Brevveksling 1885–1906

av Kitty L. Kielland, Arne Garborg

Forrige

Litteratur og forkortelser


Litteratur

Dale, Johs. A. og Rolv Thesen 1954. Arne Garborg. Mogning og manndom. Brev. 2 bind. Oslo, Aschehoug.

Fintland, Ine Westlye 2007. «Å setja ord på vennskap. Brevvekslinga mellom Kitty Kielland og Arne Garborg 1885–1891». I: 18.06.46. Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen, Skriftserien Jubileumsskrift nr. 3-2007, Bergen, Høgskolen i Bergen.

Garborg, Arne 2005 [1904]: Knudaheibrev. Ved Sigbjørn Reime. Bryne, Time kommune.

Gudmundson, Inger M.L. (red.) 2017. Kitty Kielland. Tekster og katalog til utstilling ved Stavanger kunstmuseum/ Lillehammer kunstmuseum / Haugar Vestfold kunstmuseum. Oslo, Uten Tittel forlag.

Lange, Marit 2003. Harriet Backer. Oslo, Gyldendal. (2. opplag., 1. opplag utgitt 1995).

Lange, Marit 2017. «Arne Garborg og Kitty L. Kielland». I: Gudmundson, Inger M.L. (red.) 2017. Kitty Kielland. Tekster og katalog til utstilling ved Stavanger kunstmuseum/ Lillehammer kunstmuseum / Haugar Vestfold kunstmuseum. Oslo, Uten Tittel forlag.

Skre, Arnhild 2011. Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Oslo, Samlaget.

Sørby, Hild 1983. Jærmaleriet fra landskap til visjon. Oslo, Universitetsforlaget.

Sørbø, Jan Inge 2015. Arne Garborg. Frå bleike myr til alveland. Oslo, Samlaget.

Terjesen, Marianne 1999. Kitty Kielland. Et portrett. Oslo, Gyldendal.Forkortelser

NAOB = Det Norske Akademis ordbok
NB = Nasjonalbiblioteket
ODS = Ordbog over det danske Sprog
SNL = Store norske leksikon

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1885–1906

Brevene mellom maleren Kitty L. Kielland (1843–1914) og forfatteren Arne Garborg (1851–1924) gir et unikt innblikk i en langvarig, skriftlig kontakt mellom to nære venner. De skrev jevnlig brev til hverandre, i hvert fall fram til Kielland sent i livet ble for syk. Dessverre er mange ikke bevart, særlig gjelder det Kiellands brev fra 1890-årene. Brevvekslingen som presenteres her er fra årene 1885–1906, i alt 48 fragmenter/brev/kladder. 18 av disse er skrevet av Kielland, av disse er 15 kladder. 30 er skrevet av Garborg.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Arne Garborg

Arne Garborg regnes som en av de viktigste nynorskforfatterene i norsk litteraturhistorie. Garborg var interessert i å kartlegge hva som er grunnlaget for selvstendighet, både for individet og nasjonen. Det var først og fremst forholdet mellom språk og kommunikasjon, kulturell styrke og velferd som interesserte ham. Som journalist startet han i 1876 debatten: «Hva er norsk språk og nasjonalitet?» Garborgs skjønnlitterære gjennombrudd kom med den kritiske romanen Bondestudentar i 1883.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.