Med tapp og hektering. Norsk begrepsapparat og manualer for beskrivelse av bokbind

Enkle bindbeskrivelser i bibliotekskataloger

Dette er en oversikt over elementer som kan inngå i en enkel bindbeskrivelse for eksempel i elektroniske kataloger med begrenset plass til eksemplarspesifikke opplysninger. Bøker bundet før forlagsbindets gjennombrudd er eksemplarspesifikke når det gjelder bindteknikk, dekor og materiale. Det kan derfor være relevant å opplyse om en bok er bundet på privat initiativ eller har et masseprodusert forlagsbind. Likeledes opplysninger om proveniens, det vil si spor etter bøkenes tidligere eiere, for eksempel at eiernes navn er blitt nedskrevet på permer og forsatsblad. Både opplysninger om proveniens og bokbindets utforming kan ha bokhistorisk interesse og slike aspekter bør gjøres kjent, for eksempel i en bibliotekskatalog.

Korte bindbeskrivelser gir kun enkle og rudimentære beskrivelser av bindet. Derfor må beskrivelsene være gjennomtenkte og gi mening. Et viktig prinsipp er at man ikke skal beskrive elementer ved bindet hvis man ikke er helt sikker på hva man beskriver. Det skal derimot være tillatt å være åpen for tvil ved å bruke begreper som «trolig» eller å sette spørsmålstegn. Det er heller ikke meningen at man behøver å beskrive alle typer bind i en samling. Hva som er viktig å beskrive må man vurdere ut fra hva samlingen består av og hvor stor den er. Det som kan være spesielt viktig å beskrive er:

 • Om bindet er samtidig (eller senere) med bokens trykkeår
 • Bind som spesielt uttrykker sider av bokproduksjonen og bokdistribusjonen, for eksempel:
  • Bøker med forlagsbind. Særlig i perioder der bøker fortsatt ble bundet for hånd. Hvis man har to eksemplarer av Synnøve Solbakken, ett i forlagsbind og ett i privatbind, bør dette beskrives.
  • Enkle bind m/papirovertrekk og ubeskårne blad. Dette kan tyde på en midlertidig, billig innbinding som boken fikk fra trykkeriet, primært for å spare vekt under transporten til sitt bestemmelsessted. Kjøperen av boken kunne senere velge å la boken bindes inn i et permanent bind (bekostet av ham/henne).
  • Helt spesielle bind. F.eks. ekstra flott utstyr, spesielt innbindingsmateriale, eller andre særegenheter som man synes er viktig for samlingen man beskriver.

Hvis det er benyttet ord og utrykk i denne manualen som man gjerne vil vite mer om, er det meningen at man kan slå opp ordet i den alfabetiske listen hvor man finner både definisjoner og ytterligere kommentarer.

Alle bildene i beskrivelsen er tatt av bøker i Nasjonalbibliotekets samling.

Følgende deler av bindet kan beskrives:

A. BINDETS OPPHAV OG ALDER

1. Land, område/sted eller by. Påføres bare hvis man har sikre kilder.

2. Bokbinder, hvis kjent (se etter etikett, stempel mv.). Oppgi bokbinder og sted.


Bokbinderetikett limt inn på innsiden av forpermen. Bundet av Fr. D. Beyer, Bergen

Bokbinderetikett limt inn på innsiden av forpermen. Bundet av Fr. D. Beyer, Bergen


Bokbinderen kunne stemple navnet sitt på innslaget på bakpermens innside – her ved Bogb. HMRefsum

Bokbinderen kunne stemple navnet sitt på innslaget på bakpermens innside – her ved Bogb. HMRefsum


3. Datering

 • a. Eksakt datering (hvis det finnes kilder for dette)
 • b. «Samtidig bind, etter trykkeår» (betyr opp til 20 år etter trykkeår)
 • c. «Antagelig samtidig bind»
 • d. Århundre (f.eks. 1700-tallet)
 • e. Halvt århundre (for eksempel «siste halvdel av 1700-tallet»)

Eksempler på korte beskrivelser:

 • Bundet i (land, område, by)
 • Bundet av (navn på bokbinder) + by
 • Samtidig bind etter trykkeår
 • Antagelig samtidig bind etter trykkeår
 • Bind fra + århundre
 • Bind fra + siste/første halvdel av århundre
B. BINDETS TYPE

