Brevveksling 1884–1908

av Kitty L. Kielland, Familien Lie

25. februar 1885. Fra Kielland til J. Lie

Brevs. 119

Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære Jonas

Tusinde tak for dit telegram igaar og for beskeden din. Jeg fik dit andet brev først efter, at mit telegram var afsendt, havde jeg forud læst BjørnsonsBjørnsons] Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910), forfatter. bestemte ulyst til at være med, havde jeg neppe mer op pfordret. Det er mig pinligt, at han ligesom er tvunget til det, jeg lider ikke at overtale nogen til noget, det er ligesom #man berøver dem brugen af sin fri villie. Forhaabentlig har du ikke noget derimod. Min oncleMin oncle] Jacob Lange (1833–1902), jurist og Venstre-politiker. Gift med søster til Kiellands mor. havde talt med storthingsmænd, som havde alle syntes, det vilde være den bedste maade saaledes, at ansøgningen kom fra eder og blev støttet af storthingsmænd, især man ventede ogsaa det efter din opsats i avisen. Tusinde hjertelige tak for den og alt, der er ingen, som ved, at jeg har havt noget hermed at gjøre, det er kanske lidt rart at fægte for #sin egen broder, men jeg ved, han er nedslaaet, BlixBlix] Elias Blix (1836–1902), forfatter, målmann og Venstre-politiker. Statsråd i Kirkedepartementet 1884–1888. har ærgret ham svært, og jeg synes, han kunde rigtig ogsaa fortjene en støtte fra sit fædreneland, det han dog virkelig gjør ære. Mit telegram blev skrevet efter Langes og SkavlansSkavlans] Olaf Skavlan (1838–1891), litteraturhistoriker og redaktør. Svoger av Kielland. diktat, saa det var ikke noget, jeg tog mig selv til.

Ja nu hjertelig tak til dig og Bjørnson, jeg har saa ofte tænkt at skrive til den sidste, men jeg troede altid, det burde være et stadsbrev, og det vilde #det kanske ikke blive, saa lod jeg det være.

Nu har jeg skrevet til HarrietHarriet] Harriet Backer (1845–1932), maler. og sat hende kniven paa struben gid hun derefter kunde løsrive sig og blive færdig,løsrive sig og blive færdig] Backer malte på verket Interiør fra Nanset under besøket hos sin barndomsvenninne Johanne Michelet, bosatt i Larvik. hvis ikke kommer jeg alene.

Hjertelig hilsen til Thomasine, Asta,Asta] Asta Lie, gift Isaachsen (1861–1921), datter av Thomasine og Jonas Lie. ElisabethElisabeth] Elisabeth Wille Lie, gift L’Orsa (1876–1958). Datter av Thomasine og Jonas Lie. ei at glemme.

Din hengivne Kitty.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1884–1908

Vennskapet mellom Kitty L. Kielland (1843–1914) og familien Lie startet i godt voksen alder. Kitty var rundt 40 år, både Jonas (1833–1908) og Thomasine (1833–1907) var akkurat 10 år eldre. De møttes i Paris, et sted hvor mange av datidens norske kunstnere innen ulike disipliner søkte til i lengre eller kortere perioder, for utdannelse og inspirasjon.

Det er i alt 20 brev/fragmenter som utgis her, alle eiet av Nasjonalbiblioteket (NB). 19 av disse er skrevet av Kitty L. Kielland til medlemmer av familien Lie. Motsatt vei kjenner vi til kun ett brev som er bevart, skrevet av Jonas Lie. Brevenes innhold veksler mellom det private og ytringer om hendelser i tiden.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Familien Lie

Jonas og Thomasine Lie giftet seg i 1859. Deres hjem var samlingspunkt for mange av datidens store diktere, kunstnere og kulturpersonligheter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.