Brevveksling 1884–1908

av Kitty L. Kielland, Familien Lie

7. juli 1908. Fra Kielland til Asta Lie Isaachsen

Brevs. 47

Opplysning om brevet: Skrevet til Asta Lie, gift Isaachsen (1861–1921), datter av Thomasine og Jonas Lie, og omhandler Jonas Lies død og begravelse. Det er sendt fra Hognestad på Jæren hvor Kielland oppholdt seg sommeren 1908. 1 side.

Kjære Asta!

Hjertelig tak, fordi du skrev og fordi jeg fik telegrammet.telegrammet] Telegram med beretning om Jonas Lies død den 5. juli hjemme hos sønnen Michael Lie bosatt på gården Fleskum i Bærum. Jeg har hele tiden vært hos eder i tankerne gid jeg var hjemme og kunde være tilstede ved begravelsen,begravelsen] Bisettelsen ble holdt på statens bekostning 10. juli i Trefoldighetskirken i Kristiania. Selve gravferden var noe senere i Fredriksvern, nåværende Stavern, hvor Lies bosatte seg fra våren 1906. som jeg var tilstede ved Thomasine[,]tilstede ved Thomasine] Thomasine døde 7. oktober 1907 og begravelsen fant sted i Fredriksvern. men det kan ikke være saa. Det er et savn baade fordi jeg selv holdt saa uhyre meget af Jonas og fordi jeg vidste og følte, at han holdt af mig[.] Han var saa enestaaende som menneske, og en del af min lykkeligste tid hører han til, han og Thomasine, ja og dere alle. Hvor var ikke sølvbrylluppet deiligt, hver lille fest var en høitid, fordi vi hørte sammen alle. Vi mon alle fremdeles høre sammen gjennem livet. Det har vist vært en ligesaa hjærtelig som klog tanke at dere læste Garborgs bog,Garborgs bog] Antakelig leste de fra Arne Garborgs biografi Jonas Lie. En Udviklingshistorie, utgitt i 1893 på Lies 60-årsdag. for Jonas kom derved ind i fortiden, du har vistnok hjulpet ham til klarhed og glæde, ja vel vemod imellem. Jeg er saa glad, vi var sammen sidst, jeg skulde gjerne kommet til Flæskum engang, men jeg var selv ikke videre rar, maatte bare se til at greie min egen reise hertil, nu er jeg meget bedre har overgatovergit mig til overlæge Cappelen,overlæge Cappelen] Axel H. Cappelen (1858–1919). Overlege ved Stavanger sykehus fra 1897. Han regnes som en pioner innen moderne kirurgi i Norge. som har været snil og klog, vi er venner fra før, jeg er nu i arbeide paa landet. Jeg tænker paa eder alle og hver især, hilser hver især. Jeg sende[r]Papirtap, antatt manglende r satt til. disse ord. Lev vel alle og tak igjen, din hengivne

Kitty

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1884–1908

Vennskapet mellom Kitty L. Kielland (1843–1914) og familien Lie startet i godt voksen alder. Kitty var rundt 40 år, både Jonas (1833–1908) og Thomasine (1833–1907) var akkurat 10 år eldre. De møttes i Paris, et sted hvor mange av datidens norske kunstnere innen ulike disipliner søkte til i lengre eller kortere perioder, for utdannelse og inspirasjon.

Det er i alt 20 brev/fragmenter som utgis her, alle eiet av Nasjonalbiblioteket (NB). 19 av disse er skrevet av Kitty L. Kielland til medlemmer av familien Lie. Motsatt vei kjenner vi til kun ett brev som er bevart, skrevet av Jonas Lie. Brevenes innhold veksler mellom det private og ytringer om hendelser i tiden.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Familien Lie

Jonas og Thomasine Lie giftet seg i 1859. Deres hjem var samlingspunkt for mange av datidens store diktere, kunstnere og kulturpersonligheter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.