindings

tråd

 • Definisjon: tråd laget av fibre som er tvunnet hardt sammen
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: thread
 • Lenke: Language of Bindings

tråd, s-tvunnet

 • Definisjon: hefthyssing der bastfibrene er tvunnet slik at de danner en S (sett fra øverst til venstre mot nederst til høyre)
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: s-twist thread
 • Lenke: Language of Bindings

tråd, z-tvunnet

 • Definisjon: hefthyssing der bastfibrene er tvunnet slik at de danner en Z (sett fra øverst til høyre mot nederst til venstre)
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: z-twist thread
 • Lenke: Language of Bindings

tunge og sliss

 • Definisjon: lukkemekanisme à la konvolutt, der lukkemekanismens øvre del er formet som en tunge som kan tres inn i en sliss i lukkemekanismens nedre del
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tongue and slot
 • Lenke: Language of Bindings

tunge og stropp

 • Definisjon: lukkemekanisme à la konvolutt der lukkemekanismens øvre del tres under en stropp som er festet til lukkemekanismens nedre del
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tonge and strap
 • Lenke: Language of Bindings

tunnel

 • Definisjon: hule ganger eller spor boret ut i trepermer for treing og festing av bokblokkens heftbind
 • Kommentar: Tunnelene er boret parallelt inn i trepermen og ikke gjennom tykkelsen av permen.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: tunnels (board features)
 • Lenke: Language of Bindings

tupper

 • Definisjon: små hjørneforsterkninger ofte av pergament, festet ytterst på permhjørnene på kvartbind for å beskytte hjørnene når overtrekket var papir
 • Kommentar: Overtrekket skjæres til slik at tuppen på hjørnene synes. Kalles også tupper. Overtrekket kan dekke hjørneforsterkningene helt eller delvis.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: tips
 • Lenke: Language of Bindings

tverrgående fiberretning

 • Kommentar: papirets fiberretning er parallell med kortsiden på et rektangulært ark
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: short grain
 • Lenke: Language of Bindings

tvillingbind

 • Definisjon: innbindingsteknikk der to bøker i samme format bindes inn sammen ved at de deler en perm i midten og at den ene bokens rygg ligger parallelt med den andre bokens forkant
 • Kommentar: Kalles også dos-à-dos bind.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.
 • Engelsk oversettelse: dos-à-dos bindings
 • Lenke: Language of Bindings

tvunnede skinnstrimler

 • Definisjon: som forsterkning på kapitélbånd og for å øke fylden på danderingen, kan en kjerne av hyssing eller en tvunnet snor av skinn legges innunder brodérgarnet eller skinnet
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: twisted cores
 • Lenke: Language of Bindings

tvunnet heftbind

 • Definisjon: heftbind bestående av to eller flere skinnremser som er rullet eller tvunnet før bruk
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: twisted sewing supports
 • Lenke: Language of BindingsU


ubeskårne innslag

 • Definisjon: innslagene er ikke beskåret og har beholdt skinnets ujevne kanter
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: irregular turn-ins
 • Lenke: Language of Bindings

ubeskårne kanter

 • Definisjon: råkantene i bokblokken er ikke beskåret
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: uncut edges
 • Lenke: Language of Bindings

udekorerte snitt

 • Definisjon: snitt som kan være beskåret og polert, men som ikke har fått noen form for dekor
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: undecorated edges
 • Lenke: Language of Bindings

ull

 • Definisjon: lag av bløte, ofte krusete hår hos visse pattedyr
 • Kommentar: Brukes særlig som råstoff for garn til fremstilling av tekstiler.
 • Kilde: Norsk Riksmålsordbok (Ordnett.no)
 • Engelsk oversettelse: wool hair
 • Lenke: Language of Bindings

ullsau

 • Definisjon: domestisert sau med hårlag av ull, som gir et glatt skinn uten tydelig mønster av hårsekker
 • Kommentar: Se hårsau.
 • Lenke: Britannica

