Brevveksling 1885–1906

av Kitty L. Kielland, Arne Garborg

Forrige Neste

[Februar 1889]. Fra Garborg til Kielland.

Brevs. 129

Opplysninger om brevet: Udatert fragment. Trykt i Dale & Thesen 1954, brev nr. 73, men feil sammensatt med brev datert 5.2.1887. Starten av fragmentet mangler. Dateringen nå er gjort ut fra opplysningen om sønnens to første tenner som Hulda Garborg i brev til Asta Lie skriver skjedde natten til 21. februar 1889 (kilde: NB Brevs. 47).

2Starten mangler– Nei Død og Pine – skal jeg komme bortover til Svarthugu med mine Breve før Klokken tolv i Nat, maa jeg slutte. Jeg har endnu 5–6 tildels lange Epistler igjen – samlet op, ser Du. Arbeider jevnt og bra. Drikker Bloud’s PillerBloud’s Piller] Jernpreparat mot blodmangel inneholdende ferrosulfat, kaliumkarbonat, glyserin, lakrisrot og sukker. Navn etter den franske legen P. Blaud (1774–1858). samt Bockøl. – Temmelig enig vist om Havfruen.Temmelig enig … Havfruen] Om Henrik Ibsens skuespill Fruen fra Havet som hadde premiære på Christiania Theater 28. november 1888 Masse fin Kunst spildt paa en triviel Moral. Billedhuggeren og Hilda – især den sidste – brilliante. – Alt vel – GuttenGutten] Arne Olaus Fjørtoft Garborg, kalt «Tuften», født 25. mai 1888, Arne og Hulda Garborgs eneste barn kjæk – 2 Tænder, ny rød Topluve. HanHan] Trolig skriver Garborg her om seg selv i 3. person ønsker ikke, at Du skal gaa i Seinen; han mener han skal greie sig sjøl, og saa vil han reise til Paris og lære at male. Eller ogsaa bli Musiker. Eller ogsaa Skomager. – Nei nu begynder jeg igjen. Hils. Det er mig fremmendt og vondt at tænke mig Jonas bli gammel – Bitterheden var der lidt af før ogsaa – ubegribeligt for mig; – tænk, den der havde naaet en Stilling som han! Jeg misunder ham hans sidste Romaner. –

Jagu er Du sundere! Arbeidsglæde, Arbeidsmod og Forfængelighed er sunde Følelser, især i Modsætning til Overgivethed etc. Jeg skal ha Moro for at høre, hvordan Dit InteriørDit Interiør] Antakelig henspeiler dette på et av bildene Kielland hadde på Verdensutstillingen i Paris, omtalt som «et interiør fra atelieret i Paris». Hun vant sølvmedalje for ett av sine andre malerier (kilde: Terjesen 1999, s. 204) blir modtaget, kanske jeg faar se det ogsaa – det kommer vel hjem engang? Mangfoldige Hilsener!! KjærringaKjærringa] Hulda Garborg, født Bergersen (1862–1934), forfatter og kulturarbeider, giftet seg med Arne Garborg desember 1887 hilser.

Din hengivne Arne Garborg

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1885–1906

Brevene mellom maleren Kitty L. Kielland (1843–1914) og forfatteren Arne Garborg (1851–1924) gir et unikt innblikk i en langvarig, skriftlig kontakt mellom to nære venner. De skrev jevnlig brev til hverandre, i hvert fall fram til Kielland sent i livet ble for syk. Dessverre er mange ikke bevart, særlig gjelder det Kiellands brev fra 1890-årene. Brevvekslingen som presenteres her er fra årene 1885–1906, i alt 48 fragmenter/brev/kladder. 18 av disse er skrevet av Kielland, av disse er 15 kladder. 30 er skrevet av Garborg.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Arne Garborg

Arne Garborg regnes som en av de viktigste nynorskforfatterene i norsk litteraturhistorie. Garborg var interessert i å kartlegge hva som er grunnlaget for selvstendighet, både for individet og nasjonen. Det var først og fremst forholdet mellom språk og kommunikasjon, kulturell styrke og velferd som interesserte ham. Som journalist startet han i 1876 debatten: «Hva er norsk språk og nasjonalitet?» Garborgs skjønnlitterære gjennombrudd kom med den kritiske romanen Bondestudentar i 1883.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.