Brevveksling 1884–1908

av Kitty L. Kielland, Familien Lie

24. februar 1885. Fra J. Lie til Kielland

Brevs. 47

Opplysning om brevet: Utkast. Det originale utkastet er tildels uleselig med mange rettelser og overstrykninger. Her gjengis Holm-Olsens tolkning brev nr. 927, i Jonas Lie Brev (2009).

Kjære Kitty!

At sende mit Navn alene kunde jeg – efterat der var sket Henvendelse til Bjørnson,Bjørnson] Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910), forfatter. – kun gjøre for det Fald at jeg ikke formaaede at faa ham med paa en rimelig upolemisk Ansøgning. Det vilde ogsaa været paafaldende om Ansøgn. skulde undvære en af de to ældste Digternavne enten Bjørnson eller Ibsens, naar den først gik ud fra Digtere, Og da jeg igaar fik dit Telegram (som jeg ikke viste Bjørnson) gik jeg ned til ham og forelagde ham Spørgsmaalet, om han vilde underskrive en kort polemisk Ansøgning ellers sendte jeg en med mit Navn alene. Jo, han vilde – og saa var det om, hvad der var polemisk og hvad ikke, indtil Resultatet blev, at han imorges, medens jeg netop sad og skulde forfatte min Ansøgn., sendte Karoline op med sit Forslag til en Ansøgning. Det var kort og rigtigt, om end ikke netop den Form, som er naturlig for mig, men jeg fandt da for at faa grejet og faa hans Navn med at burde benytte hans Koncept skjønt Slutningen lidt vreden og klodset. Hvad han i samme Sag ellers monne agte at gjøre i Aviser véd jeg ikke: det faar jo bli hans egen Sag.

Ved I Præsten LarsenPræsten Larsen] Morten Larsen, dansk prest for den norsk-danske menighet i Paris fra 1881. har forladt Stillingen og er reist herfra. Er det ikke tenkeligt at LundeLunde] Herman Lunde (1841–1932), prest i menigheten fra 1876–1888. Gift med Inga Agathe, født Backer (1842–1915), musikklærer og søster av Harriet Backer. kunde komme her igjen.

Uten underskrift.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1884–1908

Vennskapet mellom Kitty L. Kielland (1843–1914) og familien Lie startet i godt voksen alder. Kitty var rundt 40 år, både Jonas (1833–1908) og Thomasine (1833–1907) var akkurat 10 år eldre. De møttes i Paris, et sted hvor mange av datidens norske kunstnere innen ulike disipliner søkte til i lengre eller kortere perioder, for utdannelse og inspirasjon.

Det er i alt 20 brev/fragmenter som utgis her, alle eiet av Nasjonalbiblioteket (NB). 19 av disse er skrevet av Kitty L. Kielland til medlemmer av familien Lie. Motsatt vei kjenner vi til kun ett brev som er bevart, skrevet av Jonas Lie. Brevenes innhold veksler mellom det private og ytringer om hendelser i tiden.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Familien Lie

Jonas og Thomasine Lie giftet seg i 1859. Deres hjem var samlingspunkt for mange av datidens store diktere, kunstnere og kulturpersonligheter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.