underdimensjonerte komponenter

 • Definisjon: deler som er for små i forhold til bokblokken, kan være permer, vareovertrekk, forsats og innlegg
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: undersized
 • Lenke: Language of Bindings

usprettet materie

 • Definisjon: bretter i papiret som oppstår når trykkarkene falses til legg og som må sprettes eller skjæres opp for at boken skal kunne åpnes
 • Engelsk oversettelse: bolts
 • Lenke: Language of Bindings

utligningsfalser

 • Definisjon: en type falser som settes inn i bokblokken for å utligne økning i tykkelsen, der det skal settes inn eller er satt inn en foldet plansje eller tabell
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: compensating guards
 • Lenke: Language of Bindings

utside

 • Definisjon: beskriver en komponent som vender utover i forhold til midten
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: outer (place)
 • Lenke: Language of Bindings

utsparinger i permenes kanter (låsemekanismer)

 • Definisjon: biter av permen skjæres ut for at lukkemekanismens deler skal kunne festes slik at de kommer i plan med permens overflate
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: fastening bevel stops
 • Lenke: Language of Bindings

utsparinger i permen

 • Definisjon: hule spor skåret ut i trepermer for å gi plass til treing og festing av bokblokkens heftbind- og kapitélbåndsender
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: channels
 • Lenke: Language of Bindings

uåpnet bokblokk

 • Definisjon: bokblokk bestående av falsede kvartark eller mindre, der falsene i hode, fot eller foran ikke er blitt sprettet opp
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: unopened textblock
 • Lenke: Language of Bindings

uåpnet forsats

 • Definisjon: forsats satt sammen av enkle falsede ark der falsene i hode, fot eller foran ikke er blitt sprettet opp
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: unopened endleaves
 • Lenke: Language of BindingsV


vannmerke

 • Definisjon: figurer, bokstaver eller tall bøyet til av metalltråder og sydd fast eller loddet til papirformen
 • Kommentar: Vannmerket ligger som et opphøyet mønster på metallduken i papirformen. Papiret blir tynnere der hvor mønsteret ligger og kan betraktes i gjennomlys. Vannmerking ble opprinnelig brukt for å angi kvalitet og produsent av papiret, men ble senere påbudt for kontroll av papirskatt.
 • Kilde: Haakon M. Fiskaa, Norske papirmøller og deres vannmerker 1695–1970. Oslo. 1973.
 • Engelsk oversettelse: water marks
 • Lenke: Language of Bindings

varetrekk

 • Definisjon: et tilleggsovertrekk plassert over det egentlige overtrekket, og som kan være festet på mange forskjellige måter
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: loose secondary covers
 • Lenke: Language of Bindings

vaskeskinn

 • Definisjon: bløtt og smidig skinn spesielt brukt til pusseskinn og myke lærvarer, f.eks. hansker
 • Kommentar: Som råvare brukes mest hud fra elg, rein, hjort, får og kalv. Kombinasjonsgarving med to eller flere garvestoffer er ofte benyttet, f.eks. krom og vegetabilsk.
 • Kilde: Henrik P. Thommessen, vaskeskinn – garving i Store norske leksikon (11. november 2017)
 • Engelsk oversettelse: chamois

vedhengt bokmerke

 • Definisjon: bokmerker, f. eks. silkebånd, som er festet til bokblokkens øvre kant, mens en bevegelig del kan flyttes til ønsket sted av leseren
 • Kommentar: Se bokmerke.
 • Kilde: Olav Røer, Bokbinderboka. VK1 bokbind. Oslo, 1998.
 • Engelsk oversettelse: ribbon markers
 • Lenke: Language of Bindings

vegetabilsk garving

 • Definisjon: garveprosess som anvender naturlige vegetabilske garvestoffer f.eks. bark
 • Kommentar: Til bokbind er vegetabilsk garvet skinn mest brukt. Det er relativt uelastisk og lett og arbeide med. Vegetabilsk garvet skinn er utsatt for nedbrytning av syreholdige forurensninger i omgivelsene og kan smuldre.
 • Kilde: Henrik P. Thommessen, garving i Store norske leksikon (11. november 2017)

