Brevveksling 1885–1906

av Kitty L. Kielland, Arne Garborg

Forrige Neste

Forord


Innledende tekster

Som opptakt til selve brevene, trykkes to tekster skrevet av forskere som har god kjennskap til innholdet i dem. Den første teksten er av førstearkivar Ine W. Fintland som skriver om vennskapet mellom Kitty L. Kielland (1843–1914) og Arne Garborg (1851–1924). Deretter følger en artikkel av kunsthistoriker Inger M.L. Gudmundson. Hun har sett på den virkningen Kiellands malerier av Jærlandskaper hadde på Garborg i hans syn på Jæren og indirekte også på hans tanker om egen barndom.


Om brevene

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 48 brev/fragmenter/kladder, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 18 av disse er skrevet av Kitty L. Kielland, av disse er 15 kladder. 30 er skrevet av Arne Garborg. 14 av hans brev er tidligere publisert i Dale & Thesen 1954, hvorav fem er forkortet. Nå gjengis alle brevene i sin helhet. Flere detaljer om utgivelsen kan leses i utvalgskriteriene.

Vi vet at Kielland og Garborg skrev jevnlig til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Dessverre er mange av Kiellands brev ikke bevart, særlig gjelder dette fra 1890-årene. Det synes som om Garborg hadde lite orden på posten han mottok, noe han gjerne nevner i brev til henne og til andre. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Som nevnt er de fleste av Kiellands brev kun bevart som kladder, kladder med gjentagende innhold som nesten alle er skrevet i desember 1886 og i januar 1887. Rekkefølgen som er valgt her, er gjort ut fra innholdet. Det utelukkes ikke at hun hadde en annen ordning. Kladdene hører til en samling brev og skrifter etter Kielland som den yngre søsteren Dagmar, gift Skavlan, tok vare på. Først i 1999 kom dette til NB.

Brevenes katalogsignatur er opplyst ved hvert enkelt brev sammen med opplysninger som er nødvendig for dateringsforsøkene. Utfyllende kommentarer om personer og verker omtalt av brevskriverne er lagt inn som noter.

De fleste transkripsjonene fram til 1888 er utført av Ine W. Fintland. De øvrige avskriftene er gjort av utgiveren Anne Melgård som også har gjennomgått og klargjort teksten for NB kilder. Korrekturlesning av brevene er utført av Sofie Steensnæs Engedal. Tekstkoding står Ellen Nessheim Wiger for.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1885–1906

Brevene mellom maleren Kitty L. Kielland (1843–1914) og forfatteren Arne Garborg (1851–1924) gir et unikt innblikk i en langvarig, skriftlig kontakt mellom to nære venner. De skrev jevnlig brev til hverandre, i hvert fall fram til Kielland sent i livet ble for syk. Dessverre er mange ikke bevart, særlig gjelder det Kiellands brev fra 1890-årene. Brevvekslingen som presenteres her er fra årene 1885–1906, i alt 48 fragmenter/brev/kladder. 18 av disse er skrevet av Kielland, av disse er 15 kladder. 30 er skrevet av Garborg.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Arne Garborg

Arne Garborg regnes som en av de viktigste nynorskforfatterene i norsk litteraturhistorie. Garborg var interessert i å kartlegge hva som er grunnlaget for selvstendighet, både for individet og nasjonen. Det var først og fremst forholdet mellom språk og kommunikasjon, kulturell styrke og velferd som interesserte ham. Som journalist startet han i 1876 debatten: «Hva er norsk språk og nasjonalitet?» Garborgs skjønnlitterære gjennombrudd kom med den kritiske romanen Bondestudentar i 1883.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.