Brevveksling 1884–1908

av Kitty L. Kielland, Familien Lie

Illustrasjon: Halvdan Strøms portrett av Kitty Kielland 1893


Kielland1893_HalvdanStrom
Eies av Nationalmuseum, Stockholm. Inv.nr. NM 2732.

Portrettet er malt av den norske maleren Halvdan StrømHalvdan Strøm (1863–1949) under et besøk i Paris forsommeren 1893. Jonas Lie skriver om dette i et brev til Arne Garborg, datert 19. juni 1893, riktignok ble det endelige resultatet uten hatt med fjær:

Kitty var som et feiende Veir hernede i Heden, saa alt det, som fandtes af Kliker og Malere, fløi surrende op om hende. Men Kraften bandtes dog endel ved, at hun den ganske Formiddag sad for Maleren Strøm, som ogsaa har faat istand et Portræt af stor Lighed og Kraft i Farverne, – hun bæres med Fjer i Hatten som etslags Bonde-Ridderfrue ind i den evige Erindring, – noget af Ahneportræt. (Holm-Olsen 2009: brev 1434)

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1884–1908

Vennskapet mellom Kitty L. Kielland (1843–1914) og familien Lie startet i godt voksen alder. Kitty var rundt 40 år, både Jonas (1833–1908) og Thomasine (1833–1907) var akkurat 10 år eldre. De møttes i Paris, et sted hvor mange av datidens norske kunstnere innen ulike disipliner søkte til i lengre eller kortere perioder, for utdannelse og inspirasjon.

Det er i alt 20 brev/fragmenter som utgis her, alle eiet av Nasjonalbiblioteket (NB). 19 av disse er skrevet av Kitty L. Kielland til medlemmer av familien Lie. Motsatt vei kjenner vi til kun ett brev som er bevart, skrevet av Jonas Lie. Brevenes innhold veksler mellom det private og ytringer om hendelser i tiden.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Familien Lie

Jonas og Thomasine Lie giftet seg i 1859. Deres hjem var samlingspunkt for mange av datidens store diktere, kunstnere og kulturpersonligheter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.