Brev til Poul Andræ 1892–1912

av Ebbe Hertzberg

16. mars 1912

‹…›‹…›] Av dette brevet er berre det siste bladet (to sider) bevart.

Men forøvrigt er jeg spændt paa at erholde Deres meddelelser om hans Neapelophold i 42 eller 43.Deres meddelelser om hans Neapelophold i 42 eller 43] sannsynlegvis refererer «han» her til den nedanfor nemnde Thue. Han var jo der sammen med LehmannLehmann] Orla Lehmann (1810–1870) var jurist og ein av dei mest sentrale liberale danske politikarane på midten av 1800-talet. Han var også rekna som svært norskvenleg, og var ein nær ven av A.M. Schweigaard (som Hertzberg beundra og hadde skrive ein kort biografi om). og Lessøe,Lessøe] Frederik Læssøe (1811–1850), dansk offiser og ven av både Lehmann og C.G. Andræ, Pouls far. Poul Andræ gav i 1912 ut ein biografi om Læssøe, Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe. Bidrag til Charakteristik paa Grundlag af Breve mellem ham og Andræ fra 1840 til Læssøes Fald i Slaget ved Isted (Kjøbenhavn: Lehmann & Stages Boghandel, 1912). og saa er det vel i den sidstes breve hjem, at Deres sporsands har lugtet ham? Ak ja, hvad siger ikke Welhaven:

«For den ægte farvesands,
som kan tyde blomstersproget,
vil en mangefarvet krands
stundom synes mindre broget.»For den … broget] Johan Sebastian Welhaven publiserte dette diktet i diktsamlinga Nyere Digte (Christiania: Johan Dahl, 1845). I originalen står «den rette farvesands», ikkje «ægte», som Hertzberg skriv.

Og der er noget i de par ungdomsdigte af ThueThue] Henning Junghans Thue (1814–1851). Thue var filolog og spesialist på gresk og latin. I 1842 var han på studiereise til Italia, der han blei ein del av det skandinaviske miljøet i Roma. Våren og sommaren året etterpå var han i Napoli. Her leigde han ei tid saman med Lehmann og Læssøe husvære med utsikt til Vesuv og havet. Læssøe skreiv seinare om korleis Thue om kveldane las og tyda Dante for dei andre to (Andræ 1912, 80–81). som uvilkaarlig minder om tilsvarende stemningsudtryk hos Platen.Platen] August von Platen (1796–1835), tysk forfattar, sjå note i brev 15. mai 1892.

Apropos – det vers, jeg forrige gang citerede af Wergeland, blev i farten falsk gjengivet, og da De fandt det vakkert, finder jeg at burde meddele Dem det i korrekt form:

«Nu, da jeg blot har to Pægle Blod,
nu er jeg vakker, og nu er jeg god;
nu, da jeg blegner,
Buster man gjør, og Portrætter man tegner.»Nu, da jeg … tegner] Diktet er henta frå Henrik Wergelands Hasselnødder som var skrive då Wergeland var sjuk og låg for døden våren og sommaren 1845.

2Nævner ikke nogen af Deres kilder nogle andre samtidige Nordmænd i Neapel, en Knudtzon fra Throndhjem,en Knudtzon fra Throndhjem] Jørgen von Cappelen Knudtzon (1784–1854),sjå note i brev 2. januar 1898. en Mohn fra Bergen?en Mohn fra Bergen] Mohn-slekta stammar frå kjøpmannen Joachim Christian Mohn (1731–1791), som var fødd i Rostock, men slo seg ned i Bergen. August Mohn (1864–1892) døydde ugift i Napoli, men også andre med etternamnet Mohn budde tidvis i Italia. De var der og de var. Knudtzon, som var en formuende mand – ligesom forøvrigt ogsaa Mohn – levede et helt liv sammen med en engelsk jævnaldrende, og disse to var igjen personlige venner af Thorvaldsen.Thorvaldsen] Bertel Thorvaldsen (1770–1844), islandsk-dansk bilethoggar. Modellerede af denne befinder sig begges marmorbuster i videnskabernes selskabs store forsamlingssal i Throndhjem (!).

Hilsener!
Deres Hengivne
Ebbe Hertzberg

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Poul Andræ 1892–1912

Breva frå den norske rettshistorikaren, statsøkonomen og politikaren Ebbe Hertzberg (1847–1912) til hans danske ven, juristen Poul Andræ (1843–1928), er eit heilt unikt materiale i norsk samanheng, og gir også i europeisk perspektiv eit svært sjeldan innblikk i korleis to personar ved hundreårsskiftet 1900 oppfatta sitt eige likekjønna begjær i lys av nye omgrep som «homoseksuell», «kontrærseksuell» og «urning».

Tretten av breva frå Hertzberg til Andræ er bevart, og oppbevart på Nasjonalbiblioteket (Brevs. 222a). Breva er her transkribert og utstyrt med forklarande fotnotar av Runar Jordåen ved Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Breva sin kjeldeverdi er svært høg; dei stammar frå ein periode då me veit veldig lite om den skeive historia. Dei er ei kjelde til mange ting: til Hertzbergs oppfatning av eigen seksualitet og til den verda av likekjønna relasjonar han oppsøkte både i Noreg og utanlands.

Les mer..

Om Ebbe Hertzberg

Ebbe Hertzberg (1847–1912) var rettshistoriker, statsøkonom, diplomat og politiker.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.