Brevveksling 1874–1908

av Kitty L. Kielland, Eilif Peterssen

Forrige Neste

[Våren 1884?] Fra Kielland til Peterssen

Brevs. 209

Opplysninger om brevet: Usikker datering. «[1880-85.] 80-årene» skrevet med blyant på brevet i etterkant. Her er brevet tolket til å være skrevet våren 1884.

Kjære Peterssen, der er en ting jeg saa gjerne vilde bedet dem om, som de kanske synes ikke, kommer mig ved. Kunde de ikke se at faa se HarrietsHarriets] Harriet Backer (1845–1932), maler. copi i Louvre, hun trænger egentlig meget til at faa høre en overlegen mening om den, naturligvis taler jeg meget for Harriet heri, men ogsaa for mig selv, da det har meget at sige for mig, at Harriet bliver snart færdig med alle sine arbeider og kan reise hjem. Naar de sagde deres mening havde hun noget at holde sig til og vilde arbeide hurtigere og sikkrere mod maalet. Jeg kunde nok have ønsket at de havde seet mine studier for at høre deres mening, om de kanske havde faaet lidt haabefuldere tanker om mit standpunkt, ikke fordi jeg finder det saa, men fordi PelousePelouse] Léon Germain Pelouse (1838–1891), fransk maler. Lærer for Kitty og flere norske kunstnere. nu for alvor har rost en af mine studier som godt studeret, tør jeg tro, at det er saa. Naar jeg endnu arbeider videre, saa er det fordi hver enkelt motiv interesserer #mig uden at jeg ser hverken fremover eller tilbage. Igaar var jeg meget bange for at blive syg, det kjendtes som om mit hoved vilde nægte mig sin nødvendige hjælp, hvilket ikke kunde være saa urimeligt efter saa megen arbeiden og heftig modløshed, sig Harriet, at jeg er bedre idag.

Igaar kom der bud i skoven at en her var kommet, som ventede mig, jeg ilede hjem i det haab, at de var der, saa var det hele en feiltagelse.

Lev nu vel og tak for samværet i Paris; Hhvis de kommer til at omtale mig nogen gang, saa ikke fortæl, hvor modløs jeg var, det er slemt nok for mig, at mine kjæreste venner skulde lide der under, men ingen anden behøvede at vide det. Lev vel kjære Petersen[sic.]

Deres hengivne
Kitty Kielland.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1874–1908

Eilif Peterssen (1852–1928) møtte Kitty L. Kielland (1843–1914) for første gang i Karlsruhe høsten 1873. Kielland var nyankommet, mens han hadde siden 1871 studert ved kunstakademiet under professor Hans Gude. Dette ble starten på et livslangt vennskap og også samvær som kunstnerkolleger.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 42 brev, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 29 brev er skrevet av Kitty L. Kielland, mens 13 er skrevet av Eilif Peterssen. Ut fra korrespondanse kan vi lese at Kielland og Peterssen jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til hun sent i livet ble for syk. Men det er også tydelig at ikke alle disse brevene er bevart. Det er med andre ord en ubalanse i brevbunkene som gjengis her, mens de i virkeligheten trolig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en av 1800-tallets mest allsidige norske malere. Han behersket mange sjangere og malte landskap, portretter, altertavler, historiemalerier og stilleben. Blant hans mest kjente verker er «Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom» (1876), «To søstre i en hage» (1881), «Sommernatt» (1886), «Nocturne» (1887 og «Vaskekoner ved elven» (1888).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.