Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

10. januar 1905. Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: Sendt fra Roma. 1 blad tydelig avrevet et større.

Kjære Eilif, vil du gjøre mig en tjeneste, her er saadanne vanskeligheder med at faa tilladelse til at komme frit paa musæer, den eneste lette vei dertil er din anbefaling til frk Vosgraff,frk Vosgraff] Helene Augusta Vosgraff (1853–1935), maler. hun fik den strax, ellers har da JacobsenJacobsen] Trolig August Jacobsen (1868–1955), maler. ThorneThorne] Oluf Wold-Torne (1867–1919), maler. skrevet til alle kanter, ministeren ligesaa, de gaar frem og tilbage mellem Norge og Rom, nu endelig skal de faa sine kort.

Mon du vil skrive ligedan at jeg er maler, for her kjender man blot dig som maler fra Norge, jeg sender denne fra før om du tror, den vil ha nytte, men de tror her, den er aldeles uden værdi. Jeg har det bare godt, gaar og ser, spiser alle sammen, nei ikke alle men nogle sammen. Lørdag var vi sammen og danset vexelvis italienere tarantellacen, vi vore danse, vi skal paa lørdag nu igjen. Men dette første var tilfælde og improvisation, det blir neppe to gange heldigt.

Hvis du vil skrive den anbefaling, vilde det kanske være af værdi om den blev anbefalet af italiensk konsul i Kristiania, men saaledes som frk Vossgraf,[sic.] er bedst, DittenDitten] Thor von Ditten (1860–1936), diplomat. Svensk-norsk sendemann i Roma 1903–05. har sagt det.

Jeg tror min plan eller tanke blir vel ikke mulig her er vel for dyrt til det nu, men det kunde være nærmere hjemme Florenz for ex, det er nærmere kanske billigere. Venter paa det svar #med spænding, men tror ikke paa muligheden. Dette i en fart, undskyld alle mine forslag, nu skal det være slut herefter. Hjertelig hilsen, jeg sidder hos ThornesThornes] Kunstnerparet Oluf Wold-Torne og Christine «Kris», født Laache (1867–1946). der hilser med. Gid dere var her. Din hengivne

Kitty.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.