Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

[Sen høst 1876 eller tidlig 1877] Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: «1876?» skrevet på med blyant i etterkant. Brevet er skrevet fra München og omtaler en brudt forlovelse mellom Ove Gude og Anna Sømme. 1 blad, tydelig revet av.

Kjære Petterssen![sic.]

Fru GudeFru Gude] Betsy Gude, født Anker (1830–1912). Gift med Hans Gude i 1850. er meget bedrøvet over det skede og skriver i hjertens beklemmelse til mig for at faa vide noget om Anna.Anna] Anna Sømme (1855–?), kusine av Kitty. Hvor det har glædet mig at faa, kan de nok fatte, jeg sendte min tantes brev, (Annas moder),min tantes brev, (Annas moder)] = Tante Hanna: Johanne Margrethe Sømme, født Kielland (1823–1908). som jeg havde faaet igaaraftes, det er mageløst elskværdig skrevet og sætter hende ind i alt klart og kjærligt, men uendelig sørgeligt. Her er endelig et til dem, det glæder mig.

Deres
Kitty Kielland.

Hvis de har en skitsebog af de engelske tilovers, vil jeg svært gjerne have en, jeg hørte ogsaa om denne bestilling først senere og har derfor ingen ret til nogen. Jeg gaar iaften hen til SindingsSindings] Maleren Otto Sinding (1842–1909) og konen Anna. for at formilde dem i deres anskuelser, nu har jeg jo mer at sige derom.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.