1. Innbundne bøker (ib.)

 • a. Helbind, bind med ett og samme overtrekksmateriale på rygg og permer

Helbind i skinn

Helbind i skinn


Helbind i sjirting

Helbind i sjirting


Helbind i papir med sprengt dekor

Helbind i papir med sprengt dekor

 • b. Halvbind, bind der rygg og hjørner har annet overtrekksmateriale enn permene

Halvbind med skinnrygg og -hjørner, dekorert papirovertrekk

Halvbind med skinnrygg og -hjørner, dekorert papirovertrekk

 • c. Ryggbind, bind med ett overtrekksmateriale på ryggen og ett annet materiale på permene, alternativt ett overtrekksmateriale på ryggen i kombinasjon med perm uten overtrekk

Ryggbind, skinnrygg og dekorert papirovertrekk

Ryggbind, skinnrygg og dekorert papirovertrekk


Ryggbind uten overtrekk på permene

Ryggbind uten overtrekk på permene


Eksempler på korte beskrivelser:

 • Helbind (+ materiale, se under materiale)
 • Halvbind (+ materiale, se under materiale)
 • Ryggbind (+ materiale, se under materiale)

2. Heftede bøker (h.)
Papir- og pappomslag på heftede bøker.

 • a. Originalt omslag, typografisk omslag som følger med forlagsbind i heftet utgave

Originalt omslag

Originalt omslag

 • b. Smussomslag, løst omslag på forlagsbind med innbretter rundt bokpermen

Smussomslag

Smussomslag

 • c. Omslag med dekorert papir

Privatbind, papiromslag, klisterdekor

Privatbind, papiromslag, klisterdekor


Eksempler på korte beskrivelser:

 • Originalt omslag
 • Smussomslag
 • Papiromslag med ensfarget/flerfarget dekorert papir
C. BINDETS MATERIALE

1. Skinn eller pergament. Bruk bare skinn eller pergament hvis man ikke vet hva slags skinntype det er, slik som geit (saffian, marokeng), kalv, svin eller får.


Helbind i rødt skinn (eventuelt rød saffian)

Helbind i rødt skinn (eventuelt rød saffian)


Helbind, pergament

Helbind, pergament


2. Tekstil. Hvis man ikke vet hva slags tekstil det er, brukes bare tekstil. Ellers:

 • a. Sjirting
 • b. Kanvas
 • c. Granitol
 • d. Strie
 • e. Silke
 • f. Fløyel

Helbind i blå fløyel

Helbind i blå fløyel


Helbind med papirovertrekk, ensfarget


Helbind med grønt papirovertrekk

Helbind med grønt papirovertrekk


Eksempler på korte beskrivelser:

 • Skinn (For eksempel: helbind i skinn)
 • Tekstil (For eksempel: helbind i blå fløyel)
 • Papir (For eksempel: helbind med grønt papirovertrekk)
D. BINDETS DEKOR OG FARGER

1. Bindets farge/farger der det er hensiktsmessig f.eks. ensfarget eller flerfarget

2. Dekorens omfang: Minimal dekor, normal dekor, omfattende dekor, heldekkende dekor


Enkel dekor med gullramme på permen og overtrekk av dekorert papir

Enkel dekor med gullramme på permen og overtrekk av dekorert papir


Normal dekor på brunt skinnbind med lysebrunt speil to enkle ornamenterte gullrammer på permen og hjørnestempler

Normal dekor på brunt skinnbind med lysebrunt speil to enkle ornamenterte gullrammer på permen og hjørnestempler


Omfattende dekor med gulltrykk på grønn sjirting

Omfattende dekor med gulltrykk på grønn sjirting


Heldekkende dekor flerfarget diamantmønster sammensatt teknikk

Heldekkende dekor flerfarget diamantmønster sammensatt teknikk


3. Dekorteknikk: Gulltrykk, blindtrykk, marmorering og sprenging


Helt skinnbind med marmorert dekor og gulltrykk

Helt skinnbind med marmorert dekor og gulltrykk


Helt skinnbind med sprengt dekor

Helt skinnbind med sprengt dekor


Helt skinnbind med svampet dekor

Helt skinnbind med svampet dekor


Speilbind fra 1700-tallet, en kombinasjon av blindtrykk, gulltrykk, marmorering og sprenging, bestående av to eller flere pregete rammer utenpå hverandre, der feltet mellom rammene ofte fikk en sprengt dekor som regel i en annen farge enn resten av bindet

Speilbind fra 1700-tallet, en kombinasjon av blindtrykk, gulltrykk, marmorering og sprenging, bestående av to eller flere pregete rammer utenpå hverandre, der feltet mellom rammene ofte fikk en sprengt dekor som regel i en annen farge enn resten av bindet


