Brevveksling 1884–1908

av Kitty L. Kielland, Familien Lie

21. mars 1897. Fra Kielland til J. og T. Lie

Brevs. 119

Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad. Brevet er skadet ved reparasjon med tape.

Kjære Jonas og Thomasine!

Hvad mon dere tror om mig, fra hvem dere aldrig ser et livstegn. Især maa Du, Jonas, synes, at jeg er et utaknemligt dyr som ikke har takket Dig for Din sidste bog.Din sidste bog] Jonas Lies roman Dyre Rein. En Historie fra Oldefars Hus, utgitt 1896. Jeg er nemlig saa uhyre glad i den, det var saadan en nydelse at læse den, og jeg kan ret som det er sætte mig til at tænke paa Merete, tante Rah og Dyre Rein,Merete, tante Rah og Dyre Rein] Karakterer i romanen Dyre Rein. ja faren var jo ogsaa extra. Den gjør det samme indtryk, som i sin tid Familien paa Gilje,Familien paa Gilje] Roman av Jonas Lie, utgitt 1883. at naar en tid er gaat over den saa kan man ikke rigtig skjelne ud, om det er personer fra livet, folk man har kjendt, eller det er literaturbekjendte. At jeg ikke har skrevet dette for ¼ aar siden er utilgiveligt.

#Tusind tak Thomasine for dit telegram, det var saa morsomt at finde det paa mit bord en aften, da jeg kom hjem. Der er saa mange, som synes at jeg burde have skrevet meget mer om dig, det kunde jeg havt lyst til, men det er saa indgroet i mig at man skal gjøre alt saa kort som muligt, ellers var der jo en masse at have nævnt om, hvad du har været for alle os som levede af eders hjems vidunderlige aandrige hygge.skrevet meget mer om dig … hygge] Kielland hadde skrevet artikkelen «Thomasine Lie» i første utgave av Urd – Illustreret Ugeblad for Kvinden og Hjemmet, som utkom 2. januar 1897. Forleden dag kom frk Bøefrk Bøe] Anna Bøe (1864–1957), journalist og redaktør for ukebladet Urd fra oppstart i 1897 til 1933. atter til mig, hun vilde nu bede, om jeg vilde skrive om fru Bjørnson,fru Bjørnson] Karoline Bjørnson, født Reimers (1835–1934). I 1858 gift med Bjørnstjerne Bjørnson. da hun syntes, hun havde vært saa heldig med at faa mig til at skrive om dig. I den anledning havde hun med sig fotografier af gamlefruen,gamlefruen] Inger Elise Bjørnson (1808–1897), mor til Bjørnstjerne Bjørnson. Caroline,Caroline] Karoline Bjørnson, se note over. Bergliot,Bergliot] Bergliot Ibsen, født Bjørnson (1869–1953), datter av Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson. Dy DagnyDagny] Dagny Bjørnson (1876–1974), datter av Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson. og ErlingsErlings] Erling Bjørnson (1868–1959), sønn av Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson. to smaa døttre.to smaa døttre] Aslaug, født 1892, og Else Karoline, født 1894, barnebarn av Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson. Jeg svarte, at det vilde ikke være heldigt, at jeg paatog mig det, for der vilde komme til at være stor forskjel i varmen ved mine ord, da du og dit hus stod mig saa meget nærmere.

#Du og Jonas forekom mig som jevnaldrednde, mens de andre var ældre mennesker, og ‹deri› allerede vilde der blive en saadan forskjel i tonen, at om Bergljot og Dagny kunde jeg ikke skrive, da jeg ingen interesse havde for dem, og den gamle fru Bjørnson kjendte jeg ikke. Om selve fru Bjørnson kunde det vel enda lade sig gjøre, men naar de allerede havde ordnet det med alle disse sammen, saa maatte det blive ved den ordning. Frk Bøe vilde ikke opgive mig, saa jeg lovede at tænke paa det, men strax hun var gaat, saa skrev jeg til hende, at jeg kunde ikke paatage mig tre generationer, og at jeg foreslog fru Mathilde Schjøtt.fru Mathilde Schjøtt] Mathilde Schjøtt, født Dunker (1876–1959), forfatter og kvinnesaksforkjemper. Hun tar det sandsynligvis. Ved samme leilighed her havde hun med dit og Jonass brev, hvori jeg saa dineeders hjertelige ord om mig, tusind tak begge, hun syntes øiensynlig at alt var hendes fortjeneste, dette brev fra eder gjemte hun som en helligdom.

