Brevveksling 1885–1906

av Kitty L. Kielland, Arne Garborg

Forrige Neste

[Starten av juni] 1891. Fra Garborg til Kielland.

Brevs. 129

Opplysninger om brevet: Upresis datering, men konvoluttens stempel viser at det er fra tidlig juni. Trykt i Dale & Thesen 1954, brev nr. 131. Opplysninger om konvolutten: Halve stempelet fjernet sammen med frimerket. Resterende tekst: «Nordb Poste». På baksiden stemplet ved ankomst «Sandvigen 19 6 1891».

Kjære Kitty.

Tak for sidst. Det var morsomt.

Jeg sender Dig til en Begyndelse Zarathustra.Zarathustra] Den tyske filosofen Friedrich Nietzsches verk Also Sprach Zarathustra, utgitt 1883–85 Den er vel ikke den letteste at faa Tag paa, men den er noget af det centraleste, og formelt et Kunstværk, og en Masse Ting som er saa vakre i og for sig, at en faar Mersmag. Jeg havde før lovet MortensonMortenson] Ivar Mortensson-Egnund (1857–1934), oversetter, forfatter, prest m.m. Nietzsche, saa jeg maatte la ham faa «Jenseit von Gut und Böse»,«Jenseit von Gut und Böse»] verk av Friedrich Nietzsche utgitt 1886 saa den faar Du faa siden.

Tak for JacobJacob] Roman av Alexander L. Kielland, utgitt 1891 (som jeg for Sikkerheds Skyld sender tilbage med det samme, ellers ved Du hvordan det gaar). Den er morsom og glimrende skrevet; som Kunstværk staar den omtrent i Klasse med StHansfest,StHansfest] Roman av Alexander L. Kielland, utgitt 1887 synes jeg. – Det værste #at jeg egentlig fik Sympathi for den Røver af en Bondefyr; han er jo et Geni! Jeg er «Folkets Søn» nok til at interessere mig for – selv for geniale Tyve. Er han den Kar, at han kan ta hele den Fillebyen saa grundig ved Næsen, saa fortjener han sgu sin Seier og sin Olafsorden. – Jeg synes i det hele det gaar vel let. – Hvad mener KiellandKielland] Alexander L. Kielland (1849–1906), forfatter, bror av Kitty egentlig med den skjønne Fraskilte, der driver Koketteri med at snakke om Sædelighed? Er der noget bestemt han sigter til? – Hans Stilling i hele den Diskussion er aldrig blit mig klar nemlig.

– Hele Savalen laa (isbedækket) da vi kom; nu er den halvveis isfri. Det er for det meste kaldt. Men en Luft til at drikke sig sund af. Jeg har arbeidet bra – lavet en Artikel til Strindberg-Boka (den Samling af Strindbergartikler, som skal udgives til #Fordel for Str.). Den er ikke værst. Der er naturligvis ikke Plads til at indlade sig paa Vidtløftigheder.

Vi er bare foreløbig i Orden; i Morgen faar vi endnu 4 Kufferter fulde af Reisetøi (eftersendt som Gods) som vi ikke har Plads til. – Og saa bygger vi. Han Erik er her og tømrer op noget, som skal være Kjøkken (Tømmeret faar jeg gratis af ‘n Ivar).‘n Ivar] Ivar Mortensson-Egnund Da blir det saavidt at vi kan være til.

Ellers alt vel. Hvordan er det med Dig? Er der nogen Forandringer med Hensyn til Mod, Udsigter osv.? Det er vel varmt og godt hos Dere nu. Hils Harriet!Harriet] Harriet Backer (1845–1932), kunstner Hils ogsaa WerenskjoldsWerenskjolds] Sofie og Erik Werenskiold forfærdelig meget, og sig at det var Din Skyld, at jeg ikke fik se op til ham. Hvordan er det med Gutten?Gutten] Werenskiolds sønn Werner, født 28. april 1883, som hadde vært alvorlig syk – Den Historie gjorde et vondt Indtryk paa mig – ligesom i sin Tid den med Elling Holst.Elling Holst] Elling Bolt Holst (1849–1915), matematiker og forfatter. Deres eneste sønn Alf Thorodd Holst, døde bare fem år gammel (10.05.1885–15.03.1890) – Farligt, farligt at ha noget, som man voxer sig fast ved #i denne Verden. – –

Lev vel og skriv.
Din Arne Garborg

Jeg ved ikke Fru SkavlansFru Skavlans] Dagmar Kielland Skavlan (1855–1931), søster av Kitty, gift 1879 med Olaf Skavlan som døde 30. mai 1891 Adresse. Jeg sender hende et oprigtigt ment Condolencebrev – gjennem Dig; hjælp mig med Adressen.


________________
Adressetekst på konvolutt:
Frk. Kitty L. Kielland
SandvikenProfessor Skavlands Gaard
fr Drammensbanen Xania

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1885–1906

Brevene mellom maleren Kitty L. Kielland (1843–1914) og forfatteren Arne Garborg (1851–1924) gir et unikt innblikk i en langvarig, skriftlig kontakt mellom to nære venner. De skrev jevnlig brev til hverandre, i hvert fall fram til Kielland sent i livet ble for syk. Dessverre er mange ikke bevart, særlig gjelder det Kiellands brev fra 1890-årene. Brevvekslingen som presenteres her er fra årene 1885–1906, i alt 48 fragmenter/brev/kladder. 18 av disse er skrevet av Kielland, av disse er 15 kladder. 30 er skrevet av Garborg.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Arne Garborg

Arne Garborg regnes som en av de viktigste nynorskforfatterene i norsk litteraturhistorie. Garborg var interessert i å kartlegge hva som er grunnlaget for selvstendighet, både for individet og nasjonen. Det var først og fremst forholdet mellom språk og kommunikasjon, kulturell styrke og velferd som interesserte ham. Som journalist startet han i 1876 debatten: «Hva er norsk språk og nasjonalitet?» Garborgs skjønnlitterære gjennombrudd kom med den kritiske romanen Bondestudentar i 1883.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.