Brevveksling 1885–1906

av Kitty L. Kielland, Arne Garborg

Forrige Neste

20. oktober 1888. Fra Garborg til Kielland.

Brevs. 129

Opplysninger om brevet: Delvis trykt i Dale & Thesen 1954, brev nr.92, hvor starten er utelatt fram til avsnittet «Jeg arbeider…».

Kjære Kitty.

SavalgutenSavalguten] Ivar Mortensson-Egnund (1857–1934), oversetter, forfatter, redaktør m.m. fortæller mig, at Din Adresse fremdeles er Thime.Thime] Kielland bodde minst to steder på Jæren denne sommeren, Vik og Time. Først uti november reiste hun til Sandvika (kilde: Brev fra Harriet Backer til Garborg datert 1. nov. 1888. NB Brevs. 140) Grunden til, at jeg ikke har sendt Dig Norsk eller Dansknorsk er den, at jeg har havt den største Tvil om Adressen. Jeg trodde helst, Du var i Xia nu – Udstillingen etc.

Jeg haaber Du har faaet det Hefte af «Ny Jord»,«Ny Jord»] Radikalt dansk tidsskrift, 1. utg. 1888. 3 bind utgitt før det gikk inn i 1889. Redaktør: Carl Johan Behrens. jeg sendte Dig – Strindbergs Stykke om Kvinden og Negerne?Strindbergs Stykke om Kvinden og Negerne] August Strindbergs drama Fröken Julie, utgitt 1888 Det vilde være kjedeligt, hvis det var kommet bort; men jeg sendte det til Thime.

#Savalguten siger, Du har den Mening om Dagbladets Optræden sidste Gang i Sædelighedsspørgsmaalet, at Du synes jeg burde ha fortsat Striden. Jeg begriber ikke det; men det er vel min Feil. Diskutere en slig Sag med tykke Lars Holst,Lars Holst] Lars Holst (1848–1915), jurist og Venstre-mann, redaktør for Dagbladet fra 1883 som nægter, at Mennesket har Natur? – Hvis Du vilde ha kunnet læse en Debat om, hvorvidt Madlyst er en Naturdrift eller ei, maa Du ha mindre Skræk for det Idiotiske end jeg trodde.

Tykke Lars Holst er en haabløs Idiot. Han har en Evne at kunde gi fra sig med en vis Nøiagtighed, hvad han har hørt en anden sige 1 Time iforveien; – denne andre maa dog være en Mand, han #har Tillid til. Som nu Sars.Sars] Johan Ernst Sars (1835–1917), historiker – Eller B.B.B.B.] Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910), forfatter Det græsselige blødhjernede Vaas om Rousseau etc. er Sars, – men da Lars har hørt det for temmelig længe siden, saa er det ikke længer nøiaktigt; det er blit idiotiseret af at ligge på lager i Lars Holst’s Hjerne.

Jeg arbeider for Tiden paa en Farce. Det skal være Vrøvl tykt paasmurt; skrive Fornuft for Folk nytter jo ikke en Døit. Hvor gladelig alle Mennesker nu f.Ex. lader UforsonligeUforsonlige] Skuespill av Garborg utgitt 1888 dø! – ligesom de tidligere lod «Mannfolk»«Mannfolk»] Roman av Garborg, utgitt månedskiftet november/desember 1886 ha samme Skjæbne! Men en Farce kanske gaar i dem. Vi faar nu se. Blir den tilstrækkelig vrøvlet, gaar den ialfald i Kristiania Theater.

#En Brochure «Fri Skilsmisse»,«Fri Skilsmisse»] Utgitt i 1888, i Bergen av Mons Litleré, med undertittelen «– Indlæg i Discussionen om Kjærlighed» indeholdende de 3–4 Artikler, jeg hidtil har skrevet om denne kjedsommelige Sædeligheden, kommer om en Maaneds Tid. Skal jeg sende den til Thime? Er Du ikke da dragen til Paris igjen? – Jeg synes der maa være fælt at bo i Thime nu, – svarte, sure Høsten.

Heroppe har vi Vinter, hvilket er vel saa friskt. Sne og Frost; Isen begynder at lægge sig. Forresten alt vel. Min nye Stue udmærket at arbeide i. UngenUngen] Arne Olaus Fjørtoft Garborg, kalt «Tuften», født 25. mai 1888, Arne og Hulda Garborgs eneste barn stor og rask; ligger om Dagen og skoggerler, – naar han er blid da. – Aviserne kjedelige; Politiken opgir jeg. Irgens HansenIrgens Hansen] Johan Irgens Hansen (1854–1895, teaterkritiker og -sjef ser jeg har skrevet et Skuespil. Fra LiesLies] Jonas og Thomasine Lie hørte jeg for et Par Maaneder siden, mens de var i Berchtesgaden.Berchtesgaden] By i den tyske delstaten Bayern syd i Tyskland, sommeroppholdssted for Lies og Henrik og Susanna Ibsen

Spanderer Du et Brev paa mig, saa er Adressen: Lille-Elvedal, Østerdalen.

Med mangfoldig Hilsen
Din heng. Arne Garborg

Tekst langs venstre marg første side Og nu har Du jo faaet fat paa Piecen lel.

Læser p.t. Darwins Liv og Breve. Fælt hyggeligt. – Daudet «Den Udødelige»Daudet «Den Udødelige»] Alphonse Daudet (1814–1897), fransk forfatter. Romanen er en parisisk samfunnsskildring, utgitt på dansk i 1888. daarlig. Har Du læst den? Jeg skriver til HarrietHarriet] Harriet Backer (1845–1932), kunstner. Brevet fra Garborg ser ikke ut til å være bevart, men Harriet Backers svar til Garborg datert 1. nov. 1888 er bevart (kilde: NB Brevs. 140). i Dag.

Tekst langs venstre marg side 4 Der skrives saa lidet fra Udstillingen?Udstillingen] Statens Kunstudstilling, Høstutstillingen – Er Du der? Ja naturligvis; Du har jo været flittig.Du har jo været flittig] Kielland hadde 5 malerier utstilt: Katalognr. 95: Efter Regnveir, 96: Fra Jæderen, 97: Ved Seinen, 98: Sommerdag på Jæderen, 99: Stilleben. – Har Du faaet gjort noget i Sommer? (som Du er glad i, mener jeg).

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1885–1906

Brevene mellom maleren Kitty L. Kielland (1843–1914) og forfatteren Arne Garborg (1851–1924) gir et unikt innblikk i en langvarig, skriftlig kontakt mellom to nære venner. De skrev jevnlig brev til hverandre, i hvert fall fram til Kielland sent i livet ble for syk. Dessverre er mange ikke bevart, særlig gjelder det Kiellands brev fra 1890-årene. Brevvekslingen som presenteres her er fra årene 1885–1906, i alt 48 fragmenter/brev/kladder. 18 av disse er skrevet av Kielland, av disse er 15 kladder. 30 er skrevet av Garborg.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Arne Garborg

Arne Garborg regnes som en av de viktigste nynorskforfatterene i norsk litteraturhistorie. Garborg var interessert i å kartlegge hva som er grunnlaget for selvstendighet, både for individet og nasjonen. Det var først og fremst forholdet mellom språk og kommunikasjon, kulturell styrke og velferd som interesserte ham. Som journalist startet han i 1876 debatten: «Hva er norsk språk og nasjonalitet?» Garborgs skjønnlitterære gjennombrudd kom med den kritiske romanen Bondestudentar i 1883.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.