4. Broderte bind


Broderte bind med metalltråd

Broderte bind med metalltråd


5. Snittdekorasjon, dekor på bokens snitt

 • a. Forgylte snitt
 • b. Siselerte snitt
 • c. Klisterdekorerte snitt
 • d. Svampete snitt
 • e. Fargete snitt
 • f. Sprengte snitt
 • g. Marmorerte snitt
 • h. Snittmaleri (ornamenter, portretter, landskapsbilder og lignende malt på snittet)
 • i. Bare toppsnittet eller hele snittet

eb25

eb26

Forgylte og siselerte snitt

Forgylte og siselerte snitt


eb28

6. Beslag, bokspenner. Beskriv kun metallet hvis man er sikker eller har sikre kilder. Bruk ellers bare metall:

 • a. Sølv
 • b. Messing
 • c. Tinn

Beslag og bokspenner i sølvfiligran på rød fløyel

Beslag og bokspenner i sølvfiligran på rød fløyel


Hjørnebeslag og bokspenner i metall

Hjørnebeslag og bokspenner i metall

E. FORSATS (hvis den er spesiell)

Forsats er de blad av papir eller annet materiale som er plassert i begynnelsen og i slutten av en bokblokk og hvis funksjon er å beskytte tekstblokken.


Forsatsblad av klisterdekorert papir – flerfarget i rødt, gult og blått

Forsatsblad av klisterdekorert papir – flerfarget i rødt, gult og blått


Forsatsblad av kammarmorert papir flerfarget rødt, blått og gult

Forsatsblad av kammarmorert papir flerfarget rødt, blått og gult


Forsatsblad av brokadepapir, gulltrykk på ensfarget/flerfarget bunn

Forsatsblad av brokadepapir, gulltrykk på ensfarget/flerfarget bunn


Forsatsblad av blokktrykt papir flerfarget blått og brunt på naturell bunn

Forsatsblad av blokktrykt papir flerfarget blått og brunt på naturell bunn


Offset trykket forsats

Offset trykket forsats


Eksempler på korte beskrivelser:

 • Farge + materiale (For eksempel «lilla sjirting»)
 • Broderte omslag
 • Forgylte snitt
 • Marmorerte snitt (+ farge)
 • Sprengte snitt (+ farge)
 • Farget snitt (+ farge)
 • Siselerte snitt
 • Dekorerte snitt (hvis man er usikker på hva slags dekorteknikk som er brukt)
 • Beslag, bokspenner (+ eventuelt materiale hvis man vet det: sølv, messing osv)
 • Blokktrykt forsatsblad (+ farge)
 • Marmorert forsatsblad (+ farge)
 • Forsats med trykt dekor (+ farge)
 • Forsats i brokadepapir (+ farge)
 • Dekorert forsatsblad (hvis man er usikker på hva slags dekorteknikk som er brukt)
F. FORLAGSBIND

Et forlagsbind kan være et partibind bundet helt likt, og etter hvert maskinelt, av forlaget før distribusjon til bokhandel. Forlagsbindet oppstår for fullt i Norge i annen halvdel av 1800-tallet. Forlagsbindene eksisterer side om side med de håndinnbundne bøkene (kalt «privatbind») på denne tiden. Derfor kan det være nyttig om disse bøkene ble beskrevet som «forlagsbind» i en katalog for å skille dem ut fra privatbindene. I motsetning til privatbindene, uttrykker forlagsbindene hvordan forlagene ønsket at boken skulle presenteres for publikum. Dette kan være bokhistorisk interessant, og det kan følgelig være nyttig å beskrive eksemplarer med forlagsbind i en katalog.

Helt nye håndinnbundne bøker er svært sjeldne i dag, og de aller fleste bøker er forlagsbind. Derfor er det unødvendig å beskrive hvert eneste moderne forlagsbind (f.eks. etter 1920), hvis det ikke er spesielle grunner til å gjøre det.

I beskrivelsen av forlagsbind fra 1800-tallet og senere kan man nøye seg med innbindingsmateriale og farge, da de samme bindene kunne komme i forskjellige farger. Bøker som er heftet med typografisk omslag fra forlaget, har vi kalt originalt omslag.


