Brev til Poul Andræ 1892–1912

av Ebbe Hertzberg

Litteratur

Aldrich, Robert. 1993. The Seduction of the Mediterranean. Writing, art and homosexual fantasy. London: Routledge.

Alstad, O. 1916. Trondhjemsteknikernes matrikel 1870–1915. Trondhjem: F. Bruns Boghandel.

Andræ, Poul. 1912. Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe. Bidrag til Charakteristik paa Grundlag af Breve mellem ham og Andræ fra 1840 til Læssøes Fald i Slaget ved Isted. Kjøbenhavn: Lehmann & Stages Boghandel.

Arcara, Stefania. 2012. «Hellenic transgressions, homosexual politics: Wilde, Symonds and Sicily». I: Studies in Travel Writing, 16 (2): 135–147.

Bomann-Larsen, Tor. 2004. Folket. Haakon & Maud II. Oslo: Cappelen.

Dose, Ralf. 2014. Magnus Hirschfeld. The Origins of the Gay Liberation Movement. New York: NYU Press.

Doubout, Kevin. 2014. «Aufklären, vernetzen, entgegnen. Zur unmittelbaren Vorgeschichte des WHK (1894–1897)». I: Capricen. Momente schwuler Geschichte, redigert av Rüdiger Lautmann, 15–39. Hamburg: Männerschwarm.

Dubout Kevin og Raimund Wolfert. 2013. «’Eigentümliche Städte, sympatische Völker und Sehenswürdigkeiten von großer Schönheit’. Zur Skandinavien-Reise des WhK-Aktivisten Eugen Wilhelm 1901». I: Invertitio. Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten, 15: 9–44.

Fisher, Kate og Jana Funke. 2019. «The Age of Attraction: Age, Gender and the History of Modern Male Homosexuality». I: Gender & History, 31 (2): 266–283.

Forbundet av 1948, Den norske seksjon. ([1951]). Hva vi vil. [brosjyre].

Gundersen, Håkon. 2013. «Lavere lyster i høyere kretser». I: Morgenbladet nr. 50 (20. desember).

Hertzberg, Ebbe [publisert anonymt]. 1902. «Spuren von Konträrsexualitet bei den alten Skandinaviern. Mitteilungen eines norwegischen Gelehrten». I: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, 4, 244–263.

Hestmark, Geir. 1999. Vitenskap og nasjon. Waldemar Christopher Brøgger 1851–1905. Oslo: Aschehoug.

Ipsen, I.I. 1920. Anarkisten Hans Jæger. Kristiania: Norges Ungsoc. Forbunds Forlag.

Jordåen, Runar. 2003. Frå synd til sjukdom. Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge, 1886–1950. Hovudoppgåve, Universitetet i Bergen.

Jordåen, Runar. 2010. Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen.

Jordåen, Runar. 2020. «Verdige og verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932». I: Historisk tidsskrift, 99 (4): 301–315.

Kennedy, Hubert. 2001. Karl Heinrich Ulrichs. Leben und Werk (Zweite überarbeitete Auflage). Hamburg: MännerschwarmSkript Verlag.

Koht, Halvdan. 1934. «Hertzberg, Ebbe Carsten Horneman» I: Norsk biografisk leksikon bind 6, 55–61. Oslo: Aschehoug.

Oosterhuis, Harry. 2000. Stepchildren of Nature. Krafft-Ebing, Psychiatry and the Making of Sexual Identity. Chicago: University of Chicago Press.

Pedersen, Karl Peder. 2013. «’Jeg er et højst fuldstændigt og fejlfrit eksemplar af racen, så jeg blev modtaget som en kostbar skat’. Om amtsforvalter Poul Andræ (1843–1928), kontrærsexualiteten og lægerne». I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 52: 289–323.

Pedersen, Karl Peder. 2021. Poul og kærligheden. En kontrærseksuells bekendelser. København: Gads Forlag.

Rian, Øystein. 2001. «Mellom straff og fortielse. Homoseksualitet i Norge fra vikingtiden til 1930-årene». I: Norsk homoforskning, redigert av Marianne Brantsæter, Turid Eikvam, Reidar Kjær og Knut Olav Åmås, 25–46. Oslo: Universitetsforlaget.

Rosen, Wilhelm von. 1993. Månens Kulør. Studier i dansk bøssehistorie 1628–1912. København: Rhodos.

Smith, Emil. 1926. «Dahl, Bastian Anastasius». I: Norsk biografisk leksikon, bind 3, 185–186. Oslo: Aschehoug.

Wolfert, Raimund. 1999a. «Ebbe Hertzberg und die ‘Spuren von Konträrsexualität bei den alten Skandinaviern’». I: Capri. Zeitschrift für schwule Geschichte, (27): 18–23.

Wolfert, Raimund. 1999b. «Ebbe Hertzberg om homofili hos vikingene». I: Løvetann, (4): 20–22.

I tillegg er det brukt arkivmateriale frå Nasjonalbiblioteket (NB), Riksarkivet (Norge), Rigsarkivet (København), Statsarkivet i Oslo og Kungliga Biblioteket, referansane til dette finst i notane. Også adressebøker for Kristiania/Oslo og aviser er brukt, desse er også oppgitt i notane.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Poul Andræ 1892–1912

Breva frå den norske rettshistorikaren, statsøkonomen og politikaren Ebbe Hertzberg (1847–1912) til hans danske ven, juristen Poul Andræ (1843–1928), er eit heilt unikt materiale i norsk samanheng, og gir også i europeisk perspektiv eit svært sjeldan innblikk i korleis to personar ved hundreårsskiftet 1900 oppfatta sitt eige likekjønna begjær i lys av nye omgrep som «homoseksuell», «kontrærseksuell» og «urning».

Tretten av breva frå Hertzberg til Andræ er bevart, og oppbevart på Nasjonalbiblioteket (Brevs. 222a). Breva er her transkribert og utstyrt med forklarande fotnotar av Runar Jordåen ved Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Breva sin kjeldeverdi er svært høg; dei stammar frå ein periode då me veit veldig lite om den skeive historia. Dei er ei kjelde til mange ting: til Hertzbergs oppfatning av eigen seksualitet og til den verda av likekjønna relasjonar han oppsøkte både i Noreg og utanlands.

Les mer..

Om Ebbe Hertzberg

Ebbe Hertzberg (1847–1912) var rettshistoriker, statsøkonom, diplomat og politiker.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.