velinpapir

 • Definisjon: papirtype med glatt overflate
 • Kommentar: Velinpapir ble første gang brukt i Europa til trykkingen av John Baskerville’s «Virgil» i 1757, vanlig i England fra 1790. Fibrene i velinpapir er jevnt fordelt i «skyformasjon» sett mot lyset. John Baskerville (1706–75) ville frem til et glattere papir til sine bokutgivelser enn det riflete, som hadde vært vanlig siden papirfremstilling ble introdusert i Europa (Spania) på 1200-tallet. Han var kjent med orientalsk papirfremstilling og tok i bruk en papirform som var dekket av en finvevet messingduk, slik at papiret fikk glatt og jevn overflate. Bilder og tekst trykket på velinpapir, ble klarere og man kunne gjengi finere detaljer enn på riflet papir.
 • Kilde: Dard Hunter, Papermaking. The History and Technique of an Ancient Craft. Dover, New York, 1974.
 • Engelsk oversettelse: wove paper
 • Lenke: Language of Bindings

velskbind

 • Definisjon: velskbind viser alltid til en bygd struktur og er et halvbind med skinn rygg og hjørner
 • Kommentar: Velsk fra «Valland» = Frankrike. Opprinnelig lyst, ufarget fåreskinn som minner om fransk (velsk) pergament. Overtrekk av tekstil eller papir. Betegnelsen brukes nå feilaktig om alle bind med skinnrygg og -hjørner. Se bygd bind og halvbind.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

verso

 • Definisjon: baksiden av et blad
 • Kommentar: Se recto.

vestlig papir

 • Definisjon: håndlaget papir fremstilt etter vestlig tradisjon
 • Kommentar: Basert på en papirform som kan bestå av 1) vertikale kjedetråder og horisontale fine parallelle bunntråder for riflet papir eller 2) en papirform inkludert en finmasket duk for velinpapir. Se riflet papir og velinpapir.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: western paper
 • Lenke: Language of Bindings

vevde kapitélbånd

 • Definisjon: vevde lengder av dekorerte kapitélbånd som kan kuttes til passende lengder til å klebe på bokblokkens rygg ved hode og fot
 • Kommentar: Vevde kapitélbånd som imiterer broderte kapitélbånd kommer i bruk på midten av 1700-tallet i Tyskland, men har opplagt vært i bruk tidligere. Første gang registrert brukt i 1569, kanskje opprinnelig fremstilt som kantebånd for klær eller møbler. Løst vevde bånd som stammer fra små håndvever kan ha vært fremstilt av bokbinderne selv.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: woven stuck-on endbands
 • Lenke: Language of Bindings

vevere

 • Definisjon: personer som har som yrke å fremstille tekstiler ved hjelp av veving
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: weavers
 • Lenke: Language of Bindings

veving

 • Definisjon: fremstillingsmåte, særlig for tekstil, i vev med renning og innslag
 • Kommentar: Vevde tekstiler som silke, fløyel og lerret er blitt brukt som overtrekksmateriale på bokbind siden middelalderen. Silketekstiler kan forekomme på fine og kostbare bind, mens lerret er blitt brukt på mindre kostbare bind. Tekstil fikk størst betydning som overtrekksmateriale fra 1830-tallet med introduksjon av sjirting, en limbehandlet og glittet bomullslerret.
 • Kilde: Veving i Store norske leksikon (11. november 2017)

viftebind, dekor

 • Definisjon: dekorelement i form av vifter, ofte plassert i hjørnene
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]

volum

 • Definisjon: egentlig bokrull av latin volvere = å rulle, betegner nå et bind i et større verk
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.

