Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

17. juni 1876. Fra Peterssen til Kielland

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: Tydelig vært brettet i fire slik at teksten på baksiden er et adressefelt. En ¼ del av arket revet av, uten påskrevet tekst.

Kjære Frøken Kielland!

Jeg kan ikke lade Leiligheden gå fra mig uden at rable et Par Ord sammen til Dem. Det var da et mærkeligt Sammentræf med Billedet. Jeg beklager Dem imidlertid ikke, og Kj De begræder vel også neppe Tabet – ved Leilighed kan De jo lede Dem ud en anden Skisse istedet. UdstillingenUdstillingen] Allgemeine Grosse Lunst und Gewerbeaustellung, München. er begyndt, og jeg blev færdig i sidste Øieblik. Tænk Dem, mit Billede (Kirkestolene)mit Billede (Kirkestolene)] Tittel «Under salmesangen». Kilde: Kokkin 2009, s. 354. har fået Plads i «salle d’honeur» Pilotys WallensteinPilotys Wallenstein] Karl von Piloty (1826–1886), tysk maler med mange elever. Maleriet «Wallenstein» malt i 1855. i midten, Kaulbachs PortraitKaulbachs Portrait] Trolig Fritz von Kaulbach (1850–1920, tysk maler. Særlig kjent for porretter. til høire og mit tilvenstre, ellers bare Lenbach,Lenbach] Franz von Lenbach (1836–1904), tysk maler. Achenbach,Achenbach] Andreas Achenbach (1815–1910), tysk maler. MaxMax] Gabriel von Max (1840–1915), tysk maler. i samme Sal. Jo jag tacker jag! Det Værste er imidlertid at jeg i 4½ Time – Dagen før Åbningen – malte et Portrait (helt Knæbillede),et Portrait (helt Knæbillede)] Portett av Anton Windmaier, tysk kunstner. det blev det Bedste jeg nogensinde har gjort. Lenbach kom på Ateléret[sic.] om Aftenen, og vilde absolut have, at jeg skulle hænge det op i Udstillingen og nu er det der. Jeg er bleven så hoven så! Nei men træt er jeg, men så har jeg også taget i og malt de sidste 14 Dage til 7½ hver Aften og fra tidlig om Morgenen. Jeg er imidlertid frisk og rask og længes bare skrækkelig efter at komme hjem. Om 14 Dage drager jeg også afgårde. Bliver i Carlsruhe 2 à 3 Dage og så over Holland. Skriver De, så ved De, at De glæder mig.

Deres Eilif Peterssen.


Adressetekst:
Frøken Kitty Kielland!

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.