Brevveksling 1885–1906

av Kitty L. Kielland, Arne Garborg

Forrige Neste

23. mai 1892. Fra Garborg til Kielland.

Brevs. 129

Opplysninger om brevet: Trykt i Dale & Thesen 1954, brev nr. 144.

Kjære Kitty.

Vel opstaat fra de Døde! – Ja, vi trodde nok, Du vilde klare det; men alligevel var der nok flere end Dr Egeberg,Dr Egeberg] Trolig Theodor Christian Egeberg (1847–1915), livlege m.m. som saa efter blant dødsanmeldelserne; for den slags Ting kan jo aldrig beregnes! – En liden Feil fra Lægens Side, et lidet Tilfælde af en eller anden Art, – og saa kan det ikke hjælpe, hvor stærk man er; det kan gaa galt alligevel. Derfor taltes der meget om Dig i de Tider i Vennernes Kreds (vel ikke minst i Rom), og de lange Pauser mellem hver Gang, der kom Underretning, blev længere end det kanske i Virkeligheden var. Det er godt, at det er over! – For Dr StrømDr Strøm] Hagbarth Strøm (1854–1912), lege og senere professor i kirurgi tager jeg Hatten af; det var modigt gjort – og #godt gjort. Det er hyggeligt at se, at der ialfald er enkelte Ting, Lægerne kan greie!

Ja det maa være en egen frydefuld Ting at have været død og at være bleven levende igjen! – eller vel snarest: selve det at blive levende igjen! – for naar Du blir helt rask igjen, gaar det vel mer i Glemme. I ethvert Fald blir det ligesom at begynne forfra igjen – med friske Kræfter, men dennegang med fuld Udvikling, og jeg forestiller mig, at Du vil være modigere og ivrigere end nogensinde, naar Du nu tar fat igjen. «Gaa paa!» som JonasJonas] Jonas Lie (1833–1908), forfatter vilde sige.

Og saa «faar Du være velkommen» til Jærs! (jeg snakker bare Jærbu nu, maa Du vide)

Jeg har fundet et fælt bra Sted her, midt paa Fladjæren, lige ved Havet (for det maa jeg ha med) og er svært fornøiet.

#Rigtignok er her en Stilhed, som forstyrrer mig – endnu ialfald; det er en Stilhed, som høres og føles; jeg maa ret som det er stanse og holde Pusten og høre efter – høre på den; den er ligefrem ængstende. Og denne evige Havsusen og Vindsusen (isende kold Nordvest naturligvis) gjør ligesom Stilheden endnu mere følbar; ja selv Vibeskrigene (Gudskelov, her er flere Viber end jeg trodde) og Maageskrigene og Lærkesangen og Lammabrektingjaa nedover Enger og Heier og Tjern virker bare som Ørkenlyd – stilhedsforstærkende. Imidlertid befinder jeg mig velsignet godt i denne Stilhed, og om nogle Dage, naar jeg har levet mig helt ind i den, saa den ikke forstyrrer, skal jeg arbeide vældigt. Jeg beder bare til Vorherre om at han vil spare mig for Skolemestre og andre Besøg; her er saa mange som har kjendt mig, og som nu #skal «hen og sjaa ‘an». Heldigvis ligger Stedet temmelig langt fra alfar Vei, en halv Mil ned af Postveien, ¾ fra Thime, 1 Mil fra Nærbø, saa det kan vel ikke bli saa rent galt.

Her er nogle deilige Lyngheier at gaa og drive i, – uendelig vide, og fri for Menneske. Og saa Salte-Stranden – naar jeg gaar der, ønsker jeg intet mere. Rigtignok er der nogle kjedelige Tarebrændere, som af og til forstyrrer min Andagt, og som jeg maa rømme for;‘for’ rettet fra ‘før’ ved overskriving men det er da ikke hver Dag det.

Min KoneMin Kone] Hulda Garborg, født Bergersen (1862–1934), forfatter og kulturarbeider. Giftet seg med Arne Garborg i 1887. og GuttenGutten] Arne Olaus Fjørtoft Garborg, kalt «Tuften», født 25. mai 1888, Arne og Hulda Garborgs eneste barn bor føreløbig paa Sanddal,Sanddal] Gården til broren Jon og kona Kristine beliggende på Madla. Den ble et samlingspunkt for Garborg-familien (kilde: Sørbø s. 44). hvor Gutten har Kammerater, hvad han saare trænger til. Siden sætter vi kanske Hus her for en Maaneds Tid, hvis det ikke blir for dyrt; Konen som jeg bor hos, vil saa gjærne være kvit Madlavningen. Kommer Du til at bo paa Gruda eller Skjæveland, blir det en noksaa passelig Tur, naar jeg vil slaa mig løs en Dag, forresten temmelig langt. Dog – her paa Jæren er ingen Afstande; ubegribeligt, saa kort som alt er blit!

– Skal jeg høre efter om Hus til Dig nogensteds? Hvad Tid kommer Petersens?Petersens] Eilif Peterssen (1852–1928), kunstner Skal AlexanderAlexander] Alexander L. Kielland (1849–1906), forfatter, bror av Kitty bo paa Aarre i Aar? – Det siges, at han er temmelig klein; der tales sogar om Karlsbad. –

Altsaa paa Gjensyn!
Din hengivne
Arne Garborg

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1885–1906

Brevene mellom maleren Kitty L. Kielland (1843–1914) og forfatteren Arne Garborg (1851–1924) gir et unikt innblikk i en langvarig, skriftlig kontakt mellom to nære venner. De skrev jevnlig brev til hverandre, i hvert fall fram til Kielland sent i livet ble for syk. Dessverre er mange ikke bevart, særlig gjelder det Kiellands brev fra 1890-årene. Brevvekslingen som presenteres her er fra årene 1885–1906, i alt 48 fragmenter/brev/kladder. 18 av disse er skrevet av Kielland, av disse er 15 kladder. 30 er skrevet av Garborg.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Arne Garborg

Arne Garborg regnes som en av de viktigste nynorskforfatterene i norsk litteraturhistorie. Garborg var interessert i å kartlegge hva som er grunnlaget for selvstendighet, både for individet og nasjonen. Det var først og fremst forholdet mellom språk og kommunikasjon, kulturell styrke og velferd som interesserte ham. Som journalist startet han i 1876 debatten: «Hva er norsk språk og nasjonalitet?» Garborgs skjønnlitterære gjennombrudd kom med den kritiske romanen Bondestudentar i 1883.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.