vokset heftetråd

 • Definisjon: heftetråden blir vokset for å hindre at den flosser og tvinner seg under hefting
 • Kommentar: Voksen kan ofte oksidere til oransje-brun farge.
 • Kilde: Language of Bindings
 • Engelsk oversettelse: dressed thread
 • Lenke: Language of Bindings

vrengt skinn

 • Definisjon: skinn brukt som overtrekk på et bokbind, der kjøttsiden/innsiden vender utover
 • Kommentar: Vrengt skinn har en grovere struktur enn semsket skinn.
 • Kilde: Helena Strömquist, BokbandsSpråk. En terminologi ordnat enligt SKOS. Borås, 2013. [Upublisert]
 • Engelsk oversettelse: reversed skin
 • Lenke: Language of Bindings

vuggetrykk

 • Definisjon: av latin in cunabula = vugge, fellesbetegnelse på trykte bøker fra og med Gutenbergs første bok ca. 1450 til 1500, for skandinavisk litteratur før 1550
 • Kommentar: Se inkunabel.
 • Kilde: Stein Davidsen, Grafisk håndbok. Oslo, 1995.X


xylografi

 • Definisjon: fremstilling av grafikk basert på høytrykk, der motivet skjæres ut på tvers av treets lengderetning, også kalt trestikk.
 • Kommentar: Teknikken ble gjenoppfunnet omkring 1750 og særlig gjort kjent av Thomas Bewick i siste halvdel av 1700-tallet, men har vært brukt tidligere av bl.a. Albrecht Dürer. Den ble etter hvert den foretrukne metoden for gjengivelse av illustrasjoner i bøker og andre trykksaker. Til forskjell fra kobberstikket kunne platene monteres i trykkpressen sammen med satsen, slik at tekst og illustrasjoner kunne trykkes i samme operasjon. Og til forskjell fra det eldre tresnittet kunne xylografiet med sine hardere plater både gi bilder med større detaljrikdom og tåle større opplag. Se høytrykk og trestikk.
 • Kilde: Xylografi i Store norske leksikon (11. november 2017)Å


ådret klisterpapir

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der en eller flere klisterfarger påføres papiret i et mønster som kan ligne treets årringer, mønsteret skapes ved hjelp av mange forskjellige metoder enten ved hjelp av pensler, eller ved at arket etter innfargning foldes og presses slik at et speilvendt mønster oppstår
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: veined paste paper
 • Lenke: Language of Bindings

ådret papir (dekor)

 • Definisjon: fargene sprutes på marmorérgrunnen og manipuleres enten manuelt eller kjemisk, slik at dråpene forblir fargeløse så papiret skinner i gjennom, mens fargene presses sammen til årringer som omgir dråpene
 • Kommentar: Se ådring.
 • Kilde: Susanne Krause und Julia Rinck, Buntpapier – ein Bestimmungsbuch. Stuttgart, 2016.
 • Engelsk oversettelse: veined marbled paper
 • Lenke: Language of Bindings

ådring

 • Definisjon: dekoreringsteknikk der mønsteret som dannes av treets årringer etterlignes ved maling
 • Kommentar: Ådring er egentlig en betegnelse på mønster i treets årringer som tegner seg ved gjennomskjæring av treet på langs. Ådring er blitt betegnelse på etterligning av treets naturlige mønster ved maling, som ble moderne på møbler på 1800-tallet. Man kunne for eksempel bruke furu i et møbel og gi det utseende av edlere treslag, som bjørk, mahogni eller eik. Dekoreringsteknikk brukt på papir, skinn og snitt. Se trerotdekorert papir.
 • Lenke: Ådring i Store norske leksikon (29. november 2017)

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Med tapp og hektering. Norsk begrepsapparat og manualer for beskrivelse av bokbind

I dag er innsikt om bokbind og kanskje særlig eldre bokbind, hvordan de er utført, og hva bindets enkelte deler kalles, delvis gått i glemmeboken. For å bidra til bedre kunnskap om bokbind har Anne Eidsfeldt og Nina Hesselberg-Wang utarbeidet en alfabetisk ordliste over norske bokbindstermer, en systematisk liste over bindets forskjellige komponenter, samt et forslag til en enkel metode for å beskrive et bind på.

Utgaven utgis i Nasjonalbibliotekets digitale fagressursserie, NB tema.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.