Vet dere, nu synes jeg I skulde komme #hjem for alvor[.] Forholdene er blit saadan her, at jeg tror, I vilde kunne leve og trives. ‹Om› dere boede lidt udenfor, i Lysaker for ex, eller deromkring, ‹ja› dere maatte bygge selv, som de alle nu gjør, et ordentlig lunt hus i ren luft, der er jo indendørs meget lunere end i Paris. Vi trænger eder, alle vi, som nu er samlet herhjemme‹.› Ogsaa opad til Holmenkollen er der vakkre tomter at faa, og der kommer til at blive elektrisk sporvogn nu snart, der er ren, deilig luft, og alt dette morsomme skiliv passerer der forbi. Kom hjem til sommeren og se paa det med tanke paa fremtiden, vi længes saa efter at have eder her. GarborgsGarborgs] Arne (1851–1924) og Hulda Garborg (1862–1934), forfattere. vil bygge længre borte fra byen i omkredsen af Tønsberg, Skien eller Porsgrund. Hvor de nu leiet sig ind er dem for ødt og indelukket.vil bygge … ødt og indelukket] Fra høsten 1896 leide Garborgs et hus i Stokke, Vestfold. De flyttet derfra i september 1897 til Labråten i Asker. Kristiania er mer storby nu, saa dere kunde vist leve anderledes frit end før, jeg har længe tænkt, at jeg vilde sende eder denne opfordring. Kom hjem, før I blir gamle!

#HarrietHarriet] Harriet Backer (1845–1932), maler. har det godt, forsaavidt, at hun tjener godt ved sin store malerskolesin store malerskole] Backer drev en privat malerskole i Kristiania i omtrent 20 år. Den ble opprettet rundt 1892 sammen med Christian Krohg, men etter hvert drev hun den alene. Det var særlig mange kvinnelige elever ved skolen. og interesserer sig svært for den, men det er et svare stræv, som gaar næsten over hendes kræfter. Hun klager altid over influenza, men hun holder det ud og ser ikke daarlig ud, saa jeg haaber, det gaar. Hun holder er meget anerkjendt kunstnerposition, er nu jury til Stokholmsudstillingen,Stokholmsudstillingen] Stockholmsutstillingen 1897 (Almänna konst- och industriutställning), Djurgården. Åpent fra 15. mai til 3. oktober. men populær er hun ikke som kunstner, saa hun sælger ikke stort, dog ‹hingler› det igjennem. Vi er fremdeles uafladelig sammen, skjønt vi ikke bor sammen, men for mennesker er f vi groet sammen som person, saa de i regelen blander os sammen. Vi forekommer vel som et firma, for ex Steen og Strøm, man ved firmaet, men forvexler hvem, som er Steen, hvem Strøm.hvem, som er Steen, hvem Strøm] Emil Steen og Samuel Strøm var to kjøpmenn som slo seg sammen i 1856 og dannet Steen & Strøm. I 1874 bygget de det første stormagasin i Christiania, et bygg i 4 etasjer i Kongensgate 23. WerenskioldWerenskiold] Erik Werenskiold (1855–1937), maler. har vært inde i døden af rosen,rosen] Akutt hudinfeksjon forårsaken av streptokokker. I dag behandles den effektiv med penicillin. det var en pinlig tid de dage, da det var farligt, ved en saadan prøve, saa blir det en klart, hvor nær et menneske staar en, det vilde vært fælt at miste ham. Nu er det over.