Forlagsbind, beige sjirting

Forlagsbind, beige sjirting


Forslag til beskrivelse:

 • Forlagsbind
 • Forlagsbind, farge og materiale (for eksempel «rød sjirting»)
G. PROVENIENS (bokens tidligere eiere)

Det kan være en nær forbindelse mellom tidligere bokeiere og bokbind. Eierskap kan uttrykkes enten som et trykt ekslibris eller en enkel eieretikett på innsiden av forpermen, eller ved en håndskrevet eiersignatur på innsiden av forpermen, på forsatsbladet, eller tittelsiden. Eierskap kan også uttrykkes gjennom et superekslibris, for eksempel en figur eller et våpenskjold preget i skinnet på utsiden av forpermen, eller bare et navn. Tidligere eiere kan også ha skrevet noe om når og hvor boken ble kjøpt, til hvilken pris, eller si noe rundt omstendighetene for eierskapet, for eksempel om det var en gave. Slike notater har vi kalt inskripsjoner. Selve bokbindet kan også peke tilbake på en spesiell eier, hvis eieren fikk sine bøker bundet på en spesiell måte (dekor, farge, materiale), eller hos en bestemt bokbinder. Å registrere navn på tidligere eiere, og eventuelt gjøre dem søkbare i katalogen, kan ha stor bokhistorisk interesse.  Ved å kartlegge en tidligere eiers bøker, kan det speile eierens sosiale og kulturelle status, og fortelle om spredning av ideer og holdninger.

1. Eiersignatur


Eiersignatur/inskripsjon skrevet på innsiden av forpermen (Denne Bog tilhører mig Marthe Aadsdatter Hove)

Eiersignatur/inskripsjon skrevet på innsiden av forpermen (Denne Bog tilhører mig Marthe Aadsdatter Hove)


Eiersignatur og inskripsjon skrevet på bakre forsatsblad (Gro Thorsdatter Skarpnes)

Eiersignatur og inskripsjon skrevet på bakre forsatsblad (Gro Thorsdatter Skarpnes)


Eiersignatur/inskripsjon på forsatsbladet (Tilhører Hans Madsen Norgaard 1838. Christiansborg Slot)

Eiersignatur/inskripsjon på forsatsbladet (Tilhører Hans Madsen Norgaard 1838. Christiansborg Slot)


2. Eieretikett


Eieretikett, gullpreget skinnetikett med eierens initialer limt på innsiden av forpermen

Eieretikett, gullpreget skinnetikett med eierens initialer limt på innsiden av forpermen


Eieretikett av papir (E. Hagerup, Dr.)

Eieretikett av papir (E. Hagerup, Dr.)


3. Ekslibris


Ekslibris av papir (Ex Libris Joh. Nordahl-Olsen)

Ekslibris av papir (Ex Libris Joh. Nordahl-Olsen)


Ekslibris av papir (Utile dulci, Frederik Heyman)

Ekslibris av papir (Utile dulci, Frederik Heyman)


4. Superekslibris


Superekslibris på for- og bakperm, gulltrykk (Familien Moltkes våpenskjold)

Superekslibris på for- og bakperm, gulltrykk (Familien Moltkes våpenskjold)


Superekslibris på forpermen (et elefanthode med piler som holdes i snabelen, tilhørte Bolle Willum Luxdorph, dansk embetsmann 1716–1788)

Superekslibris på forpermen (et elefanthode med piler som holdes i snabelen, tilhørte Bolle Willum Luxdorph, dansk embetsmann 1716–1788)


5. Eiernavn preget på permen


Peter Frederik Suhms (1728–1798) eiernavn preget i gull på forpermen

Peter Frederik Suhms (1728–1798) eiernavn preget i gull på forpermen


Eksempler:

 • Proveniens: Bolle Willum Luxdorphs superekslibris på forpermen
 • Proveniens: Hans Madsen Nordgaard, eiersignatur på forsatbladet
 • Proveniens, Ekslibris, gullpreget skinnetikett med eierens initialer (C.W.B. og S.H.S.) limt på innsiden av forpermen

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Med tapp og hektering. Norsk begrepsapparat og manualer for beskrivelse av bokbind

I dag er innsikt om bokbind og kanskje særlig eldre bokbind, hvordan de er utført, og hva bindets enkelte deler kalles, delvis gått i glemmeboken. For å bidra til bedre kunnskap om bokbind har Anne Eidsfeldt og Nina Hesselberg-Wang utarbeidet en alfabetisk ordliste over norske bokbindstermer, en systematisk liste over bindets forskjellige komponenter, samt et forslag til en enkel metode for å beskrive et bind på.

Utgaven utgis i Nasjonalbibliotekets digitale fagressursserie, NB tema.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.