Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

10. november 1908. Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: Feildatert av skriver, ikke september, men november. Med konvolutt poststemplet 10.11.05. Brevet er skrevet på et halvt avrevet ark. Tekst på baksiden av brevet med annen hånd, antakelig ved biblioteket: «(ifr. Brev fra Stadskleiv)». Vedlegg: Brev fra maleren Torleiv Stadskleiv (1865–1946) til Kitty Kielland, datert 29. oktober 1908.

Kjære Eilif, dette brev har jeg faat, men har ikke kunnet finde nogen anden end Gelmeyden,Gelmeyden] Trolig Ola Geelmuyden (1858–1944), maler og som i 1908 var ansatt i Kristiania Kunstforening. jeg mente at han maatte kunne tilbyde til underpris, men han vilde ikke. Nu er de billeder større, det antagne til 12 eller 1300 kroner, hvilket gjør dette vanskeligere. Jeg tænkte, at du kanske kunde lettere foreslaa for en eller anden mand at kjøbe hans aftenbillede, du har mangfoldige kjendinger. Hvis du heller ikke ved nogen udvei, maatte jeg vel faa brevet igjen, uf det er for ondt at saa mange lider nød. Ja undskyld dette. JannaJanna] Janna Holm (1880–1932), kunstmaler. Niese av Kitty. var kvik, jeg har skrevet til Bodde,Bodde]Kallenavn på Alexander Lange Kielland (1874–1938), sønn av Alexander L. og Beate Kielland. haaber, at han ikke tar sig sorg derover. Hjertelig hilsen Kitty

Adressetekst:
Hr maler Eilif Peterssen.
Lysaker.

Jeg bor fortiden i Bø Telm. og har det bare daarligt. Kan De, som er saa kjendt og kjender saa mange – paa nogen maade hjælpe mig til at faa solgt noget af det jeg har paa Statens Kunstudstilling – Jeg sendte ind to høifjeldsbilleder og siden jeg intet har hørt fra sekretæren maa de være #antat tiltrods for den vældige rensemaskine, som ihøst var i virksomhed ved udstillingen.

De kan ikke tro hvor jeg kvier mig for at sende Dem dette brev, men den haarde nød tvinger mig til at søge alle mulige udveie. I tilfælde De muligens kunde finde nogen kjøber, skal jeg gi Dem fuldmagt til at sælge disse høifjeldsbilleder for hvad De kan faa.

Dette er ikke noget familieanliggende[.] Jeg bor enslig paa en hybel, men jeg har nogle halvfærdige høifjeldsbilleder #og nogle fra skogen, det er for dette jeg strir.

Jeg synes jeg maa ha gjordt et godt billede først.

Høsten er utrolig mild paa disse kanter. Det er ikke saa længe siden jeg saa en fuldt udsprungen nyperose[.] Deres tid er muligens meget optat[.] Undskyld denne henvendelse.

Mine bedste hilsener[.]
Deres Ærbødige
Torleiv StadskleivTorleiv Stadskleiv] Torleiv Stadskleiv (1865–1946), maler.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.