#Jeg har et hyggeligt hjem,et hyggeligt hjem] Hun bodde i 3. etasje i Oscarsgate 22, en gate like bak Slottet. Kilde: Kristiania Adressebog 1897. som jeg er glad i, det er gaarden ved siden af den, hvor I var hos mig.det er gaarden ved siden af den, hvor I var hos mig] Årene før bodde hun i 3. etasje i Oscarsgate 20. Kilde: Kristiania Adressebog 1895. Her har jeg en hel liden leilighed, ogsaa et værelse som tjene til atelier, en kone med sin lille datter, som bor her for at stelle mine værelser og min frokost og aften, middagsstel har jeg ikke, det er for kompliceret synes jeg. Men selskaber kan jeg dog holde, henter da al mad færdig. Jeg har hat havt edt fælt koseligt Nansen lag.Nansen lag] Gjelder festligheter i forbindelse med hjemkomsten til Fridtjof Nansen og hans menn etter forsøket på å nå Nordpolen med polarskuta «Fram».Nansen] Fridtjof Nansen (1861–1930), vitenskapsmann og polarfarer. Ja det med Nansen har vel vært en livets opfriskelse, det var da en besøgelses tid for vort land, og hans person forskjønner ‹Jorden›. Han har hidindtil gaaet aldeles pletfri ud af al den triumf, saavidt et menneskeligt øie kan gjennemskue, jeg har vært med i al den festen, som der har vært anledning til at være med i og har med mistænksomt øie speidet, men intet øieblik har jeg opdaget smaalig forfængelighed, om ‹England› har skadet ham, ved jeg jo ikke, men tror det ikke. Han er svært venskabelig mod mig, saa jeg ser ham paa nært hold, det er, som om alvoret deroppe, #ensomheden har sat sit stempel paa ham, og storheden i den ensomme natur er gaaet ham i blodet. I det første, han var her, var hans ansigt ligesom uden mimik, det var et smil eller det dybe alvor, ingen mellemstadier, det vil vist altid blive lidt tilfælde, tænker jeg, men der er dog kommet fler afskygninger, i udtrykket. Han kan være gal som en gutunge, vi har havt flere lag, hvor vi har danset og styret, først hos ham selv, siden hos andre, og da har Nansen og Mally LammersMally Lammers] Marie Cathrine «Mally» Lammers, født Sars (1850–1929), sanger. Svigerinnen til Fridtjof Nansen. altid vært de muntreste. Saa har vi havt LammersLammers] Thorvald Lammers, (1841–1922), komponist og sanger. Gift med Mally Lammers. med sine prægtige sange, saa vi har havt en herlig tid. Dere burde høre saadan, en af Lammers kvadaftener,Lammers kvadaftener] Lammers holdt mange konserter basert på norsk folkemusikk og særlig var hans fremføring av Draumkvedet a cappella høyt verdsatt. han taler ofte om, hvor Jonas var en god tilhører, hvor morsomt det var, at synge for dig. Gamle fru SarsGamle fru Sars] Maren Cathrine Sars, født Welhaven (1811–1898). har vært syg, men er bedre, dog ikke ganske brav det er sant, jeg har jo vært i Italien og følt mig som i himlen, det var ‹idel› glæde og nydelse. 4 uger i Rom, det var deiligt.

#Jeg havde saa godt selskab, Gustav Storm,Gustav Storm] Gustav Storm (1845–1903), historiker. Han oppholdt seg i Roma for å gjøre studier i Vatikanets arkiver. Kilde: Journal of English and Germanic Philology. Vol. 5. No. 2, dec. 1903, p. 260. RossRoss] Christian Meyer Ross (1843–1904), maler. og borger‹mester› Christie,Christie] Edvard Christie (1849–1920), borgermester i Kristiania fra 1890, senere byfogd. 3 kavalerer, det var saa morsomt at have, da de alle gjorde alt for at være sig til hygge og glæde. Jeg fik derefter se alt muligt ‹g‹…›› i omegnen af Rom, den er deilig. Rocca di PapaRocca di Papa] By utenfor Roma, i regionen Lazio, Italia. saa jeg blot fra afstand, det vil sige ved foten af den, da jeg fra Frascati var ude i et kloster som ligge lige under. Men alt det historiske i Rom var det bedste, jo og saa Tivoli, Hadrians villa, Nemi søen hvor vi hørte gjøk og nattergal, laa timevis i græset; ja alt jeg var som i himlen.

Nu er min haand eller hoved træt, saa skriften blir mer end umulig, bare dere forstaar et eneste ord? Hjertelig hilsen til eder selv og ElisabethElisabeth] Elisabeth Wille Lie, gift L’Orsa (1876–1958). Datter av Thomasine og Jonas Lie. og Erik.Erik] Erik Møinichen Lie (1868–1943), forfatter, kulturhistoriker. Jonas og Thomasine Lies yngste sønn. Husk ofte paa eders

hengivne Kitty.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1884–1908

Vennskapet mellom Kitty L. Kielland (1843–1914) og familien Lie startet i godt voksen alder. Kitty var rundt 40 år, både Jonas (1833–1908) og Thomasine (1833–1907) var akkurat 10 år eldre. De møttes i Paris, et sted hvor mange av datidens norske kunstnere innen ulike disipliner søkte til i lengre eller kortere perioder, for utdannelse og inspirasjon.

Det er i alt 20 brev/fragmenter som utgis her, alle eiet av Nasjonalbiblioteket (NB). 19 av disse er skrevet av Kitty L. Kielland til medlemmer av familien Lie. Motsatt vei kjenner vi til kun ett brev som er bevart, skrevet av Jonas Lie. Brevenes innhold veksler mellom det private og ytringer om hendelser i tiden.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Familien Lie

Jonas og Thomasine Lie giftet seg i 1859. Deres hjem var samlingspunkt for mange av datidens store diktere, kunstnere og kulturpersonligheter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.