Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

17. juli 1879. Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: Sendt fra Ogna, tettsted sør i Rogaland i det kuperte Dalane, sør for det flate Jæren.

Kjære Peterssen, nei nu gaar det ikke længer, jeg sætter mig til her midt paa dagen at skrive. De maa dog ikke tro, jeg har glemt dem, fordi om jeg ved dem lykkelig. Det er mig en stor glæde, naar jeg tænker paa dem, og det er meget ofte, at vide, at de isandhed føler dem lykkelig, det maa være en vidunderlig følelse, som jeg af ganske hjerte under dem at have. De fik vel gjennem NicolineNicoline] Nicoline Ravn, født Gram (1850–1882). Gift samme høst, 21. september, med Eilif Peterssen. en hilsen fra mig, saa de mærkede, jeg ikke var fuldstændig troløs. Men det er ogsaa bare det, at de har forlovet dem, som berettiger dem til at vente brev fra mig, for de har faaet 3 fra mig, uden, at jeg saa en eneste linie fra dem, det at man forlover sig udsletter dog vist ikke skrivekunsten, saa jeg er lidt fornærmet, men bare lidt.

#Det er gaaet saa uvilkaarlig og saa rent mod min villie, at jeg ventede saa længe med at skrive, udenfor Paris, hvor jeg ivaar malede nogle studier, fik jeg brev fra Harriet om deres forlovelse, med en bøn fra dem, om jeg vilde skrive. Jeg skrev strax i hovedet næsten et helt brev, mens jeg sad og malede studier, formede dig en hel række venlige sætninger, som blot manglede papir, blæk og pen for at komme til dem. Naar jeg saa kom i hus skulde jeg spise, naar det var gjort, vare kræfterne færdige, jeg maatte hvile, og atter var arbeidstiden der. Med et bestemte jeg mig til at reise hjem, alt gaar i lynets fart med mig, saa det gik til i en hurlumhei, jeg kom hjem, der var alle mine sødskende, som tog mig helt og holdent, saa først nu er jeg kommet saa langt, alle de venlige sætninger ere gaaede tilbage i mit indre, men om de ikke komme frem, de ere godt bevarede, #sikkre vexler ere ogsaa gode at have?

Saa sidder jeg atter paa Ogne, ikke meget klogere end ifjor, eller slet ikke klogere, ja hvad er derved at gjøre. Der jeg staar, der staar jeg, det er et noksaa agtværdigt standpunkt, da det er grundet paa myrflid,myrflid] myr = maur, her altså: flittig som en maur. men «funken»,funken] gnist. Kilde: NAOB. som min oncle altid taler om i anledning al kunst, ja den blev ikke mig givet. Har de læst «Papegøien» en farce af Wergeland,«Papegøien» en farce af Wergeland] Av Henrik Wergeland, utgitt i 1835. helten er en til menneske forandret papgøie, hele hans stræben gaar ud paa, at man ikke skal opdage, at han er papgøie, dette høres vist morsomt sagt, men der er sorg paa bunden. De havde ret i deres brev, man kunde ikke endnu dømme om, hvad der vilde blive af mig, tænk ikke mere paa at dømme om det, «saa langt og ikke længre», jeg er ydmyg, at jeg kan sige dem alt dette. M Saa reiser de altsaa til Italien, maatte al lykke følge dem og alt held i #deres kunst, nu kommer vel alter bjergprædikenen eller andet stort arbeide frem igjen, det haaber jeg saa sikkert paa, jeg elsker deres store arbeider, nu da de er lykkelig og kommer derned, hvorhen de jo har længtet, saa kommer det større og begeistrede frem. De ser nok mellem liniene, at jeg har savnet lidt af det i de senere aar, altertavlen og Judas undtaget. Nei jeg er egentlig ikke istand til at skrive, de maatte bare være vis paa, at mit venskab og jeg var den samme. Hils venligt deres moder fra mig. Et tryk har jeg, og det er, at jeg ikke har skrevet til Andrea,Andrea] Trolig Andrea Gram (1853–1927), søster av Nicoline Ravn. Giftet seg med Emil Andreas Gabriel Kleen (1847–1923), svensk lege. jeg havde i vinter et venligt brev fra hende, senere har jeg hørt om hendes forlovelse, aa ja det er stygt. Hils Nicoline hjertelig fra mig, lev begge vel.

Deres hengivne
Kitty Kielland.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.